klevoz.ru
Україна гусятинська районна державна адміністрація рада
Про нагородження Грамотою районної державної адміністрації та районної ради
14.92kb.
Образец справки с места работы
Видана Прізвище Ім’я По-батькові, 00. 00. 0000 року народження в тому, що він (вона) дійсно працює в вказати повну назву підприємства (організації) на посаді вказати посаду
23.49kb.
Український одена «Знак Пошани» науково-дослідний інститут лісового господарства і агролісомеліорації
90.75kb.
Висновок незалежних аудиторів про фінансову звітність ват "Електрон Банк"
Ми провели аудиторську перевірку фінансових звітів Відкритого акціонерного товариства „Електрон Банк
27.22kb.
Рішення від 17 лютого 2009 року №1766 Про затвердження Положення про відділ бухгалтерського обліку Кіровоградської міської ради
Керуючись статтями 54, 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання рішення Кіровоградської міської ради від 25 грудня 2008 року №1727 Про затвердження структури виконавчих органів міської ради
54.13kb.
Фактичний кошторис вартості надання платних освітніх послуг в нвк зош і-іііст
Вартість навчання на одну дитину загальна вартість платної послуги/к-ть учнів/к-ть
33.88kb.
Ранковi новини Головбуха
Норми Перелiку поширюються I на господарськi товариства, I на приватних пiдприємцiв. А набере вiн чинностi з 2013 року. На пiдставi нового Перелiку слiд складати номенклатуру справ бухгалтерiї на 2013 рiк
95.87kb.
Рішення про втрату чинності інструкції про порядок списання матеріальних цінностей з балансу комунальних підприємств, установ та організацій
України, внесенням змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", яким регламентовано порядок списання матеріальних цінностей з балансу підприємств, установ та організацій, керуючись ч
13.01kb.
Зміст тем лекцій та короткий виклад практичних занять за
Розкриття інформації у фінансовій звітності. Засоби забезпечення достовірності звітних даних. Принципи побудови форм звітності. Підготовка облікових даних для складання звітності. Загальні положення щодо порядку заповнення звітних форм
46.76kb.
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5 коди дата (рік, місяць, число) 2012 01 01 Підприємство
355.26kb.
Програма семінару час Питання семінару 10: 00 -10: 05
Особливості обліку, оподаткування та складання звітності за 9 місяців 2012р Суттєві зміни чинного законодавства в 2012р
38.71kb.
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Харківський державний університет харчування та торгівлі, Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України
Католицький університет Del Sacro Cuore (м. Мілан, Італійська Республіка), Сілезький університет в Катовіце (м. Катовіце, Республіка Польща), Університет Humanitas в Сосновіце
29.33kb.
Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України проводе заходи під час Всесвітнього тижня бухгалтерської професії
В с е с в і т н і й т и ж д е н ь б у х г а л т е р с ь к о ї п р о ф е с і ї, 7-13 грудня 2008
49.6kb.
Розпорядження м. Київ № Про внесення змін та доповнень до Порядку складання звітних
Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 04. 04. 2003 №292, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України постановила
193.88kb.
Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності тов «фк «Емісія» (код єдрпоу 33961297) за 2011 р м. Запоріжжя " 28 " березня 2012 р. Керівництву тов «фк
Свідоцтво про державну реєстрацію серія А01 №526916 від 17. 03. 2011р видане Виконавчим комітетом Запорізької міської ради, номер запису 1 103 102 0000 010442
518.87kb.
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності товариства з обмеженою відповідальністю "аквізіт-інвест"
Про затвердження Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
84.02kb.
Інформація про Товариство. Повне найменування підприємства публічне акціонерне товариство «закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «європейські технології»
Публічне акціонерне товариство «закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «європейські технології»
304.64kb.
Аудиторська фірма ДіВо
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №2469 від 26. 01. 2001р
249.69kb.
The procedure of the lesson Хід заняття I. Introductory part Oрганізаційна частина
Administrator, advertising expert (рекламний експерт), airline dispatcher [dI'sp1tSq] (диспетчер авіалінії), airplane technician (технік літака), architect (архітектор), artist (художник), automobile driver
112.65kb.
С. А. Ткаченко, І. О. Поткін Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв
Вона здатна лише вплинути на стиль І якість виконаних ним функцій за рахунок звільнення від рутинної роботи. Тому підвищується вимога до кваліфікації бухгалтера, значно збільшується коло питань його компетенції
14.89kb.
До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5
149.58kb.
предыдущая страница
следующая страница