klevoz.ru
Вопросы для поступающих в аспирантуру факультета журналистики по специальности «журналистика» в 2014 г. Журналистика как социальная миссия и профессия
Вартанова Е. Л. Профессия в контексте индустрии: о современном понимании сми и журналистики // Теория сми. Актуальные вопросы. – М., 2009
378.12kb.
Педагогика
Установите соответствия между основными категориями дидактики и их характеристиками
118.3kb.
Шундеев А. С. Система распределенных вычислений на базе платформы Erlang/otp баканов В. М., Палагин В. В
Баканов В. М., Палагин В. В. Повышение эффективности параллельных программ по времени их выполнения за счет рационального размещения данных в распределенной памяти вычислителя
71.06kb.
Древние индийские йоги-астрономы вычислили скорость света только при помощи чёток
Но попадаются иногда действительно интересные материалы. В них Невидимку всегда интересовал один и тот же вопрос: "Как?". Представьте, что вы не знаете сколько дней в году, из чего состоит Солнце
60.27kb.
Управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації Київський міський педагогічний університет ім. Б. Грінченка Програма вивчення дисципліни
Курс “Інформатика. 8” призначений для вивчення інформатики учнями 8 класу і є логічним продовженням курсів «Сходинки до інформатики» для учнів 2 – 4 класів та «Інформатика» для учнів 5 – 7 класів
130.37kb.
Посольство України в
Щодо публікації наукових робіт українських вчених у журналі „Innovations and Technologies News”
69.28kb.
Урок 29 Тема «Дизайн і реклама. Роль засобів масової інформації в розширенні культурних цінностей»
«Дизайн і реклама. Роль засобів масової інформації в розширенні культурних цінностей» ознайомить Вас з новими явищами сучасності дизайн і реклама та їх роллю у житті
121.92kb.
Контрольна робота з дисципліни „Українська мова за професійним спрямуванням Варіант №
Першу сторінку зошита (зверніть увагу, не обкладинку) необхідно підписати за таким зразком
320.3kb.
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладна лінгвістика»
Односкладні речення. Main syntactic sentence structures. Secondary predication constructions in English
90.34kb.
Лекції 8 Лабораторні заняття
Робоча навчальна програма спецкурсу cisco ccna discovery 1,2 «Мережеві технології для малих І середніх підприємств» складена на основі переліку спецкурсів інт, затвердженого 2009 р
117.09kb.
На додаткові послуги цсо, які виконуються за замовленням Замовника
Первинний інструктаж касира по правилам експлуатації системних, спеціалізованих екка та фіскальних реєстраторів
64.18kb.
Бібліотека Харківського національного університету радіоелектроніки
Басманов, А. Є. Неоднорідні марковські процеси та деякі їх застосування. Фокусування й синтез : [ моногр. ] / А. Є. Басманов, В. А. Дікарєв, В. В. Семенець; мон україни, Харк нац ун-т радіоелектроніки
36.62kb.
Въпроси на работата в tcp/ip мрежа
Тази глава ви дава основата, от която се нуждаете, за да разберете какво изисква конфигурирането, а следващите глави описват средствата, които ще използвате за целта
205.23kb.
Тип модуля: обов‘язковий Семестр: 8 Обсяг модуля
Матриці перетворення. Відображення, обертання. Просторові перетворення і проекції. Трьохвимірне масштабування, зсуви та повороти. Трьохвимірне відображення. Композиції перетворень. Алгоритмічні основи комп’ютерної графіки
20.46kb.
Операційні системи і глобальні мережі. Операційні системи міні-комп'ютерів і перші локальні мережі
Операційні системи і глобальні мережі. Особливості сучасного етапу розвитку операційних систем
46.37kb.
Тема: Особливості використання сучасних технологій навчання у методиці викладання освітньої галузі «Іноземні мови»
Мета: Формування професійних компетенцій студентів для розробки та впровадження інноваційних технологій
102.68kb.
Робоча програма з навчального курсу "Комп’ютерні мережі" (за вимогами кмсонп) Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр
Робоча програма складена на основі програми з курсу “Комп’ютерні мережі” для студентів спеціальності 0804 “Комп'ютерні науки”,затвердженої на засіданні Вченої Ради тнеу
202.65kb.
Международные стандарты безопасности и законодательство украины в области защиты информации
169.16kb.
Реализация технологий индивидуальных образовательных траекторий на уроках химии с целью индивидуализации обучения
47.56kb.
Продолжим знакомство с операторами цикла, имеющимися в Паскале. Повторение группы операторов (тела цикла) можно организовать и с помощью оператора, где проверка условия осуществляется после выполнения тела цикла
Ь программы, заключенная между служебными словами repeat и until, повторяется до тех пор, пока не станет истинным логическое выражение, стоящее после слова until
48.8kb.
«Вопросы традиционной культуры», где были рассмотрены следующие вопросы
Информация о деятельности учреждений культуры клубного типа Чернышевского района за I кв. 2012г
416.11kb.
следующая страница