klevoz.ru страница 1
скачать файл
8 клас

1. Позначте, яку з рослин НЕ відносять до водоростей:

а) спірогира; б) ламінарія; в) орляк; г) хламідомонада.
2. Позначте ознаки, що властиві грибам-сапротрофам:

а) живляться органічною речовиною живих істот і є корисними для них;;

б) живляться мертвою органічною речовиною;

в) живляться органічною речовиною живих істот і завдають їм шкоди;

г)мешкають на деревах.
3. Позначте, які гриби є об’єктом промислового культивування:

а) дріжджі; б) цвільові гриби ; в) іржасті; г) борошнисторосяні.


4. Позначте, які види НЕ реєструються «Червоною книгою»:

а) зникаючі; б) рідкісні; в) зменшувані; г) цінні.


5. Позначте характерну ознаку циклу розвитку голонасінних:

а) гаметофіт домінує над спорофітом;

б) гаметофіт веде самостійний спосіб життя;

в) гаметофіт редукований і повністю залежний від спорофіта;

г) гаметофіт відсутній .

6. Позначте органи, які має спорофіт папоротеподібних:

а) антерідії; б) архегонії; в) соруси; г) різоїди.
7. Позначте комахоїдну рослину:

а) конвалія; б) росичка; в) ковила; г) лілея.

8. Позначте, до яких грибів відносять пеніцил:

а) шапкові; б) іржасті; в) цвільові; г) борошнисторосяні.


9. Позначте гриби, які існують без міцелію:

а) мукор; б) дріжджі; в) пеніцил; г) трюфеля.


10. Позначте, яка з рослин НЕ занесена до «Червоної книги України»:

а) лілея лісова;

б) півонія тонколиста;

в) баранець звичайний;

г) сосна звичайна.
11. Позначте тканину рослин, яка складається із судин та ситоподібних трубок:

а) твірна; б) механічна; в) покривна; г) провідна.


12. Позначте характерну ознаку циклу розвитку мохів:

а) гаметофіт домінує над спорофітом;

б) гаметофіт веде самостійний спосіб життя;

в) гаметофіт редукований і повністю залежний від спорофіта;

г) гаметофіт відсутній.
13. Позначте статеві органи папоротеподібних:

а) джгутики; б) соруси; в) заростки; г) антеридії та архегонії.


14. Установіть відповідність між типами суцвіть та рослинами, до яких вони характерні:


А
Б
ВА) зонтик; 1. Айстра, соняшник;

Б) кошик; 2. Капуста, черемха;

В) колос. 3. Жито, пшениця;

4. Примула, морква


15. Визначте послідовність подій в циклі розвитку сосни:


1
2
3
4
А) запліднення;

Б) утворення сперміїв;

В) запилення;

Г) утворення яйцеклітин;

Д) розвиток насіння.


16. Установіть відповідність між життєвою формою рослини та її назвою:


А
Б
ВА) дерева; 1. Платан;

Б) чагарники; 2. Шипшина;

В) трави. 3. Блекота біла;

4. Хлорела.


17. Узагальніть біологічні особливості заростків папоротеподібних.

18. Один і той самий листок рослини ранком і ввечері має різну масу. Як ви вважаєте, коли він легший? Відповідь обґрунтуйте.9 клас

1.Позначте, які з організмів мають два ядра:

а) інфузорія туфелька; б) амеба дизентерійна;

в) евглена зелена; г) аме6а звичайна.


2. Позначте проміжного хазяїна бичачого ціп’яка:

а) людина; б) комар; в) кішка; г) велика рогата худоба.


3. Позначте, яким тваринам властиве подвійне дихання:

а) птахам; б) ссавцям; в) плазунам; г) земноводним.


4. Позначте послідовність таксономічних одиниць систематичного положення жаби ставкової:

а) тип Хордові – клас Земноводні – ряд Безхвості – рід Жаба – вид Жаба ставкова;

б) тип Хордові – ряд Безхвості – клас Земноводні – рід Жаба – вид Жаба ставкова;

в) тип Хордові – клас Земноводні – рід Жаба – ряд Безхвості – вид Жаба ставкова;

г) клас Земноводні – тип Хордові – рід Жаба – ряд Безхвості – вид Жаба ставкова.
5. Позначте молюска, який має кров блакитного кольору:

а) перливиця; б) беззубка; в) устриця; г) восьминіг.


6. Позначте органи дихання комах:

а) трахеї; б) легені; в) зябра; г) трахеї і легені.


7. Позначте тканину, відсутню у тварин:

а) сполучна; б) нервова; в) провідна; г) епітеліальна.


8. Позначте двошарові багатоклітинні організми:

а) комахи; б) сцифомедузи; в) стьожкові черви; г) нематоди.


9. Установіть відповідність між назвою науки та об’єктами її вивчення:


А
Б
В
Га) ентомологія; 1. птахи;

б) іхтіологія; 2. ссавці;

в) орнітологія; 3. паразитичні черви;

г) гельмінтологія. 4. риби;

5. комахи.
10. Установіть відповідність між типами ротових органів та рядами комах:

а) гризучий; 1. твердокрилі;
А
Б
Вб) сисний; 2. лускокрилі;

в) гризучо-лижучий. 3. двокрилі;

4.перетинчастокрилі.

11. Доповніть загальну характеристику типу Кільчасті черви, вставляючи пропущені слова:Багатоклітинні тварини, мають ___________симетрію тіла. Середовище життя _______. Покриви тіла становлять собою ____________. Порожнина тіла ___________.

Травна система починається ___________. Поживні речовини всмоктуються в кров у _____________неперетравлені рештки їжі виводяться через ___________. Кровоносна система ___________. Дихають тварини ____________. Видільна система представлена ______________. Центральна нервова система складається з _____________. Запліднення може бути _____________, ___________ розвиток ____________.

12. Порівняйте відділи спорових рослин, заповнивши таблицю:
Відділ

Переважає

стадія


Спорангії

Листки

Представники

Мохоподібні

Плауноподібні

Хвощеподібні

Папоротеподібні

13. Вкажіть сукупність ознак будови та життєдіяльності, які забезпечують теплокровність птахів.


14. Що обмежує розміри членистоногих? Чому розміри членистоногих менші, ніж хребетних ? Відповідь обґрунтуйте.


10 клас

 1. Переважно епітеліальною тканиною утворений орган:

а) серце; б) шлунок; в) язик; г) слинна залоза.


 1. Кора півкуль великого мозку утворена:

а) сірою речовиною; б) білою речовиною;

в) довгими відростками нейронів; г) і білою, і сірою речовиною
 1. За способом руху лейкоцит нагадує ________________________________________.
 1. Збільшення частоти дихання людини під час фізичних навантажень спричиняється:

а) зниженням змісту кисню у крові;

б) активізацією дихального центру імпульсами від працюючих м’язів;

в) накопиченням у крові вуглекислоти. 1. Позначте, який хімічний елемент входить до складу тироксину:

а) калій; б) магній; в) йод; г) залізо.


 1. Укажіть кількість пар нервів, що відходять від спинного мозку.

а) 31; б) 25; в) 34; г) 12.


 1. Вторинні статеві ознаки формуються внаслідок дії:

а) статевих клітин; б) ферментів; в) гормонів; г) вітамінів.


 1. Функцією лейкоцитів є:

а) транспорт газів; б) формування імунітету;

в) участь у згортанні крові; г) підтримання гомеостазу.
 1. Позначте, як називають судини, що несуть кров до серця:

а) артерії; б) вени; в) капіляри; г) аорта.


 1. Позначте завдання заповідника:

а) повна заборона господарської діяльності, охорона всього природного комплексу, наукова робота;

б) дозвіл організованого туризму і деяких видів відпочинку, збереження цінних природних та історико-культурних комплексів, наукова робота;

в) збереження й відтворення тільки певних природних комплексів або окремих видів організмів;

г) охорона окремих унікальних природних утворень.
 1. Визначте послідовність етапів руху крові малим колом кровообігу в людини:

а) рух крові до легеневих капілярів;


А
Б
В
Г
Дб) здійснення газообміну в легеневих капілярах;

в) виштовхування венозної крові з правого передсердя в легеневі артерії;

г) повернення артеріальної крові до лівого передсердя;

д) рух крові, насиченої киснем, із капілярів у легеневі вени.
 1. Відповідно до зазначених у таблиці тканин, виберіть місце їхнього розташування в системах органів або окремих органах і впишіть у таблицю відповідей відповідну їм літеру.

Тканина

Місце розташування тканини

1. Покривний епітелій

А. Головний мозок

2. Залозистий епітелій

Б. Кровоносна система

3. Кров

В. М’язи шлунка

4.Лімфа

Г. Лімфатична система

5. Жирова

Д. М’язи язика

6. Пухка сполучна

Е. Підшкірна клітковина

7.Щільна сполучна

Ж. Надниркові залози

8.Кісткова

З. Рогівка ока

9. Хрящова

І. Кровоносні судини

10. Посмугована скелетна

К. Стінки кишечнику

11. Непосмугована м’язова

Л. Вушна раковина

12. Нервова

М. Кістки скелета

Відповіді:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
 1. Виберіть з переліку функцій ті, що відповідають зазначеним у таблиці компонентам внутрішнього середовища, і впишіть у таблицю відповідні їм літери.

Компоненти внутрішнього середовища

Функції

1. Еритроцити
2. Лейкоцити
3. Тромбоцити
4.Плазма
5. Лімфа
6. Тканина рідина
Функції: А. Зсідання крові. Б. Перенесення лімфоцитів, захисна. В. Фагоцитоз. Г. Транспорт речовин. Д. Підтримання сталості складу внутрішнього середовища організму. Е. Зв'язок між клітинами.

14. У чому полягає причина того, що після вживання багатої на білок їжі довше не відчувається голоду, ніж після їжі, що складається переважно з вуглеводів?

 1. Коли людині холодно, у неї з’являється «гусяча шкіра» і м’язове тремтіння. Поясніть причини і значення цих явищ.
 1. Опишіть основні пристосування рослин і тварин до посушливих умов існування.
 1. Найменший ссавець-землерийка з’їдає за день їжу, яка переважає за масою в 2-4 рази їх власну масу. А тигр, який має масу 250-300 кг, задовольняється 10-12 кг м’яса на добу. Поясніть невідповідність.


11 клас


 1. Позначте найдавніший метод біологічних досліджень:

а) порівняльно-описовий; б) експериментальний;

в) статистичний; г) моделювання.
 1. Позначте твердження, що відображає процес денатурації:

а) відновлення природної структури білкової молекули;

б) відновлення природної структури білка;

в) формування просторової організації первинної структури білка;

г) утворення природної структури білка.

 1. Позначте структурно-функціональну одиницю нервової тканини:

а) нефрон; б) нейрон; в) аксон; г) дендрит.


 1. Позначте частину клітини, якій характерна вибіркова проникність:

а) клітинний центр; б) хромосоми; в) клітинна мембрана; г) рибосоми.
5. Позначте, який учений довів існування вірусів:

а) І.І. Мечників; б) Луї Пастер; в) Д.Й Івановський; г) І.П. Павлов.
 1. Позначте спіралеподібні бактерії:

а) коки; б) бацили; в) вібріони; г) спірили. 1. Позначте білок, що бере участь у зсіданні крові:

а) фібрин; б) гемоглобін; в) кератин; г) міозин.


 1. Позначте органели, в яких ферменти розщеплюють макромолекули до мономерів:

а) рибосоми; б) комплекс Гольджі; в) лізосоми; г) клітинний центр.


 1. Позначте речовини, які утворюються під час фотосинтезу:

а) білки; б) жири; в) вуглеводи; г) вакуолі.


 1. Установіть відповідність між типами епітелію та частинами організму людини:

а) багатошаровий; 1. дихальні шляхи;


А
Б
Вб) миготливий; 2. слинні залози;

в) залозистий. 3. шкіра;

4. ротова порожнина. 1. Визначте послідовність фаз у клітинному циклі:

а) профаза;


1
2
3
4
5б) інтерфаза;

в) метафаза;

г) телофаза;

д) анафаза.

 1. Чому паразити, які живуть у внутрішніх органах хребетних, в основному запасають глікоген, а не жири, хоч відомо, що жири більш енергоємкіші, ніж вуглеводи?
 1. Як відрізнити живу клітину від мертвої?
 1. Які хвороби виникають та їх симптоми в людини при недостачі кількості певних вітамінів?
 1. Охарактеризуйте особливості чергування поколінь у папоротеподібних рослин.
скачать файлСмотрите также:
1. Позначте, яку з рослин не відносять до водоростей: а спірогира; б ламінарія; в орляк; г хламідомонада
138.85kb.
1. Позначте прізвище козацького гетьмана, який у 1618 р здійснив похід на Москву
28.81kb.
Урок №18 тема: Узагальнюючий урок з теми «Будова І життє діяльність рослин. Вегетативні органи рослин»
141.99kb.
Позначте рядок, у якому в словосполученнях правильно визначено головне і залежне слова
81.32kb.
Тема Торговельно – технологічне устаткування
24.56kb.
Операційні системи однорангових мереж
214.64kb.
Ціни на проживання в готелі «Patkovski Hotel» на сезон зима-весна 2012-2013 Ціни вказано з розрахунку на одну людину при проживанні у номері кількості людей, на яку розрахований даний номер
78.16kb.
—7 мають по чотири варіанти відповіді, із яких лише один правильний
379.54kb.
Тематичний план практичних занять
37.72kb.
31. теплові двигуни. Ккд теплових двигунів
165.61kb.
Iii-й етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології з екологією Черкаси 2009 Теоретичний тур
55.52kb.
Про учасників Всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких робіт учнів-членів ман україни
78.5kb.