klevoz.ru страница 1страница 2 ... страница 4страница 5
скачать файл
Крок 1. Загальна лікарська підготовка

7.0 Патологічна анатомія

1

В шкірі виявлена щільна, рухома, чітко відмежована від оточуючих тканин пухлина. На

розрізі вона білого кольору, представлена волокнистою тканиною. Мікроскопічно:

хаотично переплетені колагенові волокна, клітин мало. Що це за пухлина?A * Фіброма

B Міома

C Гістіоцитома

D Дерматофіброма

E Десмоїд

2

При розтині дитини 3 років у мозочку виявлена пухлина, що не має чітких меж з

оточуючою тканиною, гістологічно побудована з атипових дрібних клітин з

гіперхромними ядрами. Найвірогідніше це:A *медулобластома

B медулосаркома

C метастаз раку

D метастаз саркоми

E гліобластома

3

На розтині померлого 34 років від ревматизму т - поверхня епікарду ворсиста, покрита

плівками сірого кольору, що легко відділяються. Після їх відділення визначається

набрякла повнокровна поверхня епікарду . Найвірогідніший діагноз:A *фібрінозий перікардіт

B гнійний перікардіт

C геморагічний перікардіт

D проліферативний перікардіт

E катаральний перікардіт

4

Мікроскопійне дослідження коронарної артерії у померлого 53 років виявило звуження

прозору судини за рахунок фіброзної бляшки з домішком ліпідів. Найвірогідніша форма

атеросклерозу:A *ліпосклероз

B ліпоїдоз

C доліпідна

D атероматоз

E виразкування

5

На розтині померлого від легенево-серцевої недостатності чоловіка 47 років у лівій

легені знайдено порожнину розміром 4х4см, заповнену гнієм, стінка фестончаста,

нерівна, представлена легеневою тканиною. Найвірогідніше це :A *гострий абсцес

B хронічний абсцес

C кавернозний туберкульоз

D ехінококоз

E фіброзуючий альвеоліт

6

Хворий на протязі 8 років скаржився на кашель з гнійним мокротинням, задуху. Пальці

рук нагадували барабанні палички. Він помер з явищами легенево-серцевої

недостатності. На розтині бронхи деформовані, з мішковидними випячуваннями стінки

та гнійним запаленням в них. Найбільш вірогідний діагноз:

A *бронхоектатична хвороба

B туберкульоз

C хронічний бронхіт

D Абсцес

E Гострий броніт

7

На розтині у хворого в черевній порожнині виявлено близько 2.0 л гнійної рідини.

Очеревина тьмяна, з сіруватим відтінком, на серозній оболонці кишок сіруватого кольору

нашарування, що легко знімаються. Найвірогідніше це:A * фібрінозно-гнійний перітоніт

B геморагічний перітоніт

C серозний перітоніт

D туберкульозний перітоніт

E -

8

При розтині померлого хворого виявлена гіперплазія кісткового мозку плоских і

трубчастих кісток (піоїдний кістковий мозок), спленомегалія (6 кг), гепатомегалія (5 кг),

збільшення всіх груп лімфатичних вузлів. Якому захворюванню відповідають виявлені

зміни?

A * Хронічний мієлолейкоз

B Хронічний лімфолейкоз

C Мієломна хвороба

D Справжня поліцитемія

E Лімфогрануломатоз

9

У хворого, померлого через 3 тижні від початку пневмонії, нижня доля правої легені різко

збільшена, щільна, безповітряна, сіра, з накладеннями фібрину на плеврі. При

мікроскопії у всих альвеолах цієї долі виявлено фібрин та сегментоядерні лейкоцити.

Ваш діагноз:

A *Крупозна пневмонія

B Вогнищева бронхопневмонія

C Грипозна пневмонія

D Фібринозний плеврит

E Інтерстициальна пневмонія

10

При розтині померлого від набряку легень в міокарді знайдено велике вогнище

жовто-сірого кольору, а в коронарній артерії – свіжий тромб. Уточніть діагноз:

A *Інфаркт міокарда

B Кардіосклероз

C Міокардит

D Амілоїдоз

E Кардіоміопатія

11

У молодої жінки в зв’язку з гострими болями в клубній області, вилучена маткова труба з

локальним розширенням її середньої третини, заповненої кров’ю. При гістологічному

дослідженні в отворі труби знайдені хоріальні ворсини, великі поля еритроцитів з

домішком лейкоцитів. Ваш діагноз:

A *Трубна вагітність

B Гострий гнійний сальпінгіт

C Крововилив в маткову трубу

D Геморагічний сальпінгіт

E Гнійний сальпінгіт

12

Дитина у 3-х річному віці померла при явищах глибокої церебральної коми. На розтині

виявлено гнійні нашарування на поверхні м’якої мозкової оболонки в передніх відділах

головного мозку, набряк мозку. Мікроскопічно – повнокрів’я і нейтрофільна інфільтрація

м’яких мозкових оболонок. Вкажіть ймовірне захворювання?

A *Менінгококовий менінгіт

B Менінгіт при сибіркі

C Грипозний менінгіт

D Туберкульозний менінігіт

E -

13

При дослідженні некропсії чоловіка 57 років в II-ому сегменті правої легені виявлено

туберкульозний панбронхіт, з вогнищем казеозної бронхопневмонії, навколо якого

спостерігається вал епітеліоїдних клітин з домішком лімфоїдних та гігантських клітин

Пірогова-Лангханса. Яка форма туберкульозу легень у даному випадку?

A *Гострий вогнищевий туберкульоз легень

B Первинний туберкульозний комплекс

C Ріст первинного афекту

D Гострий міліарний туберкульоз легень

E Інфільтративний туберкульоз

14

При гістологічному дослідженні стулки мітрального клапана серця виявлено: мукоїдний

набряк, пошкодження ендотелію, утворення по замикаючому краю фібринових тромбів.

Яка форма ревматичного ендокардиту спостерігається?A *Гострий бородавчастий ендокардит

B Дифузний ендокардит

C Фібропластичний ендокардит

D Поворотньо-бородавчастий ендокардит

E Поліпозно-виразковий ендокардит

15

Під час розтину в міокарді макроскопічно виявлено крупновогнищеву щільну ділянку

сірого кольору, що гістологічно складається із грубоволокнистої сполучної тканини,

оточену гіпертрофованими м’язевими волокнами. Які зміни виникли у серці?A *Постінфарктний крупновогнищевий кардіосклероз

B Ішемічна стадія інфаркту міокарду

C Некротична стадія інфаркту міокарда

D Дрібновогнищевий дифузний кардіосклероз

E Міокардит

16

При мікроскопічному дослідженні міокарду чоловіка, померлого від серцевої

декомпенсації, виявлено склероз перісудинної сполучної тканини та дифузну

інфільтрацію її лімфоцитами, макрофагами, плазмоцитами та поодинокими

нейтрофілами. Вкажіть, який з перелічених видів запалення найбільш вірогідний?.

A * Інтерстиційне продуктивне.

B Гранульоматозне.

C Альтеративне.

D Ексудртивне дифузне.

E Ексудативне осередкове.

17

У лежачого хворого з недостатністю кровообігу, нерухомого після перенесеного інсульту,

шкіра і м’які тканини над крижами почорніли і набрякли, після відторгнення епідермісу в

чорних тканинах відкрились виразки. Який процес розвився у хворого?A *Пролежні

B Суха гангрена

C Флегмона

D Інфаркт

E Абсцес

18

У хворого знайдено асцит, в два рази збільшена селезінка, варикозне розширення вен

стравоходу і прямої кишки. При гістологічному дослідженні біоптата печінки виявлений

мікронодулярний цироз. Який процес ускладнив цироз печінки?A * Синдром портальної гіпертензії

B Серцева недостатність

C Гепато-лієнальний синдром

D Печінково-клітинна недостатність

E -

19

Больной заболел остро: высокая температура, увеличенная, болезненная селезенка.

На 10 день на коже живота появилась розеолезно-папулезная сыпь. На 21 день

наступила смерть от перитонита. При патологоанатомическом исследовании трупа в

подвздошной кишке обнаружены глубокие язвы в области некротизированных групповых

лимфоидных фолликулов (пейеровых бляшек). Одна из язв перфорировала, имеется

фибринозно-гнойный разлитой перитонит. О каком заболевании можно подумать в

данном случае?A *Брюшной тиф

B Дизентерия

C Амебиаз кишечника

D Холера

E Сальмонеллез

20

Пожилой больной, длительное время страдавший гипертонической болезнью, умер при

явлениях уремии. На аутопсии обнаружено: почки маленькие, плотные, с

мелкозернистой поверхностью, капсула снимается с трудом. Гистологически в почках

отмечается коллапс артериол клубочков и их склероз. Некоторые клубочки замещены

однородным эозинофильным веществом, не окрашивающимся конго-рот; канальцы

атрофированы. Как следует назвать описанные выше изменения почек?

A *Первично-сморщенные почки

B Вторично-сморщенные почки

C Амилоидно-сморщенные почки

D Пиелонефротически-сморщенные почки

E Диабетический нефросклероз

21

Больной 22-х лет поступил в стационар с жалобами на лихорадку, слабость. Один из

увеличенных шейных лимфоузлов взят на гистологическое исследование. Результаты: в

ткани лимфоузла обнаружены очаги некроза, окруженные эпителиоидными клетками,

гигантскими многоядерными клетками Пирогова-Лангханса, а также лимфоцитами.

Какое заболевание можно предполагать в данном случае?A *Туберкулез

B Лимфогранулематоз

C Лимфолейкоз

D Саркоидоз

E Сифилис

22

У ребенка 7 лет на коже разгибательных поверхностей локтевых и коленных суставов

появились плотные, безболезненные узелки размером 1-2 мм. В биоптате узелков -

крупный очаг фибриноидного некроза соединительной ткани с лимфоцитами и

макрофагами по периферии. При каком заболевании наблюдаются такие узелки?

A *Ревматизм

B Ревматоидный артрит

C Склеродермия

D Узелковый периартериит

E Системная красная волчанка

23

На вскрытии умершего больного обнаружены увеличенные, спаянные между собой,

плотные, с бело-желтыми очагами некроза лимфатические узлы разной локализации

[шейные, подмышечные и медиастинальные]. Селезенка имеет "порфировый" вид. При

микроскопическом исследовании лимфатических узлов и селезенки выявлена

пролиферация полиморфных клеток с наличием атипичных клеток, среди которых

отмечаются многоядерные гигантские клетки Рид-Березовского-Штернберга. Какое

заболевание было диагностированно?A *Лимфогранулематоз

B Хронический лимфолейкоз

C Лимфосаркома

D Ретикулосаркома

E Грибовидный микоз.

24

Чоловік, 70 років, зі скаргами на біль у дрібних суглобах рук і ніг. Суглоби деформовані,

болючі. Виявлений підвищений рівень солей сечової кислоти в крові та сечі. Про

порушений обмін яких речовин йде мова?A *Нуклеопротеїдів.

B Кальція.

C Хромопротеідів.

D Ліпопротеїдів.

E Калію.

25

Чоловік віком 42 роки помер при явищах вираженої інтоксикації і дихальної

недостатності. На розрізі тканина легень у всіх відділах строката, з множинними

дрібновогнищевими крововиливами та вогнищами емфіземи. Гістологічно у легенях:

геморагічна бронхопневмонія з абсцедуванням, у цитоплазмі клітин епітелію бронхів

еозинофільні і базофільні включення. Діагностуйте виявлене на секції захворювання.A * Грип

B Парагрип

C Аденовірусна інфекція

D Респіраторно-синцитіальна інфекція

E Стафілококова бронхопневмонія

26

У чоловіка віком 62 роки видалено нирку, у якій при макроскопічному дослідженні

виявлено пухлину у вигляді вузла діаметром до 8см. Тканина пухлини на розрізі строката,

з множинними крововиливами, некрозами. Гістологічно: пухлина складається із світлих

клітин, які утворюють альвеолярні і сосочкові структури, помірно виражений інвазивний

ріст. У багатьох клітинах пухлини визначаються патологічні мітози, гіперхромні ядра.

Діагностуйте виявлену пухлину нирки.

A * Світлоклітинний рак

B Світлоклітинна аденома

C Аденокарцинома

D Нефробластома

E Ацидофільна аденома з малігнізацією

27

При мікроскопічному дослідженні тканини печінки було виявлено, що деякі клітини

розпалися на невеликі фрагменти з окремими органелами та залишками ядра, оточені

мембраною. Запальна реакція відсутня. Виберіть патологічний процес, для якого

характерні описані зміни.

A *Апоптоз

B Некроз

C Каріорексис

D Плазмоліз

E Плазморексис

28

У хворого 28 років мигдалики значно збільшені, повнокровні, болючі, на їх поверхні –

щільні брудно-сірі плівки, які поширюються на тверде піднебіння, щільно зв’язані з

підлеглими тканинами, при спробі відокремити їх – розвивається кровотеча. Який

патологічний процес обумовлює дані морфологічні зміни?

A *Дифтеритичне ексудативне запалення.

B Крупозне ексудативне запалення.

C Катаральне ексудативне запалення.

D Гнійне ексудативне запалення.

E Геморрагічне ексудативне запалення.

29

У хворого, померлого від серцевої недостатності, при патоморфологічному дослідженні

виявлено: стулки мітрального клапана деформовані, потовщені, зрослися по краях; у

сполучній тканині міокарда -- дифузно розкидані вузлики, які складаються з ділянок

фібриноїдного некрозу, навколо яких скупчуються макрофагоцити, що нагадують

гігантські багатоядерні клітини. Подібні вогнища оточені лімфоцитами та поодинокими

плазматичними клітинами. . Яка з перерахованих гранульом має місце у даного хворого?

A * Ревматична.

B Туберкульозна.

C Актиномікотична.

D Сифілітична.

E Лепрозна.

30

На розтині хворої 25-ти років, яка померла від уремії: нирки збільшені, пістряві, з

осередками крововиливів. Патогістологічно виявляються гематоксилінові тільця,

капілярні мембрани клубочків у вигляді дротяних петель, гіалінові тромби та осередки

фібриноїдного некрозу, у судинах селезінки – “цибулинний” склероз. Який найбільш

вірогідний діагноз?A *Системний червоний вовчак.

B Системна склеродермія.

C Ревматоїдний артрит.

D Ревматичний артрит.

E Вузликовий періартеріїт.

31

У тканині печінки виявлено округле утворення діаметром 0.5 см. Мікроскопічно воно має

наступну будову: у центрі – некротичні маси, їх оточує грануляційна тканина з наявністю у

її складі плазматичних, лімфоїдних клітин і кровоносних судин з явищами васкуліту. Який

діагноз необхідно поставити на підставі даних мікроскопії?

A *Солітарна гума печінки.

B Солітарна аденома печінки.

C Солітарна лепрома печінки.

D Хронічний абсцес печінки.

E Рак печінки.

32

У хворого – глибока рвана рана із нерівними краями, вкрита гноєм. У крайових відділах

– сочна грануляційна тканина, яка не здіймається над рівнем рани. Назвіть вид

загоєння рани.A *Загоювання вторинним натягом.

B Загоювання первинним натягом.

C Загоювання під струпом.

D Безпосереднє закриття дефекту епітеліальної тканини.

E Організація рани.

33

На секції виявлено значне збільшення об’єму правої нирки. На розрізі в ній міститься

камінь. Просвіт ниркової миски розтягнутий сечею, яка накопичується. Паренхіма нирки

різко потоншана. Який з діагнозів є найбільш вірним?A * Гідронефроз.

B Пієлоектазія

C Гідроуретронефроз.

D Кіста нирки

E -

34

При мікроскопічному дослідженні бронхобіопсії виявлена пухлина, яка побудована з

гніздних скупчень атипових клітин багатошарового плоского епітелію, місцями із

характерними “перлинами”. Ваш діагноз?A * Плоскоклітинний рак із ороговінням.

B Плоскоклітинний рак без ороговіння.

C Солідний рак.

D Слизовий рак.

E Скір.

35

У дитини діагностовано в клініці дифтерія зіву. Померла від гострої серцевої

недостатності. На розтині виявлено, що порожнини серця розширені в поперечнику. М’яз

серця тьмяний, в’ялий, на розрізі строкатий, з жовтуватими ділянками. У цитоплазмі

деяких кардіоміоцитів зі збереженою цитоплазмою виявляються дрібні вакуолі. На

заморожених зрізах вакуолі забарвлюються суданом 3 у померанчовий колір. Який вид

дистрофії виявлений у кардіоміоцитах?

A *Жирова

B Вуглеводна

C Балонна

D Гіаліново-крапельна

E Гідропічна

36

Під час емоційно напруженої роботи раптово помер молодий мужчина. На розтині

виявлено нерівномірне кровонаповнення міокарда. Гістохімічно – зниження вмісту

глікогену. Електронно мікроскопічно –деструкція мітохондрій, контрактури міофібрил.

Вкажіть ймовірний розлад кровообігу?

A *Гостра ішемія

B Хронічна ішемія

C Вакатна артеріальна гіперемія

D Гостра венозна гіперемія

E Ангіоневротична артеріальна гіперемія

37

Під час дорожно-транспортної пригоди водій отримав поранення в шию розбитим склом.

Кровотеча була невелика, але через декілька хвилин потерпілий помер при явищах

гострої ядухи. При розтині серця померлого у заповненій водою порожнині перикарду

виділяються пухирці. Вкажіть ймовіринй патологічний процес.

A *Повітряна емболія

B Газова емболія

C Жирова емболія

D Тромбоемболія

E Емболія чужерідними тілами

38

На розтині чоловіка, який помер від хроніосепсису, виявлено атрофію скелетних м’язів,

буру атрофію міокарда, печінки. Порушення обміну якого пігменту виявлено у

померлого?A *Ліпофусцину

B Ліпохрому

C Гемосидерину

D Гемомеланіну

E Меланіну

39

Чоловік тривалий час хворів гемобластозом. На розтині виявлено, що кістковий мозок,

селезінка, печінка, лімфатичні вузли коричневого кольору. Проведено гістохімічну

реакцію Перлса. Встановлено, що ретикулярні, ендотеліальні і гістіоцитарні елементи

цих органів містять гранули синього кольору. Який пігмент виявлено при застосуванні

зазначеної реакції?A *Гемосидерин

B Білірубін

C Гематоїдин

D Гематоїдин

E Гематопорфірин

40

Хворий хронічним пієлонефритом помер від хронічної ниркової недостатності. При житті

аускультативно відмічено феномен “шум тертя перикарду”. На розтині виявлено, що

епікард тьм’яний, шорсткий, ніби покритий волосяним покривом. Який перикардит за

характером запалення має місце?

A *Крупозний

B Дифтеритичний

C Гнійний

D Гнильний

E Серозний

41

При розтині тіла дівчинки, яка померла від асфіксії, виявлено, що слизова трахеї і бронхів

покрита біло-сірою плівкою, яка рихло з’єднана з підлеглими тканинами і легко

знімається пінцетом. Просвіт сегментарних бронхів виповнений рихлими масами

сіро-білого кольору. Який трахеобронхіт за характером ексудату відмічений при розтині?

A *Крупозний

B Катаральний

C Дифтеритичний

D Гнійний

E Гнильний

42

У хворого видалено новоутворення шкіри, яке має вигляд вузла з сосочковою поверхнею,

що нагадує цвітну капусту, щільної консистенції. Мікроскопічно пухлина складається з

багатьох сосочків. Паренхіма сформована з покривного епітелію із збільшеним числом

шарів. В епітелії збережена полярність клітин, стратифікація, цілісність власної

мембрани. Строма пухлини розташована в центрі сосочків. Ваш діагноз?A *Папілома

B Фіброма

C Аденома

D Фіброаденома

E Цистоаденома

43

У хворого 50 років на протязі багатьох років була ревматична вада серця. При

загостренні захворювання розвинулась геміплегія і наступила смерть. Гістологічно в

мітральному клапані виявлено виражений склероз, вогнищеві клітинні інфільтрати,

фібринозні накладання. Для якої форми ендокардиту характерні виявлені зміни?

A *Зворотньо-бородавчастого

B Гострого бородавчастого

C Дифузного

D Фібропластичного

E Виразково-поліпозного

44

При гістологічному дослідженні збільшеного шийного лімфатичного вузла відмічено, що

загальний рисунок вузла нечіткий за рахунок розростання атипових гістіоцитарних клітин,

з наявністю гігантських клітин Березовського-Штернберга, маються ділянки некрозу,

склерозу, гіалінозу. Для якого захворювання характерні виявлені морфологічні зміни в

лімфатичному вузлі?A *Лімфогранулематозу

B Гострого мієлолейкозу

C Хронічного мієлолейкозу

D Грибовидного мікозу

E Туберкульозу

45

При вскрытии мужчины 34-х лет, умершего от хронической почечной недостаточности в

связи с амилоидозом почек, патологоанатом в легких обнаружил преимущественно в

нижних долях - множественные диффузные расширения бронхов, в просветах которых

гнойное содержимое. Поверхность разреза легких имеет мелкоячнистый вид,

напоминает пчелинные соты. Гистологически в стенке бронхов-хроническое

воспаление, эластические и мышечные волокна замещены соединительной тканью. Эти

изменения в легком врач расценил как:A *Бронхоэктазы

B Бронхопневмония

C Хронический бронхит

D Хроническая пневмония

E Абсцессы легких

46

На вскрытии больного 42-х лет, страдавшего хроническим диффузным бронхитом и

умершего от легочно-сердечной недостаточности, обнаружены большие, повышенной

воздушности легкие, которые своими краями прикрывают средостение, не спадаются,

бледно-серого цвета, режутся с хрустом, при надавливании пальцем на поверхности

легких остается ямка. Из просвета бронхов выделяется слизисто-гнойный эксудат.

Установите диагноз.

A *Хроническая диффузная обструктивная эмфизема легких

B Хроническая очаговая эмфизема

C Интерстициальная, межуточная эмфизема

D Первичная идиопатическая эмфизема

E Викарная компенсаторная эмфизема

скачать файл


следующая страница >>
Смотрите также:
1 В шкірі виявлена щільна, рухома, чітко відмежована від оточуючих тканин пухлина. На розрізі вона білого кольору, представлена волокнистою тканиною. Мікроскопічно: хаотично переплетені колагенові волокна, клітин мало. Що це за пухлина? A
1488.01kb.
Пухлина заднього середостіння. 1tho18 Макропрепарат пухлини заднього середостіння. 1tho19
13.06kb.
Тематичний план практичних занять
37.72kb.
Кілька років тому на полицях наших магазинів поряд із кухонною сіллю та приправами можна було побачити порошок білого або жовтуватого кольору в поліетиленових пакетиках глутамат натрію
42.3kb.
Влияние структуры исходной пан-нити на структуру и свойства углеродного волокна
103.49kb.
Інформація для вчителя Слайд Провести дослід «Як добувають нафту»
109.46kb.
Мова займає одне з найвищих місць на шкалі національних вартостей
258.29kb.
Волокна які вміють слухати та співати: волокна створені таким чином, що розпізнають та виробляють звук
37.29kb.
Таблетки від бежевого до коричневого кольору, з вкрапленнями, овальної форми, з двоопуклою поверхнею, з рискою з одного боку таблетки та тисненням «кмп» з іншого боку
157.43kb.
Кзо «Сурсько-Михайлівська сзш І-ІІІ ступенів» Організаційно-підготовчий етап
165.63kb.
Київська русь у другій половині XI першій половині ХІІІ ст
109.51kb.
І. Основи клаптикового шиття Основні вимоги до умов роботи з тканиною
32.7kb.