klevoz.ru страница 1
скачать файл
12. Міжнародні стандарти фінансової звітності та бухгалтерського обліку в Україні. Уніфіковані вимоги до облікової інформації, що забезпечує корпоративні та державні інтереси.
План:


 1. Ключові моменти законодавчих вимог до застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності:

  1. Часопис української МСФЗ – інтеграції;

  2. Основні аспекти першого застосування МСФЗ;

  3. Трансформація, як метод підготовки фінансової звітності за МСФЗ.

 2. Концептуальні основи фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності:

  1. Порівняння української системи бухгалтерського обліку з системою бухгалтерського обліку відповідно до МСФЗ;

  2. Вимоги до змісту звітності та розкриття фактичної інформації.

 3. Загальні характеристики особливостей складання повного комплекту звітності:

а) звіт про фінансовий стан на кінець періоду;

б) звіт про сукупні доходи за період;

в) звіт про зміни у власному капіталі за період;

г) звіт про рух грошових коштів за період;

ґ) примітки, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення;

д) звіт про фінансовий стан на початок найбільш давнього порівняльного періоду, коли суб’єкт господарювання застосовує облікову політику ретроспективно або здійснює ретроспективний перерахунок статей своєї фінансової звітності, або коли він перекласифікує статті своєї фінансової звітності.

4. Уніфіковані вимоги до розкриття інформації про основні статті

фінансової звітності, що забезпечує корпоративні та державні інтереси.
Література:
  1. Закон України від 16 липня 1999 № 996-ХIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (із змінами та доповненнями).

  2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 № 205-р «Про продовження строку виконання заходів щодо застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні».


 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419 «Про затвердження Порядку подання фінансової звітності».

 2. Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.02.2012 г. № 270 «Про затвердження роз'яснення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про порядок застосування частини шостої статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" щодо розкриття інформації відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності"»

 3. Лист Національного банку України, Міністерства фінансів України, Державної служба статистики України від 07.12.2011 № 12-208/1757-14830, № 31-08410-06-5/30523, № 04/4-07/702 «Про застосування міжнародних стандартів фінансової звітності».
скачать файлСмотрите также:
12. Міжнародні стандарти фінансової звітності та бухгалтерського обліку в Україні. Уніфіковані вимоги до облікової інформації, що забезпечує корпоративні та державні інтереси. План
23.95kb.
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності та про фінансовий стан товариства з обмеженою відповідальністю «інвестиційна компанія «статус» станом на 31 грудня 2011 року користувачам фінансової звітності
289.57kb.
Нормативний документ системи технічного захисту інформації вимоги до захисту інформації web-сторінки від несанкціонованого доступу
393.28kb.
До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5
149.58kb.
Зміст тем лекцій та короткий виклад практичних занять за
46.76kb.
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5 Коди Дата (рік, місяць, число) 2011 12 31
114.27kb.
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5 коди дата (рік, місяць, число) 2012 01 01 Підприємство
355.26kb.
Рішення від 10 червня 2011 року №29 село Юстинівка Про ставки єдиного податку для фізичних осіб-уб’єктів господарської діяльності
45.12kb.
Рішення позачергової сесії селищної ради VІ скликання від 08 грудня 2011 року №5 смт. Нова Ушиця
291.67kb.
Розробка й аналіз методів реалізації прискорення задач закриття інформації на різних обчислювальних платформах
65.12kb.
Рішення від 17 лютого 2009 року №1766 Про затвердження Положення про відділ бухгалтерського обліку Кіровоградської міської ради
54.13kb.
Центрів європейської інформації до м. Вроцлав оголошується набір на участь у навчальному візиті для представників центрів європейської інформації України до м. Вроцлав (Польща), який відбудеться у жовтні 2010р
28.97kb.