klevoz.ru страница 1
скачать файл
Бібліографічний покажчик нової літератури

за січень 2010р.

Бібліотека Харківського національного університету радіоелектроніки.

Науково-бібліографічний відділ.

Тел. 702-10-73 http://www.lib.kture.kharkov.ua

e-mail: library@kture.kharkov.ua
1.

519 Б27

Басманов, А. Є. Неоднорідні марковські процеси та деякі їх застосування. Фокусування й синтез : [ моногр. ] / А. Є. Басманов, В. А. Дікарєв, В. В. Семенець ; МОН України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Х. : ХНУРЕ, 2009. – 240 с. – МОН України

2.

Ч51я7 Б83

Бороховский, Е. М. Естественно-научные основы теории и методики физического воспитания : конспект лекций. Ч.2 / Е. М. Бороховский, С. Ф. Танянский, Е. В. Церковная ; МОН Украины, ХНУРЭ. – Х. : СМИТ, 2007. – 64с.

3.

Ч51я7 Б83

Бороховский, Е. М. Естественно-научные основы теории и методики физического воспитания : конспект лекций. Ч.2 / Е. М. Бороховский, С. Ф. Танянский ; МОН Украины. Харьк. нац. ун-т радиоэлектроники. – Х. : СМИТ, 2008. – 76 с. : ил.

4.

681.7(07) В68

Волоконно-оптичні системи : навч. посібник / І. О. Сухоіванов, В. В. Лисак, А. В. Кублік, В. І. Фесенко ; МОН України, Ін-т інновац. тех-гій і змісту освіти, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Х. : ХНУРЕ, 2009. – 152 с. : іл. – МОН України.

5.

Гибридные нейро-фаззи модели и мультиагентные технологии в сложных системах / Е. В. Бодянский, В. Е. Кучеренко, Е. И. Кучеренко и др. – Днепропетровск, 2008.6.

Елисеева, Н. П. Дифракция излучения проволочной антенны на прямоугольных и уголковых экранах / Н. П. Елисеева, Н. Н. Горобец. – Х., 2009.

7.

621.385(07) К65

Конспект лекцій з дисципліни "Електронні та квантові прилади надвисоких частот" для студентів денної форми навчання за напрямами 6.051101- Оптотехніка, 6.050901- Радіотехніка / упоряд. А. В. Васянович, Ю. Л. Старчевський ; МОН України, ХНУРЕ. – Х. : ХНУРЕ, 2009. – 92 с.

8.

Логинов, В. А. Возвращение / В. А. Логинов. – Х., 2008.9.

Мемориал-музей жертвам нацизма с работающим траурным залом и Чашей скорби, на святом и кровавом месте - в Дрогобицком Яру, ,Харьков, Украина. – Х., 2008.10.

М54

Метрология, стандартизация, сертификация и электроизмерительная техника [Електронний ресурс] : учеб. пособие / К. К. Ким, Г. Н. Анисимов, В. Ю. Барбарович, Б. Я. Литвинов ; под ред. К.К. Кима. – СПб. : Питер, 2008. – 368 с.

11.

Ш12-4 М80

Морозова, Л. Ю. Поурочный словарь по информатике (русский, украинский, английский, французский, арабский, турецкий, китайский, вьетнамский языки) : для студентов-иностранцев подготовительных фак-тов / Л. Ю. Морозова ; МОН Украины, ХНУРЭ. – Х. : ХНУРЭ, 2009. – 76 с. – МОН України.12.

Павлов, В. Е. Раскаленное небо / В. Е. Павлов. – М., 2007.13.

Полупроводниковые преобразователи электрической энергии в структурах электроприводов / И. О. Синчук, А. А. Чернышев, И. И. Киба, О. В. Пасько. – Кременчуг, 2008.14.

004(07) Т30

Тексти лекцій з дисципліни "Побудова та розгортання інфраструктури відкритих ключів" для студентів денної форми навчання напряму : 1601 "Інформаційна безпека"; 1701 "Безпека інформаційних та комунікаційних систем". Ч.1 / упоряд. О. В. Потій, Ю. М. Іщенко, А. В. Лєншин ; МОН України, ХНУРЕ. – Х. : ХНУРЕ, 2009. – 88 с.

15.

004(07) Т30

Тексти лекцій з дисципліни "Побудова та розгортання інфраструктури відкритих ключів" для студентів денної форми навчання напряму : 1601 "Інформаційна безпека"; 1701 "Безпека інформаційних та комунікаційних систем". Ч.2 / упоряд. О. В. Потій, Ю. М. Іщенко, А. В. Лєншин ; МОН України, ХНУРЕ. – Х. : ХНУРЕ, 2009.

16.

621.317.7 Э87

Эстеркин, М. С. Неисправности радиоизмерительной аппаратуры / М. С. Эстеркин. – М. : Энергия, 621.317.7. – 319 с. : черт.
Шановні користувачі!

Ці книжки Ви зможете одержати в бібліотеці

з 15 лютого 2010 року.


Упорядник – Аврамова І.П.,

зав. науково-бібліографічним відділом.
скачать файлСмотрите также:
Бібліотека Харківського національного університету радіоелектроніки
36.62kb.
Бібліотека Харківського національного університету радіоелектроніки
95.02kb.
Перспективы повышения конкурентоспособности экономики на основе кластеров
21.98kb.
Ю. В. Дмитрик, здобувач Харківського національного університету внутрішніх справ
35.94kb.
Звіт про міжнародне та міжвузівське співробітництво Сумської філії хнувс за 2011р
454.33kb.
Рекомендації міжнародної науково-практичної конференції
84.78kb.
Звіт про науково-дослідну роботу харківського інституту банківської справи університету банківської справи національного банку україни (М. Київ) за 2011 рік
302.79kb.
Трансформації серед німецького населення півдня україни в 1917-1920 рр. Ольга Ядловська
126.5kb.
Концепція розвитку наукової школи (далі Концепція) Університету банківської справи Національного банку України
85.77kb.
Практичні (семінарські) заняття, год
149.73kb.
Про роботу Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
4306.89kb.
Та одержання нових s-,N-,о-гетероциклічних
277.06kb.