klevoz.ru страница 1
скачать файл


Щоб побачити зірки, потрібно відкрити очі

(Китайська мудрість)

Петро Калита

СТРИЖЕНЬ РЕФОРМ

або, Як істотно підвищити

ефективність реформування

в інтересах усіх громадян України

ПЕРЕДМОВА

Ця стаття не має політичного забарвлення. Вона написана виключно з професійних мотивів. І не як критика існуючого, а як спроба конструктивного погляду в майбутнє на основі об'єктивного аналізу минулого і сьогодення. Матеріал, викладений у статті - це результат багаторічної дослідницької роботи автора в Україні і на міжнародному рівні. Підхід, запропонований в даній роботі, може бути застосований будь-якою партією і будь-яким урядом у разі прагнення забезпечити Україні та її народу процвітання, а собі - довголіття.

ВСТУП

На 20-му році незалежності в Україні конкурентоспроможність економіки та рівень якості життя в цілому неприпустимо відстають від розвинених країн. Серед інших проблем, відзначаються дуже низька якість продукції та послуг, значна кількість нещасних випадків через використання небезпечної продукції, періодичне виникнення техногенних аварій і катастроф. Характерними для більшості підприємств і організацій є низька продуктивність праці та висока собівартість продукції. І недосконалий менеджмент практично на всіх рівнях управління.

В результаті - дуже низький за європейськими мірками валовий національний дохід і відповідний йому державний бюджет, якого хронічно не вистачає для задоволення усіх зацікавлених сторін. На тлі активного перерозподілу цінностей і корупції велика частина населення країни опинилася за межею бідності. В результаті продовжує наростати соціальна напруженість, що виливається в протестні демонстрації як громадян, які потребують соціальної допомоги держави, так і тих, хто безпосередньо наповнює бюджет.

Потрібні гроші, але де їх взяти? Зовнішнє запозичення збільшує державний борг, який і так вже має колосальні розміри і підлягає поверненню, посилюючи і без того напружену обстановку. Та й запозичувати стає все складніше. Перерозподіл бюджету не вирішує проблему і виглядає, як у старому анекдоті, коли з кімнати всю ніч чути: «Вище, вище - гарно! Нижче, нижче - гарно (Було дуже холодно, а ковдра занадто короткою).

Резонно поставити питання: - А чому б не робити «великі гроші» самим, істотно підвищивши ефективність роботи всіх ланок управління, виробництва і сфери обслуговування? Як це має місце в розвинених країнах. До того ж, і Президент України продекларував, що через десять років наша держава повинна увійти до двадцятки розвинених країн світу! А цього не досягти без кардинального підвищення ефективності роботи всіх, без винятку. І без намагання особисто першої особи держави і його оточення пробудити у вітчизняних організацій бажання активно та системно удосконалюватися.

Для підвищення ефективності економіки та покращення життя людей, в Україні проводиться (або знаходиться в стадії підготовки) ряд реформ. Серед них: пенсійна, податкова, трудова, житлово-комунальна та ін. Поряд з соціально-економічними здійснюється і адміністративна реформа. Разом з тим, судячи з реальних результатів, владі до цих пір так і не вдається продемонструвати позитивні ефекти реформ.

Що ж робити? Кажуть, для ефективного лікування дуже важливо поставити правильний діагноз. Звернімося ще раз до неупередженої статистики.

Частина 1. СТАТИСТИЧНИЙ ПОРТРЕТ УКРАЇНИ

Загальна характеристика

Територія - 603628 км ². 5,7% території Європи (за розміром друга в Європі). На території України знаходиться географічний центр Європи.

Населення - 45,6 млн. чоловік. 5 місце за чисельністю в Європі (після ФРН, Італії, Великобританії, Франції) та 21 місце в світі.

Клімат - помірно континентальний. Тільки для Південного берега Криму характерний субтропічний середземноморський клімат.

Природні ресурси - чорноземи, вугілля, марганець, нікель, уран та багато інших. Запаси сірки - найбільші у світі, а за запасами ртутних руд (кіноварі) займає друге місце в світі, також в Україні сконцентровано понад 5% світових запасів залізних руд. Є незначні запаси нафти і газу.

Україна - держава з розвиненою науковою та промисловою базою. Вона має значні досягнення в техніці, молекулярної біології, фізиці, фізичній хімії, інформатиці, матеріалознавстві, фізіології і медицині, інших галузях знань. Серед них можна відзначити: розщеплення атомів літію та відкриття ізотопу гелію, створення теорії надтвердого зварювання під шаром флюсу та її впровадження в господарську практику, створення порошкової металургії, отримання важкої води. Великий внесок в освоєння космосу: створення серії складних універсальних орбітальних станцій, ракет-носіїв «Зеніт», «Циклон», нових ракетних двигунів, унікальних систем управління для ракетоносіїв і космічних апаратів. Створення великих прозорих монокристалів синтетичних алмазів, інструменти з яких експортуються в багато країн світу та ін. У промисловості домінують фармацевтика, важке машинобудування, чорна та кольорова металургія, суднобудування, машино- і авіабудування, нафтогазова, хімічна і харчова галузі, виробництво електроенергії. Україна здійснює зовнішньоторговельні операції з 190 країнами світу. Найбільші торговельні партнери - Росія, Євросоюз, США, Туреччина, Китай.

Висновок: Україна має передумови, щоб бути однією з лідируючих держав Європи і світу.

Рівень якості життя

У яких же умовах протікає життя пересічного громадянина України?

Відповідно до рейтингу «Legatum Prosperity Index Table Rankings» рівень життя в Україні в цілому знаходиться на 74-й позиції зі 110 країн світу (у порівнянні з минулим роком Україна опустилася на 5 пунктів).

Середня тривалість життя в нашій країні становить 68,2 років (чоловіків - 62,7, жінки - 73,8 років) по рейтингу, представленому ООН за підсумками 2009 року. Кращі результати в світі - 84,3 років, в Європі - 80,9 років.

Найважливішою характеристикою, що інтегрально відображає рівень якості життя, є темп приросту населення. У 2011 році в Україні він мав від'ємне значення і становив «мінус» 0,62% (225-е місце серед 231 країни). Найвище значення в світі - «плюс» 4,31%, середнє - «плюс» 1,09%.

За рівнем народжуваності Україна знаходиться на 199-й позиції в числі 222 країн світу. При найвищому значенні 50,54 народжень на 1000 жителів і середньосвітовому - 19,15 народжень, в Україні в 2011 році зафіксовано 9,62 народжень. У частині рівня народжуваності, як і темпу приросту населення, інформація взята на сайті http://iformatsiya.ru.

І, нарешті, Україні займає 6-е місце серед 223-х країн за рівнем смертності: 15,74 смерті на 1000 жителів (до середини 2011 року). Дані запозичені на сайті http://desyatka.info.

Безумовно, все це наслідки матеріальних і моральних умов, в яких проходить життя українського народу. Подивимося на її економічну складову.

ККД і конкурентоспроможність економіки

Вельми показовою характеристикою ефективності функціонування держави в цілому є значення ВНД (валовий національний дохід) на душу населення. Це, по суті, ККД (коефіцієнт корисної дії) всієї економіки держави. І одночасно це оцінка ефективності управління країною. В Україні цей показник в 2010-2011 рр. склав $ 3,0 тис. на людину. Для порівняння: найкраще значення в світі - $ 183,15 (Монако); Норвегія - $ 84,29 тис.; Швейцарія та Люксембург - $ 70-80 тис.; Франція, Німеччина, Австрія та Фінляндія - $ 40-50 тис.; Латвія, Литва, Польща, Угорщина, Естонія, Словаччина і Чехія - $ 10-20 тис.; Росія - $ 9,9 тис.; Білорусь - $ 5,95 тис.; Азербайджан - $ 5,33 тис.

Зі значенням ВНД на душу населення безпосередньо пов'язана величина бюджетних видатків на душу населення. В Україні цей показник дорівнює $ 2,28 тис. Краще значення в світі - $ 35,28 тис. Дані станом на 2006 рік, більш пізні не знайдені (http://www.finansmag.ru). При такому бюджеті Україна не в змозі задовольнити всі зацікавлені сторони, насамперед громадян, які потребують державної допомоги.

Як результат - низький рівень конкурентоспроможності економіки України. Це підтверджується провідним у Європі Інститутом менеджменту (Institute of Management Development, IMD, Швейцарія), що опублікував результати глобального дослідження конкурентоспроможності країн світу в 2011 році, де наша країна зайняла 57 позицію в списку з 59 країн. Відповідно до рейтингу Глобальної конкурентоспроможності 2010-2011 Всесвітнього Економічного Форуму Україна на 89 місці з 139 країн, що на 7 позицій гірше, ніж в 2009-2010 рр.

На дуже низькому рівні знаходяться показники, що характеризують продуктивність праці, собівартість продукції і рівень дефектності. В Україні ці значення можна порівняти з тими, які мають місце в інших країнах СНД, зокрема в Росії, де за твердженням професора В. Лапідуса, підприємства в масі в порівнянні зі світовими лідерами мають продуктивність нижче до 10 разів, а дефектність - вище до 1000 ! разів (відповідно, значно вище і собівартість - авт.).Основні причини - низький рівень досконалості організацій, які виробляють продукцію, надають послуги (освітні, медичні, правоохоронні та ін.) і формують рішення на різних рівнях управління.

Культура і цивілізація

Український вчений С.Дацюк, досліджуючи цивілізаційну антропологію, прийшов до висновку, що: «культура - це еталони, зразки та норми в процесі виробництва, відтворення, трансляції, збереження, поховання і знищення», а «цивілізація - це унікальна система мотивацій того чи іншого суспільства ... ». У цьому контексті досконалість організацій можна визначити як фундамент загальної культури держави, а мотивацію організацій до вдосконалення, як головний аспект її цивілізації.

У той же час, якщо говорити про ділову мотивацію, то в Україні вона скоріше має знак "мінус". Жорстка автократична регуляторна політика спонукає організації масово йти «в тінь», платити зарплату «в конвертах», скорочувати робочі місця, а в ряді випадків просто згортати бізнес. Це підтверджується рейтингом країн за показником створення сприятливих умов ведення бізнесу на 2012 рік, опублікованим Світовим банком. Україна знаходиться на 152-й поз. з 183 країн. Для порівняння: Грузія - 16-а поз., Латвія - 21, Казахстан - 47, Білорусь - 69, Росія - 120. А в частині оподаткування України взагалі займає 181-у поз. з 183-х. В таких умовах мало хто мотивований на систематичне навчання співробітників, вивчення кращої ділової практики, системне вдосконалення менеджменту.

І, нарешті, за рівнем корупції Україна на 152-му місці з 182 країн (дані Міжнародної організації Transparency Internationalпо, http://rating.rbc.ru), що не сприяє не те що вдосконаленню, але навіть просто існуванню українських організацій.

Хибні підходи, які стримують вдосконалення

Щоб вирішити економічні проблеми, підвищити конкурентоспроможність економіки та покращити життя громадян країни, в Україні на державному рівні періодично піднімаються питання оподаткування, структурних змін, організаційних перетворень і т.п. Конкурентоспроможність підприємств і економіки пов'язується переважно з якістю продукції і, відповідно, великі надії покладаються на стандартизацію, метрологію, технічне регулювання і захист прав споживачів. При цьому, удосконаленню організацій увага приділяється лише епізодично, формально і то переважно на базі стандартів. Не буду давати оцінку ефективності цієї роботи, зазначу тільки, що для забезпечення прийнятної конкурентоспроможності українських компаній і вітчизняної економіки того, що робиться явно недостатньо. Основна причина такої ситуації в тому, що рішення проблем вдосконалення - вельми специфічних і суто добровільних - «взяли на себе» регулюючі органи, для яких ця функція невластива і чужорідна, що підтверджується і міжнародною практикою. Цим можна пояснити і те, що до цих пір підміняється цілий ряд понять.

Стандарт підноситься суспільству як ідеал, до якого потрібно прагнути і відповідність якому автоматично забезпечує конкурентоспроможність компанії. У той час як стандарт - це всього лише компроміс між сильними та слабкими сторонами і він відображає якийсь середній рівень, досягнутий більшістю. В умовах перенасиченого ринку відповідність стандарту не дає гарантії конкурентоспроможності та явно недостатньо для забезпечення соціально-економічного прориву. У розвинених країнах конкурентна боротьба давно вже ведеться на рівні, що перевищує норми стандартів.

Технічне регулювання підноситься, як засіб підвищення конкурентоспроможності. Насправді технічне регулювання взагалі не має відношення до конкурентоспроможності. Це засіб виключно для попередження появи на ринку продукції, небезпечної для здоров'я людей, їх майна та природного середовища. Технічне регулювання оперує єдиними нормами, обов'язковими для всіх. Нижче цієї норми - злочин. Вище норми - виходить за рамки технічного регулювання.

Державний контроль і нагляд, на які сподіваються чиновники, звичайно важливі для захисту від потенційно небезпечної продукції. Проте практика свідчить, що їх посилення не гарантує поліпшення ситуації з безпекою і якістю на ринку. А за певних обставин вони можуть чинити негативний вплив на конкурентоспроможність підприємств.

Безпека і якість продукції, безумовно, мають першорядне значення. Але займатися виявленням і усуненням дефектів продукції - це затратна і малоефективна справа. Низька якість продукції - це вже наслідок, а основну увагу потрібно приділяти аналізу та попередженню причин, що якраз і відноситься до сфери ділової досконалості. Це з одного боку. А з іншого - окрім якості продукції є ще її собівартість. І випускати продукцію прийнятної якості ще недостатньо, щоб компанія мала довготривалий стабільний успіх. Є й такі не менш важливі показники, як ціна, сервісне обслуговування продукції, обов'язковість компанії у відносинах із споживачами тощо. Тому в світі вже давно основний акцент робиться не на продукцію, а на організації, що виробляють продукцію. Як кажуть, займаються переважно «курками», а не «яйцями». Здорова курка завжди несе якісні яйця. А досконала організація не виробляє небезпечну та неякісну продукцію, забезпечуючи також прийнятний рівень продуктивності, собівартості та інших важливих параметрів. Як, наприклад, Sony, Nokia, Siemens та ін.

Досконалість організації - це найбільш ефективне і перспективне вкладення ресурсів. Але, на жаль, на сьогодні в Україні навіть банальних систем управління якістю за ISO 9001 в перерахунку на 1000 жителів менше, ніж в Китаї, в 3,5 рази, а в порівнянні з Італією - майже в 40 разів! При цьому, за експертною оцінкою, лише незначна частина систем, сертифікованих в Україні, реально працюють. Крім того, потрібно пам'ятати, що досконалість компанії - це не тільки система менеджменту якості, а ще й багато іншого.

Чиновники досі не усвідомили, що вдосконалення компаній може істотно полегшити їм наповнення держбюджету і збільшення ВНД. Адже у досконалих компаній значно вищі доходи, прибуток та інші показники. Окрім іншого, їм є з чого платити податки. Це найефективніший і безконфліктний шлях вирішення економічних та інших проблем держави.

До числа інших хибних думок, широко дискутованих в ЗМІ, можна віднести також надію, як на панацею від усіх бід, на окремі великі технічні проекти, інновації та інвестиції, створення кластерів, розвиток переважно великого бізнесу (на шкоду МСП) і т.п. без одночасного кардинального вдосконалення організацій.

Ціна недосконалості

Низький рівень досконалості організацій породжує «букет» негативних наслідків. Це колосальні непродуктивні витрати ресурсів, у тому числі не поновлюваних. Висока собівартість продукції і низька продуктивність праці. Виробництво і постачання низькоякісної та небезпечної продукції. Порушення договірних зобов'язань. Низька конкурентоспроможність і скорочення робочих місць. Зубожіння громадян, які втратили робочі місця або отримують мізерну зарплату. Проблема несплати податків і, як наслідок, дефіцит бюджету. Забруднення навколишнього середовища. Соціальна напруженість і злочинність. Захворювання, раннє старіння і смертність. І багато іншого.

Для наочності можна навести приклад Ізраїлю, де в результаті дослідження, проведеного за дорученням уряду, було встановлено, що щорічні втрати через недосконалість і зневаги до якості еквівалентні четвертій частині ВНП або половині річного доходу цієї країни від збору податків. І це в Ізраїлі! Що ж тоді говорити про Україну? І які її потенційні можливості до сих пір ще не пробуджені!

Частина 2. ОСОБЛИВОСТІ УСПІШНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

У світі вже багато десятиліть досліджуються найбільш успішні компанії з метою виявлення загальних фундаментальних концепцій досконалості. Знання цих концепцій дозволяє будь-якій організації не винаходити велосипед, а скориставшись кращою світовою практикою істотно швидше, ефективніше і надійніше забезпечувати свою конкурентоспроможність і досягати високих кінцевих результатів на благо всіх зацікавлених сторін.

Головні чинники успішності

Великий інтерес для осмислення принципів успішності становить дослідження, проведене американськими вченими і описане ними в книзі «Побудовані навічно». На основі думки 700 перших осіб різних фірм (зі списків найбільших за версіями журналів Fortune і Inc) вони відібрали 18 компаній, які назвали великими. У їх число увійшли Ford і Walt Disney, Wal-Mart і Sony, Philip Morris і IBM та ін. Для кожної з цих компаній була підібрана пара для порівняння. Для Ford - GM, для Walt Disney - Columbia Pictures, для Procter & Gamble - Colgate. Вчені зібрали і проаналізували інформацію по кожній з цих пар з метою виявити фундаментальні основи їх успішності.

Природно, одного Великого секрету знайти не вдалося. Зате було розвінчано 12 міфів про успішні компанії та зроблено деякі узагальнення. Один з таких міфів - це те, що найуспішніші компанії націлені, насамперед, на отримання прибутку. Виявилося, що всі «великі компанії» спочатку були прихильні соціальним цінностям, які вважали пріоритетнішими прибутку. Разом з тим, всі ці компанії за період 1926-1999 рр. змогли отримати повернення на $ 1 інвестицій в 15 разів більше, ніж в середньому по економіці США.

Спільним для «великих компаній» виявилося те, що кожна з них керувалася єдиним «баченням», тобто ідеологією, вірою в призначення, що міститься у відповіді на питання: «Для чого існує компанія? Для чого ми все це робимо?». І це не декларація, якою - поряд з місією - модно прикрашати нині стіни офісів. При цьому зміст цієї «корпоративної релігії» не такий вже важливий: Johnson & Johnson може не вірити в те, чому поклоняється Philip Morris, а технологічна одержимість Hewlett-Packard - залишити байдужим Wal-Mart. Набагато важливіше, наскільки сильно компанія - від першого керівника до прибиральниці - пронизана цим відчуттям «призначення» і чим вона - прибутком, клієнтами, товарами - може заради нього пожертвувати.

«Великі компанії» регулярно ставили перед собою амбітні - аж до нерозсудливості - цілі. Наприклад, фірма Boeing до 1952 р. будувала військові літаки і раптом вирішила створити реактивний пасажирський. Хоча комерційні авіакомпанії говорили, що не будуть його купувати, а створення першого зразка вимагало суми, що втричі перевищувала середньорічний прибуток компанії. При цьому ідеологія і одержимість ідеєю не заважали «великим компаніям» дивитися по сторонах, використовувати принцип «спробуй все, залиш те, що працює». Стрічка «скотч» була винайдена в 3М чи не випадково, а клейкі листочки Post-It - практично помилково.

Виявилося також, що однією з ключових відмінностей «великої компанії» є ставка на створення правильної організації. Головне творіння Хьюлетта і Паккарда - не кишеньковий калькулятор, а фірма Hewlett-Packard.

Іншим яскравим прикладом може слугувати досвід 50-ти найуспішніших компаній світу, щорічно озвучуваних на основі рейтингових досліджень журналом FORTUNE спільно з найбільшою міжнародною консалтинговою компанією Hay Group. Нижче наведено список першої десятки 2011-го року: Apple, Google, Berkshire Hathaway, Southwest Airlines, Procter & Gamble, Coca-Cola, Amazon.com, FedEx, Microsoft і McDonald's (повний список на http://www.fortune.com / mostadmired).

За твердженням Hay Group, «найуспішніші компанії світу» більш гнучко реагують на мінливі умови ринку, проводять розвиваючі програми і надають своїм співробітникам всі умови для ефективної реалізації організаційної стратегії. «В умовах економічної нестабільності і організаційних перетворень «найуспішніші компанії світу» домагаються більш високих результатів, ніж інші гравці ринку, завдяки ефективному управлінню ресурсами і можливостями на всіх рівнях організації, а не тільки на рівні керівництва» - говорить Джефф Ширак, віце-президент Hay Group. «Ці компанії орієнтовані на постійне вдосконалення та інновації - навіть у тих областях, які відносяться до їх сильних сторін, - і в повній мірі задіюють креативність співробітників, що допомагає їм залишатися конкурентоспроможними». За результатами дослідження Hay Group, економічна ефективність і продуктивність є пріоритетом як для учасників рейтингу, так і для інших компаній. Однак у компаніях з рейтингу співробітники на всіх рівнях частіше готові йти на розумний ризик заради підвищення організаційної ефективності, і компанія їм у цьому допомагає. Більш того, учасники рейтингу частіше цікавляться ідеями співробітників в плані способів підвищення продуктивності.

«Найуспішніші компанії світу» більш ефективно управляють новими технологіями, застосовують більш інноваційний підхід до побудови діяльності для підвищення економічності процесів, акумулюють і використовують передові ідеї. У компаніях з рейтингу керівники та співробітники з більшою ймовірністю будуть пропонувати нововведення і раціоналізаторські ідеї. У той час як інноваційний підхід до розробки продукції та послуг є невід'ємною частиною стратегії бізнесу для всіх компаній, учасники рейтингу відрізняються від інших гравців ринку тим, що вони докладають більше зусиль до того, щоб впровадити інновації в масштабі всієї організації.

«В сучасних умовах бізнесу залученість персоналу - неодмінна умова загальної організаційної ефективності, тим більше що ще недавно, в період кризи, співробітники були змушені домагатися більш високих результатів, затягнувши паски», - стверджує Мел Старк, віце-президент і директор регіональної практики Hay Group. «Учасники рейтингу краще за інших розуміють, що гроші далеко не завжди стоять для співробітників на першому місці. За минулий рік багато з них переключили свою увагу на відновлення правильного балансу між робочим і особистим часом співробітників, направляючи в той же час зусилля на підвищення продуктивності та ефективний розподіл навантаження, так щоб під вантажем робочих завдань співробітники не позбавляли себе особистого часу».

Концепції та моделі досконалості

За останні десятиліття на різних континентах здійснено ще багато досліджень щодо успішних компаній. За підсумками цих досліджень вчені представили узагальнену кращу практику найуспішніших організацій сконцентровано у вигляді фундаментальних концепцій ділової досконалості. Де під діловою досконалістю сьогодні у світі розуміють «здатність організації ставити і досягати цілі по задоволенню зацікавлених сторін». Синонімом ділової досконалості може бути таке поняття, як «якість організації».

Для практичного використання концепцій застосовують моделі досконалості (моделі ідеальних організацій). Відомі 7 основних моделей: австралійська, європейська, іберо-американська, індійська, сінгапурська, США і японська. Координація здійснюється в рамках Ради GEM (Global Excellence Model). Інформація на сайті https://sites.google.com/site/globalexcellencemodels/home.

Порівняння конкретної організації з моделлю дозволяє визначити її сильні сторони і слабкі сторони (області для удосконалення). Отримання та аналіз інформації про кращу світову та вітчизняну практику (перш за все, у розрізі областей для удосконалення) дозволяє організації розробити конкретну цілеспрямовану інноваційну програму удосконалення на певний період часу. Після виконання заходів програми організація знову оцінюється, тобто порівнюється з моделлю. І знову: слабкі сторони - знання – программа. Так, 600 американських компаній, які постійно вдосконалювалися на основі сучасних концепцій, за п'ять років досягли в середньому на 30% вищі значення, ніж аналогічні компанії контрольної групи, за такими показниками, як: ринкова вартість, виробничий прибуток, обсяг продажів, рентабельність, кількість персоналу та загальні активи. Як випливає з концепцій і моделей досконалості, досконалі організації є соціально відповідальними щодо трудящих, споживачів та суспільства.

Однією з найпопулярніших є європейська модель (Модель EFQM), яку в даний час застосовують понад 30 тис. компаній в усьому світі. Ця модель може бути використана для отримання цілісного уявлення про будь-яку організацію, незалежно від форми власності, розміру, галузі чи рівня зрілості. Модель сприяє керівництву компанії у формуванні стратегії, залученні до процесів вдосконалення всього персоналу, створенні унікальної культури, де стійка перевага є нормою. Модель EFQM, яка найбільшою мірою підходить для України, всебічно описує будь-яку організацію через 9 критеріїв: Лідерство; Стратегія; Персонал; Партнерство і ресурси; Процеси, продукти та послуги; Результати, які відносяться до Споживачів, Персоналу та Суспільства; Ключові результати. Ці критерії представлені у вигляді 32-х підкритеріїв.

Паралельно з концепціями і моделями досконалості в світі протягом вже більше двох десятиліть розвиваються процеси вдосконалення локальних цільових систем менеджменту на основі міжнародних стандартів: ISO 9000 (якість), ISO 14000 (екологія), ISO 22000 (харчова безпека), OHSAS 18000 (виробнича безпека) та ін. Однак, як зазначила Європейська комісія, при всій важливості цих стандартів, слід усвідомлювати, що для підприємств вони можуть забезпечити тільки перші кроки на шляху до тотальної конкурентоспроможності, що базується на концепціях досконалості.

Кілька слів про системи управління в кращих компаніях Європи і світу. Вони, як правило, є цілісними і включають в себе всю сукупність гармонізованих між собою компонентів цілеспрямованого менеджменту: Якості, Безпеки, Екологічного, Проектного, Інформаційного, Інноваційного, Фінансового та ін.

Шкала, рівні та сходи досконалості

Для системного вдосконалення, тобто цілеспрямованого програмування і здійснення процесів переходу до більш високого рівня досконалості, бажано знати стан організації та її співвідношення з конкурентами. Для цього в моделях досконалості застосовується 1000-бальна шкала, яка дозволяє організаціям, порівнюючи себе з ідеальною організацією, визначати свій фактичний рівень досконалості, що характеризує реальний стан та ступінь довготривалого задоволення організацією зацікавлених сторін в динаміці.

Найкращі європейські організації за цією шкалою на сьогодні досягають 700-800 балів, а українські - 550-600 балів. Це високий рівень (хоча до загальноєвропейських лідерів їм ще далеко), але такі підприємства можна, як говорять, перерахувати на пальцях. А найважливішим інтегральним показником, яким можна охарактеризувати будь-яку країну, є співвідношення рівнів досконалості основних мас її підприємств і підприємств розвинутих країн. На сьогодні в Україні, як і в більшості пострадянських країн, це 150-250 балів, а в розвинених європейських країнах - 300-450 балів. Цей великий розрив і є тим фактором, що визначає відсталість нашої економіки, її низькі конкурентоспроможність, ВНД і якість життя.

EFQM у рамках шкали ввів Схему рівнів досконалості, яка дозволяє відзначати компанії, що не досягли рівня кращих в Європі, проте показали високі результати. Підмогою для цілеспрямованого і послідовного вдосконалення українських компаній стали Сходи досконалості, розроблені в 2006 р. провідними фахівцями України в сфері якості. Сходи, що вписані в шкалу та інтегрували в себе Схему рівнів досконалості EFQM, сприяють будь-яким організаціям з будь-яким початковим рівнем досконалості цілеспрямовано і послідовно просуватися до рівня, досягнутого кращими компаніями Європи.

Про достовірність оцінювання

Дуже важливо, що шкала, рівні та сходи досконалості надають можливість для кількісного оцінювання компаній і відстеження динаміки їх вдосконалення. Але де гарантії, що визнання рівнів досконалості не буде вестися так само формально і «за гроші» (тобто недобросовісно), як більшість нагород та сертифікатів на системи менеджменту? Така гарантія забезпечується двома основними факторами.

По-перше, на рівні України визнання може бути довірено тільки для нижніх рівнів, які досить підтримувати мінімальноюї мотивацією. Більш високий рівень мотивації досконалості доцільно застосовувати на тих рівнях, які можуть бути підтверджені експертами, що визнаються EFQM, у тому числі в рейтингових змаганнях на рівні Центральної та Східної Європи, або на рівні СНД. Найвищий рівень мотивації може бути передбачений тільки при підтвердженні рівня досконалості в рейтингових змаганнях на континентальному рівні. А тут отримати визнання досконалості, відповідне рівню призера EFQM, для компаній, що фактично не досягли такого рівня, не реально, якщо врахувати високий рівень конкурентів, а також професіоналізм, незалежність і ментальність європейських експертів.

Другим фактором є те, що на відміну від сертифікації на відповідність стандартам, оцінювання за моделлю досконалості - це не разовий акт, а процес, що підтверджується незалежними групами експертів на кожному наступному рівні.

Частина 3. РЕФОРМИ В КОНТЕКСТІ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Будь-які реформи проводяться для підвищення ефективності економіки та покращення життя людей. І тут одним із найважливіших завдань є створення умов, що спонукають організації (підприємства, установи) ставати досконалішими. Розглянемо, що вже є в цьому плані в нашій державі.

Вітчизняні компанії-лідери

Трохи більше 10-ти років тому ВАТ «Броварське шляхово-будівельне управління № 50» було на межі банкрутства. Прийшов талановитий керівник, який за допомогою інтуїції, життєвого досвіду та логіки шукав шлях для збереження компанії, її розвитку. Коли начальник ДСУ № 50 Віктор Гавриленко познайомився з Моделлю EFQM, він сказав: «Я просувався наосліп, а тепер у мене є мапа». Інший яскравий приклад - це завод з виробництва соків ТОВ «Сандора». Створена інженерами-кораблебудівниками після розвалу СРСР, ця компанія, взявши на озброєння концепції TQM, за якісь 10 років з маленького консервного цеху, як з гидкого каченяти, перетворилася на прекрасного лебедя і була придбана компанією «Пепсі-Кола» за 720 млн. доларів. І ДСУ-50, і «Сандора» свого часу за сприяння Української асоціації якості (УАЯ) домоглися статусу фіналіста найпрестижнішої на континенті Європейської нагороди якості (першими в СНД).

Незважаючи на досить складний стан українських компаній та економіки, в Україні протягом останніх 15 років успішно проводяться роботи з освоєння кращого світового досвіду організації вдосконалення. Деякі вітчизняні компанії з ініціативи УАЯ весь цей період удосконалюються на основі концепцій досконалості і Моделі EFQM. Кращий досвід успішного ведення справ, який УАЯ 15 років тому «підгледіла» в Європі та «прищепила» в Україні, дозволив багатьом українським організаціям, безперервно вдосконалюючись, значно підвищити свій діловий рівень і конкурентоспроможність. Більше 40 українських компаній отримали сертифікати EFQM «Визнання досконалості в Європі», 20 стали призерами Нагороди за якість країн Центральної та Східної Європи, в тому числі 8 - переможцями.

Серед них, крім уже згаданих вище, широко відомі в Україні та за кордоном: ЗАТ «Оболонь», ВАТ «Фармак» і ВАТ «Інститут транспорту нафти» (Київ), ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», Інститут «Гіпрококс» (Харків), ЗАТ «Новокраматорський машинобудівний завод», ТОВ «Керамейя» (Суми), ЗАТ «Едем» (Дніпропетровськ), Сумське міське БТІ, Виконком Славутицької міськради (Київська обл.), ТОВ «Джейбіл Сьоркіт Юкрайна Лімітед» (Ужгород), ПАТ «Хмельницькобленерго», ДП «Харківстандартметрологія» та ряд інших. Кращі вітчизняні підприємства 12 років тому об'єдналися в Клуб лідерів якості України, який став діловим локомотивом, що прокладає для української промисловості і економіки шлях у завтрашній день.

Від компаній-лідерів до масового руху

Досягнення вітчизняних підприємств, які зуміли вийти на рівень 550-600 балів, для України представляють велику цінність. А самі підприємства - це прекрасні, зрозумілі співвітчизникам, зразки для наслідування. Досвід, накопичений в Україні, знання, повноваження, експерти, підприємства-лідери та відпрацьовані технології дозволяють розгорнути масовий рух за досконалість і якість.

Проте, щоб домогтися в країні інтенсивного розвитку бізнесу і кардинального підвищення його конкурентоспроможності (з урахуванням кращої світової та вітчизняної практики), необхідні нестандартні рішення. Одним з таких рішень може стати створення над «базовими умовами для бізнесу» додаткової «надбудови» - правил, які цілеспрямовано мотивували б власників, керівників і персонал компаній ставати щоразу кращими. І які спонукали б якомога більше компаній постійно вивчати передовий досвід господарювання, освоювати його і застосовувати у себе. І не тільки в частині технологій, але, перш за все, в плані менеджменту, з урахуванням найсучасніших підходів, методів та інструментів. Тобто має бути створено комфортне середовище, диференційоване за рівнями досконалості (чим вище рівень, тим комфортніше середовище). Повинен бути прийнятий зрозумілий і прозорий Закон: чим ти досконаліший, тим комфортніше тобі жити і працювати в державі. Тому що для держави це дуже важливо і вигідно!

Чому сьогодні це так актуально для України? Та тому, що розвинені країни мали достатньо багато часу, щоб на основі конкуренції провести поступовий природний відбір гідних компаній і підняти до нинішнього рівня ділову досконалість своїх економік, домогтися високої питомої ваги ВНД. А для України, щоб не стати чиєюсь «філією», цей підйом необхідно здійснити в стислі терміни, та ще й в умовах помітної ділової переваги конкурентів. І потрібно визнати, що без державної підтримки недосконалі українські виробники можуть бути масово витіснені закордонними компаніями з власного ринку. Сьогодні це стає одним з основних чинників національної безпеки України.

Тут потрібно враховувати, що українська економіка, її промисловість і сфера послуг не по своїй волі формувалися в умовах тотального дефіциту і тоталітарного режиму, через що сьогодні опинилися слабосилими і неконкурентоспроможними по відношенню до розвинених країн. Українські підприємства - це діти України і вони потребують турботи з боку своєї держави. Надзвичайно важливо, щоб влада активно сприяла розвитку масового руху за ділову досконалість і якість. Мова йде саме про сприяння, а не регулювання (державне регулювання доречно тільки в сфері забезпечення безпеки!).

Питання розвитку в Україні масового руху за ділову досконалість і якість були в черговий раз всебічно розглянуті на 7-му Всеукраїнському з'їзді якості, який прийняв відповідну Резолюцію з розгорнутими рекомендаціями та Звернення до вищих керівників країни. Більше 10 років діє Українська хартія "За ділову досконалість і якість», що є, по суті, організаційно-методичною основою для розвитку руху. Питання про підвищення конкурентоспроможності української економіки на базі тотального вдосконалення було розглянуте і підтримано учасниками круглого столу в Комітеті промислової і регуляторної політики та підприємництва Верховної Ради України. Зупинка за малим - реально, зацікавлено і осмислено розпочати практичну реалізацію національної політики вдосконалення в масштабах країни.

Головна ланка для уряду Україна

Як уже зазначалося, особливе місце у формуванні сприятливого клімату для вдосконалення повинне належати владі, без підтримки якої в короткі терміни практично неможливо окремі успішні проекти перетворити в масовий всенародний рух, розвиток якого базується на «трьох китах»: хотіти, знати, вміти.

Для того, щоб власники, керівники та персонал підприємств хотіли постійно системно удосконалюватися на основі кращої практики, в країні повинні діяти механізми мотивації: зрозумілі, переконливі і довготривалі. Механізми, які були б привабливими для власників і керівників компаній і в які вони б повірили. При цьому в умовах кризи, в умовах дефіцитного бюджету зовсім не обов'язково нести великі витрати. Для досконалих підприємств може бути встановлена гарантована система нагород (свідчення поваги): на нижніх рівнях грамоти, потім медалі, ордени, а на самому верху - володар нагороди за досконалість EFQM - вищі нагороди країни. Для таких підприємств можна послабити держконтроль і нагляд (свідоцтво довіри): чим вище рівень, тим менше контролю і нагляду, аж до повної їх відміни. Досконалим компаніям може бути дана гарантія державного захисту, особливо від рейдерів: чим вище рівень, тим вище ступінь захисту. Ну і, звичайно, якщо передбачено будь-які преференції, їх слід давати, перш за все, під зобов'язання піднятися на чергову сходинку досконалості, з підтвердженням виконання зобов'язання.

У свою чергу, щоб знати про кращі практики, а не «винаходити велосипед», потрібна дієва система узагальнення та поширення інформації у цій сфері. Таку систему доцільно створювати в масштабах країни, інтегруючи для цих цілей вже існуючі розрізнені центри.

Процеси вдосконалення є досить складними, часто вимагають вживання інноваційних рішень. Щоб в умовах конкретних компаній вміти їх вибудовувати, підтримувати, а якщо необхідно - підтверджувати, в ряді випадків потрібна професійна допомога. У зв'язку з цим в країні має функціонувати розвинута інфраструктура надання високоякісних (!) послуг підприємствам у їх безперервному вдосконаленні. А для цього доцільно забезпечити координацію діяльності розрізнених діючих центрів, розробити і здійснити заходи, що сприяють підвищенню якості надаваних ними послуг.

Назріла необхідність на парламентському рівні провести слухання про підвищення конкурентоспроможності економіки шляхом безперервного системного вдосконалення організацій (за участю представників тих з них, які мають визнання на європейському рівні). І прийняти Закон України «Про засади підтримки та розвитку руху за ділову досконалість і якість", а також відкрити з цієї проблеми національну програму.

Розвитку руху за ділову досконалість і якість можуть також сприяти: введення в закони про центральні і місцеві органи влади зобов'язань в частині сприяння підприємствам у вдосконаленні; навчання вищого керівництва країни з питань якості та ділової досконалості, забезпечення перепідготовки та сертифікації викладачів дисциплін менеджменту та їх визнання на міжнародному (європейському) рівні.

І, безумовно, дуже важливо сприяти підвищенню авторитету і зміцненню бази професійних громадських об'єднань, що мають за мету розвиток руху за досконалість і якість в Україні, а також залученню в цей рух молоді.

Реформи для людей

Але повернемося до реформ, які проводяться або готуються в Україні. Щоб реформи успішно просувалися, потрібно, на наш погляд, вперед виставити не віз, а коня. Іншими словами – з самого початку орієнтувати їх на людей, на поліпшення життя, щоб основна маса громадян України сприймала ці реформи позитивно. А для цього вони повинні сприяти кардинальному зростанню добробуту українських організацій, де трудиться основна маса населення, і, в результаті, багаторазовому збільшенню ВНД і державного бюджету. І тому, саме масове тотальне вдосконалення практично усіх організацій: державних, комерційних і громадських має стати їх стрижнем.

Перш за все, потрібно відмінити усі надумані норми, що перешкоджають функціонуванню та розвитку ділових кіл, чому може сприяти реформа в частині дерегулювання. Одночасно потрібно створити і ввести нові норми, які мотивували би ділові кола до безперервного активного вдосконалення (з урахуванням кращої світової практики), а також закласти основи для ефективної професійної підтримки процесів вдосконалення. І тут важлива реформа, орієнтована на розвиток підприємництва та надання якісних адміністративних послуг. На цю мету повинні бути спрямовані і національні проекти. При реформуванні у сфері освіти і розвитку науково-технічної галузі необхідно також врахувати потреби в підготовці кадрів, здатних до забезпечення швидкого вдосконалення підприємств, організацій, установ та економіки в цілому.

Все це має суттєво підвищити ефективність функціонування практично всіх суб'єктів господарювання (державних, громадських, приватних), забезпечити зростання їх добробуту і в результаті значно збільшити ВНД і держбюджет, причому без наростання соціальної напруженості. А це, в свою чергу, стане передумовою для безконфліктного проведення реформ в інших секторах економіки: енергетичному, транспортному, сільськогосподарському, охорони здоров'я, житлово-комунальному та ін. З'являться кошти і для проведення дієвих реформ у соціальній сфері.

Істотне підвищення рівня досконалості основної маси українських організацій сприятиме позитивній міжнародній економічній інтеграції України. Адже інтегруватися у світовий простір з недосконалими організаціями і відсталою економікою - безперспективно.

Особливе значення має адміністративна реформа, від результатів якої залежить ефективність управління економікою України в цілому. Вдосконаленню органів виконавчої влади усіх рівнів, а також органів місцевого самоврядування може сприяти застосування Моделі CAF (Common Assessment Framework, Загальна схема оцінювання), що широко використовується в публічному секторі країн ЄС саме для підвищення ефективності адмінреформ.

Досконалість і якість, як національна ідея

В Україні з різних причин склалася ситуація, коли ККД вітчизняної економіки опустився до критичного рівня. Це одна з основних причин низького рівня життя в країні. До цього слід додати, що інтеграція України у світовий ринок в умовах глобалізації підвищила ймовірність приходу в нашу країну найдосконаліших організацій з усього світу. А це означає що треба бути готовими до жорсткої довгострокової конкурентної боротьби з кращими компаніями планети. І треба усвідомити - старі часи не повернуться.

Наші основні суперники - найдосконаліші компанії-«професіонали», які знаходяться значно вище приписів стандартів. І вони не стоять на місці, а продовжують вдосконалюватися, ще більше віддаляючись від нас. Тому, щоб мати шанс виправити ситуацію, влада повинна орієнтувати свої ділові кола на досягнення найвищих рубежів, а не тих, які вже пройдені міжнародними лідерами. І надавати їм усіляке сприяння в скороченні відставання. Це принципово!

У світі накопичено величезний досвід, який свідчить, що для збереження місця на ринку необхідно постійно активно і системно удосконалюватися. У цих умовах необхідно зробити все можливе, щоб досконалість і якість, які є фундаментом конкурентоспроможності та соціальної відповідальності, перетворилися на загальнонаціональну ідею. Ця ідея універсальна для будь-яких національностей, партій і течій, віросповідання та державного ладу. І вона може стати основою для об'єднання і забезпечення якісного існування всієї країни, всіх її людей. Мова йде про філософію, про цілі розвитку суспільства. З іншого боку, якість і ділова досконалість - це потужні інструменти і практична наука, що дозволяють оцінити потенціал організації, направити його в потрібну сторону, допомогти розвиватися й удосконалюватися.

ВИСНОВОК

В Україні за 20 років незалежності накопичилися економічні проблеми, які можуть привести до непередбачуваних наслідків. І це незалежно від того, яка партія знаходиться при владі. А значить перед владою, як ніколи раніше, гостро постає питання пошуку шляхів реального підйому економіки і поліпшення життя людей, про що багато разів було обіцяно виборцям. В цих умоваох є надія, що пропозиції щодо кардинального розвитку національного руху за ділову досконалість і якість можуть бути почуті і сприйняті. І якщо, нарешті, при активній підтримці зацікавленої влади, не формально, а по суті, вони будуть втілені в життя, Україна зможе вийти з кризи і поступово наближатися до розвинених країн Європи та світу.

ПІСЛЯМОВА

Всесвітньо визнаний американський фахівець з управління якістю доктор Джеймс Харрінгтон (H. James Harrington) в книзі «Управління якістю в американських корпораціях» зазначив: «В 40-ві роки Америка мала військових героїв; в 60-і роки зразками для наслідування були космонавти. В даний час героями слід вважати фахівців у сфері якості, оскільки їх вклад в майбутній розвиток і процвітання може бути навіть більший, ніж видатних особистостей минулого». У той же час провідні фахівці України, які мають міжнародний досвід і визнання, вже більше 5-ти років консультують кращі компанії Росії, Білорусі, Казахстану, інших країн, допомагаючи їм удосконалюватися, підвищувати конкурентоспроможність і наближатися до рівня європейських лідерів. Оскільки ці фахівці ще не досить затребувані у себе в Україні. І в інтересах Україні цю ситуацію виправити. І як можна швидше.
Самі ми створюєм світи,

Де живемо – і я, і ти.

І тільки нам дано змінить

Той світ, в якому будем жить.

____________________________________________________________


КАЛИТА Петро Якович,

президент Української асоціації якості,

віце-президент Українського союзу промисловців і підприємців,

президент Клубів лідерів якості України та країн Центральної і Східної Європи,

почесний президент Міжнародної гільдії професіоналів якості,

член Генеральної асамблеї Європейської організації якості,

академік Української академії наук та Російської академії проблем якості.

скачать файлСмотрите также:
Ця стаття не має політичного забарвлення
312.12kb.
Історична доля Української Православної Церкви складалася у загаль-ному руслі розвитку суспільно-політичного та духовно-культурного життя українського народу і його національно-визвольної боротьби
725.14kb.
Закон України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення" Стаття Визначення термінів Для цілей цього Закону наведені нижче терміни вживаються в такому значенні
72.48kb.
1. Поняття суспільства Суспiльство
123.72kb.
Називається такий умовивід, в якому від схожості предметів в одних ознаках робиться висновок про схожість цих предметів і в інших ознаках
59.02kb.
Стаття про очну школу-2012
15.59kb.
Організація життєдіяльності школи на основі системного підходу за методикою ктс
259.02kb.
Проектування нормативно-правових актів, як і будь-яких інших юридичних документів це робота творча, але це не означає, що вона має бути безсистемною, спонтанною та непослідовною
666.19kb.
Данилевський В.Є
59.92kb.
У передчутті парузії Стаття Мирослава Мариновича „Ісус і Божий народ: юдеї і християни у спільноті спасіння”
90.57kb.
Пам`ятні дати рідного краю у 2012році
44.36kb.
Каланчацьке примор'я
480.15kb.