klevoz.ru страница 1
скачать файл

Державний комітет статистики України

Головне управління статистики у Харківській області
ПРО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

КОЛОМАЦЬКОГО РАЙОНУ
за січень–березень 2011 року

Харків


Головне управління статистики у Харківській області
м.Харків, вул. М.Бажанова, 28

тел. 706–26–16

електронна пошта: gus@kh.ukrstat.gov.ua

веб-сайт: http://uprstat.kharkov.ukrtel.net

Відповідальна за випуск М.O. Григорчук


скорочення

грн. – гривня

кг – кілограм

км – кілометр

км2 – квадратний кілометр

ц – центнер

шт. – штука

м – метр

м3—кубічний метр

млн. – мільйон


пас.км – пасажиро-кілометр

п.р. – поточний рік

р. – рік

рр. – роки

міс. – місяць

т – тонна

тис. – тисяча

ткм – тонно-кілометр

% – відсотокУмовні позначення


Тире (–)

– явищ не було

Три крапки (…)

– відомості відсутні

Нуль (0; 0,0)

– явища відбулися, але у вимірах менших за ті, що можуть бути виражені використаними у таблиці розрядами

Символ (х)

– заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу або недоцільне

«з них»,

«у тому числі»– наведено не всі доданки загальної сумиПримітка. В окремих випадках незначне відхилення між підсумками та сумою складових пояснюється округленням даних

© Головне управління статистики у Харківській області, 2011

Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерело

Основні ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО

розвитку КОЛОМАЦЬКОГО РАЙОНУ

Фактично

за


січень–березень 2011р.

Темпи зростання,

зниження у %січень–березень 2011р.

до січня–березня 2010р.довідково:

січень–березень 2010р. до січня–березень 2009р.Виробництво продукції тваринництва


м’ясо (реалізація худоби

та птиці на забій у

живій вазі), ц.


44

69,8

60,6

молоко, ц

250

67,4

113,5

яйця, тис.шт.

2,6

хВантажооборот, млн.ткм

0,5

93,3

237,9

Пасажирооборот, млн.пас.кмОбсяг реалізованих послуг, тис.грн.1

24,8

18,42

197,52

______________

1 Дані за січень–лютий.

2 У фактичних цінах.

ТОВАРНІ РИНКИ

У березні 2011р. у порівнянні з відповідним періодом минулого року по Коломацькому району зменшились обсяги споживання палива дизельного на 25,9%, вугілля кам’яного – на 10,5%, газу природного – на 7,6%, бензину моторного – на 1%.

Станом на 1 квітня 2011р. у порівнянні з аналогічною датою минулого року зменшились залишки вугілля кам’яного у 30,8 раза, палива дизельного – на 17,3%, бензину моторного – на 3,2%.
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
Тваринництво. За січень–березень 2011р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) Коломацького району вироблено м’яса (реалізовано на забій худоби та птиці у живій вазі) 44 ц, молока – 250 ц, яєць –2,6 тис.шт. Порівняно з відповідним періодом попереднього року обсяг виробництва м’яса зменшився на 30,2%, молока – на 32,6%.

За 3 місяці 2011р. порівняно з аналогічним періодом 2010р. вирощування худоби та птиці у цій категорії господарств зменшилось на 51,2% і склало 84 ц, у т.ч. великої рогатої худоби – на 44,1% (10 ц),


свиней – на 52% (74 ц).

Середньодобові прирости свиней на вирощуванні та відгодівлі збільшились на 66,5% і склали 303 г, великої рогатої худоби – зменшились на 48,7% (59 г).

Продуктивність корів зросла на 235 кг, або на 19,6%, і становила
962 кг молока.

На початок квітня 2011р. у сільськогосподарських підприємствах налічувалось 57 голів великої рогатої худоби (з них 26 голів корів),


1449 голів свиней, 1 голова овець, 406 голів птиці. Порівняно до 1 квітня 2010р. чисельність великої рогатої худоби зменшилась на 53 голови
(на 48,2%), у т.ч. корів – на 5 голів (на 8,3%); свиней – на 131 голову (на 8,3%).

У підприємствах району зменшилось загальне надходження приплоду телят на 83,8%, поросят – на 1,9% (впродовж 3 місяців народилось телят 6 голів, поросят – 254 голови). У розрахунку на


100 маток, що були на початок року, вихід телят склав 23 голови
(за січень–березень 2010р. – 46 голів), поросят – 148 голів (104 голови).

Падіж свиней за січень–березень звітного року зменшився і склав 2,6% проти 4,9% торік.

Станом на 1 квітня 2011р. у сільськогосподарських підприємствах було в наявності кормів усіх видів 4,3 тис.ц кормових одиниць, що на 15,2% менше, ніж на відповідну дату попереднього року. У розрахунку на одну умовну голову худоби це становило по 8,1 ц корм.од (менше на 10%).

Реалізація сільськогосподарської продукції. За січень–березень 2011р. сільськогосподарськими підприємствами Коломацького району за всіма каналами реалізовано продукції власного виробництва: худоби та птиці (у живій вазі) – 2 т, молока та молочних продуктів – 14 т, зернових та зернобобових культур – 39 т, насіння соняшнику – 539 т, сої – 30 т. Порівняно до січня–березня 2010р. збільшились обсяги продажу насіння соняшнику у 3 рази, сої – у 2,7 раза, молока – на 27,3%, а зернових та зернобобових культур – зменшились на 94,3%. Обсяги реалізації худоби та птиці залишились на минулорічному рівні.

Середні ціни реалізації зернових у порівнянні з відповідним періодом минулого року зросли на 26,4% і склали 1253,8 грн. за т, молока – на 16,3% (2907,1 грн. за т), насіння соняшнику – на 12,4%


(4161 грн. за т). Зменшилась ціна реалізації сої на 52% (2953,3 грн. за т), худоби та птиці – на 33,5% (7250 грн. за т).

У структурі реалізації аграрної продукції за каналами збуту питома вага комерційних структур становила 99,9%, населення – 0,1%.


КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ
За 2010р. у розвиток економіки Коломацького району підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 34164 тис.грн. капітальних інвестицій (0,3% до загального обсягу капітальних інвестицій по області).

Обсяг інвестицій в основний капітал становив 31698 тис.грн., що склало 1168,2% до капіталовкладень за відповідний період попереднього року. Довідково: темп росту інвестицій за 2009р. – 9,8%.

Найбільш привабливими для освоєння інвестицій за видами економічної діяльності є: сільське господарство, мисливство, лісове господарство та пов’язані з ним послуги (8,1%)1.

За обсягами інвестицій в основний капітал Коломацький район посідає 17 місце серед міст та районів області.


ТРАНСПОРТ
Загальний обсяг вантажних перевезень автомобільним транспортом по Коломацькому району (з урахуванням обсягів підприємців – фізичних осіб) склав 2,6 тис. тонн, що менше ніж за відповідний період минулого року на 19,5%. Вантажообіг становив 532,1 тис.ткм, що на 6,7% менше. Питома вага перевезених вантажів у загальному обсязі по області незначна (0,1%).

На сьогодні в районі не зареєстровані перевізники (юридичні та фізичні особи), які виконують пасажирські маршрутні перевезення.
________________________

1 Інформація надається по видах економічної діяльності, які не є конфіденційними відповідно до Закону України "Про державну статистику".
НЕФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ
За січень–лютий 2011р. по підприємствах та організаціях Коломацького району, основним видом діяльності яких є надання послуг, обсяг реалізованих послуг склав 24,8 тис.грн. і зменшився на 81,6% в порівнянні з відповідним періодом попереднього року (у фактичних цінах).

Населенню реалізовано послуг на 22,2 тис.грн., що складає 89,5% до загального обсягу.


Доходи населення
Заборгованості із виплати заробітної плати перед працівниками підприємств, установ та організацій Коломацького району станом на
1 березня 2011р. не було.

За січень–лютий 2011р. до служб по наданню населенню субсидій звернулось за субсидіями на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг 13 сімей, з них у міських поселеннях – 7 сімей (53,8%). Призначено субсидії на суму 1,9 тис.грн. 16 сім’ям, що становило 123,1% від загальної кількості сімей, що звернулись за субсидіями.

Сума призначеної субсидії в середньому на одну сім’ю на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг у лютому по району склала 128,6 грн.

У лютому 287 сімей отримали державну допомогу у вигляді субсидій.

За січень–лютий 2011р. сім’ї отримали субсидії на суму 95,1 тис.грн. Перераховано коштів організаціям, що надають житлово-комунальні послуги, в рахунок погашення заборгованості минулих періодів
3,4 тис.грн. (3,6%).

Заборгованість бюджету перед організаціями-надавачами послуг на кінець лютого склала 78,0 тис.грн.

За січень–лютий 2011р. до служб надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і пічного побутового палива звернулися 32 сім’ї, з них 15 сімей проживають у сільській місцевості.

Призначено субсидій 1 сім’ї (3,1%) на загальну суму 0,3 тис.грн.

Призначення населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива по району за лютий не було.

Державну допомогу у вигляді субсидій готівкою для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива за січень–лютий в районі отримала 1 сім’я на загальну суму 0,3 тис.грн.

Заборгованість бюджетів з виплати готівкою субсидій на кінець лютого 2011р. відсутня.

За січень–лютий 2011 року населенням Коломацького району сплачено за ЖКП (без урахування електроенергії, включаючи погашення боргів попередніх періодів) 840,7 тис.грн., нараховано населенню до сплати за цей період 914,9 тис.грн. Рівень сплати населенням житлово-комунальних послуг з початку року склав 91,9%.

На кінець лютого заборгованість населення району дорівнювала
511,6 тис.грн. Темпи зростання (зменшення) заборгованості населення з оплати ЖКП (без урахування електроенергії) у % до:

– суми заборгованості на початок звітного місяця по області – 104,7%, по району – 106,0%;

– суми заборгованості на початок звітного року по області – 109,7%, по району – 113,4%.

Середній термін заборгованості населення району за всі житлово-комунальні послуги на початок березня склав 1,1 місяця.

Крім того, з початку року населення району сплатило за електроенергію 210,0 тис.грн. Заборгованість населення з оплати електропостачання на кінець місяця становила 562,0 тис.грн.

У лютому мали борг за 3 місяці і більше: за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 32,3% власників особових рахунків, централізоване водопостачання та водовідведення – 6,4%, газопостачання – 8,5%, електропостачання –3,5%.


Ринок праці
За адміністративними даними районного державного центру зайнятості на обліку цієї установи на 1 березня 2011р. перебувало
382 безробітних, що на 17,5% більше, ніж торік.

Рівень зареєстрованого безробіття, розрахований по відношенню до середньорічної чисельності населення працездатного віку, за місяць збільшився на 0,7 в.п. і на 1 березня 2011р становив 9,5%.


ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ
На 1 березня 2011р. у Коломацькому районі, за оцінкою, проживало 7685 осіб. Упродовж січня–лютого 2011р. чисельність населення зменшилася на 14 осіб, що в розрахунку на 1000 населення складало
11,3 осіб.

Зменшення чисельності населення району відбулося за рахунок природного (11 осіб) та міграційного 3 особи) скорочень.

Порівняно з січнем–лютим 2010р., обсяг природного скорочення зменшився на 12 осіб, або з 18,3 до 8,8 осіб на 1000 населення.

Природний рух населення у січні–лютому 2011р. характеризувався збільшенням народжуваності та зменшенням смертності, а також перевищенням числа померлих над живонародженими: на 100 померлих припадало 58 дітей, які народилися живими.Усього1

Січень–лютий 2011р. у % до січня–лютого 2010р.

На 1000 наявного населення2

січень–лютий 2011р.

січень–лютий 2010р.

січень–лютий 2011р.

січень–лютий 2010р.Кількість народжених живими, осіб

15

12

125,0

12,1

9,5

Кількість померлих, осіб

26

35

74,3

20,9

27,8

Природне скорочення населення, осіб

11

23

у 2,1 р.м.

8,8

18,3

Кількість шлюбів, одиниць

5х

4,0Кількість розлучень, одиниць2

х1,6

_____________

Тут і далі за даними органів державної реєстрації актів цивільного стану. Інформація щодо кількості розлучень з липня 2010р. наведена без урахування розірвань шлюбів, здійснених у судовому порядку (відповідно до Закону України „Про державну реєстрацію актів цивільного стану” від 1 липня 2010р. №2398-VI).

2 Тут і далі по розділу показники наводяться в розрахунку за рік.
За січень–лютий 2011р. відмічалось збільшення кількості народжених: в цілому по району зареєстровано 15 осіб, що на 3 особи
(на 25,0%) більше, ніж за січень–лютий 2010р. Загальний коефіцієнт народжуваності по району, порівняно з січнем–лютим 2010р., збільшився з 9,5 до 12,1 осіб на 1000 населення.

У січні–лютому 2011р. рівень народжуваності в міських поселеннях був меншим, ніж в сільській місцевості (11,2‰ проти 12,7‰).

У січні–лютому 2011р. в районі померло 26 осіб, у тому числі
1 дитина у віці до 1 року. Порівняно з січнем–лютим 2010р. кількість померлих в районі зменшилась на 9 осіб (на 25,7%), рівень смертності зменшився з 27,8 до 20,9 померлих на 1000 населення.

У міських поселеннях загальний коефіцієнт смертності вище, ніж у сільській місцевості – 24,4‰ проти 18,3‰.

За січень–лютий 2011р. було зареєстровано 5 шлюбів. Інтенсивність укладання шлюбів складала 4,0 одиниць на 1000 населення.

У січні–лютому 2011р. в районі розлучень зареєстровано не було.

За січень–лютий 2011р. у район прибуло 6 осіб, вибуло 9 осіб, сальдо міграції було від’ємним – 3 особи. У порівнянні з січнем–лютим 2010р., кількість прибулих та вибулих зменшилась, відповідно, на 15 осіб
(на 71,4%) та 3 особи (на 25,0%).
Криміногенна ситуація
За адміністративними даними органів внутрішніх справ, прокуратури протягом січня–березня п.р. у районі зареєстровано
24 злочини, їх кількість порівняно з відповідним періодом 2010р. збільшилась на 26,3%. Тяжкі та особливо тяжкі злочини складали 58,3%, їх кількість порівняно з січнем–березнем 2010р. збільшилась на 40,0%.

В.о. начальника Головного

управління статистики О.Г. Мамонтова
Надсилається

електронною поштоюЗ М І С Т

Стор.Основні показники соціально-економічного розвитку

Коломацького району….………………………………………………..3Промисловість.............................................................................................

4Товарні ринки……………………………………………………………..

4Сільське господарство …………………………………………………...

4Капітальні інвестицій..................................................................................

5Транспорт.....................................................................................................

5Нефінансові послуги……………………………………………………

5Доходи населення…………………………………………………………

6Ринок праці………………………………………………………………...

7Демографічна ситуація…………………………………............................

7Криміногенна ситуація................................................................................

9

Вих. 40-18/86-16 19.04.2011Державний комітет статистики України

Головне управління статистики у Харківській області


Про соціально-економічне становище Коломацького району

за січень–березень 2011 року

Відповідальна за випуск М.O. Григорчук
скачать файлСмотрите также:
Державний комітет статистики україни
40.7kb.
Державний комітет статистики україни головне управління статистики у черкаській області
303.44kb.
Державний комітет статистики України
132.36kb.
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"
25.65kb.
Державний комітет ветеринарної медицини україни
19.08kb.
Державний комітет фінансового моніторингу україни
427.28kb.
Меморандум про загальні засади співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, між Всеукраїнською асоціацією кредитних спілок та Державним комітетом фінансового моніторингу України
41.08kb.
Державний комітет зв'язку неурядові громадські організацїї інформатизації україни
26.56kb.
Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі Замовник: Найменування
79.67kb.
Закон больших чисел. 0трасли статистической науки. Связь статистики с другими науками
71.6kb.
Обстановка, в якій відбувалася робота сьомої сесії Верховної Ради України шостого скликання
1176.51kb.
Голопристанська міська рада голопристанського району херсонської області виконавчий комітет рішення
88kb.