klevoz.ru страница 1
скачать файл
ХНУРЕ

Опис дипломних проектів кафедри ОРТ

Випуск 2010 року спеціальності «Радіотехніка»
Прізвище, ім`я,

та батьковіГрупа

Тема дипломного проекту (роботи)

К-ть плакатів

1

Абальмасова Тетяна Василівна

РТзс-04-1

Комплексна тема 1. Система абонентського радіодоступу з прямим розширенням спектру. Підтема 1. Передавальний вузол з антеною

4

2

Абраменко Костянтин Ігорович

РТзс-04-1

Двочастотна мікрострічкова приймально-передавальна антена

-

3

Алексєєва Олена Олександрівна

РТзс-04-1

Антенна решітка системи рухомого супутникового зв'язку

-

4

Анісімов Микола Юрійович

РТм-09-1

Антенна решітка міліметрового діапазону хвиль

-

5

Бiньковський Олексій Миколайович

РТзс-04-1

Пристрій керування антеною супутникового телебачення

7

6

Бабенко Дмитро Олегович

РТс-09-1

Комплексна тема. Трансивер діапазону 430 МГц. Підтема 3. Підсилювач потужності

6

7

Бажов Сергій Олександрович

РТс-09-1

Мережний фільтр для контролю витоку інформації

-

8

Баскаков Михайло Олександрович

РТзс-04-1

Дослідження неспрямованої антени сантиметрового діапазону хвиль (д.р.)

-

9

Береза Євгеній Анатолійович

РТс-09-2

Багатофункціональний телефонний пристрій

5

10

Бончук Максим Вікторович

РТс-09-1

Радіолінія передачі даних міліметрового діапазону хвиль

5

11

Бурда Галина Степанівна

РТзс-04-1

Антенна решітка системи фіксованого супутникового зв'язку

-

12

Бурлака Олексій Леонідович

РТм-09-1

Структурний синтез слабоспрямованих антен

-

13

Валуєва Анастасія Михайлівна

РТзс-04-1

Приймальна частина корпоративної радіолінії системи DECT

10

14

Васильєв Роман Олександрович

РТзс-04-1

Збільшення дальності дії напівактивного RFID (д.р.)

-

15

Вєніков Андрій Григорович

РТзс-04-1

Комплексна тема 1. Система абонентського радіодоступу з прямим розширенням спектру. Підтема 2. Приймальний вузол з антеною

5

16

Герасименко Сергій Михайлович

РТзс-04-1

Когерентний гетеродин дециметрового діапазону хвиль

-

17

Горлов В'ячеслав Олександрович

РТс-09-1

Метеорологічний радар. Гетеродин приймального каналу

-

18

Грицаков Олександр Олександрович

РТс-09-2

Імпульсний радіолокатор підповерхневого зондування для діагностування будівельних конструкцій

-

19

Гуров Микола Миколайович

РТзс-04-1

Комплексна тема 2. Система абонентського радіодоступу з розширенням спектру на основі стрибків за частотою. Підтема 1. Приймальний вузол з антеною

5

20

Двінянінов Сергій Олександрович

РТзс-04-1

Цифровий приймач сигналів тонального виклику абонента системи зв'язку

6

21

Дев'яткін Олександр Олександрович

РТс-09-1

Антенний підсилювач абонентського приймача системи GPS

-

22

Єрін Сергій Миколайович

РТм-09-1

Дослідження антенних решіток, призначених для приймання надширокосмугових сигналів

-

23

Єрохін Ігор В'ячеславович

РТс-09-2

Двоелементний узгоджувальний пристрій

5

24

Железняков Станіслав Сергійович

РТзс-04-1

Автоматичний паркувальний пристрій

5

25

Загорулько Євгеній Сергійович

РТс-09-2

Трансформатор на прямокутному хвилеводі

4

26

Зінченко Павло Володимирович

РТс-09-1

Комплексна тема. Трансивер діапазону 430 МГц. Підтема 1. Радіочастотний блок

5

27

Зозуля Андрій Тигранович

РТзс-04-1

Приймально-передавальний пристрій супутникового ретранслятора

5

28

Камишан Артем Олексійович

РТм-09-1

Дослідження зонда мікрохвильового мікроскопа

-

29

Камишан Ганна Костянтинівна

РТс-09-1

Аналоговий скремблер

-

30

Киреєв Олексій Олександрович

РТзс-04-1

Передавальна частина корпоративної радіолінії системи DECT

5

31

Ковач Володимир Васильович

РТзс-04-1

Аналіз впливу похибки напрямку приходу завади на ефективність просторової фільтрації ААР (д.р.)

5

32

Козак Віктор Олександрович

РТзс-04-1

Синхронний приймач

5

33

Краєв Кирило Сергійович

РТс-09-1

Формувач когерентних сигналів непрямого типу

-

34

Кузнєцов Володимир Олександрович

РТзс-04-1

Лінійна активна антенна решітка з коловою поляризацією

-

35

Кузьмічов Павло Олександрович

РТс-09-2

Радіоприймальний тракт радіолокаційного комплексу керування повітряним рухом

-

36

Кучер Роман Ігорович

РТс-09-2

Пристрій радіосигналізації з акустичним каналом

-

37

Кушніренко Артем Іванович

РТс-09-2

Трансформатор з нерухомим реактивним елементом

5

38

Лиманець Павло Васильович

РТс-09-2

Узгоджувач НВЧ на основі поглинання потужності

5

39

Ляшенко Дмитро Сергійович

РТс-09-1

Пасивний акустичний перетворювач на основі НВЧ резонатора

-

40

Микитенко Олег Сергійович

РТс-09-2

Високоякісна акустична система

-

41

Митрофанов Євген Геннадійович

РТм-09-1

Вплив відвідних каналів на захищеність Wi-Fi систем передачі інформації

-

42

Михайленко Олексій Володимирович

РТс-09-2

Високоякісний підсилювач потужності звукових частот

-

43

Мілях Михайло Володимирович

РТм-09-1

Моделювання та експериментальна перевірка алгоритму синхронізації із загальним джерелом

-

44

Німець Артем Юрійович

РТс-09-2

Трансформатор з рухомим реактивним елементом

-

45

Обертас Андрій Сергійович

РТм-09-1

Синтез діаграм спрямованості малоелементних кільцевих антенних решіток з урахуванням наявності похибок струмів збудження

-

46

Остріков Ігор Павлович

РТзс-04-1

Амплітудно-фазовий пеленгатор

-

47

Паньшин Руслан Миколайович

РТзс-04-1

Репортажна радіостанція міліметрового діапазону хвиль

5

48

Пашковський Віктор Станіславович

РТзс-04-1

Абонентський прийомопередавач системи GSM з удосконаленими характеристиками

-

49

Плашенко Микола Вікторович

РТм-09-1

Дослідження реконфігурованих проводових розсіювачів

-

50

Плехно Сергій Олександрович

РТс-09-1

Апаратно-програмний комплекс для спряження GPS приймача з мережею Internet

-

51

Полчанінов Андрій Леонідович

РТм-09-1

Методи вимірювання часу поширення радіохвиль у приземному шарі атмосфери з наносекундною похибкою

-

52

Порхун Віталій Сергійович

РТм-09-1

Аналіз амплітудного методу вимірювання характеристик ФАР

-

53

Румянцев Віталій Андрійович

РТзс-04-1

Статистичний аналіз параметрів узагальненої моделі радіометеорного каналу синхронізації шкал часу еталонів (д.р.)

6

54

Сапунов Анатолій Олександрович

РТм-09-1

Дослідження точнісних характеристик реалізацій РРР-методу точного позиціонування

-

55

Седлецький Михайло Миколайович

РТзс-04-1

Тестовий генератор загасаючих коливань з частотою 1 МГц

-

56

Семенов Євген Сергійович

РТзс-04-1

Оцінювання якості функціонування безпровідної мережі стандарту 802.11b (д.р.)

-

57

Семеряк Костянтин Олександрович

РТс-09-1

Генератор шумового сигналу

-

58

Сидоренко Олександр Петрович

РТзс-04-1

Пристрій контролю температурного режиму приміщення

5

59

Сіліванов Роман В'ячеславович

РТзс-04-1

Комплексна тема 3. Система безконтактної реєстрації об'єкту. Підтема 1. Тракт передавання зчитувача

5

60

Солгалов Сергій Олександрович

РТс-09-1

Комплексна тема. Трансивер діапазону 430 МГц. Підтема 2. Формувач аудіосигналів

5

61

Сусло Дмитро Сергійович

РТзс-04-1

Комплексна тема 3. Система безконтактної реєстрації об'єкту. Підтема 2. Тракт приймання мітки

5

62

Тараканов Артем Володимирович

РТс-09-1

Пристрій для вимірювання електричного опору шкіри людини

-

63

Тимченко Іван Миколайович

РТс-09-2

Вимірювач комплексного коефіцієнта відбиття від навантаження мікрохвильового тракту

-

64

Токарєв Артем Володимирович

РТс-09-2

Ватметр НВЧ

5

65

Туз Андрій Миколайович

РТзс-04-1

Антена бортового радіолокатора

5

66

Турік Олександр Васильович

РТзс-04-1

Сервісний генератор шуму

5

67

Федосов Максим Сергійович

РТзс-04-1

Генератор для настроювання телевізійних приймачів

5

68

Філімонова Анна Олександрівна

РТс-09-1

Дослідження характеристик коридорних радіоканалів систем зв'язку рівня LAN (д.р.)

-

69

Хмеленко Денис Геннадійович

РТс-09-1

Приймальна станція радіолокаційного комплексу для спостереження за об'єктами космічного сміття

-

70

Хомицький Олександр Олександрович

РТзс-04-1

Аналіз динамічного методу вимірювання характеристик ФАР (д.р.)

-

71

Чечиков Євген Вікторович

РТс-09-2

Дослідження методів виявлення потенційно небезпечних астероїдів і комет у навколоземному просторі на базі радіолокаційних спостережень метеорів (д.р.)

-

72

Чорнобров Артур Анатолійович

РТзс-04-1

Індукційний металодетектор з імпульсним намагничуванням

-

73

Чуєв Олександр Олександрович

РТм-09-1

Експериментальні та теоретичні дослідження поширення радіохвиль всередені будівлі університету

-

74

Шевченко Вадим Олегович

РТзс-04-1

Акустичний передавач для системи дистанційного зондування приграничного шару атмосфери

-

75

Шевченко Вікторія Павлівна

РТзс-04-1

Комплексна тема 2. Система абонентського радіодоступу з розширенням спектру на основі стрибків за частотою. Підтема 2. Передавальний вузол з антеною

5

76

Шевченко Кирило Григорович

РТс-09-2

Цифрова радіографічна система

-

77

Шелест Дмитро Іванович

РТзс-04-1

Охоронний пристрій з підвищеною захищеністю

5

78

Яременко Юрій Юрійович

РТм-09-1

Дослідження оптимальних кільцевих ААР за критерієм максимуму ВСШЗ при наявності апріорної інформації про напрямки приходу завади

-

79

Яценко Петро Прокопович

РТзс-04-1

Двочастотна мікрострічкова антена з коловою поляризацією

-

Зав. каф.ОРТ Шокало В. М.Здав Крикун О.В.


Прийняв


Зав. бібліотеки Шуляк Л.С.
скачать файлСмотрите также:
Дипломного проекту (роботи)
160.28kb.
Дипломного проекта (работы)
41.5kb.
Запрошення до участі у торгах Країна: україна назва Проекту
44.41kb.
Наказ №253 Про вивчення стану роботи з фізичного виховання та організації фізкультурно-оздоровчої, спортивно-масової роботи в загальноосвітніх навчальних закладах №№23, 43, 103, 144, 167
125.14kb.
Зміст роботи і завдання
123.5kb.
Кыргызской республики
300.97kb.
Дипломные проекты (работы)
2613.08kb.
Всеукраїнський конкурс «Птах року – 2012 одуд» Матеріали учениці 3 класу Сьомкіної Олександри Михайлівська зош нововоронцовський район Херсонська область Керівник Пунейко Н. Р. Тема проекту
254.53kb.
Владислав Иванович пашко, дизайнер
1489.93kb.
Методичні рекомендації щодо організації роботи у навчальних закладах по вшануванню пам’яті жертв Голодомору Черкаси 2008
1080.73kb.
Завдання щодо роботи з обдарованими дітьми в умовах загальноосвітнього навчального закладу
92.64kb.
І. Аналіз роботи бібліотеки Костянтинівської зош І-ІІІ ступенів за минулий рік
319.17kb.