klevoz.ru страница 1
скачать файл
Інтелектуальна гра «НАЙРОЗУМНІШИЙ»

(для учнів 8 -9 класів)

Мета: сприяти формуванню та розвитку інтелектуальних і творчих здібностей учнів, розвивати пізнавальний інтерес, творчу активність, допитливість, логічне мислення учнів; виховувати вмінні вчитися; самостійно здобувати знання.

Хід уроку:

В грі приймає участь 12 учнів по 6 учні з 8-9 класів, які бажають позмагатися зі своїми друзями в розважальному інтелект-шоу під назвою “найрозумніший ”.

Гра проходить в 3 тури.

Представлення учасників:

Кожний, хто приймає участь в грі коротко розповідає про себе: як звати, в якому класі навчається, улюблені предмети, захоплення і т.д.І тур.

(Необхідно відповісти на 12 основних питань. Шість часників, які набрали більше балів переходять до ІІ туру)

 1. Іменник, що має тільки форму однини.

А. Окуляри Б. Дерево

В. Квітка Г. Масло 1. Одиниця вимірюється об’єму ?

А. Гектари Б. Льє

В. Фунти Г. Барель 1. Музичний інструмент, який має найбільшу кількість струн?

А. Банджо Б. Бандура

В. Гітара Г. Мандоліна 1. Віні Пух – це …?

А. Свиня Б. Ведмідь

В. Кабан Г. Ослик 1. Друге місто за кількістю населення в Україні?

А. Київ Б. Донецьк

В. Харків Г. Дніпропетровськ 1. Якого кольору мінерал лазурит?

А. Червоного Б. Жовтого

В. Синього Г. Зеленого 1. Найпоширеніший метал в земній корі

А. Залізо Б. Мідь

В. Золото Г. Алюміній 1. Кількість відмінків в українській мові?

А. П’ять Б. Шість

В. Вісім Г. Сім 1. Механічний годинник з особливо точним ходом

А. Метроном Б. Секундомір

В. Хронометр Г. Клепсидра 1. Префікс одиниць вимірювання у системі СІ, що означає множник 109.

А. Кіло - Б. Гіга -

В. Мега - Г. Нано – 1. Дистанція марафонського бігу?

А. 39км Б. 42км

В. 40км Г. 43км 1. Який хімічний елемент не входить до складу цукру

А. Карбон Б. Оксиген

В. Нітроген Г. Гідроген.

ДОДАТКОВІ ЗАПИТАННЯ.


 1. Розділ фізики до якого лікарі-офтальмологи мають безпосередній стосунок(ОПТИКА)

А. Статика Б. Оптика

В. Кінематика Г. Динаміка 1. Гексаедр – це …

А. Квадрат Б. Трикутник

В. Куб Г. Піраміда 1. Яка із споруд не відноситься до «семи чудес світу»?

А. Єгипетські піраміді в Гізі.

Б. Фароський маяк в Олександрійському порту

В. Тадж - Маха́л - мавзолей-мечеть в Індії

Г. Храм Артеміди в Ефесі.


ІІ тур (Приймають участь 6 учасників – переможців І туру. Послідовність визначається за допомогою дешифратора)

Що називають «чорним золотом»? (НАФТА)61

8

6

1

«Вибір категорії» (Учасники обирають категорію і швидко відповідають на запитання за кожну правильну відповідь одержують по одному балу)


М
Математика

Фізика

Хімія
атематика


Математика


БіологіяГеографія

Література


КазкиСпорт

Мова

Історія

Мистецтво

Секрет

Математика

 1. Відрізок, який з’єднує дві несусідні вершини многокутника . (Діагональ)

 2. Число, на яке ділити не можна. (Нуль)

 3. Чому дорівнює добуток двох взаємно обернених чисел? ( 1 )

 4. Паралелограм, у якого всі сторони рівні (Ромб)

 5. Сторони прямокутного трикутника, які утворюють прямий кут. (Катети)

 6. Відношення протилежного катета прямокутного трикутника до гіпотенузи. ( sin α )

 7. Відрізок. що з’єднує вершину трикутника з серединою протилежної сторони. ( Медіана )

 8. Два в кубі ( Вісім )

 9. Рівність із змінною. ( Рівняння )

 10. Сума кутів трикутника. ( 180° )

 11. Половина прямого кут. ( 45° )

 12. Сума сторін прямокутника. ( Периметр )

 13. Найменше натуральне число. ( Один )

 14. Відрізок, що з’єднує дві точки кола. ( Хорда )

 15. Рівність двох відношень. ( Пропорція )

 16. Числове значення числа π. ( 3,14 )

 17. Дріб, у якого чисельник більший за знаменник.(Неправильний )

 18. Найменше просте число.(Один)

 19. Числа,які відрізняються лише знаком. (Протилежні)

 20. Математичне твердження, істинність або хибність якого треба довести. (Теорема)


Біологія

 1. Кого називають «бджолиним вовком» (Оса)

 1. Якого жука в стародавньому Єгипті вважали символом миру і сонця. (жук – скарабей)

 2. Учений і філософ, який заклав основи зоології як науки. (Аристотель).

 3. Метелик, який вміє кричати і стогнати (Мертва голова)

 4. Риба, яка може шипіти і хрюкати , як свиня (Ставрида)

 5. Тварина, яка є державним символом Сінгапуру (Тигр)

 6. Організми, які живляться мертвими рослинами та останками тварин (Некрофаги)

 7. Примат, найбільш схожий на людину (Шимпанзе)

 8. Тварина – довгожитель (Слон)

 9. Кількість відділів шлунку в корови (Два)

 10. Матеріал, з якого виготовляють гнізда пінгвіни (Каміння)

 11. Найбільша жаба (Бичача)

 12. Найдовша змія ( Королівський пітон)

 13. Єдина комаха , яка може повернути голову назад і подивитися через плече (Богомол)

 14. Місце знаходження очей у коника (Ноги)

 15. Комаха, яку називають «рослинною вошою» (Тля)

 16. Морська свиня –це … (Дельфін)

 17. Рослина, яка поширилася в Україні після нашестя татар (Аїр)

 18. Яке дерево є символом Канади (Клен)

 19. Що вміють собаки і не вміють вовки? (Гавкати)


Географія

 1. Сама глибока печера в світі (Пьєр-Сен-Мартен)

 2. Самий високий діючий вулкан ( Котопахі)

 3. Океан, в який впадає Азовське море (Атлантичний)

 4. Найвища вершина світу. (Еверест)

 5. Найбільше озеро України. (Ялпуг)

 6. Найглибша впадина суші. (Гхор)

 7. Найвищий водопад світу. (Анхель)

 8. Нижній шар атмосфери. (Тропосфера)

 9. Об’ємна модель Землі. (Глобус)

 10. Кількість водяної пари, що міститься в атмосфері . (Вологість повітря)

 11. Рослина, яка є державним символом Бразилії. (Табак)

 12. Мореплавець, який здійснив перше навколосвітнє плавання у 1519-1522 роках? (Магеллан)

 13. Райони Земної поверхні, в яких випадає менше 25 см опадів на рік (Пустеля)

 14. Багаторічний режим погоди, характерний для певної місцевості? (Клімат)

 15. Плаваюча льодова гора? (Айсберг)

 16. Як називаються вітри, які виникають на берегах морів? (Бриз)

 17. Місто на воді? (Венеція)

 18. Зірка, яка вказує на нічному небі напрямок на північ? (Полярна)

 19. Найбільший океан (Тихий)

 20. Найбільша пустеля на землі (Сахара)


Мова

 1. Розділ мовознавства, який вивчає слово, його значення і походження… (Лексикологія)

 2. Слова з протилежним лексичним значенням…(Антоніми)

 3. Розділ мовознавства, який вивчає правила написання слів…(Орфографія)

 4. Самостійна частина мови, що вказує на предмет, його ознаку чи кількість, але не називає його…(Займенник)

 5. Розмова двох осіб…(Діалог)

 6. Речення, яке має дві і більше граматичних основ…(Складне)

 7. Частина мови, яка позначає предмет і відповідає на питання хто? що? (Іменник)

 8. Розділ мовознавства, який вивчає частини мови…(Морфологія)

 9. Інфінітив—це…(Неозначена форма дієслова)

 10. Скільки букв в алфавіті української мови? (33)

 11. Речення, що має одну граматичну основу…(Просте)

 12. Частина слова, що знаходиться перед коренем…(Префікс)

 13. Самостійна частина мови, що називає ознаку дії, ознаку предмета, ознаку іншої ознаки…(Прислівник)

 14. Змінна частина слова…(Закінчення)

 15. Розділ науки про мову, що вивчає правильне вживання розділових знаків?(Пунктуація)

 16. Незмінна значуща частина слова, що стоїть після кореня…(Суфікс)

 17. Розділ мовознавства, який вивчає знаки письма…(Графіка)

 18. Два слова, серед яких одне головне, а друге залежне… (Словосполучення)

 19. Розділ мовознавства, що вивчає правила вимови…(Орфоепія)

 20. Слова, однакові за звучання, але різні за лексичним значенням… (Омоніми)


Фізика

 1. Одиниця вимірювання електричної ємності в мільйонній частині (Мікрофарад)

 2. Винахідник радіо Попов був випускником (Духовної семінарії)

 3. Безпровідний телеграф винайшов ( Попов)

 4. Людина, стала розробником крила літака, запропонувала проект створення інституту аеродинаміки і гідродинаміки і очолила його (Жуковський)

 5. Розділ механіки, який вивчає рівновагу тіл (Статика)

 6. Механічні пружні коливання середовища з частотою більше 20 000 Гц (Ультразвук)

 7. Російський фізик, який відкрив тиск світла (Лєбедєв)

 8. Фізик, який встановив правило, за допомогою якого визначають напрям індукційних струмів (Ленц)

 9. Електричне коло, яке складається із конденсатора і котушки, має малій активний опір (Коливальний контур )

 10. Прилад, який перетворює електричні коливання в звукові ( Телефон)

 11. Негативно заряджений іон (Аніон)

 12. Прилад для вимірювання атмосферного тиску (Барометр)

 13. Розділ механіки, що вивчає закони руху тіл під дією прикладених до них сих (Динаміка )

 14. Фізик, що першим сформулював закон всесвітнього тяжіння. (Ісаак Ньютон)

 15. Прилад для вимірювання сили. ( Динамометр)

 16. Температура, при якій тверде кристалічне тіло переходить у рідкий стан і навпаки. (Температура плавлення )

 17. За легендою, це грецьке слово вигукнув Архімед, коли відкрив основний закон гідростатики (Еврика)

 18. Його латинська назва perpetuum mobile ( “Вічний двигун ”)

 19. Кількість секунд в одній годині (3600с)

 20. Оптичний прилад для виправлення вад зору (Лінза)


Хімія

 1. Що не входе до складу молока (Танін, )

 2. Оксипропіонова кислота відома як (молочна )

 3. Сухий лід – це ( Тверда вуглекислота)

 4. Який елемент алхіміки називають « жовчу бога Вулкана» (Сірка )

 5. Речовина, яка утворюється в результаті горіння водню в кисні (Вода)

 6. Метал з самою найменшою відносною масою (Літій )

 7. Агрегатний стан води (рідина)

 8. Сплав міді і олова – це ( Латунь)

 9. Сховище для газу (Газгольдер)

 10. Назва цього неметалу походить від грецького слова зі значенням «Місяць».( Селен)

 11. Цей газ становить майже 78% від цього повітря. (Азот)

 12. Скажіть формулу кухонної солі (NaCl)

 13. Хімічна формула цього газу О3 (Озон)

 14. Вибухова речовина, яку винайшов відомий вчений Альфред Нобель (Динаміт).

 15. Назва сполуки хімічних елементів з воднем (Гідриди)

 16. Ім’я батька Дмітрія Мендєлєєва ( Іван)

 17. Англійський вчений, який відкрив закони електролізу.(Фарадей)

 18. Вода, очищена від сторонніх домішок (Дистильована)

 19. Хімічний зв'язок, який здійснюється за допомогою спільних електронних пар (Ковалентний)

 20. Хімічний елемент названий на честь частини світу, в якій розташована Україна (Європій)


Казки

 1. Справжнє ім’я Малюка із книги « Малюк і Карлсон» А. Лінгрен ( Сванте,)

 2. Як називається місто в якому проживав Незнайка, в книзі Н. Носова (Квіткове місто)

 3. Ким був по національності головний герой казки «Чарівна лампа Аладіна» (Китайцем,)

 4. Хто останній із звірів хотів з’їсти колобка? (Лисичка)

 5. Який автор озвучував практично всі ролі в мультфільмі « Бременські музики» (Анофрієв)

 6. Твір, написане в якості підручника по географії для дітей ( Подорож Нільса з дикими гусьми)

 7. В книзі «Аліса в країні Чудес» у шляпника на шляпі стояла ціна (10+6)

 8. Твір Кіплінга, переведена на російську мову як Мауглі, насправді має назву (Книга Джунглів)

 9. До того як стати письменником Г.Х.Андерсен був (Вчителем)

 10. Скільки олов’яних солдатиків лежало в коробці в казці Андерсена « Стійкий олов`яний солдатик» ( 25 )

 11. Хто вигнав козу-дерезу із заячої хатки? (Рак)

 12. В якій квітці знайшли Дюймовочку? (Тюльпан)

 13. Ім’я казкового героя-довгожителя? (Кощей)

 14. Хто вигнав козу-дерезу із заячої хатки? (Рак)

 15. Лускунчик із казки Гофмана був улюбленою іграшкою дівчинки на ім’я ( Марі)

 16. В казці « Горщик каші» злий багатій вкрав чарівний горщик у бідної дівчини. Чому він його повернув (не знав як зупинити процес варіння каші)

 17. В казці О.Вайда «Залізний хлопчик» перша монета, яку повинен був принести хлопчик злому чарівнику була із ( Білого золота)

 18. Хлопчик – с – Пальчик з однойменної казки Ш.Перо самим молодшим сином в сім`ї. Яким він був по рахунку (сьомим)

 19. З якої казки загадка: “Що в світі найситніше, наймиліше, найпрудкіше?” (“Мудра дівчина ”)

 20. Яка тварина була у Рона Уізлі в романах Роулінг «Гаррі Потер»? (Криса)


Історія

  1. Головні ворота в стародавньому Києві («Золоті ворота»)

  2. Подія , яка відбулася в 888році. (Прийняття християнства на Русі)

  3. Правитель в стародавньому Єгипті (Фараон)

  4. Кого вважали наймудрішим у євреїв? (Соломона)

  5. Кам’яні гробниці фараонів? (Піраміди)

  6. Країна, в якій виникла релігія буддизм? (Індія)

  7. Священний жук у єгиптян? (Скарабей)

  8. Козак в перекладі з тюркської означає…( «вільна,озброєна людина»).

  9. Що таке «анафема»?(Церковне прокляття).

  10. Археологічна культура часів енеоліту на Україні . ( Трипілля)

  11. Райони у нижчій течії Дніпра у другій половині XV ст., які представляли собою буйний, нeзaсeлeний oсiлoю людиною степ. (Дикe Пoлe)

  12. Рік ліквідації гетьманства в Україні? (1764р.)

  13. Кого називали «Сонце Руїни»?(П.Дорошенка).

  14. Найвища посада і титул за часів козацької України. (Гетьман.)

  15. Кого з руських князів і за що іменують Великим? (Володимира Хрестителя.)

  16. Як стародавні греки називали Дніпро? (Борисфен.)

  17. Ім'я руської княгині-християнки. (Ольга.)

  18. Автор першого збірника законів "Руська правда". (Князь Ярослав Мудрий.)

  19. Герої якої битви поховані на Аскольдовій могилі? (Під Крутами.)

  20. Древньогрецький історик, який першим розповів про скіфів, або сколотів. (Геродот.)


Спорт

   1. Який спортивний м’яч найлегший (Тенісний).

   2. Кількість гравців у футбольній команді? (Одинадцять)

   3. Кількість білих фігур у шахах? (Шістнадцять)

   4. Світові спортивні змагання, які проводяться 1 раз у 4 роки (Олімпійські ігри)

   5. Шестикратний чемпіон світу з вільної боротьби , який 25 років поспіль залишався непереможним борцем у світі. (Іван Піддубний )

   6. Скільки гравців у волейбольній команді? (Шість)

   7. Скільки гравців у баскетбольній команді? (П’ять)

   8. Ім'я славетного стрибуна з жердиною з України. (Сергій Бубка)

   9. Семиразовий чемпіон світу з веслування на байдарках та каное (Валерій Вешко)

   10. Відомі українські боксери ( Брати Кличко)

   11. У якій грі з м’ячем поле найбільше? (Поло)

   12. Який вид спорту називають «королевою» спорту? (Легка атлетика)

   13. Спортивна гімнастика України , на честь якої відбувся спортивний фестиваль, який називається "Золота Лілія". (Лілія Подкопаєва)

   14. Кого з футболістів називають «королем футболу»? (Пеле)

   15. Зірка українського та світового футболу, який свою спортивну кар’єру починав в футбольній команді «Динамо» ( Андрій Шевченко) .

   16. М’яч поза грою. (Аут)

   17. Яку країну вважають батьківщиною шахів? (Індія)

   18. Якого кольору карточка показується гравцю під час гри в футбол для його видалення? (Червона)

   19. Країна, де зародився хокей із шайбою? (Канада)

   20. Українка, майстер спорту міжнародного класу з плавання; багаторазова чемпіонка і рекордсменка Олімпійських ігор, світу та Європи (Яна Клочкова)


Література

1. Справжнє ім’я поетеси Лесі Українки. (Лариса)

2. Історична особа, окремі моменти життя якої лягли в основу літературного твору. (Прототип)

3. Слово грецького походження, що означає «урочиста пісня». (Гімн)

4. Пісні, яких співають, заколисуючи дітей. (Колискові)

5. Автор слів гімну нашої держави. (Павло Чубинський) 1. До чого в ранньому дитинстві в Тараса Шевченка проявився хист? (Малярства)

 2. Найголовніша книга української художньої літератури XDC століття. ("Кобзар ".)

 3. Автор 14 романів, понад 100 оповідань, 23 п’єс, очолював уряд УНР?

(Володимир Винниченко)

9. Титан, який тримав на собі все небесне склепіння? (Атлант)

10. Хто, за міфами Давньої Греції, подарував людям світло? (Прометей)


 1. Вольфганг Амадей Моцарт, Ференц Ліст, Нікколло Паганіні, Антон Рубінштейн – ці імена геніальних музикантів знає весь світ. А як їх усіх називали в дитинстві? (Вундеркіндами)

 2. Давньогрецький поет, засновник жанру байок. (Езоп)

13. Словесне зображення картин природи. (Пейзаж)

14. Автор відомої байки «Лебідь, Рак і Щука». (Крилов)

15. Порода ящірок і одночасно назва твору Антона Чехова. (Хамелеон)

16. Найщиріший друг Робінзона Крузо. (П’ятниця)

17. Письменники, які придумали робота і нові чудодійні машини, відправляють людей у міжпланетні мандрівки, передбачили відкриття лазера та багато чого іншого (Письменники-фантасти)

18. Англійський письменник, автор книги про Робінзона Крузо. (Даніель Дефо)


Мистецтво

 1. Батьківщина художника І. Рєпіна (Чугуїв)

 2. Скульптура, якої богині є еталоном жіночої красоти (Венери)

3. Архітектурний стиль у Європі (XVII— XVIII ст.), для споруд якого характерне запозичення архітектур­них форм античного та ренесансного зодчества (Класицизм)

4. Справжнє ім’я художника – мариніста Івана Айвазовського ( Айвен )

5. Назва стилю в архітектурі, в якому змішуються компоненти двох стилів (Бароко)

6. Художник Левітан писав (Пейзажі)

7. Сучасники називали цього художника « лісовим богатирем» (Шишкін,)

8. Місто, в якому знаходиться найбільший театр ( Пекіні )9. Автор «Місячної сонати» (Бетховен)

 1. Опера Чайковського, написана в 1879 році.(«Орлеанська діва»)

 2. Автор картини «Іван Царевич і Сірий вовк» (Васнєцов)

 3. Який музичний твір був першою українською національною оперою? («Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського)

 4. Пам'ятник індійської архітек­тури в Агрі (Мавзолей Тадж-Махал)

 5. Головний християнський храм стародавньої Русі (Софійський собор у Києві) Видатний музикант, який заклав основи професійної мистецької освіти в Україні, відкривши в Києві у 1904 р. свою музично-драматичну школу (Микола Лисенко)

 6. Технічний різновид монументального живо­пису, характерний застосуванням різнокольорових твердих ма­теріалів (Мозаїка)

 7. Індонезійський ударний музичний інструмент, який широко використовується в одному з ударних видів спорту? (Гонг)

 8. Російських художник XIX ст., який брав участь у викупі Т. Г. Шевченка з кріпа­цтва? (Брюллов)

 9. Автор серій «Живописна Україна» та «Прит­ча про блудного сина», картин «Катерина», «Селянська родина», «Казашка Катя», портрета актора М. С. Щепкіна?

 10. Кому із італійських майстрів живопису нале­жать такі картини:«Свято Венери», «Венера перед дзеркалом», «Св. Магдалена», «Любов земна і небесна»? (Тиціану Вечелліо).


«СЕКРЕТ» - Астрономія

 1. Вчений, який першим висунув ідею про те , що Земля не являється центром Всесвіту.(Аристарх)

 2. Вчений, який відкрив супутники Юпітера (Галілей)

 3. В яких одиницях астрономи вимірюють відстань до недалеких об’єктів? (Парсеках)

 4. колір зірки залежить від …(температури).

 5. Планета Сонячної системи , яка не має атмосфери (Меркурій)

 6. Кам’яні або залізні тіла, які падають з неба (метеорити)

 7. Стародавня Греки Вважали, що в це сузір’я перетворився сам Зевс (Телець)

 8. Конструктор першого в світі космічного корабля. (Корольов)

 9. період обертання Місяця навколо Землі. (сидеричний місяць)

 10. Друга після Сонця найближча зоря до Землі (Проксіма)

 11. Кількість супутників Урана (15)

 12. Німецький астроном, який відкрив закони руху планет, заклав основи теорії затемнень (Кеплер)

 13. Перші астронавтами, які стали на поверхню Місяця (Армстронг і Олдрін)

 14. Система із трьох зірок. Яка є найближчою до Сонячної системи (Альфа Центавра)

 15. Найяскравіша зоря в сузір’ї Тільця (Альдебаран)

 16. Радянський астроном, дослідник змінних зірок (Блажко)

 17. Система із двох зірок, кожна з яких обертається навколо їх спільного центра тяжіння (подвійні зорі)

 18. Уявна пряма лінія навколо якої відбувається видиме добове обертання небесної сфери (вісь Миру)

 19. Сузір’я, в якому знаходиться Полярна зоря (Мала Медведиця)

 20. Нижній шар атмосфери Сонця.(Хромосфера)


ІІІ тур «ФІНАЛ»

(Грають три учні, які у другому турі набрали найбільше балів. За допомогою дешифратора визначається черговість гри та колір ячейок . )


- Найбільший птах (Страус)


77

7

1

8

7

Кожен із фіналістів має свою тему, по якій він готувався.

Оголошення теми.

Оголошення правил гри : кожен учасник має право відкрити одну ячейку. Якщо відкривають свою ячейку і дають правильну відповідь, то отримують 2 бали, якщо ячейку суперника і правильно відповідають – то 3 бали. При відкритті ячейки сірого кольору – загальні питання, за правильну відповідь отримують 1 бал.Відкривається кольорове поле для запам’ятовування на 1 хвилину , після чого всі ячейки стають одного кольору.


Спеціальні темиУкраїнські страви

  1. Одна з найпоширеніших страв з вареного тіста з начинкою. (Вареники)

  2. Невелика булочка, кругла, пишна виготовлена із дріжджового тіста з житнього, пшеничного, гречаного чи змішаного пшенично-гречаного борошна, а також з солодкою начинкою, ягодами, маковою (або з варенням) (Пампушка)

  3. Солодке блюдо, яке крім куті, обов’язково входить до переліку страв святкового Різдвяного столу на Свят вечір. (Узвар)

  4. Шматочки тіста, зварені в воді, молоці або в супі. (Галушки)

  5. Одна з найпопулярніших м'ясних страв, яка готується із свинячих (телячих, яловичих) ніг, протягом довгого часу , поки м'ясо не відстає від кісток (Дрогалі , холодець)

  6. Страва типу кулешу, що готувалася з пшона і заправлялася рідким гречаним або житнім тістом, яка була дуже популярною в козацькому побуті. Засмачували її затовченим салом із цибулею й часником або засмажкою з цибулі на олії.( Тетеря (рябко)).


Квіти – символи

 1. Символ традиційного душевного, інтимного вибору за принципом «любить - не любить» (Ромашка)

 2. Символ скромності, цноти, беззахисності, невинної відданості коханому. А також символізує й смуток: нею прикрашають смертне ложе або могили передчасно померлих дівчат,(Фіалка)

 3. Символ материнської любові й здоров'я дітей (Материнка)

 4. Її основне символічне призначення - бути оберегом від злої сили. (Лепеха або Аїр чи Татарзілля)

 5. Цю квітку ще називають Івановим зіллям і навіть плакун-травою, бо, кажуть, що вона виросла зі сліз Богородиці, яка ридала під час Хресних страждань Ісуса Христа. (Звіробій)

 6. У Японії любов до цієї квітки виявилася настільки сильною, що вона вважається неофіційним символом країни. Стилізоване зображення квітки розташоване на гербі імператорського дому Японії. У перекладі з японського назва квітки «кику», тобто «сонце», символізує сонце, що дає життя всьому на Землі (Хризантема)

Футбол

 1. В якій країні зародився футбол? (Сучасний футбол зародився зі створенням Футбольної асоціації Англії в Лондоні, Великобританія, в 1863 році)

 2. В якому році проведено перший у світі, як вважають, офіційний футбольний турнір - кубок Юдана. ( в 1867 році)

 3. Найбільш популярний футбольний клуб столиці Італії ("Рома ")

 4. Король футболу на всі часи - Пеле, а кого називають «Білим Пеле»? (Зіко)

 5. скільки голів забив Пеле за свою футбольну кар’єру? (Пеле забив 1281 офіційно зареєстрований гол.)

 6. Відеопитання

Кому встановлено бронзовий пам’ятник на території Стадіону «Динамо» в м. Київ (Валерію Васильовичу Лобановському).


Загальні питання

 1. Яка з планет є найбільшою в Сонячній системі? (Юпітер)

 2. Мореплавець, який здійснив другу кругосвітню подорож? (1577—1580 — друга кругосвітня подорож під командуванням англійського мореплавця и корсара Френсиса Дрейка ).

 3. Із скількома країнами межує Україна безпосередньо? (7)

 4. Молюск, в якого зуби розміщені на язиці (Равлик)

 5. Найстаріший в Україні заповідник (Асканія – Нова)

 6. Найглибше озеро світу? (Байкал)
 1. Перший український космонавт (Леонід Каденюк)

Література

 1. Ніколенко В. О. Інтелектуальні ігри на уроках біології. – Х.: Вид. група «Основа», 2010. – 141, 3 с.: табл. – (Б-ка журн. «Біологія»; Вип. 9 (93)

 2. Інтелектуальні ігри на уроках географії / уклад. В. О. Ніколенко. — Х.: Вид. група «Основа», 2011. — 127 [1] c. — (Б-ка журн. «Географія». Вип. 10(94)).

 3. Увлекательные игры для эрудитов.1400 вопросов ответов (текст ) / сост Н.Листратенко., - Харьков: Книжный клуб «клуб Семейного Досуга»;2008. – 240с.

 4. ВахрівТ.З. інтелектуальне змагання «Слабка ланка» (хімія, фізика).- Тернопіль: Мандрівець, 2010. – 68с.
скачать файлСмотрите также:
Для учнів 8 -9 класів Мета
186.03kb.
Управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації Київський міський педагогічний університет ім. Б. Грінченка Програма вивчення дисципліни
130.37kb.
Сім нот магічного кохання Виховний захід з музичного мистецтва для учнів 8 класів Мета заходу
115.41kb.
Розробка позакласного заходу Концертна програма: “ St. Valentine’s Day.” для учнів 10-х класів Мета
26.64kb.
Урок позакласного читання Підготувала вчитель початкових класів зош І-ІІІ ступенів №73
136.83kb.
Цифри. Десятковий запис натуральних чисел
46.45kb.
Тестові завдання для перевірки теоретичних знань з теми «Футбол» для учнів 10-х класів
29.89kb.
Зимові свята в народному календарі мета
99.11kb.
Хімічний турнір на порталі шкільної преси Мета
93.45kb.
«Поширенння солей у природі та їх практичне значення»
47.43kb.
Дидактичний матеріал з української мови ( синтаксиc простого речення) для учнів 10-11 класів на матеріалі роману ліни костенко «записки українського самашедшого»
178.16kb.
Виховна година для учнів 8 – ж класу
46.86kb.