klevoz.ru страница 1
скачать файл
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ`ЄДНАННЯ”


Затверджую:

Голова комітету з конкурсних торгів

ТОВ “Луганське енергетичне об`єднання”


_______________________Кулаков О.М.
“31” серпня 2011 р.

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВпо проведенню відкритих торгів із закупівлі робіт з реконструкції

ВЛ 35 кВ ТОВ «Луганське енергетичне об`єднання»

м. Луганськ

2011 р.


ЗМІСТ
Розділ 1. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

2. Інформація про замовника торгів

3. Інформація про предмет закупівлі

4. Процедура закупівлі

5. Недискримінація учасників

6. Інформація  про  валюту  (валюти),  у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

7. Інформація про мову (мови),  якою  (якими)  повинні  бути складені  пропозиції конкурсних торгівРозділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо  документації конкурсних торгів

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

6. Кваліфікаційні критерії до учасників

7.Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

8.Опис окремої частини(частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

9.Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Розділ 4.Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1.Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозиції конкурсних торгів

2.Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначання переможця

1.Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

2.Виправлення арифметичних помилок

3.Інша інформація

4.Відхилення пропозицій конкурсних торгів

5.Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Розділ 6.Укладання договору про закупівлю

1.Термін укладання договору

2.Істотні умови, які обов`язково включаються до договору закупівлі.

3.Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлі

4.Забезпечення виконання договору про закупівлю

Додаток 1. Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції Учасника кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам Замовника

Додаток 2. Форма: «ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ»

Додаток 3. Проект договору.

Додаток 4. Технічні вимоги (ТВ)

Додаток 5 Заявка на участь в тендері

Проектна документація – електроний та/або паперовий вигляд.

Документація конкурсних торгів для процедури закупівлі - відкриті торги


I. Загальні положення 

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів 

Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом України "Про здійснення державних закупівель" (далі – Закон)

2. Інформація про замовника торгів 

  

повне найменування 

ТОВ “Луганське енергетичне об’єднання”

місцезнаходження 

Вул. Котєльнікова, 1, м. Луганськ, 91055 

посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками 

Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками: Голова комітету з конкурсних торгів – директор із загальних питань – керівник департаменту із загальних питань – Кулаков Олексій Миколайович, тел.: (0642)351-441, е-mail: Aleksey.Kulakov@en.lg.ua

секретар комітету з конкурсних торгів – начальник тендерного відділу Шаталов Вячеслав Валерійович – тел.: (0642) 332-902; факс: (0642) 332-975: е-mail: Vyacheslav.Shatalov@en.lg.ua


 

3. Інформація про предмет закупівлі 

  

найменування предмета закупівлі 

Роботи з реконструкції ПЛ 35 кВ ТОВ "Луганське енергетичне об`єднання"

вид предмета закупівлі 

Роботи з реконструкції ПЛ 35 кВ ТОВ "Луганське енергетичне об`єднання":

лот № 1: Реконструкція ПЛ 35 кВ "Паркоммуна-Иллирия №2" на ділянці опор №№ 1-10, 21-111, 128-163 Серговських ВЕМ ТОВ "Луганське енергетичне об``єднання", 11,7 км;

лот № 2: Реконструкція ПЛ 35кВ "Петродонецкая-Светличная" на ділянці опор №№ 2-48, 50-67 Серговських ВЕМ ТОВ "Луганське енергетичне об``єднання", 8,3 км.


місце, обсяг виконання робіт

Місце та обсяг виконання робіт:

лот № 1: згідно проекту, розробленого ТОВ "НТПЦ" " Київенергомережпроект " фiлiя в м. Одеса у 2009 р.

лот № 2: згідно проекту, розробленого ТОВ "НТПЦ" "Київенергомережпроект" фiлiя в м. Одеса у 2009 р.


строк виконання робіт

Листопад 2011 р. – грудень 2011 р.

4. Процедура закупівлі 

Відкриті торги

5. Недискримінація учасників 

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах 

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів 

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.
* У разі якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент, такий учасник може зазначити ціну пропозиції конкурсних торгів у євро. При цьому при розкритті пропозицій конкурсних торгів ціна такої пропозиції конкурсних торгів перераховується формулою* у гривні за офіційним курсом гривні до євро, встановленим Національним банком України на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів, про що зазначається у протоколі розкриття пропозицій конкурсних торгів.  

* ЦП(у гривнах)=ЦП(в євро)*К, де К - курс гривні до євро, встановлений Національним банком України на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів, ЦП – цінова пропозиція.7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів 

Усі документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів (далі ПКТ) та підготовлені безпосередньо Учасником повинні бути складені українською мовою*.

* В разі якщо пропозиція учасника конкурсних торгів подається іншою мовою ніж українська, така пропозиція повинна супроводжуватись автентичним перекладом на українську мову. При цьому, визначальним є текст, викладений українською мовою.II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів 

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів 

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозиції конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.
Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону 

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів 

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.
Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону 

III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів 

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів
* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) 

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.
Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.
Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів як щодо предмета закупівлі, так і щодо визначених частин предмета закупівлі (зазначається у разі визначення замовником частин предмета закупівлі (лотів)).
Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.
Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом.
Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.
На конверті повинно бути зазначено:
повне найменування і місцезнаходження замовника;
назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;
повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;
маркування: «Не відкривати до 06.10.2011 р. 15-оо г.» 

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника 

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

 • заповнена належним чином (Додаток № 5) і підписана відповідальною особою форма заявки на участь в тендері із закупівлі робіт з реконструкції ПС Партизан 110 кВ ТОВ «Луганське енергетичне об`єднання»;

 • цінова пропозиція, оформлена згідно з Додатком № 2. Цінові пропозиції подані не за формою – вважаються не дійсними.;

 • документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

 • документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим замовником (Додаток № 4);

 • документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям. (додаток № 1)

 • погоджений проект договору;

 • документального підтвердження внесення забезпечення пропозиції конкурсних торгів (платіжного доручення з відміткою банку. оформленого до вимог п. 3 розділу № III);

 • Контрольний лист або зміст Документації конкурсних торгів;

 • будь яка інша документація та інформація.

Відсутність документів, передбачених в цьому пункті документації конкурсних торгів, розцінюється як невідповідність ПКТ умовам документації конкурсних торгів. Всі документи (за винятком оригіналів), які учасник подає для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям та відсутності підстав для відмови в участі у торгах повинні на всіх сторінках мати відбиток печатки учасника .

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 цього Закону, або факту зазначення у ПКТ будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє ПКТ такого учасника. Документи, які не передбачені Законодавством для суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, не подаються останніми в складі своєї ПКТ
3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів 

Вимагається

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів повинно супроводжуватися грошовою заставою.

Забезпечення перераховується учасником на рахунок замовника не пізніше кінцевого строку подання пропозицій конкурсних торгів, а саме до 06.10. 2011 року ( час – 08-00).

У складі ПКТ обов’язкова наявність документа (платіжне доручення з відміткою банка, то що), що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів.В платежному дорученні обов`язково зазначати призначення платежу - «Забезпечення пропозиції конкурсних торгів». Платежне доручення без вказання призначення платежу вважається недійсним.

Строк дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів - протягом 120 робочих днів з дня розкриття пропозиції конкурсних торгів.

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів учасником перераховується за реквизитами: п/р № 2600514883 в ЛОД АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 304007.

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів:

Лот № 1: 51939,00 грн. без ПДВ;

Лот № 2: 32885,00 грн без ПДВ.

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Розмір забезпечення пропозиції конкурсних торгів у грошовому виразі складає не більше 1% від очікуваної вартості предмету закупівлі.

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається замовником у разі:

- відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником після закінчення строку її подання;

- непідписання учасником, що став переможцем процедури торгів, договору про закупівлю;

Замовник повинен повернути забезпечення пропозиції конкурсних торгів учаснику протягом трьох банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів у разі:

- закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, зазначеного у документації конкурсних торгів;

- укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем конкурсних торгів;

- відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання;

- закінчення процедури закупівлі у разі неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів.

Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних торгів (у разі якщо вони не повертаються учаснику), підлягають зарахуванню на рахунок Замовника.5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними 

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом не менше ніж 120 робочих днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.
Учасник має право:
відхилити таку вимогу,
погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів.

6. Кваліфікаційні критерії до учасників 

Замовником зазначаються кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16 Закону, вимоги, встановлені статтею 17 Закону, та інформація про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством

Учасник торгів надає кваліфікаційні дані , які відповідають таким критеріям:

1)наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

2)наявність обладнання та матеріально – технічної бази;

3)наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів (копії укладених договорів, референції до них);

4)наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами.

Окрім вищезазначених критеріїв учасники закупівлі мають підтвердити наступне:

1) те, що відносно учасника не відкрита ліквідаційна процедура та він не визнаний банкрутом;

2)учасник провадить господарську діяльність відповідно до положень статуту;

3)документи (ліцензії, дозволи та ін.), що підтверджують правомочність виконання робіт, передбачених у документації конкурсних торгів.

Відповідність учасників закупівлі вище встановленим критеріям та вимогам має бути документально підтверджена ними шляхом надання документів зазначених в Додатку 1.

Усі пропозиції конкурсних торгів, які відповідають кваліфікаційним критеріям та вимогам, встановленим цим Розділом допускаються до оцінки.7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі 

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником. Перелік технічних вимог до предмету закупівлі викладено в Додатку 4.

Пропозиція учасника має містити наступну інформацію:

- строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними, але не менше ніж 120 робочих днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Примітка: для отримання проектної документації предмету закупівлі учасник повинен надати власні флеш-носії.8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів 

лот № 1: Реконструкція ПЛ 35 кВ "Паркоммуна-Иллирия №2" на ділянці опор №№ 1-10, 21-111, 128-163 Серговських ВЕМ ТОВ "Луганське енергетичне об``єднання", 11,7 км;

лот № 2: Реконструкція ПЛ 35кВ "Петродонецкая-Светличная" на ділянці опор №№ 2-48, 50-67 Серговських ВЕМ ТОВ "Луганське енергетичне об``єднання", 8,3 км.9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником 

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів 

IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів 

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:  

  

спосіб подання пропозицій конкурсних торгів 

Особисто або поштою 

місце подання пропозицій конкурсних торгів 

Вул. Котєльнікова, 1, м. Луганськ, 91055, к. № 416

кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час) 

«06» жовтня 2011 року до 08-00.
Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.
На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу 

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів  

  

місце розкриття пропозицій конкурсних торгів 

Вул. Котєльнікова, 1, м. Луганськ, 91055, актова зала, 5-ий поверх.

дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів 

«06» жовтня 2011 р. об 15-00 годині.

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.


Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням.
Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт.
Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економіки України.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону 

V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця 

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію 

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.
Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 20 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.Критерії та методика оцінки відповідно до законодавства:

Замовником визначаються критерії та методика оцінки ії щцінки відповідно до частини п`ятої статті 28 Закону.Перелік критеріїв та методика їх оцінки для визначення найкращої тендерної пропозиції


№ п/п

Найменування критерію


Максимальна оцінка критерію

в балах

1

Загальна вартість закупівлі з ПДВ, грн.

100 (найменша вартість)

Оцінка пропозицій учасників торгів проводиться за наступною формулою:Бі=

Кmin

 Б max

Кi

де:

Бі – оцінка критерію і-го учасника в балах;

Бmax – максимальна оцінка критерію в балах;

Кi – значення критерію і-го учасника;

Кmin – мінімальне значення критерію.


2. Виправлення арифметичних помилок 

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.
Помилки виправляються замовником в такій послідовності:

- при розходженні між сумами, вказаними буквами й цифрами, сума буквами є визначною.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється 


3. Інша інформація 

Ціну закупівлві учасник визначає з урахуванням ПДВ, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на страхування, транспортування, навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів усіх інших витрат.

Витрати учасника, пов'язані з підготовкою та поданням пропозиції конкурсних торгів не відшкодовуються (в тому числі і у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).

До розрахунку ціни пропозиції конкурсних торгів не включаються будь-які витрати, пов’язані із оформленням забезпечення пропозиції конкурсних торгів, витрати, пов’язані із укладанням договору. Зазначені витрати сплачуються учасником за рахунок його прибутку.

Граничний рівень цін, що передбачений у схваленій НКРЕ України Інвестиційній програмі ТОВ "Луганське енергетичне об’єднання" на 2011рік:

Лот № 1: 5193949,49 грн.;

Лот № 2: 3288590,99 грн.4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів 

1. Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:

1) учасник:

не відповідає кваліфікаційним критеріям;

не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

2. Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися 

1. Замовник відміняє торги у разі:

відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;

неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

виявлення факту змови учасників;

порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;

подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;

якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено у документації конкурсних торгів.

Торги можуть бути відмінені частково (за лотом).

2. Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:

ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

3. Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.VI. Укладання договору про закупівлю 

1. Терміни укладання договору  

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.
Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю 

Визначаються у Додатку №3
 

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю 

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув 

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю 

Не вимагається


ДОДАТОК № 1
Перелік документів, які надаються учасниками для підтвердження відповідності їх пропозицій кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам замовника.

 1. Документи, що підтверджують наявність обладнання, матеріально-технічної бази, працівників відповідної кваліфікації учасника.

  1. - складена в довільній формі довідка про наявність працівників, які мають необхідні знання та досвід, що завірена підписом та печаткою (за наявності);

  2. - складена в довільній формі довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, що завірена підписом та печаткою (за наявності).

 2. Документи, що підтверджують фінансову спроможність учасника:

  1. - копія балансу за 2010 р. та 1-ше півріччя 2011 р. з відміткою органів статистики;

  2. - копія звіту про фінансові результати 2010 р. та 1-ше півріччя 2011 р. з відміткою органів статистики.

  3. - довідка з обслуговуючого банку учасника закупівлі про відсутність заборгованостей за кредитами, видана не раніше як за 7 календарних днів до моменту розкриття пропозицій конкурсних торгів.

  4. - оригінал або нотаріально завірена копія довідки з податкової інспекції про наявність або відсутність заборгованості перед бюджетами усіх рівнів – для резидентів. Для іноземних осіб – довідка уповноваженого органу щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) та її офіційний переклад українською мовою. Довідка має бути чинною на дату її подання у складі пропозиції конкурсних торгів.

 3. Документи, що підтверджують наявність досвіду учасника у виконанні аналогічних договорів з підприємствами у сфері енергетики.

 • складена в довільній формі довідка про виконання аналогічних договорів з зазначенням найменування та адреси замовника;

 • копія принаймні двох аналогічних договорів, засвідчених підписом та печаткою;

 • позитивні референції (копії), що виконувались за цими договорами, завірені учасником торгів.

 1. Документи, що підтверджують здійснення учасником підприємницької діяльності:

  1. - завірена підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та фізичної особи - підприємця);

  2. - копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб);

  3. - копія довідки про присвоєння-ідентифікаційного коду (для фізичних осіб);

  4. - завірена підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника копія свідоцтва про реєстрацію платни­ка ПДВ (або платника єдиного податку).

  5. - копія Статуту, що завірена учасником.

 2. Документи, що підтверджують сплату учасником податків та зборів (обов’язкових платежів, передбачених законодавством):

  1. - довідка про взяття на облік платника податків, завірена підписом і печаткою уповноваженої особи учасника.

 3. Документи в підтвердження , що відносно учасника не відкрито ліквідаційну процедуру та його не визнано банкрутом:

- оригінал довідки Департаменту з питань банкрутства Міністерства економіки України про відсутність підприємства-учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких відкрито ліквідаційну процедуру у справі про банкрутство, видана не раніше 14-ти календарних днів до моменту розкриття пропозицій конкурсних торгів.

7. Наявність ліцензії на виконання відповідних робіт.8. Інші документи, що має містити пропозиція конкурсних торгів:
- заповнена належним чином і підписана відповідальною особою форма заявки на участь в тендері (Додаток 5);

- цінова пропозиція, оформлена відповідно до Додатку 2;- документ, що підтверджує повноваження особи, що підписала тендерну пропозицію, оформлений належним чином;

- відомості про осіб (прізвище, ім’я, по-батькові, посада, контактний телефон), уповноважених подавати пропозицію конкурсних торгів, представляти інтереси учасника конкурсних торгів, вести переговори та які мають право підписувати юридичні документи щодо виконання зобов’язань за результатами відкритих торгів з наданням відповідних доручень;

- погоджений проект договору закупівлі (Додаток 3);

- будь-яка інша документація та інформація, що може бути зазначена в пропозиції конкурсних торгів;

- Документ, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів – (платіжне доручення з відміткою банка);

- Контрольний лист або зміст Документації конкурсних торгів.ДОДАТОК 2

Форма „Пропозиція конкурсних торгів " подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.
"ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ"

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію конкурсних торгів щодо участі у торгах на закупівлю _____________________________(вказати ЛОТ)_.

Повне найменування учасника:_________________________________________;

Адреса (фактична, юридична):_________________________________;

Тел./факс:___________________________________________________________;

Керівник: ___________________________________________________________;

Форма власності:_____________________________________________________.


Вивчивши документацію конкурсних торгів та технічні вимоги, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у документації конкурсних торгів за наступними цінами:Найменування

Загальна вартість з ПДВ, грн.

12


Всього з ПДВ, грн
Примітка. До цінової пропозиції повинні бути прикладені: розрахунок договірної ціни та кошторисні розрахунки, що входять до складу договірної ціни (об`єктні та локальні кошториси, кошториси на придбання обладнання, підсумкова відомість ресурсів).

1. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції не менше ніж ___ днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів та чинного законодавства України, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

5. Ми згодні на укладення договору підряду на умовах викладених в проекті договору, що є Додатком 3 до документації. Погоджений проект договору додається до даної цінової пропозиції.


Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.
Додаток № 3

до тендерної документації


ДОГОВІР ПІДРЯДУ № _______________
на реконструкцію ПЛ __________________ ТОВ «Луганське енергетичне об`єднання»
м. _____________ ____________р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Луганське енергетичне об’єднання» , далі «Замовник», від імені якого на підставі довіреності від ______________р. №___ діє _____________________________________ ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» __________________________________, з одного боку і _________________, далі – «Підрядник», від імені якого на підставі Статуту діє _________________________________, з іншого боку, надалі разом “Сторони”, а кожна окремо - “Сторона”, уклали даний договір про нижченаведене: 1. Предмет договору

  1. Замовник доручає, а Підрядник приймає на себе виконання робіт з реконструкції ПЛ __________________ ТОВ «Луганське енергетичне об`єднання» (надалі –об`єкт), відповідно до проектно-кошторисної документації.

  2. Замовник забезпечує безпечну організацію робіт, їх приймання і оплату.
 1. Вартість робіт

  1. Договірна ціна робіт, що доручаються до виконання Підряднику, визначена кошторисом і складає з урахуванням ПДВ _________________ грн. (______________________________________________.), у т.ч. ПДВ – ______________________ грн. (додаток №1 до договору).

  2. Вартість виконаних робіт визначена згідно з “Правилами визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000” з урахуванням доповнень та змін від 01.04.2009 р.
 1. Терміни виконання робіт

3.1. Терміни виконання робіт:

 • початок виконання робіт – листопад 2011 р.,

 • закінчення виконання робіт – грудень 2011 р.

Терміни виконання робіт визначаються графіком виконання робіт (Додаток 2 до договору). Датою закінчення виконання робіт вважається дата підписання робочою комісією Замовника Акта прийняття об'єкта в експлуатацію та акта приймання - передачі реконструйованих і модернізованих об'єктів ф.ОС-2
3.2. При несвоєчасному початку виконання і/або при порушенні терміну закінчення виконання робіт Замовник має право розірвати Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши Підрядника не пізніше ніж за 5 днів до дати розірвання договору, та вимагати від Підрядника компенсації збитків. Підрядник зобов`язаний в 5-ти денний термін з вказаної Замовником дати розірвання договору повернути Замовнику одержану від нього попередню плату.


 1. Порядок виконання і приймання робіт

4.1. Підрядник виконує роботи відповідно до проектно-кошторисною документацією, будівельними нормами, правилами та вимогами ДБН з матеріалів і устаткування Підрядника, доставка яких до місця роботи виконується транспортом і за кошти Підрядника.
4.2. Підрядник має право залучити до виконання робіт субпідрядників. При цьому Підрядник відповідає перед Замовником за результати роботи субпідрядників.
4.3. Замовник виконує підготовку об'єкта і допуск персоналу Підрядника відповідно до «Правил техніки безпеки при експлуатації електроустановок (розділ 23)», контроль і технічний нагляд за відповідністю якості, обсягів і вартості виконуваних робіт кошторисної документації, будівельним нормам і правилам, а матеріалів - державним стандартам і технічним умов.
4.4. Демонтажні роботи на об'єкті, передбачені проектно-кошторисною документацією, виконуються Підрядником під технічним керівництвом Замовника. Повернення демонтованих матеріалів проводиться Підрядником щомісяця, але не пізніше ________ Замовнику за актом прийому-передачі демонтованих матеріалів. Датою фактичного повернення вважається дата підписання акта прийому-передачі демонтованих матеріалів уповноваженими представниками Сторін.
4.5. До початку робіт Замовник передає Підрядникові узгодження власників усіх споруд, які пересікаються.
4.6. Приймання виконаних робіт проводиться поетапно, щомісяця. Замовник зобов'язаний підписати (або дати мотивовану відмову) Акти приймання виконаних робіт протягом 5-ти робочих днів після їх пред'явлення Підрядником. При виявленні невідповідності якості та / або обсягів виконаних робіт проектно-кошторисної документації, будівельним нормам і правилам Замовник складає за участю Підрядника дефектний акт із зазначенням терміну усунення недоробок і дефектів. Якщо за змістом акту виникає суперечка, для участі у прийманні залучаються незалежні експертні організації.
4.7. Об'єкт після проведення реконструкції приймається в експлуатацію відповідно до вимог ДБН А.3.1-3 і ВБН А.3.1-001.
4.8. Остаточна приймання реконструйованого об'єкта здійснюється Замовником після надання Підрядником документів, передбачених п.4.9 даного договору, і оформляється Актом приймання об'єкта в експлуатацію та актом приймання-передачі реконструйованих та модернізованих об'єктів ф.ОС-2.
4.9. Для остаточної приймання об'єкту і підписання Акта приймання об'єкта в експлуатацію та акта приймання - передачі реконструйованих і модернізованих об'єктів ф.ОС-2, по закінченню робіт Підрядник надає Замовнику наступні документи:
- Виконавчу документацію - комплект робочих креслень, за якими здійснювалася реконструкція об'єкта, пред'явленого до прийняття, з позначками про зміну в кресленнях, погодженими із Замовником;
- Сертифікати, технічні паспорти або іншу документацію з технічними характеристиками, що свідчать про якість устаткування, матеріалів, конструкцій і виробів, використаних у реконструкції;
- Технічний паспорт і поопорну схему лінії;
- Акти огляду прихованих робіт, у тому числі по влаштуванню заземлений;
- Акти (протоколи) огляду перетинів з інженерними спорудами і природними перешкодами та вимірювання габаритів.
Замовник, для остаточної приймання об'єкту і підписання Акта приймання об'єкта в експлуатацію та акта приймання-передачі реконструйованих і модернізованих об'єктів Ф.ОС-2, протягом п'яти робочих днів після отримання письмового повідомлення Підрядника про закінчення робіт, виконує вимірювання електричних параметрів і випробування згідно з нормами випробування електрообладнання ГКД 34.20.302, що забезпечують безпечну експлуатацію об'єкта. Результати мають бути відображені в Актах і протоколах вимірювання опору заземлень, Актах і протоколах вимірювання опору фазної і межфазної ізоляції, опору повторних заземлень. 1. Порядок розрахунків

5.1. Розрахунки по договору здійснюються шляхом перерахування Замовником коштів на поточний рахунок Підрядника.

5.2. Замовник може здійснити попередню оплату в розмірі 10 % від договірної ціни робіт для придбання Підрядником матеріальних ресурсів.

5.3. Кінцевий розрахунок за виконані роботи проводиться Замовником протягом 180 банківських днів після підписання Сторонами Акту за останній місяць виконання робіт шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Підрядника за мінусом раніше виплаченої йому суми попередньої оплати.

5.4. Замовник має право затримати кінцевий розрахунок за виконані роботи до повного усунення недоробок і дефектів, виявлених при прийманні виконаних робіт.
 1. Контроль якості робіт

6.1. Підрядник гарантує відповідність якості будівельних матеріалів, конструкцій і устаткування, що ним поставляються, державним стандартам, технічним умовам, а також надання необхідних сертифікатів, технічних паспортів чи інших документів, що засвідчують якість.

6.2. Виявлені в процесі приймання, перевірок і іспитів неякісні роботи підлягають переробці, а неякісні матеріали – заміні за рахунок Підрядника, у строки, встановлені дефектним актом. 1. Гарантійні зобов’язання

7.1. Гарантійний термін експлуатації реконструйованого об’єкту складає 10 років з дня підписання Сторонами Акту готовності об’єкту до експлуатації та акту приймання - передачі реконструйованих і модернізованих об’єктів ф. ОЗ-2 та ОЗ-1. Виявлені в цей період дефекти, обумовлені виконанням робіт з порушенням діючих норм і правил, або обумовлені поставкою неякісного обладнання та матеріалів, оформляються дефектним актом, що підписується Сторонами з зазначенням строків усунення дефектів, або заміни обладнання та матеріалів.

7.2. Підрядник усуває виявлені в гарантійний період дефекти в обумовлений у дефектному акті строк за свій рахунок. 1. Відповідальність сторін

8.1. Підрядник несе матеріальну відповідальність за схоронність та наслідки ушкодження виконаних робіт на об’єкті до моменту підписання сторонами Акту за останній місяць виконання робіт.

8.2. У випадку порушення з вини Підрядника строків виконання робіт, обумовлених п.3.1., 6.2., 7.2. договору, Підрядник сплачує Замовнику за кожний день порушення строку пеню у розмірі 0,5%, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який сплачується пеня, від договірної ціни робіт. За порушення строків початку і/або закінчення робіт більш ніж на 10 днів, Підрядник додатково сплачує Замовнику штраф у розмірі 20% від договірної ціни робіт за кожний випадок порушення. У випадку порушення передбаченого п.4.4. договору строку повернення демонтованих матеріалів Підрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі 50% від договірної ціни робіт.

8.3. У випадку порушення з вини Замовника передбаченого п. 5.3 договору строку кінцевого розрахунку за виконанні роботи (з урахуванням п.5.4) Замовник сплачує Підряднику за кожний день прострочення платежів пеню у розмірі облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу.

8.4. Сторони звільняються від відповідальності у випадку, якщо невиконання ними зобов’язань відбулося внаслідок дії обставин непереборної сили, що виникли мимо волі сторін (форс-мажорні обставини).

8.5. Форс-мажорними обставинами визначаються такі обставини, як повень, землетрус, інші природні катаклізми, пожежі, епідемії, аварії і катастрофи техногенного характеру, диверсії, війна та військові дії, дії і рішення державних органів, котрі прямо перешкоджають виконанню Сторонами своїх обов’язків.

8.6. Якщо обставини, визначені в п.8.4, 8.5 договору будуть продовжуватися більше 60 діб, то кожна із Сторін має право розірвати договір в односторонньому порядку письмово попередивши про це другу Сторону не менш ніж за 5 днів до дати розірвання договору. Сторони зобов’язуються при цьому в 10–ти денний строк після указаної Стороною, яка ініціювала одностороннє розірвання договору, дати розірвання договору провести кінцеві розрахунки з безумовним поверненням грошових коштів, отриманих за невиконану роботу. 1. Термін дії договору

  1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31.12.2011 року, а в частині розрахунків та гарантійних зобов’язань – до повного виконання Сторонами обов’язків по Договору.

10. Інші умови договору

10.1. Зміна умов договору оформляється додатковою угодою Сторін.  1. Договір складений у трьох примірниках (2 – для Замовника і 1 – для Підрядника), кожний з яких має однакову юридичну чинність.

  2. Замовник є платником податку на прибуток по ставці згідно з п10.1 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств».

  3. Підрядник є платником податку на прибуток по ставці згідно з п10.1. Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств».

  4. При зміні порядку розрахунків податку на прибуток Сторони зобов`язані повідомити одна одну в 7-ми денний термін.

  5. У питаннях, не врегульованих договором, Сторони керуються діючим законодавством України.

  6. Для оперативного рішення виникаючих у процесі виконання договору питань Замовник призначає куратора: __________________________________________________

 1. Додатки

Додаток №1 - Кошторисна документація на ___ аркушах.

Додаток №2-Графік виконання робіт на ____ аркушах.


 1. Реквізити і юридичні адреси сторінЗамовник Підрядник

ДОДАТОК № 4

ПЛ-35 кВ Паркоммуна-Иллирия №2

Роботи необхідно виконати згідно проекту, розробленого ТОВ "НТПЦ" " Київенергомережпроект " фiлiя в м. Одеса у 2009 р. • Заміна дерев’яних опор на залізобетонні (для проміжних опор використовуються стояки СК 22.1—1.1, для анкерно-кутових опор використовуються стояки СЦ 20.2-1.1, опора №21 - металева) – 97 шт

 • Демонтаж дроту АС-150, АС-120 (по трасі) – 5,86 км

 • Монтаж дроту АС-150, АС-120 (по трасі) – 5,86 км

 • Підвіска грозозахисного тросу – 13,76 км

п/п

Види робіт передбачені проектом

1

2

1

2

34

Заміна дерев’яних опор на залізобетонні на ПЛ-35 кВ

Демонтаж дроту АС-150, АС-120 на ПЛ-35 кВ

Монтаж дроту АС-150 на ПЛ-35 кВ

Підвіска грозозахисного троса на ПЛ-35 кВ

ПЛ-35 кВ Петродонецкая-Светличная

Роботи необхідно виконати згідно проекту, розробленого ТОВ "НТПЦ" "Київенергомережпроект" фiлiя в м. Одеса у 2009 р. • Заміна дерев’яних опор на залізобетонні (для проміжних опор використовуються стояки СК 22.1—1.1, для анкерно-кутових опор використовуються стояки СЦ 20.2-1.1) – 78 шт

 • Демонтаж дроту АС-185 (по трасі) – 1,13 км

 • Монтаж дроту АС-150 (по трасі) – 1,13 км

 • Підвіска грозозахисного тросу ТК-9,1– 8,14 км

п/п

Види робіт передбачені проектом

1

2

1

2

34

Заміна дерев’яних опор на залізобетонні на ПЛ-35 кВ

Демонтаж дроту АС-185 на ПЛ-35 кВ

Монтаж дроту АС-150 на ПЛ-35 кВ

Підвіска грозозахисного тросу на ПЛ-35 кВДОДАТОК 5

Заявка

на участь в тендері

із закупівлі ___________________________________________________________

(вказати, по якому лоту (лотам) подається пропозиція)

Ознайомившись з пакетом документації конкурсних торгів,
підприємство: ______________________________________________________________________

(повна назва підприємства)


подає заявку на участь в тендері.
Адреса:______________________________________________________________________

(юридична та фізична адреси)


Банківські реквізити: _______________________________________________________________

Телефон:_____________________________________________________________________
Факс:________________________________________________________________________
Е-mail: _____________________________________________________________________________
П.І.Б., посади, телефони керівників _____________________________________________________________________________
П.І.Б., телефон представників, уповноважених здійснювати зв’язок з
ТОВ “Луганське енергетичне об`єднання”: _____________________________________________________________________________

П.І.Б., займана посада представника учасника торгів, уповноваженого бути присутнім на тендері:_____________________________________________________________________
__________________________ (Підпис керівника)

(печатка)
скачать файлСмотрите также:
Рішенням комітету з конкурсних торгів ват «Кіровоградгаз»
407.26kb.
Документація конкурсних торгів на закупівлю книг, брошур, листівок друкованих та продукції аналогічної
3730.65kb.
Міністерство охорони здоров’я україни комітет з конкурсних торгів
413.86kb.
Рішенням комітету з конкурсних торгів від 13. 05. 2011 р. Голова комітету з конкурсних торгів
374.85kb.
Рішенням комітету з конкурсних торгів від 01 червня 2011р. №36 Голова комітету Д. Ф. Тютюнник
433.38kb.
Документація конкурсних торгів
352.53kb.
Рішенням комітету з конкурсних торгів від
373.22kb.
1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону "Про здійснення державних закупівель"
376.76kb.
Україна відкрите акціонерне товариство
722.26kb.
Севастопольська квартирно-експлуатаційна частина морська
689.05kb.
В. О. Касьяненко документація конкурсних торгів
740.47kb.
1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів
394.94kb.