klevoz.ru страница 1
скачать файл


Проректору НТУУ «КПІ»

з науково-педагогічної роботи

Варламову Г.Б.

студента 3-го курсу ІХФ

групи ЛМ-31

Савченка Олега Васильовича


З А Я В А
Прошу виготовити мені новий студентський квиток у зв’язку з втратою раніше виданого. Газету з оголошенням про визнання втраченого студентського квитка недійсним додаю.

Дублікат прошу виготовити за мій рахунок.Дата Підпис


Декану ІХФ

Панову Є.М.

студента 3-го курсу

групи ЛМ-31

Савченка Олега Васильовича


З А Я В А
Прошу видати мені новий студентський квиток без здачі старого у зв’язку з його втратою. Газету з оголошенням про визнання втраченого студентського квитка недійсним додаю.

Новий студентський прошу виготовити за мій рахунок.
Дата Підпис


Декану ІХФ

Панову Є.М.

студента 3-го курсу

групи ЛП-31

Сачика Дмитра Івановича


З А Я В А
Прошу виготовити дублікат залікової книжки у зв’язку з втратою оригіналу.

Дублікат прошу виготовити за мій рахунок.Дата Підпис


Декану ІХФ

Панову Є.М.

студента 3-го курсу

групи ЛП-31

Сачика Дмитра Івановича
З А Я В А
Прошу надати мені матеріальну допомогу у зв’язку з (вказати причину, наприклад: 1) тяжким матеріальним становищем сім’ї (батько тимчасово не працює, багатодітна сім’я – довідку про склад сім’ї додаю; та інше); 2) перенесеною операцією (медичну довідку додаю); 3) інше).

(На заяві обов’язкова резолюція голів профбюро та студради факультету)
Дата Підпис

Декану ІХФ

Панову Є.М.

колишнього студента

групи ЛМ-31

Савченка Олега Васильовича

(відрахованого в 2004 році)

З А Я В А

Прошу видати мені академічну довідку за період навчання в НТУУ “КПІ”.Дата Підпис


Проректору НТУУ «КПІ»

з науково-педагогічної роботи

Варламову Г.Б.

Савченка Олега Васильовича

(випускника інженерно-хімічного факультету 2002 року, група ЛП-81)


З А Я В А
Прошу виготовити дублікат диплома спеціаліста у зв’язку із втратою оригіналу. Газету з оголошенням про визнання втраченого диплома спеціаліста недійсним додаю.

Дублікат прошу виготовити за мій рахунок.

Додаток: Копія диплома спеціаліста, довідка з архіву, газета з оголошенням про визнання втраченого диплома недійсним.

Дата Підпис

Проректору НТУУ «КПІ»

з науково-педагогічної роботи

Варламову Г.Б.

Савченка Олега Васильовича

(випускника інженерно-хімічного факультету 2002 року, група ЛП-81)


З А Я В А
Прошу виготовити дублікат додатку до диплома спеціаліста КВ №345567 у зв’язку із втратою оригіналу. Газету з оголошенням про визнання втраченого додатку до диплома спеціаліста недійсним додаю.

Дублікат прошу виготовити за мій рахунок.


Дата Підпис


Декану ІХФ

Панову Є.М.

Савченка Олега Васильовича

(випускника 2002 року групи ЛП-81)
З А Я В А
Прошу повторно виготовити знищені диплом та додаток до диплома спеціаліста, оскільки я не отримав їх після захисту у зв’язку з тим, що я за сімейними обставинами перебував за межами Києва і не зміг приїхати.

Диплом та додаток до нього прошу виготовити за мій рахунок.


Дата Підпис


Декану ІХФ

Панову Є.М.

студента 3-го курсу

групи ЛМ-31

Савченка Олега Васильовича


З А Я В А
Прошу надати мені індивідуальний графік ліквідації академічної заборгованості за результатами зимової (літньої) заліково-екзаменаційної сесії 2005/2006 навчального року у зв’язку з ( вказати причину, наприклад: 1) тим, що я допомагаю в роботі деканату; 2) тривалою хворобою (медичну довідку додаю); 3) тим, що я беру активну участь у громадській діяльності факультету (резолюція голови профбюро або голови студради факультету); 4) тим, що я виконую обов’язки старости групи (голови студради факультету); 6) тим, що я доглядаю дитину дошкільного віку або інше).

Дата Підпис

Декану ІХФ

Панову Є.М.

студентки 3-го курсу

групи ЛМ-31

Савченка Олени Василівни


З А Я В А
Прошу надати мені індивідуальний графік складання зимової (літньої) заліково-екзаменаційної сесії 2005/2006 навчального року у зв’язку з ( вказати причину, наприклад: 1) тим, що я допомагаю в роботі деканату; 2) тим, що я перебуваю на 30-му тижні вагітності; 3) за сімейними обставинами; або інше).

Дата Підпис

Декану ІХФ

Панову Є.М.

студента 3-го курсу

групи ЛП-31

Сачика Дмитра Івановича


З А Я В А
Прошу видати мені копію навчальної картки для ( вказати для чого, наприклад: 1) розрахунку академічної різниці для переведення на фізико-математичний факультет; 2) подачі документів в МУФ з метою отримання другої вищої освіти; або інше).

Дата Підпис


Декану ІХФ

Панову Є.М.

студента 3-го курсу

групи ЛП-31

Зінченка Віктора Миколайовича


З А Я В А
Прошу перевести мене з групи ЛП-31 у групу ЛА-31 з метою отримання вищої освіти по спеціальності (вказати назву спеціальності) і подальшого працевлаштування за зазначеною спеціальністю.

Дата Підпис


Проректору НТУУ “КПІ”

з науково-педагогічної роботи

Варламову Г.Б.

студента 3-го курсу ІХФ

групи ЛМ-31

Савченка Олега Васильовича


З А Я В А
Прошу Вас надати мені індивідуальний графік ліквідації академічної заборгованості за зимову (літню) заліково-екзаменаційну сесію 2005/2006 навчального року до (вказати дату) у зв’язку з тривалою хворобою під час сесії (медичну довідку додаю).


Дата Підпис

Проректору НТУУ “КПІ”

з науково-педагогічної роботи

Варламову Г.Б.

студента 3-го курсу ІХФ

групи ЛМ-31

Чуба Володимира Миколайовича
З А Я В А
Прошу видати мені документи про середню освіту (атестат про середню освіту, диплом про закінчення технікуму) у зв’язку з необхідністю зробити його копію. Оригінал зобов’язуюсь повернути у відділ кадрів протягом трьох днів (з ____________ по _____________). У разі неповернення або невчасного повернення зазначеного документа прошу відрахувати мене з університету за власним бажанням.
Дата Підпис

Проректору НТУУ “КПІ”

з науково-педагогічної роботи

Варламову Г.Б.

студента 3-го курсу ІХФ

групи ЛП-31

Зінченка Віктора Миколайовича
З А Я В А
Прошу відрахувати мене з університету за власним бажанням.
Дата Підпис

Декану ІХФ

Панову Є.М.

студента 4-го курсу ІХФ

групи ЛМ-11

Савченка Олега Васильовича


З А Я В А
Прошу Вашого дозволу на продовження навчання за напрямом підготовки магістр за спеціальністю 8.090220 “Екологія та охорона навколишнього середовища”.

Дата Підпис


(на заяві повинні бути резолюція завідувача кафедри та підпис керівника дипломної роботи магістра)

Декану ІХФ

Панову Є.М.

колишнього студента

групи ЛМ-31

Савченка Олега Васильовича

(відрахований в 2005 році)
З А Я В А
Прошу видати атестат про середню освіту (диплом про закінчення технікуму) без здачі залікової книжки та студентського квитка у зв’язку з їх втратою.
Дата Підпис

Проректору НТУУ “КПІ”

з науково-педагогічної роботи

Варламову Г.Б.

студента 4-го курсу ІФФ

групи ДЗ-11

Савченка Олега Васильовича
З А Я В А
Прошу перевести мене з інженерно-фізичного факультету на 4-й курс інженерно-хімічного факультету з метою отримання вищої освіти за напрямом підготовки 6.0902 “Інженерна механіка”.

Дата Підпис


Декану ІХФ

Панову Є.М.

студента 3-го курсу

групи ЛМ-31

Савченка Олега Васильовича


З А Я В А
Прошу Вашого дозволу на перескладання іспиту за 3-й семестр 2-го курсу з дисципліни „Вища математика” з оцінки „задовільно” на більш високу оцінку з метою покращення середнього балу успішності (покращення диплому бакалавра, підвищення середнього балу для вступу у ВІТІ для навчання за програмою підготовки офіцерів запасу).


Дата Підпис
скачать файлСмотрите также:
Дублікат прошу виготовити за мій рахунок
78.72kb.
Узагальнююча податкова консультація щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб операцій з стягнення банками з фізичних осіб заставного майна в рахунок погашення заборгованості за кредитами
28.21kb.
Прошу ознайомити мене з обґрунтуваннями комісії, чому гтк заслуговує на ступінь кандидата наук
10.07kb.
1 Реєстраційний рахунок замовника: 2600901517249 в Укрексімбанку м
28.39kb.
Політика і права людини Мій план перемоги
542.63kb.
Дуэт (ненужное зачеркнуть) ballet dancer division: solo
36.55kb.
Записка Исполнительного секретаря
33.51kb.
-
375.88kb.
Февральская революция и деревня
23.41kb.
Умови надання ефірного часу для проведення передвиборної агітації за рахунок коштів виборчого фонду відповідної партії (блоку)
43.16kb.
«Над пропастью во лжи.»
285.47kb.
Україна чернігівська районна державна адміністрація чернігівської області розпорядження
26.8kb.