klevoz.ru страница 1
скачать файл


Основні розділи річного плану бібліотеки

I. Аналіз роботи бібліотеки за минулий 2011 – 2012 навчальний рік

II. Основні завдання і напрямки роботи шкільної бібліотеки на 2012 – 2013 навчальний рік.

III. Основні показники роботи бібліотеки (у табличній формі )І. Аналіз роботи бібліотеки Костянтинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів за минулий рік

У 2011-2012 навчальному році діяльність бібліотеки спрямована на виховання в учнів любові до книги,культури читання,вміння користуватися бібліотекою.Особлива увага приділялася популяризації української літератури з питань освіти,історії,культури українського народу,поваги до рідної мови і духовних надбань нашого народу.

Основними завданнями шкільної бібліотеки були:


 • Своєчасне забезпечення учнів і педагогічного колективу навчальною, художньою та методичною літературою;

 • Надання допомоги вчителям та учням у виборі літератури;

 • Безпосередня участь у всіх заходах,присвячених відродженню української національної школи;

 • виховання бережливого ставлення до шкільних підручників.

Протягом року бібліотекою була надана допомога у проведенні таких свят як: • Перший дзвоник,

 • День вчителя,

 • Прощання з букварем,

 • Мама,тато і я – українська сім'я,

 • День української писемності,

 • День захисту Вітчизни,

 • День Святого Валентина

 • Свято 8 Березня,

 • Лінійка до дня Чорнобильської трагедії,

 • Збережимо красу землі для наших нащадків,

 • новорічні свята,

 • День Перемоги,

 • День матері,

 • Останній дзвоник.

Протягом року були створені постійно діючі книжкові виставки • «Наш край – історії скарбниця,тут б’ється серце Кобзаря";

 • «Світ професій»;

 • «Книга джерело народної мудрості»;

 • «Хай святиться імя твоє,Україна!»;

 • «Вороги юності та краси»;

 • Готуємось до ДПА;

 • Чарівні казки;

 • Книжкові новинки;

Була надана допомогау проведенні тижнів: • Тиждень здоровя;

 • Військово - патріотичного виховання;

 • Тиждень материнства;

 • Тиждень дитячої книги;


Тематичні виставки:

 • «1 вересня – День знань»;

 • «Ніхто не забутий,ніщо не забуте»;

 • «Любіть і знайте Україну»;

 • «Україна! Диво калинове»;

 • «Ось ми які!»;

 • «Вчителько моя, зоре світова»;

 • «Моя земля,земля моїх батьків»;

 • «Хвороби і ми»;

 • «9листопада – День писемності»;

 • «Здоровя дітей – здоровя нації»;

 • «Людина і нікотин»;

 • «Перелітні птахи».

Два рази на семестр здійснювались перевірки стану підручників. Результати цих перевірок відображались в “Екрані збереження підручників”.
Протягом року організовувались тематичні книжкові виставки,проводився “Тиждень дитячої книги ”, на протязі року проводилися рекомендаційні бесіди, бесіди про прочитане, огляди літератури. Систематично проводилася робота з довідково- бібліографічним апаратом. Поповнювалися систематичний та алфавітний каталоги,картотека підручників.

З метою виховання культури читання були проведені бесіди: • «Гігієна читання»;

 • «Як поводитися у бібліотеці»; 

 • «Енциклопедії»;

 • «Елементи книги».  

Проведена екскурсія у шкільну бібліотеку для учнів 1-2класів.

Станом на 01.09.2012року учні 1-11класів забезпечені основними підручниками на 78.7%.Забезпеченість основними підручниками учнів по класах становить

Клас

ЗНЗ з українською мовою навчання

1

80

2

67

3

83.3

4

83.3

Середній % забезпеченості

78.4

5

74

6

91

7

93

8

93

9

94

Середній % забезпеченості

89

10

60

11

77.7

Середній % забезпеченості

68.8

Разом

78.7

У бібліотеці всього читачів:103

учнів – 81

вчителів та працівників школи- 22

Річний план на 2011-20102навчальний рік виконаний не повністю, реалізоване завдання з підвищення читацької активності, у дітей, особливо старших класів, падає інтерес до читання. 


Учні погано орієнтуються в довідковому апараті бібліотеки, у переважній більшості не можуть самостійно підібрати літературу з теми, готуючись до уроку. На основі аналізу роботи за 2011-2012 навчальний рік та розв'язання цієї проблеми одним з найважливіших завдань є прищеплення школярам навиків бібліотечно-бібліографічної грамотності через проведення бесід біля книжкових полиць, роз’яснювальної роботи щодо довідкового апарату книги та бібліотеки; всебічне забезпечення соціального розвитку учнів, підвищення пізнавальної активності учнів, формування активної особистості.

         


 

ІІ. Основні напрямки і завдання діяльності бібліотеки на 2012--2013 навчальний рік

Головною метою діяльності шкільної бібліотеки є: популяризація книг серед учнів, формування їх світогляду, реальна допомога кожній дитині в задоволенні особистих читацьких інтересів, потреб, запитів.

Основними завданнями шкільної бібліотеки в 2012-2013 навчальному році є:


 • підвищення ролі бібліотеки у навчально-виховному процесі;

 • забезпечення навчально-виховного процесу та самоосвіти засобами бібліотечного та інформаційно-бібліографічного обслуговування учнів, педагогічних працівників та батьків;

 • ознайомлення читачів з різними джерелами інформації та уміння ними користуватися;

 • удосконалення культури читання, прищеплення навиків самостійної роботи з книгою;

 • прищеплювання любові до Батьківщини й рідної мови;

 • формування національної свідомості, розвиненої духовності, моральної, художньо-естетичної, трудової, фізичної, екологічної освіти;

 • всебічне сприяння підвищенню педагогічної майстерності вчителів шляхом пропаганди педагогічної літератури та інформації про неї, удосконалення традиційних та опанування нових бібліотечних технологій та форм масової та індивідуальної роботи.

 • виховання бережливого ставлення до шкільних підручників.

Основні напрямками роботи:

 • Організація бібліотечного обслуговування.

 • Організація довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування читачів.

 • Формування, використання і зберігання бібліотечного фонду.

 • Популяризація літератури. Книжкові виставки.

 • Координаційна робота бібліотеки.


III. Основні показники роботи бібліотеки (у табличній формі )

Розділ І. Організація бібліотечного обслуговування.

Мета: вивчення запитів, інформування і задоволення читацьких потреб.№з/п

Зміст роботи

Дата проведення

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

Проведення перереєстрації читачів (2-11 класи).

вересень

бібліотекар
2.

Проведення екскурсії першокласників до бібліотеки «Подорож по бібліотеці»

вересень

бібліотекар
3.

Проведення екскурсії по бібліотеці з елементами гри для учнів 2 класу

жовтень

бібліотекар
4.

Організація роботи бібліотеки протягом канікул

протягом року

бібліотекар
5.

Забезпечити навчальними підручниками та посібниками учнів профільних класів.

протягом року

бібліотекар
6.

Активізувати роботу бібліотеки у наданні допомоги учнів під час виконання творчих, дослідницьких робіт, написання рефератів, доповідей.

протягом року

бібліотекар
7.

інформаційна допомога учням під час підготовки до державної підсумкової атестації.

протягом року

бібліотекар

Розділі ІІ. Організація довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування читачів.

Мета: інформаційне забезпечення всіх аспектів навчально-виховного процесу, своєчасне інформування вчителів, та учнів.№з/п

Зміст роботи

Дата проведення

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

Інформаційні повідомлення про новинки художньої, навчальної, методичної, педагогічної літератури для учнів та вчителів: - “Тобі,вчитель”,

“Нові підручники”.щомісяця

бібліотекар
2.

Випуск інформаційних списків, інформаційних бюлетенів, експрес-інформацій з актуальних питань та з навчальних програм базових дисциплін.

щоквартально

бібліотекар
3.

Організація книжкових виставок, оглядів літератури.

протягом року

бібліотекар
4.

Організація і проведення Дня інформації “Українська дитяча книга і традиції нашого народу”.

1 раз в два місяці

бібліотекар
5.

Продовження ведення каталогів та картотек бібліотеки: алфавітний та систематичний.

протягом року


бібліотекар
6.

Редагування каталогів і картотек бібліотеки : - вилучення карток списаних видань, -збирання матеріалів та оформлення тематичних папок.

Систематич-но


бібліотекар
7.


Надання бібліографічних консультацій та довідок (тематичних, адресних, уточнюючих, фактографічних),

протягом року

бібліотекар
8.

Проведення бібліотечно-бібліографічних уроків

протягом року

бібліотекар
РозділІІІ. Формування, використання і зберігання бібліотечного фонду.

Мета: комплектування фонду бібліотеки відповідно до потреб навчального закладу, попередження перевантаження фонду застарілими виданнями, проведення роботи щодо руху фондів для якісного його використання, залучення до роботи учнів – членів бібліотечного активу.№з/п

Зміст роботи

Дата проведення

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

Вивчення складу фонду

2 рази на рік

бібліотекар
2.

Придбання документів;

-Запис даних про нові надходження до інвентарної та сумарної книг;

-Технічна обробка підручників, періодичних видань;

-Розстановка у фонді нових надходжень.Систематич-но

бібліотекар
3.

Вилучення документів з бібліотечного фонду:

-з причини зношення;

- морально застарілих;

- загублених читачами.1 раз у рік

бібліотекар
4.

Звірення надходжень видань за минулий рік з даними бухгалтерії

січень

бібліотекар
5.

Ведення книги сумарного обліку бібліотечного фонду підручників.

Систематич-но

бібліотекар
6.

Ведення книги сумарного обліку художніх видань.

Систематич-но

бібліотекар
7.

Ведення реєстрацйних карток

Систематич-но

бібліотекар
8.

Ведення журналу видань підручників класним керівникам.

Систематич-но

бібліотекар
9.

Ведення зошиту обліку видань на заміну втрачених.

Систематич-но

бібліотекар
10.

Ремонт видань.

Систематич-но

бібліотекар
11.

Знепилювання книжкового фонду, проведення санітарних днів.

Систематич-но

бібліотекар
12.

Виховання бережливого ставлення до книги. Проведення бесід.

Систематич-но

бібліотекар
13.

Попередження читацької заборгованості підручників, творів художньої літератури.

Систематич-но

бібліотекар
14.

Організація видачі (прийому) підручників класним керівникам.

Вересень травень

бібліотекар
15.

Проведення бесід з учнями, їхніми батьками щодо збереження підручників. виховні години


протягом року

бібліотекар
16.

Виступ на нараді при директорі з інформацією “Робота шкільної бібліотеки по проведенню:

- рейдів-перевірок,

- аналіз читацької активності учнів.


квітень

бібліотекар
17.

Створення активу шкільної бібліотеки.

вересень

бібліотекар
18.

Проведення акції: «Подаруй бібліотеці книгу»

протягом року

бібліотекар

Розділ ІV. Масові заходи. Популяризація літератури. Книжкові виставки.

Мета: формування інформаційної культури учнів, виховання поваги до книги, прищеплення любові до читання художньої та науково-популярної літератури.№з/п

Зміст роботи

Дата проведення

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

Постійно діючі книжкові виставки.

протягом року

бібліотекар
2.

Методичні виставки .


протягом року

бібліотекар
3.

Книжкові виставки до пам’ятних дат.


протягом року

бібліотекарКнижкові виставки до календарних свят.

протягом року

бібліотекар

Розділ V. Координаціна робота

Мета: залучення учнів до активної роботи в активі бібліотеки, організація співпраці з педагогічним колективом, батьками учнів, адміністрацією школи, бібліотеками шкіл району.№з/п

Зміст роботи

Дата проведення

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

Проведення занять з бібліотечним активом:

- Структура бібліотеки;

- Розташування книг в бібліотеці.


протягом року

бібліотекар
2.

Технічна обробка підручників

- влиття до картотеки,- допомога бібліотекарю в санітарний день,


щомісяця

бібліотекар
3.

Проведення тижня книги.

Березень

бібліотекар
4.

Висвітлення проблеми забезпеченості підручниками учнів школи на батьківських зборах.

вересень

бібліотекар
5.

Організація обмінного фонду підручників.

вересень травень

бібліотекар
6.

Участь у районних засіданнях та семінарах методичного об’єднання бібліотекарів шкіл. Обмін досвідом.

протягом року

бібліотекар
7.

Співпраця з педагогічним колективом та адміністрацією школи


протягом року

бібліотекар
8.

Оформлення замовлень на підручники, яких не вистачає в достатній кількості, за планом на наступний навчальний рік.

червень


бібліотекар
9.

Підготовка добірок літератури класним керівникам, для проведення виховних годин, уроків.

протягом року

бібліотекар
10.

Підготовка книгосховищ до прийому підручників.

травень

бібліотекар
11.

Складання графіка здачі учнями підручників та художньої літератури до бібліотеки.

травень

бібліотекар
12.

Надання директору школи інформації про боржників бібліотеки.

травень

бібліотекар
13.

Надання директору школи інформації про боржників бібліотеки серед випускників 9- 11 класів.

травень

бібліотекар

СЕРПЕНЬ - ВЕРЕСЕНЬ


№з/п

Зміст роботи

Дата проведення

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

Проведення перереєстрації читачів на 2012-2013 навчальний рік.

серпень вересень

бібліотекар
2.

Консультації з читачами під час видачи підручників щодо правил користування бібліотекою.

27.08.-03.09.

бібліотекар
3.

Прийом і техніка обробки нової літератури.

протягом року

бібліотекар
4.

День знань:

 • Книжкова виставка «1вересня- День знань»

 • Свято першого дзвоника.

01.09.

бібліотекар
5.

Вивчення стану забезпечення учнів підручниками.

До 07.09.

бібліотекар
6.

Виготовлення « Куточка читача»

До 07.09.

бібліотекар
7.

Книжкова виставка до дня визволення Сахновщини від німецько-фвшистських загарбників: «Ніхто не забутий, ніщо не забуте»

До 20.09.

бібліотекар
8.

Добірка матеріалів до першого уроку. Виставка.

До 01.09.

бібліотекар
9.

Книжкова виставка до Дня Незалежності України «Україна! Диво калинове»

Серпень

бібліотекар
10.

 До всеукраїнського Дня бібліотек провести конкурс малюнків «Мій улюблений казковий герой»

-Виставка нових надходжень;-Бесіди за планом.

До 30.09.

бібліотекар
11.

Створення активу на новий навчальний рік.

14.09.

бібліотекар
12.

«Перша зустріч з бібліотекою»-(1клас).

24.09.

бібліотекар
13.

Міжнародний день миру.День  інформації.

21.09.

ЖОВТЕНЬ

№з/п

Зміст роботи

Дата проведення

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

«Міжнародний день музики»- Інформаційний листок.

01.10.

бібліотекар
2.

Виставка до Дня людей похилого віку.

01.10.

бібліотекар
3.

Допомога у проведенні свята «День працівників освіти»

01.10.

бібліотекар
4.

Книжкова виставка до дня народження Івана Антоновича Кочерги (1881–1952), українського драматурга. Інформаційний листок

05.10.

бібліотекар
5.

«Як народжується книга.»- Тематична полиця.

12.10.

бібліотекар
6.

«День українського козацтва.»-  Інформаційний листок.

14.10.

бібліотекар
7.

Книжкова виставка «І козацькому роду нема переводу».

14.10.

бібліотекар
8.

Методична допомога у проведенні свята «Щедрість рідної землі».

жовтень

бібліотекар
9.

Оформлення виставки «Моя земля- земля моїх батьків».

жовтень

бібліотекар
10.

Книжкова виставка «Хвороби і ми».

26.10.

бібліотекар
11.

Методична допомога у підготовці до фестивалю сімей-знавців української мови

жовтень

бібліотекар
12.

Рейд- перевірка підручників.

За планом

бібліотекар
13.

« Робота з книгою».  Анкетування старшокласників.

17.10-18.10.

бібліотекар
14.

Складання списків літератури з позакласного читання для учнів 7-8-х класів.

До 31.10.

бібліотекар
15.

Забезпечення роботи шкільної олімпіади.

згідно з річним планом

бібліотекар
ЛИСТОПАД


№з/п

Зміст роботи

Дата проведення

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

Екскурсія до бібліотеки.

01.11.

бібліотекар
2.

Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки.- Інформаційний листок.

02.11

бібліотекар
3.

Тиждень української писемності та мови. Книжкова виставка «9-листопада День писемності»

09.11-16.11.

бібліотекар
4.

В. І.Даля (1801–1872), російського лексикографа, етнографа і письменника. Інформаційний листок.

22.11.

бібліотекар
5.

Книжкова виставка «Наші ювеляри»

протягом місяця

бібліотекар
6.

Книжкова виставка до Дня боротьби з тютюнопалінням «Людина і нікотин»

До 28.11.

бібліотекар
7.

«День пам’яті жертв голодомору.»-Експрес-інформація.

З 23.11.

бібліотекар
8.

«Анти СНІД»-Виставка літератури.

30.11.

бібліотекар
9.

Виховна година «Подорож у Країну Здоров'я».

30.11.

бібліотекар

ГРУДЕНЬ№з/п

Зміст роботи

Дата проведення

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

Методична допомога у проведенні тематичних годин спілкування до місячника боротьби зі СНІДом.

грудень

бібліотекар
2.

Методичне забезпечення тижня військово-патріотичного виховання

01.12-05.12.

бібліотекар
3.

Методичне забезпечення конкурсу на правову тематику.

За планом

бібліотекар
4.

Виставкалітератури до дня народження Г.М. Тютюнника (1931–1980), українського письменника.

05.12

бібліотекар
5.

Книжкова виставка «Наші ювеляри»

протягом місяця

бібліотекар
6.

День прав людини. Інформаційний листок.

10.12

бібліотекар
7.

Книжкова виставка до Дня прав людини «Закон - наша сила».

11.12.

бібліотекар
8.

Методична допомога у проведенні свята «В ніч на Святого Миколая».

19.12.

бібліотекар
9.

Підготовка до святкування Нового року

23.12

бібліотекар


СІЧЕНЬ

№з/п

Зміст роботи

Дата проведення

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

Організація роботи гуртка «Книжкова лікарня»

січень

бібліотекар
2.

Аналіз читацьких формулярів.

До 30.01.

бібліотекар
3.

День соборності України. Інформаційний листок.

20.01.

бібліотекар
4.

День пам’яті героїв героїв Крут. Добірка матеріалів.

26.01.

бібліотекар
5.

Книжкова виставка «Наші ювеляри»

протягом місяця

бібліотекар
6.

Реєстрація першокласників.

З 17.01.

бібліотекар

ЛЮТИЙ


№з/п

Зміст роботи

Дата проведення

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

Місячник правової освіти (книжкова виставка, добірка матеріалу ,бесіди)

Згідно річного плану

бібліотекар
2.

«Байкар, прозаїк і поет».-День інформації  до дня народження Є. Гребінки.

02.02.

бібліотекар
3.

Випустити до дня смерті О.С.Пушкина.- Інформаційний листок.

07.02.

бібліотекар
4.

Підготовка та участь у святі День захисника Вітчизни.

23.02.

бібліотекар
5.

Книжкова виставка «Наші ювеляри»

протягом місяця

бібліотекар
6.

Єкспрес-інформація до Міжнародного дня

рідної мови.16.02.

бібліотекар
7.

Методична допомога у проведенні свята «День святого Валентина».

14.02.

бібліотекар
8.

Книжкова виставка «Авганістан- моя кривава рана».

15.02.

бібліотекар
9.

Виставка літератури до міжнародного дня рідної мови «Рідна мова моя».

21.02.

бібліотекар
10.

Методичне забезпечення конкурсу пісні на військову тематику до Дня захисника Вітчизни.

протягом місяця

бібліотекар

БЕРЕЗЕНЬ


№з/п

Зміст роботи

Дата проведення

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

Методичне забезпечення тижня материнства «Мати - берегиня роду».

протягом місяця

бібліотекар
2.

Участь у заходах, присвячених 199 річниці пам’яті Т.Г. Шевченка (книжкова виставка, конкурс читців)

До 09.03.

бібліотекар
3.

«Поет народного життя» (161рік від дня смерті М.В.Гоголя).-Книжкова виставка.

20.03.

бібліотекар
4.

«Український Езоп» (186 років з дня народження Л.Глібова). - Книжкова виставка.

05.03.

бібліотекар
5.

Спланувати і провести «Тиждень дитячої книги».

березень

бібліотекар
6.

Методична допомога в рамках декади перелітних птахів.

березень

бібліотекар
7.

До 131-річчя з дня народження К.І. Чуковського. Беседа.

29.03

бібліотекар
8.

Виставка літератури «Перелітні друзі».

березень

бібліотекар


КВІТЕНЬ


№з/п

Зміст роботи

Дата проведення

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

Методичне забезпечення двомісячника «Зелена весна»

З 02.04.

бібліотекар
2.

День працівників ракетно-космічної галузі України (книжкова виставка, добірка літератури до бесід)

09.03.- 12.04.

бібліотекар
3.

Книжкова виставка «Наші ювеляри».

протягом місяця

бібліотекар
4.

Книжкова виставка до Дня Чорнобильської трагедії «Дзвони Чорнобиля»

23.04.-27.04.

бібліотекар
5.

Методичне забезпечення лінійки до Чорнобильської трагедії.

26.04.

бібліотекар
6.

Виставка літератури «Всі професії важливі»

До 25.04.

бібліотекар
7.

 Огляд стану підручників           

 


До 23.04.

бібліотекар
8.

Свято «Прощання з букварем»

 24.04.

бібліотекар


ТРАВЕНЬ


№з/п

Зміст роботи

Дата проведення

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

Робота з боржниками бібліотеки.

протягом місяця

бібліотекар
2.

«Цих днів не змовкне слава».-Книжкова виставка до Дня Перемоги.

  07.05

бібліотекар
3.

Книжкова виставка «Наші ювеляри».

протягом місяця

бібліотекар
4.

Методична допомога у проведенні свята до Дня Перемоги.

До 08.05.

бібліотекар
5.

Прийом підручників 1-4класи.

З 25.05.

бібліотекар
6.

«День матері та сім’ї»–інформаційний листок.

  14.05.

бібліотекар
7.

Книжкова виставка «Для вас випускники».

  До17.05

бібліотекар
8.

Методичне забезпечення шкільного свята «Останній дзвоник».

24.05.

бібліотекар

ЧЕРВЕНЬ№з/п

Зміст роботи

Дата проведення

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

Оформити виставку «День захисту дітей».

До 01.06.

бібліотекар
2.

Організація роботи з фондом шкільних підручників.

Протягом місяця

бібліотекар
3.

Подати звіт про інвентаризацію бібліотечних фондів.

До 10.06.

бібліотекар
4.

Планування роботи бібліотеки на 2013-2014 навчальний рік.

До 10.06.

бібліотекарскачать файлСмотрите также:
І. Аналіз роботи бібліотеки Костянтинівської зош І-ІІІ ступенів за минулий рік
319.17kb.
Уроки розробила: Мелимука Н. Є. вчитель початкових класів І ї категорії Чортківської зош І ііі ступенів №2
301.42kb.
Звіт роботи вчителів початкових класів Голубівської зош I-III ступенів за 2011- 2012 н р
48.8kb.
Будівництво дахової модульної котельні для опалення зош І – ІІІ ступенів №38 в сел Зеленівці м. Херсона
740.34kb.
Урок позакласного читання Підготувала вчитель початкових класів зош І-ІІІ ступенів №73
136.83kb.
Міністерство освіти І науки України Ольшаницька зош І-ІІІ ступенів
98.55kb.
Посадові обов’язки сторожа великогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області
49.42kb.
1 Ласковецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Теребовлянського району, Тернопільської області (далі навчальний заклад ) є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер
433.32kb.
Кожне з тестових завдань містить тільки одну правильну
49.07kb.
Постійно діючих семінарів, тренінгів, майстер-класів Обласні творчі групи 1 Учителі української мови та літератури Проблема: «Шляхи аналізу літературного твору в шкільній практиці. Сучасні технології роботи з текстом художнього твору»
1354.13kb.
Положення про електронну читальну залу бібліотеки кдпу
30.98kb.
Подорож у часі
314.13kb.