klevoz.ru страница 1
скачать файл
Загальноосвітні школа І – ІІІ ступенів № 30 Завдання шкільного етапу олімпіади з історії
10 клас 2011 – 2012 н.р.


__________________________________________

І. Тестові завдання (15 б.)

1. Ким із нижченазваних історичних діячів Русі було запроваджено християнство як державна релігія?


а) княгинею Ольгою;
б) князем Святославом;
в) князем Володимиром;
г) князем Ярославом.

2. Назвіть перший кам'яний християнський храм на Русі.


а) церква св. Іллі;
б) Десятинна церква;
в) Софіївський собор;
г) жоден із названих варіантів не правильний.

3. Які історичні діячі Київської Русі домовилися про спільне правління (дуумвірат)?


а) Аскольд і Олег;
б) Ігор і Ольга;
в) Святослав і Володимир;
г) Ярослав і Мстислав.

4. Укажіть назву представників літературно-мовної й суспільно-політичної течії суспільного руху Галичини, Буковини, Закарпаття в середині XIX - 30-х роках XX ст., які відстоювали національно-культурну, а пізніше - державно-політичну єдність з російським народом і Росією:


а) москвофіли;
б) народовці;
в) русофіли;
г) слов'янофіли.

5. Вкажіть, ім'я якого історичного діяча пропущено в уривку з документа.


«Після всемилостивішого від нас звільнення графа ..., за його проханням, з чину гетьманського наказуємо нашому Сенатові для належного управління в Малій Росії створити там Малоросійську колегію, в якій бути головним нашому генералу графу Рум'янцеву і з ним чотирьом великоросійським членам».

а) І.Брюховецького


б) К. Розумовського
в) О.Розумовського.
г) Немає правильної відповіді.

6. Вкажіть місто, у якому в 1906 р. М.Садовським було засновано перший український стаціонарний професійний театр. а) Львів


б) Харків
в) Одеса
г) Полтава.

7. Хто був автором першої в українській графіці серії офортів “Живописная Украина”?


а) В. Тропінін
б) Т. Шевченко
в) В. Боровиковський
г) І. Сошенко

8. Вкажіть, на кого передусім була спрямована діяльність Союзу визволення України (СВУ) під час Першої світової війни.


а) На російських солдатів.
б) На українських соціал-демократів.
в) На українських солдатів, які потрапили в полон із частин російської армії.
г) На українських солдатів, які воювали проти Росії у складі військ Австро-Угорщини.

Продовжіть речення:

9. Вершиною творчості Рафаеля вважається …

10. У листопаді 1640 р. король Карл І був змушений скликати парламент, який назвали …

11. Найвищий орган законодавчої влади в роки якобінської диктатури мав назву …

12. У 1914-1915 р. до Антанти приєдналися …

13. Зародження страйкового руху на західноукраїнських землях Іван Франко описав у творі …

14. Перша світова війна спричинила крах чотирьох імперій: …

15. Автором стратегічного німецького плану війни був …

ІІ. Творчі завдання

1. За масштабами й наслідками завойовницькі походи Александра Македонського й монгольська навала були найграндіознішими у свою добу, але вони не класифікуються дослідниками як світові. Чому саме ХХ століття породило світові війни? (20 б)

2. Чому «Брусилівський прорив» фахівці називають програною перемогою? (10 б.)

3. Складіть перелік найголовніших загальнонаціональних завдань, що стояли перед українським народом на початку ХХ ст. (10 б.) 1. Розв’яжіть кросворд. У разі правильних відповідей по горизонталі ви отримаєте по вертикалі прізвище одного з видатних діячів української культури. (20 б.)

Складіть коротку довідку про нього (обсяг - 5 речень). (5 б.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
  1. Завойовник держави ацтеків ХVI ст.

  2. Відповідальний за артилерію в козацькому війську.

  3. Гетьман українського козацтва ІІ пол. ХVIІ ст.

  4. Справжнє прізвище автора «Мартина Борулі», «Наймички», «Ста тисяч».

  5. Ім’я видатного українського кобзаря І пол. ХІХ ст.

  6. Перший ректор Київського Університету.

  7. Прізвище відомого українського історика ХІХ – поч. ХХ ст.

  8. Назва антикатолицького і антифеодального руху в Європі в ХVI ст.

  9. Учасники народно-визвольної війни в Галичині, на Закарпатті і в Буковині у ІІ пол. ХVI ст. – І пол. ХІХ ст.

  10. Перший Президент Академії Наук України

Всього: 80 балів.
скачать файлСмотрите также:
І. Тестові завдання (15 б.)
47.85kb.
Коваленко В. М. Тестові завдання для контролю рівнів нду з предмета «Будова та експлуатація автомобіля»
161.6kb.
Тестові завдання з курсу “Християнство в Україні: історія і сучасність”
202.51kb.
Тестові завдання для заліку з курсу «Ведичні знання про здоров’я»
117.19kb.
Тестові завдання для перевірки теоретичних знань з теми «Футбол» для учнів 10-х класів
29.89kb.
Посібник містить різнорівневі тестові завдання для перевірки рівнів навчальних досягнень учнів
208.86kb.
Реферат: Завдання та джерела нотаріального процесуального права План Вступ Завдання нотаріату
70.94kb.
Прізвище учня: Не забудьте заповнити!!! Українська мова Завдання 1, 2, 3, 4, 5
84.45kb.
Та впровадження їх в практику роботи “Завдання школи побачити в кожному вихованцеві “живинку”
179.5kb.
Для виконання завдання необхідно мати три склянки і аркуш паперу з учнівського зошита
60.52kb.
Тур І (відбірковий) Завдання туру: відібрати 12 учасників для участі у наступному турі. Питання є спина, а не лежить, Чотири ноги має,а не ходить. (стілець)
40.86kb.
Мета: розвивати в учнів уміння та навички свідомого вибору здорового способу життя та формувати відповідальне ставлення до власного здоров’я. Завдання
43.94kb.