klevoz.ru страница 1
скачать файл
III-й етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології з екологією Черкаси 2009

Теоретичний тур

8 клас

  1. Палеоботаніки часто знаходять не повні рештки рослин, а окремі шматочки листків. стебел. коренів.

А. Як за такими рештками можна визначити їх належність до водних чи до наземних рослин?

Б. Чим можна пояснити те, що рослини боліт (журавлина, багно, пухівка та ін.), які живуть в умовах великої вологості, проте мають низку ознак рослин посушливих місць існування (наприклад. дрібні шкірясті листки); що рослини пустель здебільшого мають кулеподібну форму.

Відповідь аргументуйте.

10 балів


  1. Відомо, що у павукоподібних 4 пари ніг. які використовуються при ходьбі, а у комах – 3 пари. Які переваги павукоподібним у порівнянні з комахами дає ця особливість?

10 балів

  1. У риб з плавальним міхуром. виловлених з великих глибин, спостерігається витрішкуватість, вивертання шлунку назовні й поява газових пухирців під шкурою. А. Чому в риб, які не мають плавального міхура, за тих самих умов ці ознаки відсутні? Б. Чому більша частина отруєної або оглушеної риби спливає вверх черевом?

10 балів

9 клас

1. Поведінка може забезпечуватися вродженими реакціями і результатами засвоєння життєвого досвіду. Порівняйте ці два механізми ( на прикладах поведінки людини і тварин, які змінюють довкілля внаслідок своєї діяльності; користуються знаряддями; ведуть суспільний спосіб життя). У чому полягають їх переваги і недоліки?

10 балів

2. У 1851 році анатом Альфонсо Корті відкрив орган, яким ми власне і сприймаємо звук.

А. Що це за орган? Охарактеризуйте його складові. Б. Уявімо, що в будові вуха буде відсутнє середнє і внутрішнє вухо. Як це позначиться на роботі всього слухового апарату? В Доведіть, що слух є одним з найважливіших органів чуття.

10 балів


3. Висловіть думки щодо того:

а) чому нитчасту спіруліну, яка живе у водоймах. відносять до ціанобактерій. а не до водоростей;

б) чому макроцистис відносять до нижчих рослин;

в) чому печіночників (зовні вони схожі на пластинчасті водорості) відносять до вищих спорових рослин;

г) за який час на гаметофітах плауна булавовидного та хвоща польового відбудеться запліднення?

10 балів


10 клас

1. Чому наземні хребетні тварини (чотириногі) не можуть набувати дуже великих розмірів, і, як правило пересуваються повільно? Чи з’явились ускладнення у будові чотириногих порівняно з рибами у зв’язку з пересуванням суходолом?

10 балів

2. На цей час достеменно не відомо. як ми розрізняємо запахи. А Які гіпотези вам відомі щодо цього? Чи вдалось вченим довести їх експериментально? Б. Які принципові відмінності нюхової сенсорної системи від інших сенсорних систем?

10 балів

3. Кристали (тверді та рідкі) в живих системах перебувають у двох функціональних станах – як «сторонні» тіла та як структурні елементи самої живої системи. Наведіть конкретні приклади та поясніть, чому домінуюче становище в структурі живих систем займають рідкі кристали? Чим викликаний неабиякий інтерес учених-біологів саме до рідких кристалів? Відповідь аргументуйте.

10 балів

11 клас

1. У людини. як і у мікроорганізмів. рослин та тварин іноді зустрічається таке біологічне явище як гетерозис. Охарактеризуйте його. Які види гетерозису вам відомі ( на прикладі рослин). Які генетичні процеси спричиняє гетерозис (у нормальній і патологічній життєдіяльності людини) і які його наслідки?

10 балів

2. Відомо, що після досягнення людиною 30-ти річного віку щоденно відмирає 30-50 тисяч нейронів, але деякі люди доживають до глибокої старості без усіляких ознак втрати пам’яті чи здібностей розумової діяльності . А. Чим зумовлені такі відмінності? Б. Чи погоджуєтесь ви з тим, що звичне твердження «нервові клітини не відновлюються» на сьогодні зазнало революційних змін? В. Що вам відомо про пластичність мозку?

10 балів

3. Як Ви думаєте, чи всі характерні особливості живих систем Землі можуть бути властиві живим системам інших планет ( в разі їх існування)?

10 балів

III-й етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології з екологією Черкаси 2009

Практичний тур

8 клас

1. Розгляньте малюнок та назвіть способи розмноження одноклітинних водоростей, зображених на малюнку під відповідними цифрами (1,2,3,4). Охарактеризуйте різні варіанти цього процесу. За яких умов одноклітинні водорості переходять до цього способу розмноження? У чому його біологічний сенс?

10 балів

2. Визначте систематичне положення запропонованих Вам рослин і дайте відповідь на запитання:

А). Яка відмінність між ними?

Б). Чому у цих рослин – за висловом вченого О, Бардунова – усе навпаки?

10 балів

3. Розв’яжіть творчі завдання:

А). У деяких кальмарів ліве око вдвічі більше правого, а спрямовані вони одночасно в різні боки (вверх і вниз). Навіщо кальмарам такі очі?

Б). Який орган у восьминога подібний до органа людини?

В). Що є однаковим у людини і у головоногих молюсків?

10 балів


9 клас

1. Вкажіть, які типи зубних систем зображені на малюнку. Підпишіть під відповідними цифрами. та позначте назву зубів. Наведіть приклади тварин, які мають такі типи систем.

10 балів

2. Визначте систематичне положення запропонованих Вам рослин і дайте відповідь на запитання:

А).Яка відмінність між ними?

Б) Чому у цих рослин – за висловом вченого О, Бардунова – усе навпаки?

10 балів

3. Розв’яжіть творчі завдання:

А). На місці злочину виявили сліди крові злочинця. Після проведення досліджень цієї крові був зроблений висновок, що злочинець – жінка. Яка особливість крові жінок допомогла встановити даний факт?

Б). Виявляється, люди незалежно від мови і віку знають більше слів, які відносяться до негативних емоцій, ніж до позитивних або нейтральних. Це співвідношення становить: 50%: 30%: 20%. Поясніть цей факт.

10 балів


10 клас

1. Вкажіть, які види бактерій зображені під відповідними цифрами і дайте відповідь на такі запитання:

А). Який існує метод розрізнення груп бактерій?

Б). Хто з вчених запропонував його?

В) Яку назву вони отримали і яка відмінність між ними? Наведіть приклади видів бактерій цих груп.

10 балів


2. Визначте систематичне положення запропонованих Вам рослин і дайте відповіді на запитання:

А). Яка відмінність між ними ?

Б). Чому у цих рослин – за висловом вченого О. Бардунова – усе навпаки?

10 балів


3. Розв’яжіть задачу та творче завдання:

А). Структурний ген (фрагмент молекули ДНК) містить 384 цитидилових нуклеотидів, що складає 20% від їх загальної кількості. В екзонних ділянках цього гена закодований білок, що складається з 120 амінокислотних залишків.

1. Визначте нуклеотидний склад гена.

2. Чому дорівнює молекулярна маса інтронних ділянок гена?

3. Наскільки зріла і- РНК коротша за про- і- РНК?

Б). Відомо, що тканина головного мозку не містить больових рецепторів. Чому ж тоді болить голова?

10 балів

11 клас

1. Розгляньте малюнок та позначте головні компоненти еукаріотичної клітини під відповідними цифрами. Дайте відповіді на запитання:

А. Які компоненти входять до складу всіх клітин?

Б. З чим пов’язані відмінності клітин прокаріот та еукаріот?

10 балів

2. Визначте систематичне положення запропонованих Вам рослин і дайте відповідь на запитання:

1. Яка відмінність між ними ?

2. Чому у цих рослин – за висловом О. Бардунова – усе навпаки?

10 балів


3. Розв’яжіть задачі:

А. У результаті мутації клітина А і клітина Б втратили здатність синтезувати ДНК-полімеразу. Яка ймовірність передачі цієї мутації дочірнім клітинам, якщо вона відбулася в клітині А в період G1 , а в клітини Б – у період G2 мітотичного циклу.Б. Чи можуть розмножуватися шляхом амітозу клітини, які знаходяться в поверхневих шарах шкірного епітелію і в його основному шарі?

10 балів
скачать файлСмотрите также:
Iii-й етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології з екологією Черкаси 2009 Теоретичний тур
55.52kb.
Результати ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови у 2008-2009 навчальному році
513.38kb.
Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики 2010 рік 7 клас
61.24kb.
Завдання ІІ (районного) етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства 2010–2011 н р
57.98kb.
Завдання для ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2011 – 2012 н р. 7 клас
106.63kb.
Результати ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з екології серед учнів Комінтернівського району
48.83kb.
Результати ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з економіки серед учнів Комінтернівського району Місце проведення хзош №20 Дата проведення 21 листопада 2010 року
93.66kb.
Наказ №332 м. Миколаїв Про підсумки обласного етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» у 2012/2013 році
71.16kb.
Наказ №30/01-03 смт. Богородчани Про підсумки участі закладів освіти в районному етапі Всеукраїнської історико-географічної експедиції «Історія міст і сіл України» в 2011-2012 н р
36.23kb.
Регіональний представник Всеукраїнської громадської організації «Асоціація учасників замісної підтримувальної терапії в Україні» (за згодою)
40.98kb.
Другий етап кваліфікаційного іспиту для отримання сертифіката аудитора
482.39kb.
Використання хімічних знань при вивченні біології
108.76kb.