klevoz.ru страница 1
скачать файл
Інформація про відповідність вимогам законодавства Європейського Союзу нормативних актів Комісії, які були зареєстровані в Міністерстві юстиції України протягом ІI - III кварталів 2012 р.


Назва нормативного акта

Дата та номер реєстрації в Міністерстві юстиції України

Інформація про відповідність вимогам законодавства Європейського Союзу

Рішення Комісії від 27.03.2012 № 436 «Про затвердження змін до Положення про розрахунково-клірингову діяльність за договорами щодо цінних паперів», затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2066 № 1001

12.04.2012

№ 562/20875Не суперечить положенням законодавства ЄС, оскільки зазначені питання безпосередньо законодавством ЄС не врегульовані.

Рішення Комісії від 27.03.2012 № 437 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо облігацій»

12.04.2012 № 564/20877

Не суперечить положенням законодавства ЄС, оскільки зазначені питання безпосередньо законодавством ЄС не врегульовані.

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.03.2012 №394 «Про затвердження Порядку погодження набуття юридичною чи фізичною особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного (складеного) капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління »

26.04.2012

№ 635/20948Відповідає положенням законодавства ЄС, а саме статті 10 розділу ІІ глави І Директиви 2004/39/ЄС:

«Акціонери та члени з істотною участю»Рішення Комісії від 19.04.2012 № 557 «Про затвердження Положення про Державний реєстр випусків цінних паперів»

10.05.2012

№ 735/21048Не суперечить положенням законодавства ЄС, оскільки зазначені питання безпосередньо законодавством ЄС не врегульовані.

Рішення Комісії від 06.03.2012 № 372 «Про затвердження Змін до Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств та їх обігу (щодо продовження строків обігу та погашення облігацій підприємств)»

11.05.2012

№ 744/21057Не суперечить положенням законодавства ЄС, оскільки зазначені питання безпосередньо законодавством ЄС не врегульовані.

Рішення Комісії від 26.04.2012 № 582 « Про затвердження Положення про вимоги до осіб, що здійснюють професійну діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) щодо складу та структури активів недержавних пенсійних фондів, якими вони управляють» .

17.05.2012

№ 787/21100Відповідає оновленій Директиві ЄС 2009/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 липня
2009 року про координацію законів, підзаконних актів та адміністративних положень стосовно підприємств колективного інвестування в перевідні цінні папери (ПКІПЦП).

Норми даного Рішення Комісії не суперечать вищевказаній Директиві.Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.04.2012 № 583, «Про порядок подання відповідальною особою небанківської фінансової групи інформації до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про існування, структуру власності небанківської фінансової групи та про зміни щодо структури власності та видів діяльності учасників небанківської фінансової групи».


17.05.2012

№ 789/21102Не суперечить положенням законодавства ЄС, оскільки зазначені питання безпосередньо законодавством ЄС не врегульовані.

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.04.2012 № 584, «Про порядок погодження Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідальної особи небанківської фінансової групи або призначення такої».


17.05.2012

№ 788/21101Не суперечить положенням законодавства ЄС, оскільки зазначені питання безпосередньо законодавством ЄС не врегульовані.


Рішення Комісії від 08.05.2012 № 646 «Про затвердження Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для використання учасниками фондового ринку України»

25.05.2012

№ 381/21143Не суперечить положенням законодавства ЄС, оскільки зазначені питання безпосередньо законодавством ЄС не врегульовані.

Рішення Комісії від 28.02.2012 № 333 «Про внесення змін до Положення про порядок визначення чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного)»

31.05.2012

№ 874/21186Відповідає оновленій Директиві ЄС 2009/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 липня
2009 року про координацію законів, підзаконних актів та адміністративних положень стосовно підприємств колективного інвестування в перевідні цінні папери (ПКІПЦП).

Норми даного Рішення Комісії не суперечать вищевказаній Директиві.Рішення Комісії від 08.02.2012 № 647 «Про затвердження Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення депозитарної діяльності депозитарієм цінних паперів та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»

05.07.2012

№ 1120/21432Не суперечить положенням законодавства ЄС, оскільки зазначені питання безпосередньо законодавством ЄС не врегульовані.

Рішення Комісії від 03.07.2012 № 925 «Про внесення змін до Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)»

12.07.2012

№ 1172/21484Відповідає оновленій Директиві ЄС 2009/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 липня
2009 року про координацію законів, підзаконних актів та адміністративних положень стосовно підприємств колективного інвестування в перевідні цінні папери (ПКІПЦП).

Норми даного Рішення Комісії не суперечать вищевказаній Директиві.Рішення Комісії від 26.06.2012 № 908 «Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01 березня 2011 року №190 «Про порядок оприлюднення інформації про обсяг торгівлі акціями та облігаціями українських емітентів, що відповідно до законодавства пройшли процедуру лістингу та перебувають в обігу на організаторах торгівлі»

13.07.2012

№ 1251/21563Не суперечить положенням законодавства ЄС, оскільки зазначені питання безпосередньо законодавством ЄС не врегульовані

Рішення Комісії від 03.07.2012 № 927 «Про затвердження Змін до Положення про порядок заміни особи, яка провадить діяльність з управління активами пенсійного фонду».

19.07.2012

№ 1222/21534Відповідає оновленій Директиві ЄС 2009/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 липня
2009 року про координацію законів, підзаконних актів та адміністративних положень стосовно підприємств колективного інвестування в перевідні цінні папери (ПКІПЦП).

Норми даного Рішення Комісії не суперечать вищевказаній Директиві.Рішення комісії від 03.07.2012 № 923 «Про затвердження змін до нормативно-правових актів щодо правил (умов) здійснення відповідних видів професійної діяльності на фондовому ринку стосовно надання професійним учасникам фондового ринку інформації клієнту про фінансову послугу, яку він надає»

19.07.2012

№ 468/20781Не суперечить положенням законодавства ЄС, оскільки зазначені питання безпосередньо законодавством ЄС не врегульовані.

Рішення Комісії від 03.07.2012 № 926 «Про затвердження змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку –діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)»

20.07.2012

№ 1232/21544
Відповідає оновленій Директиві ЄС 2009/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 липня
2009 року про координацію законів, підзаконних актів та адміністративних положень стосовно підприємств колективного інвестування в перевідні цінні папери (ПКІПЦП).

Норми даного Рішення Комісії не суперечать вищевказаній Директиві.Рішення комісії від 03.07.2012 № 924 «Про затвердження змін до Положення про депозитарну діяльність. Затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 № 999»

20.07.2012

№ 468/20781Не суперечить положенням законодавства ЄС, оскільки зазначені питання безпосередньо законодавством ЄС не врегульовані.

Рішення Комісії від 10.07.2012 № 952 «Про внесення змін до Порядку формування та ведення державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів»

25.07.2012

№ 1182/21494Не суперечить положенням законодавства ЄС, оскільки зазначені питання безпосередньо законодавством ЄС не врегульовані

Рішення Комісії від 10.07.2012 № 954 «Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18.05.2006 № 305»

27.07.2012

№ 1272/21584Не суперечить положенням законодавства ЄС, оскільки зазначені питання безпосередньо законодавством ЄС не врегульовані.

Рішення Комісії від 19.07.2012 № 999 «Про внесення змін до Положення про порядок складання та розкриття інформації компанією з управління активами про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних фондів)».

08.08.2012

№ 1350/21662Відповідає оновленій Директиві ЄС 2009/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 липня
2009 року про координацію законів, підзаконних актів та адміністративних положень стосовно підприємств колективного інвестування в перевідні цінні папери (ПКІПЦП).

Норми даного Рішення Комісії не суперечать вищевказаній Директиві.Рішення Комісії від 19.07.12 №995 «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів»

08.08.2012 №1346/21658

Відповідає положенням Директиви 2002/60/EC про запобігання використання фінансової системи для цілей відмивання грошей та фінансування тероризму та Директиви 2006/70/EC, оскільки вказані рішення розвивають національне законодавство щодо попередження та протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.


Рішення Комісії від 19.07.12 №998 «Про затвердження Порядку зупинення та поновлення проведення фінансових операцій на ринку цінних паперів суб’єктами первинного фінансового моніторингу»

09.08.2012

№1354/21666Відповідає положенням Директиви 2002/60/EC про запобігання використання фінансової системи для цілей відмивання грошей та фінансування тероризму та Директиви 2006/70/EC, оскільки вказані рішення розвивають національне законодавство щодо попередження та протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.


Рішення Комісії від 19.07.12 №997  «Про затвердження Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»

09.08.2012

№1353/21665Відповідає положенням Директиви 2002/60/EC про запобігання використання фінансової системи для цілей відмивання грошей та фінансування тероризму та Директиви 2006/70/EC, оскільки вказані рішення розвивають національне законодавство щодо попередження та протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.


Рішення Комісії від 24.07.2012 № 1044 «Про затвердження Змін до Положення про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій, проспекту емісії, звіту про результати розміщення іпотечних облігацій, погашення та скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій»

13.08.2012

№ 1362/21674Не суперечить положенням законодавства ЄС, оскільки зазначені питання безпосередньо законодавством ЄС не врегульовані.

Рішення Комісії від 31.07.2012 № 1073 «Про затвердження Порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства та Змін до Порядку скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випусків акцій»

23.08.12

№ 1431/21743Не суперечить положенням законодавства ЄС, оскільки зазначені питання безпосередньо законодавством ЄС не врегульовані.

Рішення Комісії від 28.08.2012 № 1151 «Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію випуску сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, проспекту емісії, звіту про результати розміщення сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, погашення сертифікатів фонду операцій з нерухомістю та скасування реєстрації випуску»

19.09.2012

№ 1600/21912Не суперечить положенням законодавства ЄС, оскільки зазначені питання безпосередньо законодавством ЄС не врегульовані.

Рішення Комісії від 19.07.2012 №996 «Про затвердження Положення про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) в професійних учасниках фондового ринку»

20.09.2012

№1628/21940Відповідає положенням Директиви 2002/60/EC про запобігання використання фінансової системи для цілей відмивання грошей та фінансування тероризму та Директиви 2006/70/EC, оскільки вказані рішення розвивають національне законодавство щодо попередження та протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.


Рішення Комісії від 04.09.2012 №1178 «Про затвердження Порядку проведення перевірок діяльності емітентів цінних паперів»

24.09.2012

№1643/21955
Не суперечить положенням законодавства ЄС, оскільки зазначені питання безпосередньо законодавством ЄС не врегульовані.

Рішення Комісії від 04.09.2012 №1179 «Про затвердження Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку вимог законодавства про цінні папери»

24.09.2012

№1644/21956Не суперечить положенням законодавства ЄС, оскільки зазначені питання безпосередньо законодавством ЄС не врегульовані.

Рішення Комісії від 04.09.2012 № 1180 «Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій»

26.09.2012

№ 1652/21964Не суперечить положенням законодавства ЄС, оскільки зазначені питання безпосередньо законодавством ЄС не врегульовані.
скачать файлСмотрите также:
Інформація про відповідність вимогам законодавства Європейського Союзу
111.38kb.
Інформація використана із засідання робочої групи з питань удосконалення законодавства про вибори, яке відбулося 15 березня2011
174.07kb.
6 перспективний план
143.4kb.
Рішенням тендерного комітету від "09" серпня 2010 року
308.09kb.
Закон України «Про пожежну безпеку» ст. 11 Ліцензування діяльності щодо надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, сертифікація та контроль продукції на відповідність вимогам пожежної безпеки
459.24kb.
Наказ №243 Зареєстровано в Міністерстві Юстиції України „ 19 квітня 2007р за №393/13660 Про затвердження Правил медичної сертифікації авіаційного персоналу, крім членів льотного екіпажу
974.03kb.
Рефераты, курсовые, дипломные работы План Система законодавства. Співвідношення системи права та системи законодавства Поняття галузі і інституту законодавства
151.61kb.
Виключну відповідальність за зміст цієї публікації несуть Анджей Майхер, Оксана / консорціумі на чолі з Scanagrі, і вона ні в якому разі не може відображувати точку зору Європейського Союзу
196.98kb.
Загальна характеристика роботи
385.29kb.
Підтримайте місто львів !!
26.28kb.
Розпорядження президента україни
28.3kb.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни наказ м. Київ 07. 02. 2012 №116 Про затвердження Змін до Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні»
84.69kb.