klevoz.ru страница 1
скачать файл


Додаток 9

до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби УкраїниКартка

із зразками підписів та відбитка печаткиНайменування

(прізвище, ім'я, по батькові) клієнта

___________________________________

___________________________________

___________________________________Код за ЄДРПОУ/

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків)Відмітка

органу Державної казначейської служби України

Дозвіл на прийняття зразків підписів та відбитка печатки

Місцезнаходження______________________________

______________________________________________

Номер телефону __________________.


Головний бухгалтер

(заступник головного бухгалтера)


(підпис, ініціали, прізвище)

«___» _______ 20___ рокуНайменування організації вищого рівня

________________________________

________________________________

________________________________Код за ЄДРПОУ

Інші відмітки
Найменування органу Державної

казначейської служби України

________________________________

________________________________

________________________________


Код за ЄДРПОУ


Наводимо зразки підписів та відбитка печатки, які просимо вважати обов'язковими під час здійснення операцій за рахунками, зазначеними у переліку, що додається.

Чеки, платіжні, розрахункові та інші розпорядчі документи за рахунками просимо вважати дійсними в разі наявності на них одного першого і одного другого підписів, якщо інше не визначено Порядком.
Продовження додатка 9

(зворотний бік документа)

________________________________________________________________________

(найменування клієнта)

Посада

Прізвище, ім'я та по батькові

Зразок підпису

Зразок відбитка печатки
Перший підписДругий підписСтрок повноваження з________до________ і підписи осіб, які тимчасово користуються правом першого чи другого підписів, засвідчуємо: *

Керівник** __________________________

(підпис, ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер**__________________

(підпис, ініціали, прізвище)


М.П.


Повноваження і підписи керівника та головного бухгалтера, які діють відповідно до установчого документа, засвідчую:

________________________________________________________________________

(посада, підпис, ініціали та прізвище керівника (заступника керівника) установи/організації вищого рівня)

«___» _______ 20__ року
М.П. установи/організації вищого рівня, що засвідчила повноваження

* Зазначається у разі оформлення тимчасової картки із зразками підписів та відбитка печатки.

** Підписується та завіряється печаткою у разі оформлення тимчасової картки із зразками підписів та відбитка печатки, змін підписів або доповнень підписами.

Місце для посвідчувального напису(у нотаріальному порядку)


Видані чекові книжки

дата

з номера

до номера

дата

з номера

до номера

дата

з номера

до номера

дата

з номера

до номера


скачать файлСмотрите также:
Картка із зразками підписів та відбитка печатки Найменування
66.98kb.
Розроблено вчителем отм гзош І-ІІІ ступенів №41 Коруц О.І
109.36kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів n 29 від 03. 03. 2011р. Замовник: Найменування
76.06kb.
Звіт про результати здійснення процедури відкритих торгів №41 від „20 серпня 2012 р. Замовник: Найменування
58.62kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій № від Замовник: Найменування
50.56kb.
Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі 17. 06. 2011р. Замовник: Найменування
97.23kb.
Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі Замовник: Найменування: Головне управління охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації
802.68kb.
Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі Замовник: Найменування. Державне підприємство «Адміністрація річкових портів» Ідентифікаційний код за єдрпо
25.87kb.
Повідомлення про акцепт пропозиції процедури закупівлі зі зменшенням ціни (запит на редукціон) Замовник. Найменування: пат "Укргазвидобування". Ідентифікаційний код за єдрпоу: 30019775
15.07kb.
Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі Замовник: Найменування. Державне територіально-галузеве об’єднання «Південно-Західна залізниця». Ідентифікаційний код за єдрпоу. 04713033 Місцезнаходження
20.29kb.
Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі Замовник: Найменування: Відокремлений підрозділ Запорізька аес державного підприємства Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом"
31.46kb.
Картка працівника, який підлягає попередньому
36.54kb.