klevoz.ru страница 1
скачать файл


УКРАЇНА

ПОГРЕБИЩЕНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 26 липня 2012 року № 350Про внесення змін до районного бюджету

Керуючись статтями 13,18 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, п.8 ст.78 Бюджетного кодексу України, п.12 рішення 11 сесії районної ради 6 скликання від 29 грудня 2011 року № 161 «Про районний бюджет на 2012 рік», враховуючи клопотання відділу освіти райдержадміністрації від 16 липня 2012 року № 574:

1. Збільшити дефіцит бюджету розвитку (спеціального фонду) відділу освіти райдержадміністрації на суму 3984 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду бюджету за рахунок перерозподілу видатків.

2. Внести зміни до загального фонду та перенести бюджетні асигнування відділу освіти районної державної адміністрації:

2.1. З коду функціональної класифікації видатків 091108 „Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, коду економічної класифікації видатків 1343 „Інші поточні трансферти населенню” в сумі 15700 грн. на код функціональної класифікації видатків 070201 „Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми”, код економічної класифікації видатків 1172 „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку” в сумі 4440 грн., код економічної класифікації видатків 2110 „Придбання і обладнання предметів довгострокового користування” в сумі 3984 грн., код функціональної класифікації видатків 070805 „Групи централізованого господарського обслуговування”, код економічної класифікації видатків 1131 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м’який інвентар та обмундирування” в сумі 5800 грн., код функціональної класифікації видатків 070808 „Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років” код економічної класифікації видатків 1343 „Інші поточні трансферти населенню” в сумі 1476 грн.

2.2. По коду функціональної класифікації видатків 070401 „Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми” з коду економічної класифікації видатків 1163 „Оплата електроенергії” в сумі 500 грн. на код економічної класифікації видатків 1134 „Оплата послуг (крім комунальних)” в сумі 500 грн.

3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Медик І.В.) внести зміни до розпису районного бюджету відповідно додатків 1,2,3,4 цього розпорядження.
4. Це розпорядження подати на затвердження черговою сесією районної ради.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Коріненка В.В.

Голова районної державної

адміністрації В. ОСАДЧУК

Додаток 1

до розпорядження голови

райдержадміністрації

від 26 липня 2012 р. № 350
УТОЧНЕННЯ ПОКАЗНИКІВ

видатків районного бюджету на 2012 рік за функціональною структурою до рішення 11 сесії районної ради

6 скликання від 29.12.2011 р. № 161 “Про районний бюджет на 2012 рік”

(грн.)


Код ТКВ та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Разом


Всього

з них:

Всього

споживання

з них:

розвитку

з них

оплата праці


комунальні послу-

ги та


енерго-

носії


оплата праці


комунальні послу-

ги та


енерго-

носії


бюджет розвитку

з них

капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

070000

Освіта

11716,00

-500,00

3984,00


3984,00

3984,00

3984,00

15700,00

070201

Загальноосвітні школи (в .ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми.

4440,003984,00


3984,00

3984,00

3984,00

8424,00

070401

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми-500,00

070805

Групи централізованого господарського обслуговування

5800,00
5800,00

070808

Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

1476,00
1476,00

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

-15700,00
-15700,00

091108

Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

-15700,00
-157000,00
Разом видатків:

-3984,00
-500,00

3984,00


3984,00

3984,00

3984,00

0,00

Керівник апарату райдержадміністрації Л.ФРОЄСКО

Додаток 2

до розпорядження голови

райдержадміністрації

від 26 липня 2012 р. № 350

УТОЧНЕННЯ ПОКАЗНИКІВ

видатків районного бюджету на 2012 рік за головними розпорядниками коштів до рішення 11 сесії районної ради

6 скликання від 29.12.2011 року № 161 “Про районний бюджет на 2012 рік”.

(грн.)


Код типової відомчої класифікації видатків

Назва головного розпорядника

коштів


Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Разом


Всього

з них

Всього

споживання

з них

розвитку

з них

оплата праці


комунальні послуги та енергоносії

оплата праці


комунальні послуги та енергоносії

бюджет

розвитку


з них

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

10

Відділ освіти райдержадміністрації

-3984,00
-500,00

3984,00

3984,00

3984,00

3984,00

0,00

070000

Освіта

11716,00

-500,00

3984,00


3984,00

3984,00

3984,00

15700,00

070201

Загальноосвітні школи (в .ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми.

4440,003984,00


3984,00

3984,00

3984,00

8424,00

070401

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми-500,00

070805

Групи централізованого господарського обслуговування

5800,00
5800,00

070808

Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

1476,00
1476,00

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

-15700,00
-15700,00

091108

Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

-15700,00
-157000,00
Разом видатків:

-3984,00

-500,00

3984,00


3984,00

3984,00

3984,00

0,00

Керівник апарату райдержадміністрації Л.ФРОЄСКО

Додаток 3

до розпорядження голови

райдержадміністрації

від 26 липня 2012 р. № 350


Зміни у додаток 5 „Перелік об’єктів, видатки на які у 2012 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку”

до рішення 11 сесії 6 скликання від 29.12.2011 року № 161 „Про районний бюджет на 2012 рік”.


Код типової відомчої класифікації видатків

Назва головного розпорядника коштів

Назва об’єктів відповідно до проектно-кошторисної документації, тощо

Загальний обсяг фінансування будівництва

Відсоток завершеності будівництва об’єктів на майбутні роки

Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки

Разом видатків на поточний рік

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

1

2

3

4

5

6

7

10

Відділ освіти райдержадміні-

страції


3984,00

070201

Загальноосвітні школи (в .ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми.


капітальні видатки


3984,00

Всього

3984,00

Керівник апарату райдержадміністрації Л.ФРОЄСКО

Додаток 4

до розпорядження голови

райдержадміністрації

від 26 липня 2012 р. № 350


Зміни у додаток 6 до рішення 11 сесії районної ради 6 скликання

від 29 грудня 2011 року № 161 „Джерела фінансування районного

бюджету на 2012 рік”

(грн.)


Код

Назва

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Разом

у т.ч. бюджет

розвитку


Загальне фінансування

-3984,00

3984,00

3984,00

0,00
Всього за типом кредитора

-3984,00

3984,00

3984,00

0,00

200000

Внутрішнє фінансування

-3984,00

3984,00

3984,00

0,00

208000

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів

-3984,00

3984,00

3984,00

0,00

208100

На початок періоду

208200

На кінець періоду

208400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

-3984,00

3984,00

3984,00

0,00

600000

Фінансування за активними операціями

-3984,00

3984,00

3984,00

0,00

602000

Зміна обсягів готівкових коштів

-3984,00

3984,00

3984,00

0,00

602100

На початок періоду

602200

На кінець періоду

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

-3984,00

3984,00

3984,00

0,00


Керівник апарату райдержадміністрації Л. ФРОЄСКО
скачать файлСмотрите также:
Керуючись статтями 13,18 Закону України „Про місцеві державні адміністрації, п. 8 ст. 78 Бюджетного кодексу України, п
176.92kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від №
108.17kb.
Розпорядження " 03 " 10 2011 р. №651-р Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 28. 03. 2005 №116-р
38.4kb.
Законів України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», «Про місцеві державні адміністрації»
142.79kb.
Рішення від 2012 року № Про внесення змін до рішень Кіровоградської міської ради
10.71kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації
383.01kb.
Славутицька міська рада київської області
38.24kb.
Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
38.78kb.
Рішення від року № м. Чоп Про надання дозволу на укладання договору купівлі-продажу
11kb.
Рішення від 23. 06. 2011 №222 м. Гола Пристань Про затвердження переліку об’єктів, фінансування яких здійснюватиметься у 2011 році за рахунок коштів цільового фонду розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Голої
20.27kb.
Кіровоградська міська рада
67.67kb.
Рішення від 3 березня 2009 року №1810 Про затвердження матеріалів вибору
12.92kb.