klevoz.ru страница 1
скачать файл
КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

ДРУГОГО ЕТАПУ КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ 2009/2010 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

9 клас

І рівень

 1. Тіло, що повністю занурене в рідину, знаходиться у стані рівноваги. Чому дорівнює середня густина речовини тіла, якщо густина рідини 0,9 г/см3?

 2. Куля радіусом R= 10 см котиться без проковзування по горизонтальній площині зі швидкістю Vо= 1 м/с. Чому дорівнює кутова швидкість обертання кулі?

 3. Швидкість човна відносно води дорівнює 4 км/год, швидкість течії річки 3 км/год. Яку відстань відносно плота, який рухається за течією, пройде човен за 6 хвилин рухаючись за течією?

II рівень

 1. Два резистори, опори яких відрізняються у 4 рази, з'єднані паралельно. Який струм тече через резистор з меншим опором, якщо загальна сила струму 2,5 А?

 2. Вантаж масою 100 кг тягнуть рівномірно вгору з силою 600 Н вздовж похилої площини з кутом нахилу 30° до горизонту. З яким прискоренням цей вантаж буде рухатися вниз, якщо його відпустити?

 3. Тіло увійшло в воду вертикально зі швидкістю 4 м/с і згасило швидкість до нуля занурившися на глибину 2 м. З яким середнім прискоренням рухалося тіло у воді?


III рівень

 1. Скляна кулька об'ємом 0,2 см3 рівномірно падає у воді. Яка кількість теплоти виділиться при переміщенні кульки на 6 м. Густина скла 2400 кг/м3.

 2. Шматок заліза в момент t=0 починає вільно падати з великої висоти на поверхню Землі. В момент удару об Землю шматок має швидкість 8 км/с. З якої висоти впало тіло? Прийняти на поверхні Землі g=10 м/с2, а радіус Землі R=6400 км. Опором повітря знехтувати.

 3. У воду масою 1 кг при 20°С поклали шматок мокрого снігу масою 250 г. Коли весь сніг розтанув, загальна температура стала рівною 5°С. Визначити кількість води у шматку снігу.10 клас

І рівень

 1. Визначити середню квадратичну швидкість частинок газу, густина якого при тиску Р = 40 кП становить ρ =0,03 кг/м3.

 2. В посудині знаходиться суміш, яка складається (за масою) з 20% гелію (М1=4 г/моль) і 80% неону (М2=20 г/моль). Знайти молярну масу суміші.

 3. Газ міститься в балоні об'ємом 0,02 м3. Яку кількість теплоти треба підвести до газу, щоб його тиск збільшився на 105 Па?

ІІ рівень

4. Два резистори, опори яких відрізняються у 3 рази, з'єднані паралельно. Який струм тече через резистор з більшим опором, якщо через резистор з меншим опором тече струм 9 А? 1. Для підводних робіт використовують циліндричну камеру висотою 2 м, яку спускають догори дном на дно водойми глибиною 3 м. Знайти товщину шару повітря під "стелею" камери. Атмосферний тиск 100 кПа. Прийняти густину води 1000 кг/м3, g=10м/с2.

 2. Айсберг плаває в океані. У ньому прорубали колодязь глибиною 200 м . Яку роботу потрібно затратити, щоб з колодязя дістати 5 л води. Густина льоду становить 900 кг/м3, густина води 1000 кг/м3.

ІІІ рівень


 1. Газ знаходиться у горизонтальній циліндричній посудині, яка закрита поршнем і розділена рухомою перетинкою на об'єми 10 л і 15 л. На яку відстань зміститься перетинка, якщо поршень ізотермічно змістити на 1 см?

 2. Куля масою т, що летить горизонтально зі швидкістю v0 пружно ударяється об нерухому кулю масою М, що висить на нитці довжиною L. Удар центральний. На який кут відхилиться куля масою М після удару.

 3. Тіло кинули із швидкістю v0 під кутом а до горизонту з башти висотою h. Скільки часу t пройде від моменту кидання тіла до моменту його падіння на землю? Яка буде дальність польоту тіла S по горизонталі? На яку максимальну висоту Н відносно землі підніметься тіло? Під яким кутом g воно впаде на землю? Чому дорівнює відстань від точки кидання О до точки падіння В? З якою швидкістю тіло упаде на землю? Опором повітря знехтувати.11 клас
I рівень

 1. Конденсатор ємністю 1 мкФ підключили до джерела з амплітудою напруги 14,1 В і циклічною частотою 1000 с-1. Чому дорівнює ефективне значення сили струму, який тече через конденсатор?

 2. При гармонічних коливаннях точки з циклічною частотою 2 с-1 максимальне значення модуля зміни вектора швидкості дорівнює 0,4 м/с. Чому дорівнює амплітуда прискорення точки?

 3. При підключенні трансформатора до мережі з напругою 200 В струм у первинній обмотці дорівнює 0,5 А. Чому дорівнює напруга на вторинній обмотці, якщо по ній тече струм 2 А? ККД трансформатора вважати 100%. (КПІ№6.87)

II рівень

 1. Два паралельні прямі відрізки дроту з одного й того ж матеріалу, площі перерізу яких однакові, а довжини відрізняються у 2 рази, лежать поряд на горизонтальній поверхні в однорідному магнітному полі. При пропусканні струму 2 А по короткому дроту він перестає тиснути на опору.
  Якої сили струм слід пропустити по довгому дроту, щоб він також не тиснув на опору?

 2. При опорах навантаження R1=0,1 Ом і R2=10 Ом на них виділяється однакова потужність. Чому дорівнює внутрішній опір джерела струму?

 3. Гармонічні коливання кульки пружинного маятника описуються законом синуса. Чому дорівнює кінетична енергія кульки маятника при фазі π/3, якщо повна енергія маятника 40 мДж?


III рівень


 1. Запаяна з одного кінця трубка довжиною / відкритим кінцем опущена у воду так, що над поверхнею води виступає 1/5 її довжини і рівень води у трубці збігається з рівнем її у посудині.
  До якої температури треба нагріти повітря в трубці, щоб з неї вийшла вся вода? Атмосферний тиск нормальний, початкова температура Т1. Зміною рівня води в посудині знехтувати.

 2. Через чотири однакові діоди і три однакові резистори, з'єднані послідовно в коло і підімкнуті до джерела постійної напруги (мал. 1), йде струм. У скільки разів зміниться сила струму, якщо точки А і С, а також В і Д з'єднати дротинами з мізерно малими опорами?

 3. На похилій площині лежить дерев'яний циліндр масою 0,25 кг, радіус циліндра R, довжина 0,1м. Уздовж циліндра намотано один виток дроту, так що площина витка проходить через вісь циліндра і паралельна похилій площині (мал. 2). Якої сили струм треба пропускати по витку, щоб циліндр був у рівновазі? Система перебуває у вертикальному магнітному полі з індукцією В=2 Тл.
скачать файлСмотрите также:
Контрольні завдання другого етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 2009/2010 навчального року 9 клас
45.53kb.
Наказ №26 Про проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді
589.24kb.
Про учасників Всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких робіт учнів-членів ман україни
78.5kb.
Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики 2010 рік 7 клас
61.24kb.
Для пошуку інтелектуально обдарованих учнів, створення максимально сприятливих умов для розвитку їхнього творчого потенціалу, реалізації профільного навчання
166.28kb.
Завдання для ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2011 – 2012 н р. 7 клас
106.63kb.
І. Тестові завдання (15 б.)
47.85kb.
Наказ №332 м. Миколаїв Про підсумки обласного етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» у 2012/2013 році
71.16kb.
Наказ №289 м. Костянтинівка Про проведення другого (міського) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2012-2013 навчальному році
51.63kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від "12" березня 2010 року м. Кременець №143
47.1kb.
Всеукраїнська студентська науково-практична конференція за підсумками роботи 2011/2012 навчального року
273.4kb.
Снід ─ загроза людству. 9 клас
1897.44kb.