klevoz.ru страница 1
скачать файл
УДК 621.43

Кукіс В.С. Про можливості апроксімації робочого циклу двигуна Стірлінга / В.С. Кукіс, В.А. Романов,

А.І. Рибалко, Ю.О. Постол // Двигуни внутрішнього

згоряння. – 2010. – № 2. – С. 18-22.

Запропонована апроксимація робочого циклу, який

протікає по внутрішньому контуру двигуна Стірлінга,

восьма політропними процесами. На підставі аналізу

процесів по внутрішньому контуру з врахуванням кіне-

матики механізму привода робочого поршня та витиску-

вача, лінія індикаторної діаграми поділена на частини,

які відповідають кожному з чотирьох основних етапів

робочого циклу (регенеративним нагріву та охолоджен-

ню, підводу теплоти зовні та її відводу зсередини) з їх

деталізацією. Обґрунтовано розмежування кожного з цих

процесів. Надано результати оцінки адекватності запро-

понованої моделі, які вказали на її переваги щодо інших,відомих з літератури, термодинамічними моделями.

Табл. 1. Іл. 4. Бібліогр. 6.
скачать файлСмотрите также:
Кукіс В. С. Про можливості апроксімації робочого циклу двигуна Стірлінга / В. С. Кукіс, В. А. Романов
7.11kb.
Положення про вимоги до робочого місця (контори) приватного нотаріуса та здійснення контролю за організацією нотаріальної діяльності
79.46kb.
1. Мотивація та сутність інвестиційного кредитування
117.6kb.
Року про роботу на умовах неповного робочого часу
90.76kb.
Скільки годин складає норма тривалості робочого часу на тиждень фахівців опр з шкідливими умовами праці відповідно до чинного законодавства
202.29kb.
Подзноев Г. П. Термодинамічна модель регенеративного двотактного двигуна з використанням енергоносіїв на основі гідриду алюмінію / Г. П. Подзноев, У. А
6.53kb.
Індукований імунодефіцит після спленектомії І можливості імунореабілітації у постраждалих з краніоабдомінальною травмою шевченко В. В., аспірант
21.89kb.
Вопросы к государствнному экзамену по циклу специальных дисциплин
45.56kb.
П. Романов, М. Суворова
220.08kb.
Над якою працюють учителі суспільно
119.24kb.
Клінічна інформація для урологів із застосування радіохірургічної системи
51.38kb.
Ничего ты не понимаешь. Водку надо выбирать очень осмотрительно
661.14kb.