klevoz.ru страница 1
скачать файл
Навчальні семінари з
Web програмування


для студентів напряму підготовки «Комп’ютерні науки»

Керівник семінару:Гулька Ростислав,

інженер-програміст,

компанія Intellias
Метою курсу є отримання фундаментального розуміння процесу розробки веб-проектів та набуття практичного досвіду створення веб-сайтів та веб-сервісів.

Протягом курсу слухачі отримають навики роботи на JavaScript та PHP, проектування баз даних, розробки простого інтернет магазину, а також дізнаються про архітектуру протоколів прикладного рівня, встановленя і конфігурацію програмного забезпечення необхідного для функціонування веб-сервера.

Розгляд тем семінарів передбачає використання презентацій та активну участь слухачів. В інтерактивному режимі демонструватиметься процес розробки та/або налаштування програмного забезпечення.

Всього заплановано 23 заняття, 18 з яких є основними і 5 додатковими. Додаткові заняття присвячені обговореню проблем організації процесу розробки та тестування проектів, а також застосування JavaScript + HTML5 при проектуванні ігор та додатків для мобільних платформ.Список тем семінарів


 1. Вступ

  1. Історія появи і розвитку інтернету.

  2. Сайти, веб-сервіси, електронна комерція.

  3. Архітектура “клієнт - сервер” аплікацій

   1. Модель взаємодії клієнта з сервером

   2. Клієнт

    1. Браузери

   3. Сервер (програма)

    1. Веб-сервер

    2. Поштовий сервер

  4. Протоколи передачі даних в мережі інтернет

   1. Поняття протоколу передачі данних

   2. Короткий огляд моделі OSI (Open Systems Interconnection Reference Model)

   3. Протоколи прикладного рівня

    1. HTTP

    2. SMTP, POP3, IMAP

    3. FTP
 1. Мова розмітки гіпертексту (X)HTML (теоретичні поняття)

  1. Використання

  2. Структура документу. DOM (Document Object Model)

  3. Форми

  4. HTML5
 1. СSS (Cascading Styles Sheet) (теоретичні поняття)

  1. Використання

  2. Розділеня структури і оформленя документу в верстці

  3. Можливості CSS

  4. CSS3
 1. Верстка сторінки на HTML5 + CSS3 (практична робота)
 1. JavaScript. Основи. (теоретичні поняття)

  1. Використання JavaScript в браузері

  2. Змінні, оператори умови, циклу, оголошення функцій

  3. Робота з DOM

  4. Обробка подій

 2. JavaScript. Обробка складної форми на клієнті. (практична робота)

 3. JavaScript. Професійний рівень. (теоретичні поняття)

  1. Області видимості (scope)

  2. Прототипи, робота з прототипами. Реалізація ООП на JavaScript

  3. Ajax

  4. Відмінності роботи в різних браузерах

  5. Тестування скриптів

  6. JavaScript фреймворки
 1. Серверні технології. Веб-сервер. (теоретичні поняття)

  1. Як працює веб-сервер (на прикладі Apache)

  2. Веб-сервери (популярні)

   1. Apache

   2. IIS

   3. Nginx

  3. Встановленя і конфігурація Apache в Linux дистрибутивах

   1. Віртуальні хости

   2. Обмеження доступу
 1. PHP, Python, Ruby. (теоретичні поняття)

  1. Популярні мови програмування які використовуються для створення веб-додатків

  2. Огляд сучасних технологій

  3. Ruby, Python, PHP
 1. PHP (PHP: Hypertext Preprocessor). Основи. (теоретичні поняття)

  1. Встановлення і конфігурація PHP. (Як модуля для Apache)

  2. Синтаксис

  3. Обробка вхідних даних

  4. Приклад обробки форми 1. Обєктно-орієнтоване програмування в PHP, фреймворки. (теоретичні поняття)

  1. Клас і обєкт

  2. Абстрактні класи

  3. Інтерфейси

  4. Приклад використання ООП

  5. Популярні фреймворки (ZendFramework, Yii, Symfony)
 1. СУБД MySQL (теоретичні поняття)

  1. Встановлення і конфігурація (коротко)

  2. Реляційні бази даних

  3. MySQL клієнт командного рядка

  4. Мова запитів SQL (в MySQL)

   1. Створення бази даних

   2. Створення таблиць

   3. CRUD операції з таблицями

  5. Процедури, тригери, події (коротко, огляд)

  6. Імпорт/експорт даних за допомогою mysqldump

  7. phpMyAdmin
 1. Проектування бази даних, звязки між таблицями. (практична робота)

  1. Засоби проектуваня БД

  2. Проектування БД простого інтернет магазину
 1. Робота з MySQL в PHP. (теоретичні поняття)

  1. Розширеня mysqli, PDO

  2. Підключення до БД

  3. Вибірка і збереження даних

  4. Шаблони для роботи з БД

   1. ORM

   2. ActiveRecord
 1. Архітектура веб-сайтів. (теоретичні поняття)

  1. Шаблони проектування

   1. MVC

   2. Singleton

   3. Factory
 1. Розробка простого інтернет-магазину. (практична робота)

  1. Реалізація шаблону MVC на PHP

  2. Відображення списку товарів з БД

  3. Збереження замовлення користувача

  4. Фільтрація товарів

  5. Аторизація на сайті за допомогою facebook та google
 1. Веб-сервіс. Робота з XML і JSON. (практична робота)

  1. Реалізація REST веб-сервісів для інтернет магазину

  2. Імпорт/експорт товарів в XML та JSON формат
 1. Розробка інтерактивного інтерфейсу на JavaScript. (практична робота)

  1. Перегляд інформації про товар та замовлення без перезавантаження сторінки

  2. Пошук товарів без перезавантаження сторінки


Додаткові заняття


 1. Тестування проекту

  1. Види тестуваня

   1. модульне

   2. інтеграційне

   3. “приймально-здавальне” (acceptance testing)

  2. Автоматичне тестування

   1. PHPUnit

   2. Selenium
 1. Організація процесу розробки

  1. Системи контролю версій

   1. Git

   2. Subversion

  2. Continious integration (неперервна інтеграція)

   1. Jenkins

  3. Системи управління проектами та багтрекери

   1. Redmine

   2. Mantis
 1. Якість коду

  1. Домовленості по оформленю коду (coding standards)

  2. Написання документації по проекту

   1. phpdoc

  3. Рефакторинг (refactoring)
 1. Створення ігор на HTML5

  1. Canvas

  2. HTML5 Audio API

  3. WebGL
 1. Розробка мобільного клієнта для веб-сайту на основі Titanium Appcelerator

  1. Створеня програми для платформ Android та iOS яка буде відображати список замовлень користувача інтернет магазину
скачать файлСмотрите также:
Метою курсу є отримання фундаментального розуміння процесу розробки веб-проектів та набуття практичного досвіду створення веб-сайтів та веб-сервісів
46.05kb.
В Веб программирования (общий обзор и предназначение языков программирования для Веб, наиболее распространенные платформы, их краткая характеристика и области применения)
99.02kb.
Веб 0 второе поколение сетевых сервисов Интернета. В отличие от первого поколения сервисов, ориентированных, в основном, на чтение, Веб 2
59.25kb.
Технические требования к веб-конференции
11.65kb.
Работа с Веб-порталом Росприроднадзора
40.54kb.
Индивидуальные и групповые чаты
75.41kb.
Общеизвестно, что роль вузовских веб-представительств как одного из основных средств информирования потенциальных абитуриентов, работодателей, возможных партнеров в последние годы резко возросла
131.16kb.
Реферат «Використання web-технологій у Автоматизованих Банківських Системах»
54.57kb.
3 Глава I. Создание информационного блока 4 Глава II. Создание компонента веб-сервиса для добавления новостей 5 Глава III. Создание приложения 12
87.62kb.
Положення про діяльність і стандарти їх роботи; понад 10,5 тис громадян отримало безкоштовні консультації у сфері протидії корупції та надмірної бюрократії
301.65kb.
План проведения веб-квеста «Fifty states»
36.33kb.
Евгений Ронин – 10 лет опыта руководства в it
45.27kb.