klevoz.ru страница 1
скачать файл
УКРАЇНСЬКЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Міжвідомчий республіканський збірник. Випуск І. Іван Франко. Статті і матеріали. – Львів: Видавництво Львівського університету, 1966. – 200 с.


Здоровега В. Наш великий сучасник. – С. 3–5.
ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

Ковалик І. Спостереження над логікою науки у працях І. Франка. – С. 9–16.

Мороз О. Проблеми стилю в літературно-критичних працях Івана Франка. – С. 17–25.

Дорошенко І. Франко-критик і етнопсихологія. – С. 26–32.

Громяк Р. Проблеми естетичного сприймання в літературній критиці І. Франка. – С. 33–38.

Денисюк І. Іван Франко про новаторство літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст. – С. 39–43.

Леонченко Г. Франко – теоретик новели. – С. 44–47.
ІСТОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

Лесин В. Вихователі народної інтелігенції. – С. 51–56.

Білецький Ф. Ідейно-творчі зв’язки І. Франка і Леся Мартовича. – С. 57–63.

Яковенко В. До співробітництва Франка в “Зорі”. – С. 64–69.

Марченко Л. Мотиви поеми “Мойсей” у ліриці І. Я. Франка початку ХХ ст. – С. 70–76.
ПИТАННЯ ХУДОЖНЬОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

Шаховський С.. Франкові “Думи пролетарія”. – С. 79–86.

Халімончук A. Майстер пародії. – С. 87-95.

Білоштан Я. Майстерність критика. – С. 96- 102.

Скоць А.. Жанрові особливості філософських поем І. Франка (на матеріалі поем “Смерть Каїна” і “Мойсей”). – С. 103–111.
ФРАНКО І СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА

Домбровський О. Франко як дантолог. – С. 115–125.

Пачовський Т. Питання адекватності в оповіданнях І. Франка польською і українською мовами. – С. 126–133.

Гуць М. Іван Франко – дослідник сербо-хорватської народної пісні. – С. 134–139.
ПУБЛІКАЦІЇ

Дей О., Мороз М. Листи Івана Франка у львівських архівах. – С. 143–157

Попов П. Неопублікований віршований переклад І. Франком “Початкового літопису” з розвідкою та коментарями. – С. 158–167.
БІБЛІОГРАФІЯ

Мороз М. Іван Франко в мистецтві та художній літературі (Матеріали до бібліографії). –

С. 171–184.Мороз О., Мороз М. Франкознавство за 1965 рік. – С. 185–199.
скачать файлСмотрите также:
Міжвідомчий республіканський збірник. Випуск І. Іван Франко. Статті і матеріали. Львів: Видавництво Львівського університету, 1966. 200 с
15.43kb.
Іван Пашкевич (1880–1959) — бібліотекознавець, педагог, краєзнавець Тамара Литвин
227.51kb.
Рекомендована література
40.69kb.
«Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України»
32.02kb.
М. О. Зубрицька 200 р. Програма навчальної археологічно-краєзнавчої практики освітньо-кваліфікаційного рівня
130.27kb.
Іван Франко. Поема
117.65kb.
Джерела християнського сходу
2687.01kb.
 Регіональна історія України. Збірник наукових статей. Випуск – С. 67-78.  Ігор Студенніков, 2007
226.22kb.
Статті слід надсилати до 15 вересня 2007 за адресою: відділ організації наукових форумів державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського, майдан Волі, 1, м. Тернопіль, Україна, 46001
45.14kb.
Реферат іван Франко
54.44kb.
Основи екології’’ Для студентів фармацевтичного факультету заочної форми навчання Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького за спеціальністю – ‘‘Фармація’’
267.37kb.
Перспективы повышения конкурентоспособности экономики на основе кластеров
21.98kb.