klevoz.ru страница 1
скачать файл
БАЛАНС

Відкритого акціонерного товариства „БТА Банк”за станом на кінець дня 31 грудня 2007 року

тис.грн.Найменування статті

Примітки

31.12.2007р.

31.12.2006р.

1

2

3

4

5
АКТИВИКошти в Національному банку України та готівкові кошти банку
111282

21211Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, і цінні папери, емітовані Національним банком України
0

0Кошти в інших банках

Примітка 3

179874

43184Цінні папери в торговому портфелі банку
0

0Цінні папери в портфелі банку на продаж

Примітка 5

18998

10498Кредити та заборгованість клієнтів

Примітка 6

738426

195325Цінні папери в портфелі банку до погашення
0

0Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії
0

0Основні засоби та нематеріальні активи

Примітка 9

80288

13888

10


Нараховані доходи до отримання

Примітка 10

4726

730

11

Відстрочений податковий актив
866

248

12

Інші активи

Примітка 11

23693

2351

13

Довгострокові активи, призначені для продажу

Примітка 12

667

0

14

Усього активів

1158820

287435
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

15


Кошти банків:

405627

54888

15.1

У тому числі кредити, які отримані від Національного банку України
0

0

16

Кошти клієнтів

Примітка 13

649591

146816

17

Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком
0

0

18

Боргові цінні папери, емітовані банком
0

0

19

Нараховані витрати до сплати

Примітка 15

9294

1552

20

Відстрочені податкові зобовязання
3756

2451

21

Інші зобов’язання

Примітка 16

22809

20221

22

Усього зобов’язань
1091077

225928
Власний капітал

23

Статутний капітал

Примітка 17

48096

48096

24

Капіталізовані дивіденди
0

0

25

Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)
(245)

0

26

Емісійні різниці
3

3

27

Резерви та інші фонди банку
5486

3469

28

Резерви переоцінки, у тому числі:
11251

7343

28.1

Резерви переоцінки необоротних активів
11269

7353

28.2

Резерви переоцінки цінних паперів
(18)

(10)

29

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років
579

579

30

Прибуток/збиток звітного року, що очікує затвердження
2573

2017

31

Усього власного капіталу
67743

61507

32

Усього пасивів
1158820

287435

Голова Правління Ж.Ж.Єртаєв

Головний бухгалтер О.Г.Луценко
«03» березня 2008 р.

Луценко О.Г.(581-71-67)
скачать файлСмотрите также:
Про внесення змін до статутів комунальних підприємств
51.39kb.
Рішення двадцять восьмої сесії Нетішинської міської ради
30.31kb.
Порядок і розмір плати за надання послуги, найменування та реквізити нормативно-правового акту, яким встановлена ця плата грн
49.52kb.
Рішення 27. 0 2010 №1356 м. Чернівці Про найменування нової вулиці та провулків в м. Чернівцях
13.13kb.
Найменування статті
66.38kb.
Звіт про результати здійснення процедури відкритих торгів №41 від „20 серпня 2012 р. Замовник: Найменування
58.62kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів n 29 від 03. 03. 2011р. Замовник: Найменування
76.06kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій № від Замовник: Найменування
50.56kb.
Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі 17. 06. 2011р. Замовник: Найменування
97.23kb.
Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі Замовник: Найменування: Головне управління охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації
802.68kb.
Статті слід надсилати до 15 вересня 2007 за адресою: відділ організації наукових форумів державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського, майдан Волі, 1, м. Тернопіль, Україна, 46001
45.14kb.
Рішення конституційного суду україни
144.55kb.