klevoz.ru страница 1
скачать файл

УКРАЇНА

Івано-Франківська обласна державна адміністрація

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ


НАКАЗ

Від 12. 03.2013 р. м. Івано-Франківськ № 198


Про проведення 36-их обласних

змагань юних геологів
Відповідно до Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2008-2015 р. р., затвердженої сесією обласної ради від 28.03.2008 р. №516-20/2008 зі змінами та доповненнями від 27.03.2009 №773-29/2009, від 15.03.2010 №1026-37/2010, від 24.03.2011 №79-4/2011, від 16.09.2011 №241-9/2011, від 25.11.2011 №327-11/2011, від 23.11.2012 №726-19/2012, від 28.12.2012 №813-20/2012

НАКАЗУЮ:

1. Провести з 11 по 14 квітня 2013 року в с. Яблуниця Яремчанської міськради 36-ті обласні змагання юних геологів.

2. Обласному державному центру туризму і краєзнавства учнівської молоді (М. Ю. Косило) залучити для організації змагань та забезпечення їх суддівства членів Головної суддівської колегії згідно списку (додаток 1), на яких покласти відповідальність за безпосереднє проведення змагань.

3. Начальнику відділу освіти Яремчанського міськвиконкому (М. В. Сміх) сприяти в проведенні змагань та організації харчування учасників на базі Яблуницької ЗОШ І-ІІІст. Яремчанської міськради.

4. Начальникам відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій (міськвиконкомів) направити по одній команді учнів 6-11 класів для участі у змаганнях в с. Яблуниця Яремчанської міськради з 11 по 14 квітня 2013 року в кількості 5 учасників та 1 керівника, поклавши на нього відповідальність за збереження життя і здоров’я дітей в дорозі та під час проведення змагань.

Заїзд в с. Яблуницю Яремчанської міськради на дитячу т/б «Карпати» 11 квітня 2013 року до 13.00год.

5. Витрати на організацію та проведення змагань провести за рахунок коштів головного управління освіти і науки облдержадміністрації, передбачених на інші освітні програми (підпрограма “Обдаровані діти”, розділ ІІІ пункт 6) відповідно до кошторису (додаток 2).

Витрати на проїзд команди, відрядження керівникам команд здійснити за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника головного управління освіти і науки облдержадміністрації Гаврилюка І. О.

Перший заступник

начальника головного управління І. В. Будзак

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ

36-Х ОБЛАСНИХ ЗМАГАНЬ ЮНИХ ГЕОЛОГІВ

І. Мета змагань.

Обласні змагання юних геологів проводяться з метою:

- виховання любові та бережливого ставлення до рідної природи;

- пропаганди масових геологічних походів та основ геологічних знань;

- ознайомлення з сучасними методами пошуків родовищ корисних копалин, закріплення та перевірки навичок, здобутих у геологічних походах.
ІІ. Програма змагань.

Залікові види:

- змагання на геологічному маршруті, з мінералогії та петрографії, гідрогеологічних, радіометричних дослідів, побудови геологічного розрізу та геологічна конференція. Змагання проводяться згідно минулорічних умов.Незалікові види:

 • конкурси на кращу емблему та вимпел команди, стінну газету, конкурс «корифеїв», художньої самодіяльності.


ІІІ. Час та місце проведення змагань.

36-ті обласні змагання юних геологів проводиться з 11 по 14 квітня 2013 року в с. Яблуниця Яремчанської міськради Івано-Франківської області.

Заїзд учасників в с.Яблуниця Яремчанської міськради на дитячу т/б «Карпати» 11 квітня 2013 року до 13.00год.


ІV. Учасники зльоту-змагання.

До участі в змаганнях допускається одна команда від міста, району. Склад команди 5 учнів 6 - 11 класів та один керівник.


V. Умови прийому учасників та документація.

Розміщення команд в стаціонарних умовах.

Попередні заявки на участь в обласних змаганнях юних геологів в обов'язковому порядку надсилаються в облдержцентр туризму і краєзнавства учнівської молоді (76008 м. Івано - Франківськ, вул. Нечуя-Левицького,19, факсом 50-06-85 моб. тел. 097-9901957) до 6 квітня 2013 року.

Команда, що прибула на змагання, повинна мати: вимпел та емблему команди, необхідне геологічне спорядження для участі в залікових змаганнях, одну доповідь для виступу на геологічній конференції.

Іменна заявка на участь команди в змаганнях, затверджена директором школи (начальником відділу, управління освіти, якщо команда збірна), лікарем та печаткою медичного закладу подається в мандатну комісію в день заїзду. До іменної заявки додаються:

- паспорт (на учасників до 16 років свідоцтво про народження) або їх копії та учнівські квитки з фотографією.


VІ. Керівництво проведенням змагань.
Загальне керівництво підготовкою та проведенням обласних змагань юних геологів здійснюється обласним державним центром туризму і краєзнавства учнівської молоді. Суддівство змагань покладається на Головну суддівську колегію.
VІІ. Визначення переможців та нагородження.
Переможцем змагань є команда, що набрала найбільшу суму балів у залікових видах. Якщо дві або більше команди набрали однакову кількість балів перевагу має команда, що є кращою у виді «Геологічний маршрут». Команда, яка не приймала участі в будь-якому із залікових видів займає місце після команд, які виступали по повній програмі.

Команди – призери у комплексному заліку та їх керівники нагороджуються грамотами управління освіти і науки облдержадміністрації та кубками. Переможці та призери в залікових видах змагань і конкурсах нагороджуються грамотами обласного державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді.


VІІІ. Фінансування змагань.

Витрати на організацію та проведення змагань (проживання, харчування учасників змагань, оплату відряджень суддям, медичне забезпечення) провести за рахунок коштів головного управління освіти і науки облдержадміністрації.

Витрати на проїзд, відрядження керівнику команди здійснити за рахунок організацій, які направляють команди.

Додаток до умов змагань


УМОВИ

проведення обласних змагань юних геологів


Оцінка з кожного виду змагань та час їх виконання розподіляються так:
п/п

Вид змагань

Оцінка в балах

Контрольний час
1.

Мінералогія та петрографія

20

10хв. на учасника
2.

Геологічна конференція

20

20 хв. на учасника
3.

Геологічний маршрут

20

120 хв.
4.

Гідрогеологічні досліди

10

30 хв.
5.

Радіометричні досліди

15

90 хв.6.

Побудова геологічного розрізу

20

120 хв.

В змаганнях на геологічному маршруті учасники повинні вміти користуватись топографічною картою, туристськими та гірськими компасами ,знати гірські породи та найбільш поширені корисні копалини, вміти визначати елементи залягання гірських порід.

В змаганнях з геологічних досліджень (шліховий аналіз, гідрогеологічні досліди, мінералогія та петрографія) їх учасники повинні вміти робити найпростіші гідрогеологічні дослідження, відмивку шліху, визначати гірські породи і мінерали.

Кількість витраченого часу (в межах контрольного часу) з того чи іншого виду змагань на кінцевий результат не впливає, але при однаковій кількості балів у двох чи більше команд перевага надається команді, що витратила менше часу на його виконання.

УМОВИ ЗАЛІКОВИХ ЗМАГАНЬ.

7. Змагання з мінералогії та петрографії.

В змаганні з мінералогії та петрографії бере участь вся команда. Кожному учаснику команди пропонується для визначення сім зразків мінералів та три зразки гірських порід :Назви мінералів:

сірка, граніт, халькопірит, галеніт, сфалерит, кіновар, кальцит, доломіт, кварц, халцедон, опал, магнетит. Лімоніт, корунд, галіт, сільвїн, флюорит, олівін, гіпс, барит, апатит, фосфорит, топаз, рогова обманка, тальк,-

серпентин, каолініт, біотит, мусковіт, альбіт, лабрадор, мікроклін,

(ортоклаз) янтар, озокерит.Назви гірських порід:

габбро,базальт,граніт,ліпарит,обсидіан,галька,конгломерат,брекчія,пісок,піс- чаник, алевроліт, глина, аргиліт, вапняк, залізні руди, фосфорит, кам’яна сіль, гіпс, торф, кам'яне вугілля, нафта, сланці, мармур, кварцит, гнейс.

Визначення ведеться без допомоги додаткових засобів (шкала Мооса, кислота і т.д.).На виконання завдання дається 10 хвилин. Запис визначення ведеться в спеціальній обліковій карточці. Змагання оцінюється в 20 балів за правильну назву 7 мінералів та гірських порід. Використання посібників та проведення записів забороняється. В залік змагань входить середній бал із всіх балів набраних всіма учасниками команди.

11.Геологічна конференція.

На геологічній конференції команда виступає з однією доповіддю. Основою для доповіді служать матеріали, зібрані за період, що минув після попередніх змагань, що підтверджуються польовим щоденником.

Доповідь повинна бути написана акуратним почерком або надрукована і зброшурована. Для доповіді дається 10 хвилин. Для запитань, відповідей, дискусій відводиться до 10 хвилин по кожній доповіді. Всі доповіді зачитуються на пленарному засіданні. Пленарне засідання проводиться із 10 хвилинними перервами через кожні півтора години роботи. Вхід і вихід на пленарному засіданні вільний.

Геологічна конференція оцінюється в 20 балів.
Штрафні бали знімаються:
-за недоліки в змісті
:

а) недостатність опису мети (експедиції, походів) і методики (плану) їх


проведення - до 1 бала;

б) неповний опис власних спостережень - до 5 балів;

в) відсутність власних висновків - до 3 балів;
г)невикористання спостережень попередніх дослідників - до 1 бала;

д) відсутність чи неякісне виконання графічного матеріалу - до 3 балів ва

помилки в оформленні;

- відсутність номерації сторінок, рисунків, схем і т.п. -до 0,5 б.

- робота виконана на нестандартних аркушах паперу, незброшурована -

0,5 б.


 • відсутність переліку використаної літератури - до 0,5 бала.

 • неохайність \ до 0,5 б.

За помилки в польовому щоденнику:

а) відсутність топографічної прив'язки - до 1 б.

б) відсутність масштабу замальовок та їх орієнтування - до 1 б.

в) неохайне ведення записів - до 1 б.

г) відсутність прив'язки місця вибору зразків для колекції - до І б.

д) невірне визначення гірських порід - до 1 б.ІII Геологічний маршрут.

Два учасники повинні пройти маршрут (приблизно 1,6 км.) по 2-3 азимутах по закритій пересіченій місцевості, детально описати та замалювати одне контрольне відслонення, зробити на ньому заміри елементів залягання порід, відібрати і визначити зразки порід чи мінералів. Всі інші відслонення нанести на топооснову, зробити запис їх прив’язки в польовому щоденнику.

Для виконання даного виду змагань встановлюється контрольний час - 2 години. На старті учасникам видається польова книжка і топографічний план .місцевості, де вказано азимути кожного ходу маршруту і відстань у метрах. Учасники повинні прив'язати на топооснову всі ходи маршруту, відслонення та точки спостереження. На маршруті біля кожної контрольної точки видається облікова карточка для запису спостережень. Оцінюється:


 • ведення польової книги - до 7б .

 • прив'язка ходу маршруту та відслонень на топооснову - до 5 б.
 • визначення зразків гірських порід - до 4 б.

 • замір залягання на контрольному пункті -. до 4 б.

Всього : 20 балів. Штрафні бали знімаються : - за помилки при заповненні польової книжки:

 1. Відсутність прив'язки початкової точки маршруту - до 1 б.

 2. Неповний опис геологічних об'єктів та характерних форм
  рельєфу місцевості - до 2 б.

 3. Неправильне визначення гірських порід - до 1 б.

 4. Відсутність масштабу замальовки та її орієнтування - до 0,5 б.

 5. Неохайне ведення записів -до 0,5 б.

 6. Відсутність прив'язки кінцевої точки маршруту -до 1б.

- за помилки при нанесенні маршруту і точок спостереження на
топографічну основу :

1. Неправильна прив'язка ходів маршруту до карти - від 1 до 3 6.


2.Неохайне заповнення карти -до 1 б.

- за помилки при визначенні гірських порід: 1. Неправильне визначення зразків -до 3 б.

 1. Не вказано їх родовища та використання в н/г - до 1 б
  - за помилки в замірі елементів залягання :

1. Помилки в межах від 5° до 10° . - до 2 б.

2. Помилка більше 10° - до 4 б.

( помилка до 5° не штрафується).

За кожних 5 хвилин перевищення ліміту часу знімається 0,5 б. Команда, що порушила техніку безпеки або вийшла за межі маршруту із змагання знімається.IV.Гідрогеологічні досліди. .

За 30 хвилин два учасники повинні визначити дебіт струмка поплавочним методом та оформити запис в спеціальній обліковій карточці. Оцінка завдання - 10 балів. Приймають участь 2 члени командиШтрафні бали знімаються :

- за помилки вимірювання дебіту струмка в межах:


1. від 20% до 40% -4 б.

 1. від 40% до 60% -6 б.

 2. від 60% до 80% -8 б.

 3. від 80% і більше -10б.

При відхиленні заміряного дебіту від контрольного до 20% штрафні бали не знімаються. За кожні 5 хвилин перевищення ліміту часу знімається 0,5 бала.

VI.Радіометричні досліди. Приймають участь два учасники команди. До змагання входить :

- вмикання радіометра, перевірка режиму його роботи, зняття замірів


гамма - випромінювання по сітці на вказаній ділянці 10 X 10,
визначення місця епіцентру радіоактивності аномалії, складання
ізогамми та побудова плану ізогамми. Всі записи ведуться в спеціальній
обліковій карточці по радіометричних дослідах.

На даний вид змагання відводиться 90 хвилин. За правильне виконання команда одержує 15 балів.Штрафні бали знімаються:

 • за невірне визначення інтенсивності гамма-випромінювань в точках
  заміру ( помилка більше 20%) - за кожну точку 0,5 бала.(?)

 • за неправильне визначення епіцентру аномалій:

а) якщо епіцентр на плані знаходиться від достовірного положення на
відстані більше як 5 мм., то знімається 0,05 бала за кожний мм..(?)

б) - епіцентр не визначено -2бали


- за невірно побудовану ізогамму ( план ) - 2 бали

- за недбале оформлення облікової карточки - 1 бал

За кожні 5 хвилин перевищення ліміту часу знімається 0,5 бала.

УІІ.Побудова геологічного розрізу.

Один учасник від команди повинен по вказаній на геологічній карті лінії побудувати принциповий геологічний розріз. Для виконання завдання відводиться дві години.

Розріз будується на міліметровому папері. Геологічні границі проводяться чорним кольором, стратиграфічні підрозділи повинні бути забарвлені кольорами, прийнятими в геології для визначення вікових одиниць. На розрізі наносяться умовні позначення, подані на геологічній карті.

Для виконання цього виду змагань учасник повинен мати: простий олівець (ТМ або М), гумку, лінійку, кулькову ручку із чорним зарядом, олівці - лимонно-жовтий, оранжево-жовтий, травяно-зелений, голубий, світло-фіолетовий, оранжево-коричневий, сірий, коричневий, сіро-зелений, світлий (світлоболотний), сіро-зелений, темний(темно-болотний), синьо-зелений (морські хвилі). В даному виді змагання оцінюється: 1. Правильна побудова форм залягання гірських порід
  (складок,розривів,із зміщенням) -12 балів

 2. Правильна індексація товщин і розподілень,

правильні вікові співвідношення -4 бали

 1. Правильне оформлення умовних позначень -2 бали

 2. Правильний вибір вертикального розрізу -2 бали

Всього: 20 балів
Штрафні бали знімаються:

1. Помилки в побудові виходів гірських порід

а) в межах 1/3 розрізу . -4 бали

б) в межах 1/2 розрізу -6 балів

в) в межах 2/3 розрізу -8 балів

г) в межах всього розрізу -12 балів

2. Неправильний вибір вертикального масштабу розрізу - 2 бали

3. Неправильну індексацію товщин і неправильні вікові співвідношення шарів:

а) в межах 25% . -1 бал

б) в межах 50% -2 бали

в) в межах 75% -3 бали

г) в межах 100% -4 бали

5. Помилки в оформленні умовних позначень розрізу:

а) неповне оформлення умовних позначень - 1 бал

б) неправильне оформлення умовних позначень -2 бали

За кожних 5 хвилин перевищення ліміту часу знімається 0,5 бала.Незалікові вили змагань. 1.Художня самодіяльність.

Програма виступу складається з одного номера. При оцінюванні виступу беруться до уваги: геологічна тематика, масовість, артистичність, художність, оригінальність.2.В конкурсі "КОРИФЕЇВ" приймають участь всі учасники команди. "КОРИФЕЙ" визначається по найбільшій сумі балів за відповіді на 10 запитань.

3.Стінна газета.

При оцінюванні газети береться до уваги: наявність геологічної тематики, художнє оформлення, відображення роботи гуртка за рік, наявність гумору і сатири. В конкурсі стінної газети допускається будь-якій із номерів, випущених після минулорічних змагань.

3.Шліховий аналіз.В змаганні по шліховому аналізу беруть участь 2 учасники. Кожен учасник повинен за 15 хвилин відмити пробу до сірого шліху, зберігати при цьому закладені умовні " МІНЕРАЛИ".

Змагання оцінюється в 10 балів. Запис результатів заноситься до спеціальної карточки по шліховому аналізу. Крім збереження закладених умовних “ мінералів" оцінюється якість відмитого шліху по трибальній системі - "добре" , " посередньо ", " погано ".Штрафні бали знімаються:

 • за втрату кожного із закладених умовних " мінералів" - 1 бал

 • за посередню якість відмитого шліху - 1 бал

 • за погану якість відмитого шліху - 2 бали
  За кожні 5 хвилин перевищення ліміту часу знімається 0,5 бала.
скачать файлСмотрите также:
Наказ №198 Про проведення 36-их обласних змагань юних геологів
163.15kb.
Наказ №207/од про організацію проведення інтелектуальних змагань з базових дисциплін серед учнів сільських шкіл області у 2013 році
89.67kb.
Наказ №444 Про організацію та проведення Першості міста з водного туризму присвяченої Всесвітньому Дню туризма
41.83kb.
Наказ №289 м. Костянтинівка Про проведення другого (міського) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2012-2013 навчальному році
51.63kb.
Наказ №26 Про проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді
589.24kb.
Наказ №484 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 липня 2009 р за №693/16709
168.29kb.
Наказ №292/3585 Про затвердження Інструкції про порядок передачі документації та здійснення державної експертизи з енергозбереження на виконання п. 4 постанови Кабінету Міністрів від 15 липня 1998 р. №1094
1029.77kb.
Наказ №37 Про проведення ІХ міської олімпіади випускників школи І ступеня «Путівка в науку»
80.4kb.
Наказ №292 Про проведення міського заочного конкурсу з української мови Славутського відділення ман
105.48kb.
Наказ від 16 листопада 2009 року n 359 Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку організації та проведення громадських слухань для доведення розрахунку тарифу на послуги з утримання будинків І споруд та прибудинкової території
96.65kb.
Рішенням Президії Всеукраїнської громадської організації "Українська Федерація Воднолижного Спорту"
167.34kb.
Щодо підготовки та проведення оздоровчої кампанії влітку 2012 року
104.84kb.