klevoz.ru страница 1
скачать файлУКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА

РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

АДМІНІСТРАЦІЯ МОСКОВСЬКОГО РАЙОНУ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

вул. Блюхера, 27-Г, м. Харків, 61146

тел./факс (0572) 68-54-90,

ruo_mos@kharkivosvita.net.ua

Код ЄДРПОУ 02146334


УКРАИНА

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

МОСКОВСКОГО РАЙОНА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ул. Блюхера, 27-Г, г. Харьков, 61146

тел./факс (0572) 68-54-90 ruo_mos@kharkivosvita.net.ua

Код ЕГРПОУ 02146334НАКАЗ

22.10.2012 № 253


Про вивчення стану роботи

з фізичного виховання та

організації фізкультурно-оздоровчої,

спортивно-масової роботи в

загальноосвітніх навчальних закладах

№№ 23, 43, 103, 144, 167

Відповідно до річного плану роботи управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради на 2012 рік, з метою вивчення стану роботи з фізичного виховання та організації фізкультурно-оздоровчої, спортивно-масової роботи в загальноосвітніх навчальних закладах
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити:

1.1. Протоколи експертизи та самоекспертизи вивчення стану роботи з фізичного виховання та організації фізкультурно-оздоровчої, спортивно-масової роботи в загальноосвітніх навчальних закладах (додаток 1).

1.2. Склад експертної комісії:

Голова експертної комісії: Попова В.І. – заступник начальника управління освіти.

Члени експертної комісії:

Середа О.Б. – методист РМЦ;

Герасимов О.М. - керівник районного методичного об`єднання вчителів фізичної культури.

2. Експертній комісії:

2.1. Організувати та провести вивчення стану роботи з фізичного виховання та організації фізкультурно-оздоровчої, спортивно-масової роботи в загальноосвітніх навчальних закладах №№ 23, 43, 103, 144, 167.

05.11-08.11.2012

2.2. Результати перевірки узагальнити довідкою.

До 01.12.2012

3. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів №№ 23, 43, 103, 144, 167:

3.1. Забезпечити необхідні умови для проведення експертизи.

05.11-08.11.2012

3.2. Надати до управління освіти заповнені протоколи самоекспертизи.

До 05.11.2012

4. Михайленку О.С., завідувачу лабораторії комп'ютерних технологій в освіті, розмістити цей наказ на сайті управління освіти.

До 26.10.2012

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника управління освіти Попову В.І.


Начальник управління освіти О.В.Гресь
ПОГОДЖЕНО

Головний спеціаліст

з юридичних питань

З.В. Ігнатенко

22.10.2012
З наказом ознайомлені:

Попова В.І.____________

Середа О.Б.____________

Михайленко О.С._______

Середа О.Б.

Додаток №1

до наказу управління освіти

адміністрації Московського району

Харківської міської ради

від 22.10.2012 № 253Протокол експертизи (самоекспертизи)

вивчення стану роботи з фізичного виховання та організації фізкультурно-оздоровчої, спортивно-масової роботи в загальноосвітньому навчальному закладі № _______
п/п

Фактори, які забезпечують відповідний стан діяльності

Критерії оцінювання

Ступінь реалізації

Примітка


0

1

2

31


Нормативне забезпечення


 • Закон України «Про фізичну культуру і спорт» (2009);

 • Національна доктрина розвитку фізичної культури і спорту України;

 • План заходів на виконання доктрини розвитку фізичної культури і спорту України;

 • Державна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2007-2011 роки, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2006 №1594;

 • Наказ комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України № 153 від 25.07.2005 «Перелік типового обладнання і спортивного інвентарю спортивних і тренажерних залів для ЗОШ ….»;

 • Наказ № 458 від 02.08.2005р. «Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України»;

 • Спільний наказ Міністерства освіти і науки України і Міністерства України у справах молоді та спорту №479/1656 від 17.08.2005 «Про впровадження фізкультурно – оздоровчого патріотичного комплексу школярів України «Козацький гарт»;

 • Спільний наказ Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки України від 20.07.2009 №518,674 «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах»;

 • Комплексна міська програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Харкові на період 2006-2011 роки

 • Міської комплексної соціальної програма розвитку фізичної культури і спорту міста Харкова на 2012-2016 роки

 • «Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення базових дисциплін у 2012/2013 навчальному році;

 • Навчальні програми «Фізична культура»;

 • Навчальні програми для СМГ
2


Кадрове забезпечення

 • кількість учителів фізичної культури;

 • освіта;

 • що закінчив (ла);

 • педагогічний стаж;

 • категорія;

 • спеціалізація;

 • курси підвищення кваліфікації (дата проходження);

 • атестація (дата);

 • спортивне звання;

 • навантаження, в яких класах викладає
х

х

х

3
3

Організація навчально-виховної роботи

 • кількість дітей (мережа 1-11 кл.);

 • проведення медичних оглядів (дата);

 • віднесені за станом здоров'я по району на 01.11.2012:

 • основна група (%) від загальної к-сті учнів;

 • підготовча група (%) від загальної к-сті учнів;

 • спеціальна медична група (%) від загальної к-сті учнів;

 • звільнені (%) від загальної к-сті учнів;

 • кількість організованих СМГ;

х

х

х

3
 • план роботи школи на рік (наявність розділу);

наказ «Про організацію уроків фізичної культури в школі» (№ ___ від _______);

наказ «Про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури»;

списки учнів, які за станом здоров'я віднесені до підготовчої та спеціальної медичної групи (кількість);


 • педагогічна рада (розгляд питання про стан викладання предмету, дати розгляду);

 • розклад уроків 1-4 кл., 5-9 кл., 10-11 кл. (відповідність сан.-гігієн. вимогам);

 • накази про організацію роботи спеціальної медичної групи (СМГ, у разі її відкриття, № , дата, кількість груп, дітей в них);

 • розклад занять СМГ, журнал обліку роботи групи (використання програм).4

Фізкультурно-оздоровча

робота

Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі навчального дня:

 • -гімнастика до початку навчальних занять;

 • -фізкультхвилинки;

- години фізкультури в ГПД

Третій урок фізичної культури (заклади, що перевіряються станом на 01.11.2012): • початкова школа –

 • середні класи –

 • старша школа –
5

Наявність шкільної

документації

 • Положення про Спартакіаду «Спорт протягом життя»;

 • Положення про проведення міської Спартакіади «Спорт і школа»;

 • План спортивно-масових заходів на навчальний рік;

 • Положення про шкільну Спартакіаду з видів спорту;

 • протоколи змагань, звіти головних судів;

 • зведена таблиця результатів шкільної Спартакіади;

 • журнал обліку спортивно-масових заходів;

 • накази про проведення змагань;

 • річний звіт (форми 2 ФК);

 • наявність Листків здоров'я відповідно до вимог;

 • журнали з безпеки життєдіяльності на уроках фізкультури з видів спорту (за програмою).
6

Позакласна робота

Склад шкільного колективу фізкультури і розподіл обов’язків між його членами

План роботи шкільного колективу фізкультури;Робота спортивних секцій:

 • відсоток учнів, які займаються в них до загальної кількості учнів в школі;

 • кількість дівчат, які займаються в секціях;

 • кількість проведених змагань у школі за рік, скільки охоплено учнів (протоколи, звіти, сценарії тощо);

 • кількість учнів, охоплених усіма видами фізкультурної діяльності;
7

Орієнтовні

навчальні

нормативи

Орієнтовні навчальні нормативи - оцінювання стану фізичної підготовленості учнів:

 • наявність протоколів здачі нормативів учнями 5-9 та 10 класів за новою програмою, 1-4 та 11 класів – за програмою, що використовувалася у попередні роки (усі класи);8

Матеріальна база

 • Спортивний зал (кількість, розміри, ремонт, обладнання, освітлення тощо)

 • наявність спортивного інвентарю, його збереження;

 • спортивні майданчики, нестандартне обладнання;

 • придбання спортивного інвентарю (що, коли);

 • санітарний стан спортивних залів, роздягалень та підсобних приміщень9

Наочна

агітація

Стенди (вивішені на видному місці):

 • «Кращі спортсмени школи»;

 • «Спорт протягом життя»;

 • «Кращі результати школи»;

 • Інструкції з безпеки життжєдіяльності та правила поведінки під час занять;

 • Положення про шкільну Спартакіаду та інші;

Наявність навчальної та методичної літератури з різних розділів програми


10

Результативність

спортивно –

масової роботи

 • шкільні змагання, кількість (накази, заявки, протоколи, звіти головного судді тощо);

 • участь у районних змаганнях з видів шкільної Спартакіади, місця, які посіли;

 • участь у міських та обласних змаганнях, місця, які посіли;

 • наявність записів про участь у змаганнях у журналі обліку спортивно-масових заходів
11

Внутрішкільний контроль


 • форми, періодичність, довідки, накази тощо


12

Методичне об'єднання

 • план роботи (затвердження);

 • актуальність питань, що розглядаються;

 • протоколи засідань;

 • затвердження плану-графіку розподілу модулів вивчення фізичної культури у кожному класі (протокол)13

Урок фізичної культури

Планування роботи:

 • наявність навчальних програм;

 • план-графік розподілу навчального матеріалу на семестр, навчальний рік;

 • календарний план на семестр, навчальний рік;

 • плани-конспекти уроку;

 • відвідування уроку фізичної культури
14

Техніка

безпеки

 • інструкція з охорони праці, правила поведінки учнів у спортивному залі та на спортивному майданчику;

 • інструкція з охорони праці при проведенні спортивно-масових заходів;

 • інструкція з охорони праці під час проведення занять з усіх розділів програми;

 • журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;

 • журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці для учнів;

 • акт-дозвіл на експлуатацію спортивних залів (на кожен окремо);

 • акт-випробування на надійність спортивного обладнання;


Примітка: ступінь реалізації нормативних вимог:

0 відсутній;

1 незадовільний;

2 задовільний;

3 оптимальний.

Оцінка підраховується за формулою : К= = _______ ,

де N = (максимальна можлива кількість балів за протоколом),

n = _________ ( сума балів, виставлених експертом ).

Висновки, пропозиції: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Визначений рівень:

високий : 0,95< К < 1;

достатній : 0,65< К ≤ 0,95;

середній : 0,5 < К ≤ 0,65;

низький : 0 < К ≤ 0,5.
Експерт: підпис (П.І.Б.)
Директор школи

підпис (П.І.Б.)


Заступник директор з НВР

підпис (П.І.Б.)
скачать файлСмотрите также:
Наказ №253 Про вивчення стану роботи з фізичного виховання та організації фізкультурно-оздоровчої, спортивно-масової роботи в загальноосвітніх навчальних закладах №№23, 43, 103, 144, 167
125.14kb.
Положення про Всеукраїнську координаційно-методичну раду з питань розвитку фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в професійно-технічних навчальних закладах
71.8kb.
Довідка про стан організації харчування
47.94kb.
Положення про Спартакіаду Київського національного університету імені Тараса Шевченка серед студентів на 2012 2015 навчальні роки Мета та завдання
70.83kb.
Методичні рекомендації щодо організації роботи у навчальних закладах по вшануванню пам’яті жертв Голодомору Черкаси 2008
1080.73kb.
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Природознавство 5 6 клас. К.; Ірпінь: Перун, 2005
72.55kb.
Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах { Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти І науки n 61 ( z0288-03 ) від 05. 02. 2003 n 797 ( z1400-04 ) від 15. 10. 2004 n 432
96.39kb.
Наказ №47/а Про якість надання освітніх послуг та рівень навчальних досягнень учнів з інформатики
137.65kb.
Наказ №1008 Щодо організації навчально- виховного процесу
10.13kb.
Програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів
771.41kb.
Україна харківська обласна державна адміністрація головне управління освіти І науки наказ
94.99kb.
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 2-х класах загальноосвітніх навчальних закладах
200.1kb.