klevoz.ru страница 1
скачать файлУКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ

Н А К А З
03.03. 2011 № 37

Про проведення ІХ міської олімпіади

випускників школи І ступеня

«Путівка в науку»


Згідно з планом роботи Департаменту освіти Харківської міської ради на 2011 рік, на виконання основних заходів Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки та з метою стимулювання творчого розвитку учнів початкової школи, виявлення і підтримки обдарованих школярів, активізації творчої діяльності вчителів, підвищення рівня викладання базових навчальних предметів у школі І ступеня
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити:

1.1. Умови проведення ІХ міської олімпіади випускників школи І ступеня «Путівка в науку» (далі Олімпіади) (додаток №1).

1.2. Склад оргкомітету з організації та проведення Олімпіади (додаток №2).

1.3. Склад журі (додаток №3).

2. Олімпіаду провести в два етапи:

- І (районний) етап – березень 2011 року;

- ІІ (міський) етап – квітень 2011 року.

3. Оргкомітету Олімпіади:

3.1. Провести Олімпіаду на базі Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 Харківської міської ради Харківської області.

09.04.2011

3.2. Здійснити нагородження переможців Олімпіади.

09.04.2011

4. Науково-методичному педагогічному центру Департаменту освіти Харківської міської ради (Дулова А.С.) забезпечити підготовку, проведення Олімпіади та надання методичної, консультативної допомоги педагогам міста.

Березень - квітень 2011 року

5. Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Грідіна П.П.):

5.1. Підготувати та надати на затвердження кошторис витрат на організацію та проведення Олімпіади відповідно до Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки в межах бюджетних призначень на зазначені цілі у 2011 році.

До 19.03.2011

5.2. Забезпечити фінансування організації та проведення Олімпіади в межах затвердженого кошторису витрат.

6. Управлінням освіти адміністрацій районів Харківської міської ради, директору Харківської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів № 14 Тимченку А.Г.:

6.1. Довести інформацію щодо організації та проведення Олімпіади до педагогічних працівників та учнів підпорядкованих загальноосвітніх навчальних закладів.

До 10.03.2011

6.2. Провести І (районний) етап Олімпіади.

До 28.03.2011

6.3. Сприяти участі переможців І (районного) етапу у ІІ (міському) етапі згідно з умовами проведення Олімпіади.

09.04.2011

6.4. Відповідальність за збереження життя та здоров’я учасників Олімпіади покласти на керівників команд.

6.5. Подати до науково-методичного педагогічного центру Департаменту освіти Харківської міської ради інформацію про проведення І (районного) етапу та заявки на участь школярів у ІІ (міському) етапі Олімпіади (додаток №4).

До 01.04.2011

7. Директору Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №17 Харківської міської ради Харківської області Касеко І.І. створити умови для проведення ІІ (міського) етапу Олімпіади.

09.04.2011

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту освіти О.І. Деменко


З наказом ознайомлені:

Дулова А.С.

Грідіна П.П.

Касеко І.І.
Дулова А.С.

Воробйова Н.М.Додаток №1

до наказу Департаменту освіти

Харківської міської ради

від 03.03.2011 № 37
УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ

ІХ міської олімпіади випускників школи І ступеня

«Путівка в науку»


 1. Загальні положення

Міська олімпіада випускників школи І ступеня «Путівка в науку» (далі Олімпіада) є очною формою індивідуальних змагань учнів 4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів м. Харкова з трьох освітніх галузей:

 • українська мова;

 • математика;

 • природознавство.
 1. Основними завданнями Олімпіади є:

 • стимулювання творчого розвитку учнів початкової школи;

 • виявлення і підтримка обдарованих школярів та залучення їх до навчання у закладах освіти, що працюють з обдарованою молоддю;

 • підвищення інтересу до поглибленого вивчення української мови, математики та природознавства;

 • підвищення якості викладання базових навчальних дисциплін у школі І ступеня.
 1. Склад оргкомітету та журі

3.1. Для організації та проведення Олімпіади створюються оргкомітет і журі, склад яких затверджується наказом Департаменту освіти Харківської міської ради.

3.2. До організаційного комітету Олімпіади входять представники Департаменту освіти Харківської міської ради, науково-методичного педагогічного центру Департаменту освіти, директор навчального закладу, на базі якого проводиться турнір та директор Центру дитячої та юнацької творчості №3 Харківської міської ради.

3.3. До роботи у складі журі запрошуються викладачі Харківського гуманітарно-педагогічного інституту, методисти і вчителі загальноосвітніх навчальних закладів м. Харкова.


 1. Порядок і терміни проведення

4.1. Олімпіада проводиться у 2 етапи:

 • І (районний) етап – березень 2011 року;

 • ІІ (міський) етап – квітень 2011 року.

4.2. До участі в ІІ (міському) етапі Олімпіади запрошуються учні-переможці

І (районного), для учнів школи-інтернату І-ІІ ступенів № 14 (шкільного) етапу в освітніх галузях «Українська мова», «Математика», «Природознавство» (по 2 переможці в кожній освітній галузі).

4.3. Знання учасників перевіряються шляхом письмового опитування. Під час виконання завдань Олімпіади її учасники не мають права користуватися навчальними посібниками, довідковою літературою, таблицями, обчислювальними засобами.

4.4. Учасники Олімпіади отримують завдання українською або російською мовою і дають на них відповіді, в залежності від мови навчання (крім завдань з української мови).

4.5. Заклад освіти, на базі якого проводиться Олімпіада, готує приміщення, створює безпечні умови для учасників Олімпіади.

4.6. До місця проведення Олімпіади учні прибувають організовано у супроводі керівника команди – вчителя початкових класів та представника управління освіти адміністрації району Харківської міської ради. Керівники команди відповідають за життя та здоров¢я учасників Олімпіади, забезпечують їм належну морально-психологічну підтримку.
 1. Визначення переможців та їх нагородження

  1. Переможці олімпіади визначаються в особистій першості за освітніми галузями: «Українська мова», «Математика», «Природознавство».

  2. Переможцями ІІ (міського) етапу Олімпіади в кожній з трьох галузей вважаються учні, які набрали найбільшу суму балів. Розподіл дипломів І, ІІ та ІІІ ступенів здійснюється у співвідношення 1:2:3. Переможці нагороджуються дипломами Департаменту освіти Харківської міської ради та цінними подарунками.

  3. За згодою журі оргкомітет Олімпіади має право встановлювати додаткові заохочувальні призи за перемогу в номінаціях «Майбутній мовознавець», «Кращий знавець природи», «Найкмітливіший з кмітливих».

  4. Учасники ІІ (міського) етапу Олімпіади отримують сертифікати учасників та нагороджуються заохочувальними призами.

  5. Переможці Олімпіади у загальному заліку та номінаціях отримують право на позаконкурсне зарахування до закладів освіти, що працюють з обдарованими дітьми.

  6. Нагородження переможців відбувається в день проведення Олімпіади в актовій залі навчального закладу, де вона проходила.


6. Фінансування олімпіади

6.1. Фінансування Олімпіади здійснюється відповідно до Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки в межах бюджетних призначень на зазначені цілі.

6.2. Інші зацікавлені юридичні і фізичні особи мають право засновувати власні спеціальні нагороди для учасників Олімпіади та вчителів, які підготували її переможців.

Додаток №2

до наказу Департаменту освіти

Харківської міської ради

від 03.03.2011 № 37
Оргкомітет

ІХ міської олімпіади випускників шкіл І ступеня

«Путівка в науку»


Голова оргкомітету:

Деменко О. І. – директор Департаменту освіти Харківської міської ради.

Заступник голови оргкомітету:
Стецюра Т. П. заступник директора Департаменту освіти Харківської міської ради.

Члени оргкомітету:
Грідіна П. П. начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Департаменту освіти Харківської міської ради;

Гостиннікова О. М. методист науково-методичного педагогічного центру Департаменту освіти Харківської міської ради;

Калмичкова Л. А. методист науково-методичного педагогічного центру Департаменту освіти Харківської міської ради;

Касеко І. І. директор Харківської спеціалізованої школи І- ІІІ ступенів № 17 Харківської міської ради Харківської області;

Жиліна Л. В. директор Центру дитячої та юнацької творчості №3 Харківської міської ради.


Додаток №4

до наказу Департаменту освіти

Харківської міської ради

від 03.03. 2011 № 37
Оргкомітету міської олімпіади

випускників школи І ступеня

«Путівка в науку»


З А Я В К А
на участь у ІІ (міському) етапі ІХ міської олімпіади

випускників школи І ступеня «Путівка в науку»

____________________ району
з/п

Заклад освіти

(повна назва)

П.І.Б. учасників

(повністю)

Дата народження

Мова навчання

Освітня галузь

Місце у І (районному) етапі

П.І.Б. вчителя (повністю), який підготував учнів

1.


2.


3.


4.


5.


6.

Начальник управління освіти _________________ _______________________ПІБ виконавця, контактний телефон
скачать файлСмотрите также:
Наказ №37 Про проведення ІХ міської олімпіади випускників школи І ступеня «Путівка в науку»
80.4kb.
Наказ №1354 Про затвердження Положення про громадське спостереження Зареєстровано в Міністерстві юстиції за проведенням зовнішнього України 20 грудня 2011 р за №1481/20219 незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних
144.3kb.
Результати ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з економіки серед учнів Комінтернівського району Місце проведення хзош №20 Дата проведення 21 листопада 2010 року
93.66kb.
Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»
38.92kb.
Наказ №444 Про організацію та проведення Першості міста з водного туризму присвяченої Всесвітньому Дню туризма
41.83kb.
Наказ №407 Про порядок замовлення документів про освіту
42.5kb.
Наказ №289 м. Костянтинівка Про проведення другого (міського) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2012-2013 навчальному році
51.63kb.
Назва базового вищого навчального закладу з проведення олімпіади
44.42kb.
Рішення від 17 лютого 2009 року №1766 Про затвердження Положення про відділ бухгалтерського обліку Кіровоградської міської ради
54.13kb.
Наказ №198 Про проведення 36-их обласних змагань юних геологів
163.15kb.
Наказ №26 Про проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді
589.24kb.
Рішення від 19 лютого 2013 р. №47 м. Стаханов Про підготовку та проведення призову громадян України на строкову військову службу весною 2013 року
123.77kb.