klevoz.ru страница 1
скачать файл


Додаток 9

до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської службиКартка

із зразками підписів та відбитка печаткиНайменування

(прізвище ім'я по-батькові) власника рахунку

______________________________

_____________________________

______________________________Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/

ідентифікаційний номер згідно з ДРФО
Відмітка

органу Державної казначейської служби

Дозвіл на прийняття зразків підписів та відбитка печаткиМісцезнаходження______________________________

______________________________________________

номер телефону __________________.


Головний бухгалтер (заступник головного бухгалтера)
(підпис, ініціали, прізвище)

"___" _______ 20___ року


Найменування організації вищого рівня

______________________________

______________________________

______________________________


Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Інші відмітки
Найменування органу Державної

казначейської служби

______________________________

______________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ


Надаємо зразки підписів та печатки, які просимо вважати обов'язковими при здійсненні операцій за рахунками, зазначеними у переліку, що додається.

Чеки, платіжні, розрахункові та інші розпорядчі документи просимо вважати дійсними в разі наявності на них одного першого і одного другого підписів.


Продовження додатка 9

(зворотний бік документа)

________________________________________________________________________

(найменування власника рахунку)

Посада

Прізвище, ім'я та по батькові

Зразок підпису

Зразок печатки
Перший підписДругий підписСтрок повноваження з________до________ і підписи осіб, які тимчасово користуються правом першого чи другого підписів, засвідчуємо: *

Керівник** __________________________

(підпис, ініціали, прізвище)

Головний**

бухгалтер__________________________М.П. (підпис, ініціали, прізвище)

Повноваження і підписи керівника та головного бухгалтера, які діють відповідно до установчого документа, засвідчую:

________________________________________________________________________

(посада, підпис, ініціали та прізвище керівника або заступника керівника установи/організації вищого рівня)

"___" _______ 20__ року
М.П. установи/організації вищого рівня, що засвідчила повноваження

* Зазначається у разі оформлення тимчасової картки із зразками підписів та відбитка печатки.

** Підписується та завіряється печаткою у випадку оформлення тимчасової картки із зразками підписів та відбитка печатки, змін або доповнень підписів.

Місце для посвідчувального напису(у нотаріальному порядку)


Видані чекові книжки

дата

з номера

до номера

дата

з номера

до номера

дата

з номера

до номера

дата

з номера

до номера


скачать файлСмотрите также:
Номер телефону
65.9kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №16 від 21. 04. 2011 Замовник: Найменування дп «Миколаївський морський торговельний порт»
75.35kb.
Шоу барабанов Давлет Хана
27.16kb.
Наказ Державної податкової адміністрації України
341.87kb.
На прошлой неделе в редакцию нашей газеты поступило весьма интересное сообщение. Незнакомая женщина по телефону рассказала, что ей в руки попала очень ценная находка. Этой вещью оказалась ветеранская награда
21.91kb.
При выполнении заданий этой части обведите номер выбран­ного ответа кружком. Если вы выбрали не тот номер, зачеркни­те его и обведите номер правильного ответа
288.34kb.
Порядковий номер заявки, визначений заявником Дата одержання
50.65kb.
Інформація про недержавний пенсійний фонд Повне найменування фонду непідприємницьке товариство "відкритий недержавний пенсійний фонд "золотий вік" Місцезнаходження
389.23kb.
Страхование на время поездки
96.4kb.
За зачисление средств на расчетный счет Rietumu Banka комиссию не взимает
95.96kb.
Голос девушки с интонацией секретаря фирмы
24.76kb.
Отель Двухместный номер
76.87kb.