klevoz.ru страница 1
скачать файл


--> --> -->-->Меню сайта--> -->

 • -->Головна Сторінка

 • Оцінка

  • Оцінка об'єктів ...

  • Оцінка цілісних майн...

 • Реквізити компанії

 • Контакти

--> --> --> --> --> -->-->Статистика--> -->

-->
Онлайн всего: 0

Гостей: 0

Пользователей: 0

--> -->-->Інформація про Компанію та напрямки її діяльності
                Національна мережа аукціонних центрів створена при технічній та консультаційній допомозі USAID у лютому 1995 року. До складу компанії входять п’ять філій, розташованих в Автономній Республіці Крим, обласних центрах України та м. Києві.  Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1998 року №2066 Національна мережа аукціонних центрів перетворена в Державну акціонерну компанію «Національна мережа аукціонних центрів»
                Протягом тринадцяти років предметом діяльності Національної мережі аукціонних центрів є:

 1. Забезпечення прав громадян України на придбання акцій об’єктів приватизації за рахунок всіх існуючих платежів:

 • виконання всього комплексу заходів, що пов’язані з проведенням грошових аукціонів, спеціалізованих аукціонів за грошові кошти, продажем на конкурсних засадах іншого державного майна;

 • виконання всього комплексу заходів, що супроводжують продаж через аукціони або конкурси об’єктів незавершеного будівництва;

 • інформування населення через усі види засобів масової інформації та у спеціалізованих друкованих виданнях з питань приватизації та фондового ринку про процедуру проведення та результати аукціонів.

 1. Надання комплексу оціночних та консалтингових послуг, виконання робіт з питань підготовки підприємств до приватизації та післяприватизаційної підтримки, зокрема, по:

 • Незалежній оцінці індивідуально визначеного майна, цілісних майнових комплексів, необоротних і нематеріальних активів (у т.ч. об’єктів інтелектуальної власності), об’єктів незавершеного будівництва та законсервованих об’єктів, пакетів акцій та інших видів майна;

 • Підготовці проектів планів приватизації /планів розміщення акцій/, установчих документів господарчих товариств;

 • Організації пільгового та відкритого продажу акцій;

 • Реєстрації випуску акцій акціонерних товариств та інформації про їх випуск у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку;

 • розробці проектів планів реструктуризації та санації підприємств.

 1. Підтримка підприємництва, надання комплексу консультаційних та практичних послуг з питань:

 • організації бізнесу;

 • корпоративного управління;

 • діяльності на фондовому ринку;

 • інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності;

 • організації маркетингу;

 • розробки проектів планів реструктуризації, бізнес – планів, інвестиційних проектів, концепцій розвитку підприємств;

 • незалежної оцінки індивідуально визначеного майна, цілісних майнових комплексів, необоротних і нематеріальних активів;

 • створення філій, дочірніх підприємств;

 • сприяння залученню інвестицій;

 • управління проектами;

 • земле оціночних робіт;

 • бухгалтерського обліку, фінансового аналізу та контролю;

 • реструктуризації та санації підприємств;

 • консалтингу в галузі менеджменту інформаційних технологій та систем.

 

 1. Організація продажу та проведення аукціонів, торгів та конкурсів з продажу цілісних майнових комплексів, рухомого та нерухомого майна (у т.ч. вилученого, конфіскованого, безхазяйного, такого яке перебуває у заставі), майна підприємств-банкрутів, об’єктів незавершеного будівництва, пакетів акцій та інших цінних паперів, земельних ділянок, сертифікатів на право власності на земельну частку (пай), право оренди земельної ділянки та право оренди земельної частки (паю), посвідченої сертифікатом, сировинних ресурсів, інших матеріальних активів;

 • які перебуваюсь у державній власності;

 • які перейшли у власність держави;

 • які належать суб’єктам господарювання незалежно від форм власності та приватним особам.

 1. Продаж заставленого майна. Що реалізується відповідно до Законів України «Про заставу», «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та держаними цільовими фондами», а також арештованого майна, яке реалізується під час примусового виконання рішень відповідно до Закону України «Про виконавче провадження»

 2. Організація продажу та проведення аукціонів, торгів, конкурсів з продажу рухомого та нерухомого військового майна Збройних Сил України та інших військових формувань.

 3. Інформаційне забезпечення громадян, суб’єктів підприємницької діяльності та державних установ шляхом:

 • створення телекомунікаційних та інших електронно-інформаційних систем, надання інших послуг державним установам та суб’єктам підприємницької діяльності, пов’язаних з використанням телекомунікаційних та програмно-технічних засобів передачі інформації;

 • розробки, виробництва, впровадження та обслуговування систем та засобів технічного захисту інформації, надання послуг в галузі технічного захисту інформації;

 • створення та обслуговування реєстрів та баз даних суб’єктів підприємницької діяльності.

 

 1. Діяльність на фондовому ринку шляхом:

 • інформаційно-аналітичного обслуговування учасників фондового ринку;

 • моніторингу фондового ринку;

 • здійснення операцій з цінними паперами у випадках, не заборонених чинним законодавством;

 • участі в проектах з державними установами та суб’єктами підприємницької  діяльності по розвитку фондового ринку України.

 1. Технологічне консультування (інжиніринг)

 • інформаційні технології, автоматизація;

 • виробничий дизайн.

 1. Організація створення та забезпечення функціонування галузевого державного архіву фінансових посередників Фонду державного майна України.

 2.  Зовнішньоекономічна діяльність шляхом:

 • експорту та імпорту товарів послуг;

 • надання виробничих,  транспортно-експедиційних, консультаційних, маркетингових, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових, ревізійно-аудиторських, юридичних, туристичних та інших, не заборонених чинним законодавством України, послуг;

 • проведення міжнародних фінансових операцій та операцій з цінними паперами;

 • здійснення кредитних та розрахункових операцій;

 • надання представницьких, посередницьких, інформаційно-аналітичних, консультаційних та інших послуг іноземним компаніям;

 • створення господарчих товариств як на території Украйни, так і за її межами;

 • інших видів зовнішньоекономічної діяльності, не заборонених чинним законодавством України.

 1. Проведення операцій на ринку нерухомості.

 2. Організація науково-практичних семінарів по актуальних проблемах ринкових реформ.

 3. Благодійна та спонсорська діяльність.

 4. Здійснення видавничо-поліграфічної діяльності.

 5. Інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством.

У липні 2002 року Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» виступила засновником універсальної товарно-сировинної біржі, основними напрямками діяльності якої є:

 • котирування цін на товари;

 • інформаційне обслуговування членів біржі та її відвідувачів;

 • надання учасникам біржових торгів та іншим зацікавленим організаціям, підприємствам та громадянам інформації по товарах (послугах), що реалізуються на біржі;

 • консультування членів біржі та її відвідувачів про Правила біржової торгівлі, ситуації на товарному ринку, питанням ціноутворення тощо;

 • фінансовий захист учасників біржі та її відвідувачів при здійсненні біржових операцій.