klevoz.ru страница 1
скачать файл
Заняття № 6 (практичне - 7 год.)

Тема: ОГЛЯД МІСЦЯ ПРИГОДИ ТА ТРУПА НА МІСЦІ ЙОГО ВИЯВЛЕННЯ.

ЗАХИСТ АКТА СУДОВО - МЕДИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТРУПА.

ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ ЗАЛІК.

Місце проведення: навчальні кімнати курсу.

Мета: Оволодіти методикою огляду місця події, обов'язки лікаря при первинному огляді трупа, вміти провести огляд і описати труп на місці його знайдення. Навчитись самостійно складати «Акт судово-медичного дослідження трупа» при різних причинах смерті, формулювати діагноз і експертні.

Професійна орієнтація студентів. Успішне розкриття злочинів та подальше викриття злочинців у великій мірі залежить від того, наскільки вміло і доброякісно будуть проведені первісні слідчі дії – огляд місця пригоди та огляд трупа на місці його виявлення.

Згідно з ст. 192 КПК України "зовнішній огляд трупа слідчий проводить з участю судово-медичного експерта і в присутності двох понятих. Коли неможливо викликати судово-медичного експерта, то запрошується найближчий лікар". Тобто, лікар є обов'язковим учасником огляду трупа на місці його знайдення, причому спеціальність лікаря не має значення. При відсутності судово-медичного експерта це може бути лікар будь-якої спеціальності: патологоанатом, травматолог, терапевт, невропатолог, стоматолог і т.п. У зв'язку з цим кожний майбутній лікар повинен знати свої обов'язки на місці пригоди, вміти описати за певними правилами мертве тіло, допомогти слідчому у виявленні, вилученні та направленні на дослідження речових доказів. Ось чому тема є актуальною і важливою для вивчення у медичному вузі.Базовий рівень знань та вмінь. Для засвоєння теми кожний студент повинен:

1. Знати класифікацію смерті, відносні та достовірні ознаки смерті, термінальних станів і уявної смерті.

2. Уміти констатувати біологічну смерть людини.

3. Знати механізм умирання, його ознаки, морфологічну характеристику трупних змін.

4. Уміти визначити давність смерті на підставі закономірностей перебігу трупних явищ.
І. Практична робота - 9.00 - 13.00 (3 год.)

Ілюстративний матеріал. Об'єктом дослідження є макети місця події з муляжами трупів людей (вбивство та зґвалтування з вбивством), різноманітними слідами і речовими доказами. на занятті використовується навчальний компакт-диск «Судова медицина», Тернопіль: Укрмедкнига. - 2005, та навчальний відеофільм «Огляд трупа на місці події». Крім того, заняття ілюструється відповідними навчальними таблицями, фотографіями та експонатами кафедрального музею.

Методика виконання практичної роботи.

Робота № 1.: Огляд місця події та огляд трупа на місці його виявлення.

Заняття проводиться в навчальних кімнатах на макетах місця події. Студенти самостійно проводять огляд місця події, трупа на місці пригоди та складають "Протокол огляду місця події", в якому ретельно повинні бути відображені питання судово-медичного характеру ( результати огляду трупа, стан трупних явищ, сліди крові, сперми, інших виділень людського тіла тощо).

Після описання того, що являє собою місце події (житлова кімната, двір і т.ін.), стану оточуючої обстановки (порядок чи безладдя, в чому воно полягає) приступають до огляду трупа чи оточуючої обстановки. При огляді трупа треба вказати місце його розташування по відношенню до навколишніх предметів (виміряти відстань), де знаходиться голова, де – ноги. Відмічають загальні дані про труп: стать, вік (на вигляд), його довжину, будову тіла, вгодованість тощо. Докладно описують спочатку положення, а потім позу трупа: на якій поверхні він знаходиться, як розташовані голова, руки, тулуб, ноги по відношенню до решти частин тіла. Потім досліджують і описують одяг на трупі: який він, з якого матеріалу, в порядку він чи безладі, які на ньому забруднення чи інші сліди – їх форма, величина, напрямок потьоків тощо. Відмічають пошкодження одягу: локалізацію, форму, розміри, властивості країв, кінців. Досліджують і описують стан трупних змін: охолодження, трупне заклякання (як воно виражене і де), трупні плями (визначають стадію їх розвитку), висихання, ознаки гниття тощо. Описують відкриті частини трупа – голову, шию, руки, ноги тощо. Ретельно досліджують ушкодження на трупі: їх локалізацію, форму, властивості країв, кінців, дна ран, сліди крові. Відшукують сліди людських виділень, крові на оточуючих труп предметах, сліди пальців рук, укусів, сліди слини тощо. Докладно описують знаряддя злочину сліди крові на ньому. Вказують, які речові докази необхідно вилучити з місця події для лабораторного дослідження.

Огляд місця події та трупа на місці його знайдення супроводжують складанням схеми (плану), зображаючи на них труп, знаряддя злочину, різні сліди, оточуючі предмети тощо.Опрацювавши тему, кожний студент повинен знати:

1. Завдання огляду місця події та завдання лікаря на місці події при наявності там тіла людини.

2. Порядок огляду місця події та послідовність огляду трупа на місці події.

3. Методи та стадії огляду місця події.

4. Різноманітні сліди на місці події, особливості їх вилучення та упаковки.

вміти:

1. Оглянути і описати за певним порядком труп людини на місці події.

2. Описати різноманітні сліди (крові, рук, зубів, від дії травмуючих знарядь тощо) на місці пригоди.
ІІ. Семінарське обговорення практичної роботи - 12.30 - 14.00 (3 год.)

Під час семінару студенти по черзі зачитують складений ними "Протокол огляду місця події", зокрема – описання трупа, беруть активну участь в його обговоренні. Викладач корегує відповіді та підводить підсумки виконаній практичній частині. Далі відбувається захист виконаних студентами підсумкових «Актів судово-медичного дослідження трупа». Викладач спільно з студентами обговорює зміст цих актів, звертаючи особливу увагу на правильне формулювання секційного діагнозу та доказовість висновків і оголошує на прикінці семінару оцінки.Для обговорення на семінар виносяться наступні питання:

1. Поняття про місце події та організацію його огляду (особи, які беруть участь в огляді, їх процесуальне становище).

2. Завдання огляду місця події, завдання і роль лікаря на місці події.

3. Методи та стадії огляду місця події.

4. Порядок і послідовність огляду місця події в приміщенні та на місцевості.

5. Порядок і описання трупа на місці події.

6. Різноманітні сліди на місці події (крові, сперми, волосся, знаряддя злочину), особливості їх вилучення і упаковки.
Ситуаційні задачі:

1. Під час огляду трупа гр.Т ., 19 років , встановлено, що на його тілі є три колото – різані рани в ділянці лівої половини грудної клітки. На землі навколо трупа виявлено велику кількість плям крові. Хто зобов’язаний зібрати речові докази і направити їх для дослідження ?Відповідь: слідчий, який провить огляд місця події.
2. В кущах лісопаркової зони було виявлено труп невідомого громадянина з ознаками насильної смерті . Для огляду місця події виїхала слідча бригада у складі слідчого, криміналістів , тощо. До складу бригади був залучений лікар-хірург районної лікарні, який в цей час чергував. В якій якості лікар – хірург приймав участь в огляді трупа ?

Відповідь: в якості спеціаліста (фахівця).
3. На узбіччі дороги було виявлене нерухоме тіло людини. Серцебиття і пульс не виявлялися, дихання було відсутнє. Яке найперше питання за таких обставин повинен вирішити лікар при огляді місця події?

Відповідь: жива чи мертва ця людина і, якщо вона жива - розпочати негайні реанімаційні заходи.
ІІІ. Диференційний залік - 14.15 - 15.00 (1 год.)
Джерела інформації.
Основні:

1. Концевич І.О., Михайличенко Б.В. Судова медицина. – К., 1997. – С. 125-145.

2. Завальнюк А.Х. Судова медицина:Курс лекцій. – Тернопіль, 2000. – С. 522-538.
Додаткові:


  1. Завальнюк А.Х. Тлумачний словник судово-медичних термінів.– Тернопіль, 1999.

  2. Завальнюк А.Х., Франчук В.В. Судова медицина: Навч. посібник. - електронна книга. - Тернопіль:Укрмедкнига. - 2005.

  3. Муханрв А.И. Атлас-руководство по судебной медицине. - К., 1989. - С.27-148; 152-169.

  4. Огляд трупа на місці його виявлення: Навчальний відеофільм. - Тернопіль: Укрмедкнига. - 2006.

  5. Осмотр трупа на месте его обнаружения: Руководство для врачей/ Под ред. А.А.Матышева. – Л., 1989.

  6. Судова медицина: навчально-методичний посібник. - К.: «МП Леся», 2001. - С. 19-25, 105-118.Автори: проф. А.Х.Завальнюк, доц. В.В.Франчук

Затверджено на засіданні кафедри “___”_______________200__ р., протокол № ___


Переглянуто на засіданні кафедри “___”_______________200__ р., протокол № ___
скачать файлСмотрите также:
Огляд місця пригоди та трупа на місці його виявлення
56.58kb.
Організація праці менеджера
126.88kb.
1 При виконанні робіт на комп'ютерах необхідно дотримуватися вимог загальної та даної інструкції з охорони праці, пожежної безпеки
109.92kb.
Положення про вимоги до робочого місця (контори) приватного нотаріуса та здійснення контролю за організацією нотаріальної діяльності
79.46kb.
Наукова робота Виявлення індивідуальних особливостей особистості в одязі”, 2006 рік Виконала: Ратушна Ірина Науковий керівник: Козубай Людмила Іванівна Зміст
77.96kb.
Рішення №12/7 від 25. 01. 07 (п’яте скликання дванадцята сесія) „ Про погодження місця розташування об’єктів та дачу дозволу на розроблення проектів відведення земельних ділянок Розглянувши заяви та клопотання
47.58kb.
Пригоди Діда Мороза
135.54kb.
Огляд життя Александра Довженко
124.03kb.
Аналітичний огляд, постановка задачі
350.95kb.
Він сів, декілька секунд дивився на вогонь, и потім сказав: «Я думаю, все це почалося…це почалося с однієї людини, яку звали …просто неймовірно, що тобі не знайоме його ім’я. В нашому світі його знають усі…»
20.66kb.
Тема Інтерфейс програми Coreldraw. Огляд панелі інструментів. Знайомство з меню Вступ
1118.46kb.
Електричні явища в контактах
699.66kb.