klevoz.ru страница 1
скачать файл


Питання до підсумкової модульної контрольної роботи

 1. Поява перших операційних систем

 2. Поява мультипрограмних операційних систем для мэйнфреймів

 3. Операційні системи і глобальні мережі. Операційні системи міні-комп'ютерів і перші локальні мережі.

 4. Операційні системи і глобальні мережі. Розвиток операційних систем у 80-і роки.

 5. Операційні системи і глобальні мережі. Особливості сучасного етапу розвитку операційних систем.

 6. Операційні системи для автономного комп'ютера. ОС як віртуальна машина. ОС як система керування ресурсами

 7. Функціональні компоненти операційної системи автономного комп'ютера. Керування процесами. Керування пам'яттю. Керування файлами і зовнішніми пристроями.

 8. Функціональні компоненти операційної системи автономного комп'ютера. Захист даних і адміністрування. Інтерфейс прикладного програмування. Інтерфейс користувача.

 9. Мережні операційні системи. Мережні і розподілені ОС. Функціональні компоненти мережний ОС.

 10. Ядро і допоміжні модулі ОС.

 11. Ядро в привілейованому режимі.

 12. Багатошарова структура ОС.

 13. Апаратна залежність і переносимість ОС. Типові засоби апаратної підтримки ОС.

 14. Апаратна залежність і переносимість ОС. Машинно-залежні компоненти ОС.

 15. Апаратна залежність і переносимість ОС. Переносимість операційної системи.

 16. Концепція мікроядерної архітектури.

 17. Переваги і недоліки мікроядерної архітектури.

 18. Мікроядерні операційні системи.

 19. Монолітні операційні системи.

 20. Основні принципи побудови операційних систем. Принцип модульности. Принцип функціональної вибірковості. Принцип генеруємості ОС.

 21. Основні принципи побудови операційних систем. Принцип функціональної надмірності. Принцип віртуализациї. Принцип незалежності програм від зовнішніх пристроїв.

 22. Основні принципи побудови операційних систем. Принцип сумісності. Принцип відкритої і нарощуваної ОС. Принцип мобільності (переносимості). Принцип забезпечення безпеки обчислень.

 23. Мультипрограмування. Мультипрограмування в системах пакетної обробки. Мультипрограмування в системах поділу часу. Мультипрограмування в системах реального часу.

 24. Мультипроцессорна обробка.

 25. Поняття «процес» і «потік»

 26. Планування процесів і потоків.

 27. Планування і диспетчеризація потоків. Стану потоку.

 28. Алгоритми планування з витісненням та невитісненням.

 29. Алгоритми планування, засновані на квантуванні.

 30. Алгоритми планування, засновані на пріоритетах. Моменти перепланування.

 31. Мультипрограммування на основі переривань. Призначення і типи переривань.

 32. Диспетчеризація і приоритезация переривань в ОС.

 33. Системні виклики.

 34. Синхронізація процесів і потоків. Мети і засоби синхронізації.

 35. Критична секція. Блокуючі змінні. Семафори.

 36. Тупики. Синхронізуючі об'єкти ОС.

 37. Функції ОС по керуванню пам'яттю.

 38. Типи адрес.

 39. Алгоритми розподілу пам'яті. Розподіл пам'яті фіксованими розділами.

 40. Алгоритми розподілу пам'яті. Розподіл пам'яті динамічними розділами. Переміщувані розділи.

 41. Свопинг і віртуальна пам'ять.

 42. Сторінковий розподіл пам'яті.

 43. Сегментний розподіл пам'яті.

 44. Сегментно-сторінковий розподіл.

 45. Поділювані сегменти пам'яті.

 46. Кеширування даних.

 47. Задачі ОС по керуванню файлами і пристроями.

 48. Логічна організація файлової системи. Мети і задачі файлової системи. Типи файлів. Ієрархічна структура файлової системи.

 49. Логічна організація файлової системи. Імена файлів. Монтування. Атрибути файлів.

 50. Логічна організація файлу.

 51. Фізична організація файлової системи. Диски, розділи, сектори, кластери.

 52. Фізична організація й адресація файлу.

 53. Фізична організація FAT.

 54. Фізична організація s5 і ufs

 55. Фізична організація NTFS.

 56. Основні поняття безпеки.

 57. Політика безпеки.

 58. Базові технології безпеки.

 59. Сімейство ОС UNIX.

 60. Архітектура системи QNX.

Список літератури з дисципліни

Основна

 1. Дейтел Г. Введение в операционные системы М.: Мир, 1987.

 2. Иртегов Д. Введение в операционные системы. – «BHV-СПб»., 2008.

 3. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Сетевые операционные системы Спб.: Издательский дом Питер, 2007.

 4. Столлингс В. Операционные системы М.: Вильямс, 2008.

 5. Таненбаум Э. Современные операционные системы СПб.: Издательский дом Питер, 2010.

 6. Таненбаум Э., Вудхалл А. Операционные системы. Разработка и реализация. Классика CS. 3-е изд.+CD. – СПб.: Питер, 2007. – 704 с.

 7. Гордеев А. В. Операционные системы: Учебник для вузов. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2007. – 416 с.

Додаткова

 1. Андреев А.Г. и др. Microsoft Windows Xp: Home и Professional / Под общ. ред. А.Н. Чек марева. – СПб.: БХВ-Петербург, 2008. – 624 с.

 2. Кастер Хелен Основы Windows NT и NTFS М.: Русская редакция. 1996.

 3. Коффрон Дж. Технические средства микропроцессорных систем .: Мир, 1983.

 4. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. – Спб.: Издательский дом Питер, 2008.

 5. Р. Петерсен. Linux: Полное руководство: пер. с англ. – 5-е изд. – К.: Издательская группа BHV, 2009. -800 c.

 6. Робачевский А. Операционная система UNIX. – Спб.: BHV, 1999.

 7. Стивенс У. UNIX: Взаимодействие процес сов. – СПб: Издательский дом Питер, 2006.

 8. Таненбаум Э. Компьютерные сети. – СПб.: Издательский дом Питер, 2008.

 9. Таненбаум Э., Ван Стеен М. Распределенные системы. Принципы и парадигмы. – СПб.: Издательский дом Питер, 2003.

 10. Установка и настройка Windows. Самоучитель. – СПб.: Питер, 2004. – 208 с.

 11. Цикритис Д., Бернстайн Ф. Операционные системы. – М.: Мир. 1977.

 12. Эви Немет, Гарт Снайдер, Скот Сибасс, Трент Р. Хейн. Unix: Руководство системного администратора: Пер. с англ.. – К.: BHV, 2009 –832 c.

 13. Энди Ратбон. Microsoft Windows ME Millenium Edition для «чайников». – М.: Диалектика, 2001. – С. 320.
скачать файлСмотрите также:
Операційні системи і глобальні мережі. Операційні системи міні-комп'ютерів і перші локальні мережі
46.37kb.
Операційні системи однорангових мереж
214.64kb.
Робоча програма з навчального курсу "Комп’ютерні мережі" (за вимогами кмсонп) Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр
202.65kb.
Питання до самоперевірки
24.38kb.
“Основні етапи становлення і розвитку обчислювальних систем від абака до комп’ютера. Сфери застосування сучасної комп’ютерної техніки.”
187.93kb.
Лабораторна робота №11. Робота в локальній мережі (4 бали)
34.57kb.
Впровадження системи управління якістю в практику українського університету
91.51kb.
В статті відображено результати розроблення методичних основ оптимізації територіальної організації мережі біосферних заповідників та їх реалізації на прикладі України
212.04kb.
Висвітлено тенденції структурно-інституціональних освітніх перетворень в умовах трансформації українського суспільства. Досліджено історію розвитку та формування освітньої системи в суспільстві
110.44kb.
Програмні питання з курсу
142.8kb.
Нове будівництво, капітальний та поточний ремонт бібліотек м. Києва таблиця 1 – Прогнозні обсяги капітальних вкладень на розвиток бібліотечної мережі, тис грн
93.31kb.
Консультативних послуг з конфігурації комп'ютерних технічних засобів (впровадження системи управління інформаційною безпекою банку), код 72. 10. 1
342.31kb.