klevoz.ru страница 1
скачать файл


Організація життєдіяльності школи на основі

системного підходу за методикою КТС
(З досвіду роботи загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 33

Кіровоградської міської ради)
Школа – це священна домівка, де живуть учителі й учні.

Школа – це світ, у якому живе дитина.

Не всім дітям легко сприймати реальний світ, зрозуміти те, що хочуть від них батьки, вчителі. Найголовніше – дитина має знати, що, незважаючи на будь-які обставини, її люблять і завжди прийдуть на допомогу. Дитина, незалежно від характеру, здібностей, зовнішньої привабливості, матеріального статку батьків, має право не просто на життя, а на щасливе життя у школі…

Діти, без перебільшення – майбутнє будь-якої країни. Майбутнє закладається в освіті. А освіта тримається особистостями, що, привертаючи до себе дитячі серця, усвідомлюють своє покликання на Землі. Якість нашої освіти визначається тим, якими людьми стануть сьогоднішні учні, а це, у першу чергу, залежить від якості виховання і навчання в закладі освіти.

Дивлячись у майбутнє, пам’ятаючи про сторічний досвід школи, про людей, які тут працювали і працюють, про їх надбання і багаторічну працю, ми усвідомлюємо відповідальність за долю великої історії маленької школи, бо тут учили і навчались творчі, працьовиті і чесні люди, які без останку віддавали себе педагогічній професії.

Якою буде школа – залежить від усіх, хто живе школою і дбає про її майбутнє, не забуваючи її історію…

З архівних даних стало відомо, що першу школу в нашому мікрорайоні було засновано в подарованому будинку 1894 року. Вона належала до церковно-приходських шкіл Херсонської єпархії. В 1900 році школу було закрито.

У лютому 1910 року Єлисаветградська повітова земська управа на своєму засіданні, розглянувши питання «Про виконання плану розвитку шкільної мережі відповідно до Закону Російської імперії 1908 року «Про загальну освіту», ухвалила рішення розпочати будівництво шкільних приміщень у 38 пунктах повіту. Серед цих пунктів було і село Масляниківка. В березні 1910 року будівництво було розпочато, а у вересні школа вже працювала.

Масляниківська земська школа на три класи-комплекти заснована в 1910 році Єлисаветградською земською повітовою управою.

З 1910 року в школі вивчалися такі предмети: читання, письмо, арифметика. З 1911 року було введено працю і співи. 1912 року в школі відкрито бібліотеку. З 1918 року починається вивчення в школі української мови, а з 1921 року вона стає україномовною – усі предмети вивчаються українською мовою. За всі ці роки заклад жодного разу не змінював свого мовного статусу, але з середини 70-х років по 1997 рік у школі працювали окремі російськомовні класи.

З 1 вересня 1994 року школа має статус Кіровоградської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 33. А з 1995 року в школі введено профільний предмет «Кухарська справа». 2010 року школа відзначила свій почесний 100-річний ювілей.

Створення сучасної школи в незалежній Україні потребує нового підходу до мети освіти, змісту навчання та виховання. Позитивні зрушення неможливі без розвитку інтелектуальної еліти, оновлення системи роботи з педагогічними кадрами. Таким чином, науково-методична робота є важливою рушійною силою в розвитку загальноосвітньої школи.

Розв’язання завдань, поставлених перед школою життям, під силу тільки творчим вчителям, людям з високою свідомістю та професійною культурою. Завдання підтримки компетентності педагогічних кадрів вирішується через систему методичної роботи, яка має сприяти розвитку сучасного стилю педагогічного мислення, відпрацюванню професійних навичок, формуванню вчителя до професійної самоосвіти та самовдосконалення.

У 2009 році школа почала працювати над науково-методичною проблемою «Створення психолого-педагогічних умов для підвищення рівня навчальних досягнень і формування життєвої активності та загальної культури учнів». Шляхи реалізації проблеми визначені поетапними кроками:

І етап (2009-2010 н.р.) – «Форми і методи створення психолого-педагогічного простору в навчальному процесі для підвищення рівня навчальних досягнень учнів»;

ІІ етап (2010-2011 н.р.) – «Формування творчої особистості та професійної компетентності вчителя»;

ІІІ етап (2011-2012 н.р.) – «Діяльнісний підхід до створення умов зростання особистості учня через партнерство учасників виховного процесу в системі роботи КТД (колективно-творча діяльність)»;

ІV етап (2012-2013 н.р.) – «Результативність навчальних досягнень учнів як наслідок професійної майстерності та творчих здібностей педагога»;

V етап (2013-2014 н.р.) – «Узагальнення матеріалів, написання аналітичної довідки з науково-методичної проблеми, випуск до друку методичних рекомендацій».

Розпочавши працювати над науково-методичною проблемою, педагогічний колектив провів ряд заходів:

- педагогічні читання з теми «Формування особистості школяра в початковій школі»;

- моніторинг професійної компетентності вчителів з питань диференційованого підходу до навчання;

- педагогічна рада «Форми і методи створення психолого-педагогічного простору в навчально-виховному процесі»;

- методична рада «Втілення ідей В.О. Сухомлинського в сучасній школі».

З метою розвитку творчого потенціалу вчителя і становлення особистості педагога як суб’єкта власної життєтворчості у 2010-2011 навчальному році було проведено: науково-практичну конференцію з теми: «Професійна компетентність та компетенція вчителя», Тижні педагогічної майстерності, конкурс «Кабінет року». Педагогами школи було розроблено методичні напрацювання з досвіду роботи.

Вчителі школи – активні учасники семінарів та конференцій різного рівня. Впродовж останніх двох років адміністрація та вчителі школи брали участь у різноманітних заходах – Всеукраїнських форумах, семінарах-тренінгах, конференціях у місті та поза його межами з тем: «Розвиток демократичних процесів в освіті» (Колосова С.О., Бондар О.В.), «Стан і перспективи апробації шкільної навчальної літератури» (Бондар О.В.), «Становлення та розвиток громадсько-активної школи. Всеукраїнський фонд «Крок за кроком» (Колосова С.О.), Всеукраїнський фестиваль педагогічних інновацій в м. Черкасах, семінар голів методичних об’єднань області у м. Полтава (Котляренко Н.М.), «Психолого-педагогічні умови розвитку обдарованості особистості» (Кушнірова Н.І.), «Партнерство у навчанні» (м. Київ – Ішова В.О., Жук О.А., Стецюк Г.П., Фальченко Т.В.)

Заклад став місцем проведення обласних та міських семінарів для керівників шкіл та їх заступників, які організовані під керівництвом завідувача відділом освітнього менеджменту КОІППО імені Василя Сухомлинського Ткаченка В.П. Поряд з цим на базі школи вчитель української мови та літератури, лауреат конкурсу «Учитель року – 2009» Котляренко Н.М. проводила авторські семінари з проблеми «Творче мислення учнів: формування, розвиток, перспективи» із застосуванням інноваційних освітніх технологій.

Педагогічний колектив школи постійно поповнює скарбничку методичних розробок, які друкуються на сторінках фахових періодичних видань:

- педагогічний колектив видав документально-художню книгу «Від земської школи до загальноосвітнього навчального закладу», присвячену 100-річчю школи – Кіровоград: КОД, 2010;

- Ланецька В.В., учитель російської мови та зарубіжної літератури, працюючи над проблемою «Аналіз художнього тексту за допомогою навчального діалогу та елементів критичного мислення на уроках зарубіжної літератури», представила статтю «К пониманию гоголевской «Шинели» в тижневику «Зарубіжна література» № 22-24 за червень 2008 року;

- Бондар О.В., вчитель математики, заступник директора з навчально-виховної роботи, стаття «Проблема оцінювання якості шкільних підручників математики у процесі їх апробації», видана за матеріалами участі у Всеукраїнській науково-методичній конференції на базі КОІППО імені Сухомлинського в збірнику матеріалів Всеукраїнської науково-методичної конференції «Стан і перспективи апробації шкільної навчальної літератури» (2010 рік);

- Колосова С.О., директор школи, стаття «Екологічний гурток як одна із форм формування в школярів екологічної свідомості», була надрукована в журналі «Біологія. Екологія» № 27 за вересень 2010 року;

- Котляренко Н.М., вчитель української мови та літератури:

Українська література. 7, 8, 9 класи. Конспекти уроків / Уклад.: А.Пустовойт, В.Нудний. – Тернопіль : Мандрівець, 2010;

До храму власної культури. Уроки літератури рідного краю у школі. Методичний посібник. – Кіровоград : Видавництво КОІППО імені Василя Сухомлинського, 2008;

Учімо найсвятішого: Методичний посібник / Упоряд.: Л.П. Кричун, В.М. Нудний. – К. : Грамота, 2010;

Слово, звернене у майбутнє (Система уроків розвитку творчого мислення, 8 клас) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2009. – № 9. – С. 10–23;

Головного очима не побачиш // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2010. – № 4.-С. 8–11;

Творче мислення учнів: формування, розвиток, перспективи // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2009, жовтень. – № 28. – С. 2–5;

Відкриття світу літератури. Методичний посібник. – Кіровоград: Видавництво КОІППО імені Василя Сухомлинського, 2008;

Мультимедійні навчально-методичні посібники:

«Спроба відкриття особистості письменника»;

«Спроба відкриття поетичного світу».

Для сучасної школи потрібні висококваліфіковані вчителі, які постійно шукають і знаходять найбільш ефективні шляхи й засоби вирішення завдань навчання, виховання, розвитку учнів, підготовки їх до життя. Вирішення цих завдань потребує пошуків творчих шляхів удосконалення всіх ділянок методичної роботи, систематичного озброєння вчителів міцними та глибокими знаннями, підвищення ефективності їхньої праці. Тому ми будуємо методичну роботу так, щоб кожен учитель міг якнайповніше розкривати здібності й талант, розвивати ініціативу й творчий пошук, самореалізуватися в професійній діяльності, підвищувати інноваційну культуру. Впроваджуючи в навчально-виховний процес освітні інновації ,педагоги школи постійно застосовують інноваційно-комунікативні технології під час проведення уроків читання, математики, української літератури, зарубіжної літератури, музики, образотворчого мистецтва, географії та у виховній діяльності.

Минають роки, змінюються покоління, а Василь Сухомлинський ніби сьогодні пише про турботи української школи, дає мудрі поради вчителям, наводить зворушливі приклади зі шкільного життя, намагається вирішити «болючі» питання, робить наукові психолого-педагогічні узагальнення. Та головним для великого педагога є пекуче хвилювання про здоров’я, розвиток і виховання особистості учня. Про це піклується і колектив учителів.

Працюючи над науково-методичною проблемою, педагогічний колектив намагається творчо поєднати здобутки В. Сухомлинського та сучасні інформаційно-комунікативні технології навчання, бо саме це допомагає учням з цікавістю відкривати для себе красу світу, пізнавати і розуміти її серцем. Запорукою цьому є творчі можливості учнів, потужний учительський колектив.

Загалом, робота педагогічного колективу спрямована на те, щоб кожна дитина почувала себе комфортно, росла всебічно розвинутою особистістю, свідомим громадянином своєї держави.

Як відомо, профільне навчання – це вид диференційованого навчання, при якому враховуються освітні потреби, нахили та здібності учня і створюються умови для навчання старшокласників згідно з їх професійним самовизначенням.

Сучасний старшокласник прагне не тільки знати, які знання йому треба засвоїти, яких навичок набути, але й усвідомлювати, навіщо це йому знадобиться в подальшому житті. Профілювання саме й орієнтоване на індивідуалізацію навчання і соціалізацію учнів з урахуванням реальних потреб ринку праці.

Саме тому за ініціативою Жосана О.Е., який на той час був директором школи, в 1995 р. у нашій школі почалося впровадження трудового профільного навчання. Згідно з результатами діагностики учнів, учителів і батьків, рішенням педагогічної ради було організовано спеціалізовані 10 і 11 класи за профілем «Кухарська справа». Для школи придбана необхідна матеріально-технічна база, яка постійно поповнюється.

Основними завданнями профільного навчання є створення умов для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів старшої школи у процесі їхньої загальноосвітньої підготовки; виховання в учнів любові до праці, забезпечення умов для їхнього життєвого і професійного самовизначення, формування готовності до свідомого вибору й оволодіння майбутньою професією.

Упровадження профільного навчання здійснюється на основі раціонального використання варіативної складової змісту освіти з урахуванням пізнавальних інтересів, освітніх запитів, індивідуальних особливостей, життєвих планів учнів, створення реальних умов для повноцінного розвитку кожного школяра, орієнтації навчального процесу на кожну окрему особистість.

З метою вдосконалення матеріально-технічного забезпечення вчителі трудового навчання використовують велику кількість наочних засобів, бо без них неможливо розкрити зміст навчального матеріалу, створити в учнів необхідні уявлення, образи, розвинути їхню просторову уяву й технічне мислення, а також набути практичних навичок.

Це спонукає вчителів разом з учнями самостійно шукати шляхи поповнення навчально-матеріальної бази, створювати посібники, пристрої та обладнання для кабінету трудового навчання. На уроках профільного навчання учні навчаються не лише готувати їжу, але й виготовляти макети з пап’є-маше: вареники, пельмені, натюрморт із фруктів. У рамках шкільного конкурсу «Кабінет року» кабінет кухарської справи поповнився власноруч створеними стендами: «Квіткова клумба», «Овочеві шедеври», «Крупи та бобові»,«Макаронні вироби»,«Вкусные рецепты»,«Гороскоп «Твоё меню».

Профільному навчанню в закладі передує допрофільна підготовка для учнів 8-9 класів. Саме в цьому віці (12-13 років) підлітки починають проявляти цікавість до вибору подальшої освітньої траєкторії, оволодівають навичками, які дозволяють їм оцінити свої здібності,зробити попередній вибір.

Ведення профільного навчання в закладі передбачає:

- наявність високого фахового й загального освітньо-культурного рівня вчителів (Віватенко О.П., Зеніна В.М.);

- розробку нормативних документів;

- створення навчально-методичного забезпечення;

- оновлення матеріально-технічної бази;

- налагодження співпраці з позашкільними закладами (ліцей побутового обслуговування, ліцей сфери послуг, установи харчової промисловості).

Навчання та виховання – дві невід’ємні ланки навчально-виховного процесу. Провідною метою виховання залишається ідеал особистості, здатної приймати рішення в ситуаціях морального вибору, нести відповідальність за ці рішення перед собою, оточенням, державою.

Особистість дитини – занадто багатогранне й складне поняття, щоб її цінність визначати мірою засвоєння навчальної програми. Виховання особистості – найперше і найважливіше завдання нашої школи. Розвиток і виховання особистості не може бути достатньо ефективним за межами соціального середовища. Соціум, у якому знаходиться дитина та учнівський колектив, дають можливість виховувати особистість, допомагають дитині у самовизначенні життєвих позицій та розвитку творчості. Отже, домінуючою сферою життєдіяльності вихованця є дитячий колектив. Забезпечення комфортних безконфліктних і гуманістичних умов для розвитку особистості учня в дитячому колективі, реалізація його природного потенціалу повинні стояти в центрі всієї шкільної виховної системи.

Зрозуміло, що педагогічний колектив шукає нових шляхів, технологій, форм, методів системи виховання, спираючись на програму «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх закладів в Україні». Але кожен педагог школи, плануючи виховну роботу, має знайти відповідь на питання: • Як навчити дитину жити у світі?

 • Як спонукати дитину до саморозвитку, самореалізації?

 • Як виховувати та вчити самодостатню, успішну, творчу особистість?

Організація життєдіяльності школи базується на системному підході за методикою колективної творчої справи (КТС), що дозволяє зробити навчально-виховний процес цілеспрямованим, керованим і ефективним.


Система виховної роботи школи № 33

Методика колективно-творчих справ – це спосіб організації життя дитячого колективу, за якого діти та дорослі, як товариші в спільній справі, піклуються про поліпшення, зміну навколишнього життя та самих себе; планують, організовують і аналізують свою діяльність усі разом через думки, ідеї кожного, формуючи у праці дружні стосунки, повагу, взаєморозуміння й турботу.

КТС можуть відрізнятися формами і методами проведення та проходити як у класному, так і в загальношкільному колективі. Але в кожній КТС вирішується цілий ряд педагогічних завдань виховного процесу: розвиток колективних, демократичних основ життя, самостійності й ініціативи учнів, навичок самоврядування, активної громадянської позиції в сучасному світі та суспільстві.

Отже, в нашій школі методика КТС стала організацією життєдіяльності учнівського колективу та системою виховного процесу. Вона заснована під девізом доктора педагогічних наук І.П. Іванова: «Кожна справа творча, інакше − навіщо!». Головне − навчити дитину піклуватися про себе, про товариша, про свій колектив, про близьких та далеких людей у конкретних ситуаціях. Розвивальний зміст такої методики − в переході від близьких до середніх, а потім до далеких цільових перспектив. Для цього створюються різноманітні тимчасові групи, в яких дитина почуває себе спокійно, без тиску вчителя.

Робота розпочинається з планування на новий навчальний рік у травні. Шкільний учнівський комітет збирає пропозиції від активів класів. Обираються, обговорюються основні творчі справи на місяць і на рік. Обов’язково підводяться підсумки кожної ключової справи. В плануванні роботи на рік застосовуються різні види колективних творчих справ:


 1. Організаційні: колективне планування, засідання класних комітетів, вибори президента школи, випуск шкільної газети, рейди-перевірки.

 2. Пізнавальні: конкурс «Чудова сімка», День відкритих дверей, фестивалі тощо.

 3. Суспільно-політичні: уроки-диспути, уроки-суди, круглі столи, лінійки, політичні й історичні журнали, виховні тематичні години.

4. Художньо-естетичні: виставки літературних творів та творів образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва, виставки малюнків на асфальті, святкові концерти, тематичні вогники і вечори, фестивалі.

5. Спортивно-туристичні: спортивно-військові свята, походи, екскурсії тощо.

6. Трудові: трудові десанти, суботники, збір макулатури, акції, конкурси-виставки «Чим славетна моя сім’я».

На підготовчому етапі планування КТС на рік педагог-організатор і заступник директора з виховної роботи допомагають учням у виборі тем і напрямку справ, їх назв, девізів і мети. Проте робиться це так, щоб ініціатива йшла від самих дітей: вислуховуються їх пропозиції, ідеї. Педагог нарівні з дітьми бере участь в обговоренні, пропонує свої варіанти. Тож на загальношкільному засіданні учкому затверджується система роботи на рік, а саме: навчальний рік розподіляється на 9 місяців, у кожному з яких є ключова колективно-творча справа, яка має свою назву, девіз, мету, а організація і проведення здійснюється за напрямками:


Вересень громадянське виховання

КТС «Моя земля, мій рідний край − моя ти, Україна!».

Девіз: «Від родини до шкільної родини йде життя дитини».

Мета: формувати свідомість громадянина, патріота свого міста та Батьківщини, розвивати інтерес до навчання та пізнання самого себе, усвідомлення унікальності людини.

Жовтень – художньо-естетичне виховання

КТС «У людині все повинно бути прекрасним».

Девіз: «Не соромно не знати, а соромно не навчатися».

Мета: розвивати творчі здібності учнів, формувати основи естетичної культури, норми, принципи, ідеали, виховувати естетичні погляди, смаки, які ґрунтуються на народній етиці.
Листопад морально-правове виховання

КТС «Сумління − найкращий порадник».

Девіз: «Все добре переймай, та зла уникай».

Мета: формування цілісної моральної особистості з гуманістичними рисами, виховання демократичного світогляду й культури, яка не порушує права й свободу людини.
Грудень здоровий спосіб життя

КТС «Здоров'я − всьому голова».

Девіз: «Здоровому все здорово».

Мета: сформувати уміння і навички реалізації здорового способу життя, відповідального ставлення до власного здоров'я.
Січень – військово-патріотичне виховання

КТС «Миром дорожити − людям довго жити»

Девіз: «Ніхто не забутий, ніщо не забуте».

Мета: виховання патріотичних почуттів, поглиблення знань учнів про історію країни і міста періоду ВВВ.
Лютий творчий розвиток особистості

КТС «Я − особистість»

Девіз: «Хай сонце дарує ясне проміння,

Землі − стиглий колос і щедрі плоди,

Воду − криниці, небо − ярниці,

А дітям – усмішку завжди».Мета: виховувати всебічно розвинену особистість, розвивати пізнавальну активність, навички розумової діяльності та творчі здібності учнів.
Березень родинно-сімейне виховання

КТС «Вшануймо наших матерів».

Девіз: «Без насіння − немає коріння, без сім’ї − немає людини».

Мета: формувати у дітей почуття глибокої поваги до найдорожчих людей, виховувати доброту, милосердя, співрозуміння до батьків.
Квітень екологічне виховання

КТС «Природа − національне багатство».

Девіз: «Слава тобі, природо-матінка!».

Мета: виховання почуття відповідальності за навколишнє середовище, любові до рідної природи, поглиблення знань про довкілля, формування екологічної культури особистості.
Травень трудове виховання

КТС «Роботящі руки гори вернуть».

Девіз: «Без труда нема плода».

Мета: формування працелюбної особистості, цивілізованого господаря, виховання в учнів трудової навички та самообслуговування в школі.

Всі ці напрями передбачають тісну взаємодію між темами виховних заходів різних типів кожної КТС місяця, підпорядковуючи предметні тижні, декади, місячники, і в цілому вирішуючи основну проблему виховної роботи в школі.

Практична робота за методикою КТД (колективно-творча діяльність) у шкільному колективі може здійснюватися через учнівське самоврядування − шкільний парламент або через комісії з підготовки КТС.

Велику увагу колектив школи приділяє екологічному вихованню учнів, що сприяло створенню в середині 90-х років шкільного екологічного клубу «Юкка», який згодом став відомим далеко за межами області. Його засновником була вчитель біології Таран Д.Г. Створення клубу започаткувало багаторічну екологічну традицію. На сучасному етапі педагогічний колектив школи вдосконалює роботу в цьому напрямку за різноманітними формами. Колективно-творча справа як нововведення є новою активною екологічною пропозицією. У рамках екологічних КТС проводиться озеленення пришкільних територій та акція «Посади своє дерево»; залучаються учні до облаштування живих куточків у школі та на території в рамках Всеукраїнської акції «Квітуча Україна». Учасники гуртків активно беруть участь у різноманітних Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах екологічного напрямку, а саме:  • «До чистих джерел»;

  • Конкурс дитячого малюнку «Фарби землі»;

  • Акція «Діти за гуманне ставлення до тварин» та інші.

Досвід роботи за системою КТД є дієвим і ефективним. Тому цю справу з заохоченням сприйняли вчителі нашої школи, класні керівники і, починаючи з 2009 року, запровадили в систему виховної роботи школи № 33.

Аналізуючи результативність запровадження системи роботи, вже зараз можна впевнено говорити про суттєві зміни у виховному процесі. Виходячи з проблеми школи, проблема виховної роботи звучить так: «Діяльнісний підхід до створення умов зростання особистості учня через партнерство всіх учасників виховного процесу та соціуму в процесі впровадження КТД». Уже другий рік педагоги школи працюють над впровадженням методики колективно-творчої справи. Всі без винятку класи беруть участь у всіх загальношкільних КТС.

Червоною стрічкою в цьому році була означена надзвичайно важлива для всіх жителів шкільної країни подія − відзначення 100-річчя нашої маленької, але дружної школи. З приводу грандіозності такої дати творчим колективом школи був розроблений щодо відзначення цієї події план заходів, в яких могли взяти участь не окремі учні та вчителі, а кожен учень, кожен вчитель, кожна родина. Серед найяскравіших заходів можна відзначити: конкурс малюнку на асфальті «З Днем народження, школо!», конкурс привітальних листівок «Через століття з любов’ю в серці» та стіннівок під гаслом «Наче вулик наша школа», квітковий проект головної клумби школи, виставка декоративно-ужиткового мистецтва «Чим славетна моя сім’я», конкурс авторської учнівської поезії «Ліричні струни шкільної поезії», КТС «Учнівські династії» (яка виявила понад 90 родинних династій за 100 років), проведена копітка робота зі створення фільму про школу від дня її заснування до теперішнього часу, видання книги «Від земського до загальноосвітнього навчального закладу», і, нарешті, як фінальний підсумок, проведення святкового гала-концерту з участю учнів, учителів, батьків, випускників школи різних років.

Одним із головних завдань школи є розвиток творчого потенціалу інтелектуальної обдарованої дитини. Тому найбільш придатною є реалізація парадигми особистісно орієнтованої освіти, спрямованої на розвиток здібностей учня, створення діяльнісного навчального середовища, індивідуалізації педагогічного процесу, підготовки до життя та майбутньої діяльності, формування гуманістичного світогляду, активізації самостійної діяльності школяра, успішна адаптація здібностей учнів у соціумі.

Метою роботи школи з обдарованими дітьми є:

- об’єднання зусиль загальноосвітнього навчального закладу і позашкільних закладів, культурно-соціальних установ і громадських організацій у створенні оптимальних умов для розвитку та творчої реалізації обдарованих дітей;

- забезпечення пріоритетності системи пошуку, навчання, виховання і підтримки обдарованих дітей як важливого чинника майбутнього України.

Завдання:

- створення цілісної системи пошуку, відбору, навчання, виховання і підтримки обдарованих дітей;

- забезпечення сприятливого простору для інтелектуального, духовного, морально-етичного та фізичного розвитку учнів:

- зміцнення науково-дослідницької роботи учнів через співпрацю з МАНУМ; спільна участь учнів, учителів і науковців у науково-дослідницьких проектах;

- налагодження тісної взаємодії між школою та науковими установами;

- здійснення моніторингу індивідуальних творчих здібностей учнів.

У напрямку реалізації поставлених завдань роботи з обдарованими дітьми в школі проводяться певні заходи:

- створено банк даних «Творча обдарованість»;

- проводиться моніторинг досягнень обдарованих і талановитих дітей.


Структура системи роботи з обдарованими дітьми

Результати роботи педагогічного колективу з обдарованими учнями відзначені участю та перемогами в конкурсах, олімпіадах, змаганнях різного рівня, а саме: • Міжнародному конкурсі знавців української мови імені П. Яцика;

 • Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру»;

 • Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Т. Шевченка;

 • Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості, присвяченому Шевченківським дням;

 • Всеукраїнському конкурсі «Скажи, которая Татьяна…»;

 • Всеукраїнській екологічній грі «Геліантус – природознавство для дорослих»;

 • Всеукраїнській акції «Горобець – польовий птах»;

 • Всеукраїнському інтерактивному фізичному конкурсі «Левеня»;

 • Всеукраїнському інтерактивному природничому конкурсі «Колосок»;

 • Всеукраїнському конкурсі інформатики та комп’ютерної грамотності «Бобер»;

 • Всеукраїнському інтерактивному конкурсі з історії «Лелека»;

 • Регіональному конкурсі «Найкращий відгук на прочитану сучасну дитячу прозу серед учнів 4-5 класів»;

 • Фізкультурно-патріотичному фестивалі школярів України «Нащадки козацької слави»;

 • Міському конкурсі «Степові джерела»;

 • Міському інтелектуальному конкурсі скеред шкільних команд гри «Що? Де?» Коли?»;

 • Міському конкурсі знавців Конституції;

 • Міському конкурсі польської поезії;

 • Міському та обласному етапах конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося, брати мої!»;

 • Міському конкурсі учнівської творчості, присвяченому Т. Шевченку;

 • Міському фестивалі ДЮР;

 • Міському Фестивалі екологічних проектів учнівської творчості «ЕКОторба» − «Мій спосіб захисту оточуючого середовища»;

 • Міському конкурсі «Молода еліта».

Школа і весь педагогічний колектив рухається в напрямку постійного оновлення сучасного іміджу закладу, а саме: проведена копітка робота зі створення власного гімну та емблеми школи, випуску шкільної газети «33-й МЕРИДІАН», відкриттю власного web-сайту.

«З дитиною потрібно працювати, як із саджанцем. Спочатку повільно нагромаджувати сили росту, а потім переходити до формування майбутнього врожаю», − це слова В. Сухомлинського, які спонукають до надзвичайно бережливого ставлення до дитини, до ретельного створення системи роботи зі становлення майбутнього громадянина, до його життя в суспільстві. І ми бачимо наших дітей умілими, дотепними, творчими – під час творчих звітів, презентацій класів, методичних предметних декад та місячників; у трудовій діяльності – старанними, завзятими, натхненними. Вони складають вірші, гарно співають, показують свій артистизм, гостроту слова. Діти люблять школу, бо це не тільки уроки та перерви, тут буяє повнокровне життя, тут розкриваються можливості і таланти, і ми, педагоги, намагаємося сприяти цьому, звертаючись до педагогічної спадщини Василя Сухомлинського: «Духовне життя дитини повноцінне тільки тоді, коли вона живе в світі гри, казки, музики, фантазії, творчості. Без цього вона немов засушена квітка». Тому педагогічний колектив загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 33 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області працює під девізом: «Від творчого вчителя – до творчого учня!».

Вважається, що школа славиться своїми учнями та вчителями, та ми відчуваємо гордість і за своїх випускників…

«Я з великою вдячністю згадую своїх вчителів, рідну школу, таку, на перший погляд, невеличку, але затишну і вагому за змістом. Адже саме ця школа дала мені путівку в життя. Доземний уклін усім учителям. Це вони навчили нас любити рідне слово, користуватися книгою, повели у світ знань. Та найголовніше – навчили сіяти добро і пам’ятати слова В. Симоненка: «Ти знаєш, що ти − людина».


Шерета Т.І., колишній учитель української мови

та літератури школи, колишня учениця школи в 1968-1978 рр.
«Своїх учителів і рідну школу я запам’ятала на все життя: шляхетними, мудрими порадниками у кожній із життєвих ситуацій. Ці люди, справжні професіонали, вели нас шляхом знань, пильно вдивляючись нам у вічі: чи правильно розуміємо ми їхні вимоги. Їхні доброта, наполегливість та суворість дали свої плоди, ми стали справжніми людьми».
Сумена (Ковальова) С.П., випускниця школи 1986 року
«Не сподівалася я, що доля поверне мене в те святе місце, де пройшли мої найкращі шкільні роки. Погодьтеся, не кожному так щастить у житті! Моя мрія стати вчителем здійснилася. Звичайно, тепер є професії престижніші, з більшою заробітною платою, але я вважаю вчительську професію однією з найголовніших, яка покликана допомагати молоді розібратися в цьому бурхливому, часто нелегкому життєвому розмаїтті. Школа на сьогоднішній день – це справжній бастіон, який протистоїть тому, що впливає на формування дітей негативно».
Федоренко (Шевченко) О.М., випускниця 1991 року

та вчитель З Ш I-III ступенів № 33
«Наша школа нагадує мені маленьке казкове містечко гарних людей…».
Попова Анастасія, учениця 5 класу
«Під час уроків у школі тихо так, що здається всі просто бояться порушити вікову тишу поколінь учнів, спогади про яких зберігають сторічні стіни. Зате під час перерви школа перетворюється на веселий бджолиний вулик!».
Мілентій Катерина, учениця 9-А класу
«Школа – ніби колосок, що має корені – вчителів, стебло – знання, зернятка – учнів. Це все єдино. Ми не можемо одне без одного. Ми потрібні одне одному…».
Нагорний Владислав, учень 9-А класу

Звичайно, залишається багато невирішених питань та проблем, але вироблена стратегія розвитку школи, підтримка батьківської громадськості та усвідомлене ставлення учнів до певних змін у виховному просторі школи дає змогу сподіватися на позитивні результати в майбутньому. Висновок можна зробити один: діти школи згуртувалися в єдиний родинний колектив, якому дуже подобається працювати разом, допомагати один одному, вболівати за досягнення одне одного. Сьогодні ми сіємо, а завтра будемо збирати врожай!Автори:

Колосова Світлана Олегівна, директор школи;

Бондар Ольга Вікторівна, заступник директора з навчально-виховної роботи;

Кушнірова Наталія Іванівна, заступник директора з виховної роботи;

Крупченко Марина Василівна, заступник директора з навчально-виховної роботи;

Стецюк Ганна Петрівна, вчитель початкових класів.

Адреса: вулиця Микитенка, 35/21,

м. Кіровоград, 25019.Тел. (0522) 22-46-93.


скачать файлСмотрите также:
Організація життєдіяльності школи на основі системного підходу за методикою ктс
259.02kb.
Заступник директора Директор школи Крученова В. М. Алексєєнко В.І
204.41kb.
Тематичний план самостійної поза аудиторної роботи
171.21kb.
«Теоретичні основи безпеки життєдіяльності»
582.8kb.
Ідвищення конкурентоздатності регіональної економіки на основі формування кластерної моделі виробництва
339.36kb.
Посадова інструкція директора школи загальні положення
766.22kb.
Це поєднання оригамі та геометрії, що несе в собі оригінальність іншого підходу до геометричних задач
84.21kb.
Президенту України
23.59kb.
Наказ №37 Про проведення ІХ міської олімпіади випускників школи І ступеня «Путівка в науку»
80.4kb.
Вступ до школи – особливий момент у житті дитини. Це новий етап у розвитку малюка: нові форми діяльності, новий стиль відношень з однолітками та дорослими, фізіологічні перебудови
329.44kb.
Передвиборча програма кандидата на посаду керівника учнівського самоврядування Поддубного Нікіти, учня 9 класу Про себе
13.08kb.
Контрольна робота з навчальної дисципліни організація роботи з кадрами виконав: прізвище, ім’я, по батькові (повністю)
223.84kb.