klevoz.ru страница 1
скачать файл
ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням районної ради

від 16.03.2011 р. №_

ПРОГРАМА

збільшення посівних площ та нарощування обсягів виробництва гречки в районі у 2011, 2012 роках

  1. Паспорт програми

1.

Ініціатор розроблення програми

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Доручення голови обласної державної адміністрації від 17 вересня 2010 року № 120

3.

Розробник програми

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

4.

Співрозробники програми

Районна державна насіннєва інспекція

5.

Відповідальний виконавець програми

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

6.

Учасники програми

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, районна державна насіннєва інспекція, сільськогосподарські товаровиробники району

7.

Термін реалізації програми

2011, 2012 роки

7.1.

Етапи виконання програми (для довгострокових програм)

І етап: 2011,

2012 роки8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Районний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, тис. грн.

288 тис. грн.

9.1

коштів місцевого бюджету

288 тис. грн.

9.2

коштів інших джерел  1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Зернове господарство є основною складовою для розвитку більшості галузей сільськогосподарського виробництва.

Природно-кліматичні умови і ґрунтові ресурси району сприятливі для вирощування високих врожаїв всіх зернових культур, в тому числі і гречки, та отримання високоякісного продовольчого зерна.

Гречка – цінна круп’яна культура. Зерно гречки використовують на продовольчі цілі, а також гречка добре пригнічує бур’яни, як санітар очищає поле від них, створюючи сприятливі умови для наступних культур. Якщо створити належні умови вирощування, то можна отримати високі врожаї гречки.

Програма розроблена для розв’язання проблеми - забезпечення продовольчої потреби гречки в районі.


  1. Визначення мети програми

Метою програми є створення сприятливих умов для збільшення виробництва продовольчого зерна гречки, впровадження у виробництво нових високоврожайних сортів гречки для отримання подальшого підвищення врожайності.

Головним завданням насінництва є впровадження у виробництво нових високопродуктивних сортів, що гарантують високу якість насінницької продукції.

До рекомендованих для району сортів гречки належать Крупинка і Українка.
  1. Обґрунтування шляхів і заходів розв’язання проблеми

Структура посівних площ сільськогосподарських культур вдосконалюється з урахуванням потреб ринку в сільськогосподарській продукції.

За останні роки в структурі посівних площ постійно зростала частка зернових культур. У 2010 році зернові культури займали в структурі посівних площ 66,7%. Поряд з цим гречка займала в структурі посівних площ 0,04%. Так, якщо в 2005 році посіви зернових культур займали 65,7%, то поряд з цим гречка – 0,08%. Тому необхідно в структурі посівних площ розширити посів гречки.

Максимальний урожай гречки можна одержати лише в обґрунтованих сівозмінах після кращих попередників при дотриманні агротехнічних заходів: внесення добрив, обробіток ґрунту, догляд за посівами. Важливим для вирощування гречки є дотримання оптимальних строків посіву.

Сільгосппідприємствами району прогнозується посіяти щороку 1200 га гречки, щоб забезпечити продовольчу потребу гречки в районі. Для заохочення виробників гречки проводити щорічну компенсацію витрат, пов’язаних із його вирощуванням, за рахунок коштів районного бюджету із розрахунку 120 грн. за 1 га посіяної гречки. Виплату коштів проводити після сходів.

Виконання програми дасть можливість наростити обсяги виробництва гречки до 1080 тонн щорічно, щоб повністю забезпечити продовольчу потребу гречки в районі.5. Обсяги та джерело фінансування, строки та

етапи виконання програми
Пріоритетними завданнями є: збільшення посівних площ гречки, нарощування обсягів виробництва гречки.

Фінансування програми планується з районного бюджету в розмірі 144 тис. грн. і виконується в 1 етап 2011, 2012 років.
Обсяги коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання програмиУсього витрат на виконання програми

2011 рік

2012 рік

Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі144 тис. грн.

144 тис. грн.

288 тис. грн.

районний бюджет

144 тис. грн.

144 тис. грн.

288 тис. грн.6. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники
Виконання програми передбачає виконання наступних заходів:

  • довести виконавцям заходу завдання з посіву гречки;

  • провести посів високопродуктивними сортами;

  • здійснювати контроль за насінням та посівом гречки;

  • дотримання агротехнічних вимог вирощування;

Результатом виконання заходів програми передбачено розширення площ посівів гречки та нарощування обсягів виробництва.


  1. Напрямки діяльності та заходи програми
з\п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк вико-нання заходу

Виконавці

Джерела фінан-сування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис. гривень, у тому числі:

Очікуваний результат

2011

2012

1.

Збільшен-ня посівних площ

1.1. Довести виконавцям заходу завдання з посіву гречки

2011, 2012 роки

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

без фінан-сування

-

-

соці-альний

1.2. Провести посів високо продуктивни-ми сортами

2011, 2012 роки

Сільськогосподарські товаровироб-ники району

районний бюджет

144,0

144,0

2011р.

-1200га
2012р. – 1200га

1.3. Здійснити контроль за насінням та посівом гречки

2011, 2012 роки

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, районна державна насіннєва інспекція

без фінан-сування

-

-

соці-альний

2.

Нарощування обсягів виробництва гречки

2.1. Дотри-мання агротехнічних вимог вирощування

2011, 2012 роки

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, сільськогосподарські товаровиробники району

без фінан-сування

-

-

щороку до 1080 тонн
  1. Координація та контроль за ходом виконання програми


Координація та контроль за ходом виконання і відповідальність за взаємне інформування учасників програми покладається на управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації.
скачать файлСмотрите также:
Паспорт програми
66.91kb.
Розпорядження першого заступника
52.71kb.
Кадастровый паспорт Что такое Кадастровый паспорт
37.83kb.
Памятка туриста Перед отъездом
60.08kb.
Зміст вступ Постановка задачі Математичний опис задачі
168.17kb.
Інформація про стан фінансування Козятинської районної програми розвитку малого підприємництва у І півріччі 2012 рік
250.26kb.
75 Pleasant Street, Malden, Massachusetts 02148-4906 Телефон: (781) 338-3000
18.49kb.
Пол.. 19 года рождения, место рождения:, паспорт №, выдан
16.53kb.
Аналіз стану шкільної біологічної освіти засвідчив певні здобутки у цій галузі. Розроблені різнорівневі навчальні програми; удосконалюються підручники та посібники
144.19kb.
Паспорт образовательной программы учебной дисциплины
179.24kb.
Повідомлення на обробку персональних даних
37.35kb.
Навчання математики в 5-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2012/2013 навчальному році буде здійснюватися за програмами, надрукованими у збірнику Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика
417.96kb.