klevoz.ru страница 1
скачать файл
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЕЛЕКТРОННУ ЧИТАЛЬНУ ЗАЛУ БІБЛІОТЕКИ КДПУ
Електронна читальна зала бібліотеки Криворізького державного педагогічного університету - це термінальна система доступу до інформаційних електронних ресурсів бібліотеки університету та Інтернет - ресурсів.

Електронна читальна зала орієнтована на широке коло користувачів і вирішує такі основні завдання:

- наукове, спрямоване на глибоке вивчення теми (предмета) професорсько-викладацьким складом, аспірантами та студентами КДПУ;

- освітнє, в межах якого йде підтримка як формальної, так і неформальної освіти, шляхом надання не тільки навчального матеріалу, а й необхідної додаткової літератури;

- довідкове, спрямоване на задоволення потреб в інформації одноразового характеру з широкого кола питань;

- просвітницьке, в рамках якого формуються колекції, спрямовані на розповсюдження інформації з різноманітних галузей знань;

- фондоутворювальне - електронна читальна зала доповнює фонди традиційних структурних підрозділів бібліотеки КДПУ документами, які існують тільки в електронному вигляді;

- інформаційно-аналітичне, яке сприяє створенню сервісів електронної доставки документів, що передбачає оцифровування документів підвищеного попиту, електронні аналоги яких мають зберігатися.

Концепція електронної читальної зали має на меті обґрунтування основних засад та напрямків розвитку електронної бібліотеки університету. Вона визначає політику формування та представлення електронної читальної зали і є основою для розробки профілю її комплектування, визначає пріоритети у відборі видань для переведення в електронний вигляд, вирішення технологічних проблем.

Електронна читальна зала бібліотеки КДПУ забезпечує своїм користувачам:

  • доступ до різноманітних електронних документів у базі даних бібліотеки;

  • можливість оперативного пошуку у великих обсягах різнорідної інформації;

  • користування електронним каталогом бібліотеки;

  • доступ до мережі Internet, вихід на Web-сайти вітчизняних та зарубіжних бібліотек, а також до повнотекстових баз даних;

  • самостійну роботу з текстовими редакторами;

  • запис на електронні носії інформації;

  • реалізацію новітніх форм бібліотечного та інформаційного обслуговування.

Електронна читальна зала бібліотеки КДПУ є універсальною за змістом і містить основні види електронних документів.

Хронологічні рамки для документів, що поповнюють електронну читальну залу не встановлюються.

Тематичний склад ресурсів електронної читальної зали визначається відповідно до навчального, наукового та виховного процесів університету. Формування колекцій електронної читальної зали бібліотеки КДПУ здійснюється на основі існуючих електронних ресурсів структурних підрозділів університету (бібліотеки, факультетів, кафедр і т. ін.), а поповнення - за рахунок електронних копій друкованих видань, надання науковцями та співробітниками КДПУ електронних версій своїх публікацій, видань, отримання електронних документів із зовнішніх джерел (сайти в Інтернеті, придбання електронних документів на оптичних компакт-дисках, обмін з іншими бібліотеками та навчальними закладами), сканування документів з фонду бібліотеки.

Проекти створення електронних колекцій для включення їх до електронної читальної зали подаються кафедрами, окремими науковцями, викладачами та спеціалістами університету, колективом та адміністрацією бібліотеки КДПУ і розглядаються на методичній раді бібліотеки. Проекти та списки документів на сканування розглядаються та затверджуються адміністрацією бібліотеки. Відбір повних текстів документів із зовнішніх джерел здійснюється адміністрацією бібліотеки та відділом комплектування. Прийом, перевірка, реєстрація та резервне копіювання електронних документів здійснюється сектором інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення бібліотеки.

Консультації користувачам електронної читальної зали надає сектор інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення. Бібліотекар електронної читальної зали здійснює моніторинг використання її ресурсів.

Електронна читальна зала бібліотеки Криворізького державного педагогічного університету являє собою сучасний інформаційний продукт, який є важливою складовою частиною інформаційно-освітнього простору університету в цілому.
ПРИЙНЯТО

на засіданні методичної ради бібліотеки 6.01.2010 року.
скачать файлСмотрите также:
Положення про електронну читальну залу бібліотеки кдпу
30.98kb.
Положення про кабінет математики розроблено на підставі Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом міністерства освіти і науки України від 20. 07
89.98kb.
Про внесення змін до Положення про дошкільний навчальний заклад
10.37kb.
Модельний підхід у дослідженні технологічного забезпечення електронної бібліотеки Зроблено теоретичне узагальнення питань технологічного забезпечення електронної бібліотеки. Розглянуто поняття «електронна бібліотека»
168.85kb.
Положення про систему управління безпекою руху поїздів у Державній адміністрації залізничного транспорту України І. Загальні положення
541.73kb.
Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи ревізійної комісії Товариства
102.63kb.
На підставі закону України «Про загальну середню освіту». Положення про кабінет інформатики та ікт навчання загальноосвітніх навчальних закладів, затверджено наказом мон україни від 20. 05. 2004 р
13.88kb.
І. Аналіз роботи бібліотеки Костянтинівської зош І-ІІІ ступенів за минулий рік
319.17kb.
4. Приватному підприємству "Майя"
23.64kb.
Положення про профспілкову організацію працівників освіти І науки України Шосткинського інституту Сумського державного університету Загальні положення
143.33kb.
Положення 16 вересня 2004 року м. Суми №2 Про порядок використання коштів, передбачених на виплату стипендії для надання матеріальної допомоги та заохочення І. Загальні положення
38.69kb.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
38.68kb.