klevoz.ru страница 1страница 2
скачать файл

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 березня 2002 р. N 401

Київ

Про затвердження Положення про використання повітряного простору УкраїниІз змінами і доповненнями, внесеними
 постановами
 Кабінету Міністрів України
 від 4 вересня 2003 року N 1402,
 від 8 вересня 2004 року N 1174,
 від 15 червня 2006 року N 836,
від 27 грудня 2008 року N 1133,
 від 1 липня 2009 року N 680
,
 від 18 липня 2012 року N 657


Додатково див. наказ
 Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації
 від 6 травня 2005 року N 303,
оголошення
("Офіційний вісник України", N 40, 21 жовтня 2005 р.,

"Офіційний вісник України", N 4, 8 лютого 2006 р.)

Відповідно до статті 10 Повітряного кодексу України Кабінет Міністрів УкраїниПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Положення про використання повітряного простору України (додається).

 


Прем'єр-міністр України 

А. КІНАХ 

Інд. 21


 

ЗАТВЕРДЖЕНО


постановою Кабінету Міністрів України
від 29 березня 2002 р. N 401 

ПОЛОЖЕННЯ


про використання повітряного простору України

(У тексті Положення слова "Держкомкордон" та "Прикордонні війська" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Адміністрація Держприкордонслужби" та "Державна прикордонна служба" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2003 року N 1402)

(У тексті Положення слова "Головний центр координації авіаційних робіт з пошуку і рятування" в усіх відмінках замінено словами "Державна авіаційна пошуково-рятувальна служба (Укравіапошук)" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 року N 836)

(У тексті Положення слова "Мінтранс", "Укравіатранс", "органи управління Військ ППО" "чергові сили Військ ППО" і "головнокомандувачі видів Збройних Сил" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Мінтрансзв'язку", "Державіаадміністрація", "органи управління Повітряних Сил Збройних Сил", "чергові сили з протиповітряної оборони Збройних Сил" і "командувачі видів Збройних Сил" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 року N 1133)

(У тексті Положення слово "Мінтрансзв'язку" замінено словом "Мінінфраструктури", слово "Мінпромполітики" - словами "Агентство держмайна" у відповідному відмінку, а слово "Державіаадміністрація" в усіх відмінках - словом "Державіаслужба" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 року N 657)

I. Загальні питання

1. Це Положення визначає порядок організації та використання повітряного простору України (далі - повітряний простір) юридичними і фізичними особами - користувачами повітряного простору, а також органами, що здійснюють контроль за дотриманням порядку використання повітряного простору, управління використанням повітряного простору та обслуговування повітряного руху (далі - ОПР). Діяльність державних органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування, пов'язана з використанням повітряного простору, яка може загрожувати безпеці польотів повітряних суден та інших літальних апаратів, провадиться відповідно до вимог цього Положення в частині, що стосується порядку використання повітряного простору.

2. У цьому Положенні наведені нижче поняття вживаються у такому значенні:абзац другий пункту 2 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 01.07.2009 р. N 680)

авіація - галузь, що є складовою частиною транспортної системи країни, підприємства, установи та організації якої незалежно від форми власності та підпорядкування володіють повітряними суднами та провадять діяльність, пов'язану з використанням повітряного простору;

аеродром - ділянка суші або водної поверхні (включаючи розміщені на ній будь-які будинки, споруди та обладнання), призначена повністю або частково для прибуття, відправлення і руху повітряних суден. Якщо поняття "аеродром" використовується в положеннях, що стосуються планів польотів і порядку сполучення, воно включає також місця, які можуть використовуватися літальними апаратами певних видів, наприклад вертольотами або аеростатами;

аеродром спільного базування - аеродром, на якому базуються цивільні та державні повітряні судна, що належать різним державним органам, підприємствам, установам та організаціям. Порядок та умови базування цих повітряних суден визначаються спільним рішенням відповідних державних органів, підприємств, установ та організацій;

аеродром спільного використання - аеродром, на якому здійснюється зліт, посадка, рух та стоянка повітряних суден, що належать різним державним органам, підприємствам, установам та організаціям. На такому аеродромі можуть базуватися тільки повітряні судна, що належать власнику аеродрому;

абзац сьомий пункту 2 виключено

(згідно з постановою Кабінету


 Міністрів України від 01.07.2009 р. N 680)

відомчий орган управління повітряним рухом - орган управління повітряним рухом, на який покладено функції забезпечення управління польотами державних та експериментальних повітряних суден у спеціально визначених зонах, що перебувають під його контролем;
МНС - центральний орган виконавчої влади, на який покладено організацію авіаційного пошуку і рятування в Україні; координацію аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, що проводяться авіаційними силами та засобами МНС, іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності;

(абзац дев'ятий пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 18.07.2012 р. N 657)

демонстраційний політ - політ повітряного судна, який виконується з метою демонстрації досягнень авіаційної техніки, її показу під час проведення авіаційних парадів, свят, з рекламною та іншою метою відповідно до законодавства;

державний кордон - лінія і вертикальна умовна поверхня, що проходить по цій лінії, які визначають межі території України - суші, вод, надр, повітряного простору;

диспетчерська зона - частина контрольованого повітряного простору над земною поверхнею до встановленої верхньої межі, контроль та обслуговування повітряного руху в якій здійснюється відповідним диспетчерським органом;

диспетчерське обслуговування повітряного руху (управління повітряного руху) - обслуговування, що здійснюється з метою запобігання зіткненню повітряних суден між собою та з іншими перешкодами у площині маневрування, прискорення та регулювання повітряного руху;

диспетчерський дозвіл - дозвіл повітряному судну рухатися у порядку, визначеному відповідно до умов, що встановлюються диспетчерським органом;диспетчерський контроль, що здійснюється органами управління Повітряних Сил Збройних Сил, - визначення розрахункового місцезнаходження повітряних суден на підставі повідомлень про польоти, фактичних розкладів польотів повітряних суден цивільної авіації та повідомлення про фактичні польоти;

(пункт 2 доповнено новим абзацом п'ятнадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 р. N 1133,
у зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий - п'ятдесят сьомий
 вважати відповідно абзацами шістнадцятим - п'ятдесят восьмим)

диспетчерський район - частина контрольованого повітряного простору, що простягається від межі, встановленої над земною поверхнею, до встановленої верхньої межі, контроль та обслуговування повітряного руху в якій здійснюється відповідним диспетчерським органом;

дозвіл на використання повітряного простору - офіційне повідомлення про надання користувачеві повітряного простору дозволу для провадження діяльності у порядку, що визначається відповідним підрозділом органу об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху України;

експлуатант - юридична або фізична особа, що експлуатує повітряні судна чи надає послуги в цій галузі;

заборонена зона - частина повітряного простору, в межах якої забороняються польоти повітряних суден;

запасний аеродром - аеродром, до якого може прямувати повітряне судно в разі, якщо неможливо або недоцільно прямувати до аеродрому призначеної посадки чи здійснювати на ньому посадку;

Збірник аеронавігаційної інформації - збірник відомостей, що містять довгострокову аеронавігаційну інформацію, яка має важливе значення для аеронавігації;

зона аеродромного руху - частина повітряного простору навколо аеродрому для здійснення безпечного аеродромного руху;

зона виконання спеціальних польотів - частина повітряного простору, яка використовується для випробних польотів, дозаправлення повітряних суден пальним у повітрі, польотів на малих і гранично малих висотах, інших спеціальних польотів, пуску ракет, повітряних стрільб;

абзац двадцять четвертий пункту 2 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 01.07.2009 р. N 680)

зона обмеження польотів - частина повітряного простору над сухопутною територією або територіальними водами, де обмежуються польоти повітряних суден;

координація використання повітряного простору - розроблення і погодження умов та порядку використання повітряного простору з відповідними органами ОПР, заінтересованими державними органами, підприємствами, установами, організаціями в інтересах користувачів повітряного простору;

користувач повітряного простору - юридична або фізична особа, яка має право провадити діяльність, пов'язану з використанням повітряного простору;

маршрут зональної навігації - маршрут ОПР, визначений для польотів повітряних суден, які можуть застосовувати зональну навігацію;

маршрут ОПР - визначений маршрут, призначений для спрямування потоку руху з метою забезпечення обслуговування повітряного руху. Зазначене поняття використовується для повітряної траси, контрольованого чи неконтрольованого маршруту, умовного маршруту, маршруту прибуття або вильоту тощо;

міжнародний аеропорт - аеропорт, призначений для прийняття і відправлення повітряних суден, що виконують міжнародні польоти, в якому здійснюється митний, прикордонний, санітарний та інші види контролю, передбачені законодавством;

міжнародний повітряний простір - повітряний простір над відкритим морем;

міжнародний рейс - політ, виконання якого розпочинається та/або закінчується за межами України незалежно від кількості проміжних посадок на території України;

небезпечна зона - частина повітряного простору, в межах якої у визначені періоди часу може провадитися діяльність, що є небезпечною для польоту повітряних суден;

об'єднаний пакет аеронавігаційної інформації - збірник документів, що складається із:

Збірника аеронавігаційної інформації, включаючи поправки;

доповнення до Збірника аеронавігаційної інформації;

НОТАМ-повідомлення і бюлетенів передпольотної інформації;

циркулярів аеронавігаційної інформації;

контрольних переліків та зведень;

обмеження використання повітряного простору - особливий порядок використання повітряного простору, що визначається комплексом заходів, спрямованих на забезпечення безпеки польотів та провадження іншої діяльності у повітряному просторі;

обслуговування повітряного руху (ОПР) - комплекс заходів, що забезпечує польотно-інформаційне обслуговування, аварійне сповіщення, диспетчерське обслуговування повітряного руху (районне диспетчерське обслуговування, диспетчерське обслуговування підходу або аеродромне диспетчерське обслуговування);

орган об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху - відповідний підрозділ, повноваження і діяльність якого пов'язані з організацією повітряного руху у повітряному просторі України та у міжнародному повітряному просторі, який перебуває під відповідальністю України;

орган обслуговування повітряного руху - орган диспетчерського обслуговування повітряного руху, центр польотної інформації або пункт збору повідомлень щодо обслуговування повітряного руху;
орган пошуково-рятувальної служби - Головний координаційний центр з пошуку і рятування, допоміжний координаційний центр з пошуку і рятування, які здійснюють координацію робіт з проведення авіаційного пошуку і рятування, зокрема на місці проведення операції;

(абзац сорок четвертий пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 р. N 836)

повітряна траса - диспетчерський район або його частина (коридор) у повітряному просторі з чітко визначеними висотою та шириною, призначений для безпечного виконання польотів повітряними суднами;

повітряне судно - порушник - повітряне судно, що перетнуло державний кордон без відповідного дозволу компетентного органу або допустило інше порушення порядку використання повітряного простору;

повітряний коридор перетинання державного кордону - обмежена за висотою і шириною частина повітряного простору, призначена для перетинання державного кордону повітряними суднами;абзац сорок восьмий пункту 2 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 01.07.2009 р. N 680)


радіолокаційний контроль, що здійснюється органами управління Повітряних Сил Збройних Сил, - визначення з використанням радіолокаційних засобів місцезнаходження (координати і параметри руху) повітряних суден та їх належності згідно з системою державного розпізнавання;

(пункт 2 доповнено новим абзацом сорок дев'ятим згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 р. N 1133,
у зв'язку з цим абзаци сорок дев'ятий - п'ятдесят восьмий
 вважати відповідно абзацами п'ятдесятим - п'ятдесят дев'ятим)

район польотної інформації - частина повітряного простору, у межах якого забезпечується польотно-інформаційне обслуговування та аварійне сповіщення;

районний диспетчерський центр (РДЦ) - орган, призначений для забезпечення диспетчерського обслуговування контрольованих польотів у диспетчерських районах, що перебувають під його контролем;

район пошуку та рятування - частина території, в межах якої здійснюються авіаційні роботи з пошуку і рятування;

район спрощеної координації - частина повітряного простору, в межах якого повітряним суднам дозволяється виконувати контрольовані польоти поза повітряними трасами, але за встановленими маршрутами без необхідності координації дій, між відповідними органами об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху, відомчими органами управління повітряним рухом та органами управління Повітряних Сил Збройних Сил;

абзац п'ятдесят четвертий пункту 2 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 01.07.2009 р. N 680)

спостережний політ - спеціальний політ літака, що виконується згідно з умовамиДоговору з відкритого неба;

стандарт IKAO - вимоги до фізичних і технічних характеристик, конфігурації, матеріальної частини, персоналу або правил, однакове застосування яких визнається необхідним для забезпечення безпеки та регулярності міжнародної аеронавігації. Зазначених вимог Україна повинна дотримуватися згідно з Конвенцією про міжнародну цивільну авіацію. У разі неможливості дотримання стандартів Міжнародної організації цивільної авіації до Ради IKAO відповідним державним органом надсилається повідомлення згідно із статтею 38 зазначеної Конвенції;

тимчасово зарезервований повітряний простір - частина повітряного простору, в межах якого у визначений час може провадитися діяльність, що становить загрозу для виконання польотів авіації або для використання повітряного простору в інших цілях;

територіальне море - прибережні морські води завширшки 12 морських миль, відлічуваних від лінії найбільшого відпливу як на материку, так і на островах, що належать Україні, або від прямих вихідних ліній, що з'єднують відповідні точки. Географічні координати цих точок затверджуються в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. В окремих випадках інша ширина територіального моря України може встановлюватися міжнародними договорами України, а у разі відсутності договорів - відповідно до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права;

управління використанням повітряного простору - діяльність, пов'язана з розподілом повітряного простору між користувачами на підставі поданих ними розкладів, заявок та планів;аварійне обслуговування - обслуговування, що здійснюється з метою сповіщення відповідних організацій про повітряні судна, яким потрібна пошуково-рятувальна допомога, та надання таким організаціям відповідної інформації за їх запитом;

аеронавігаційне обслуговування - обслуговування, що здійснюється провайдерами аеронавігаційного обслуговування з метою організації повітряного руху, радіотехнічного забезпечення польотів, надання аеронавігаційної та метеорологічної інформації, підготовленої відповідно до стандартів і рекомендованої практики ІКАО, нормативних актів Європейської організації з безпеки аеронавігації та авіаційних правил України;

буферна зона - частина повітряного простору навколо зон обмеження польотів, небезпечних зон, заборонених зон та зон, що належать до тимчасово зарезервованого повітряного простору, яка призначена для забезпечення вимог щодо безпеки у разі одночасного провадження діяльності з використання повітряного простору у зазначених зонах та поза їх межами;

використання повітряного простору - провадження діяльності, пов'язаної з виконанням польотів повітряних суден, з переміщенням (перебуванням) матеріальних об'єктів у повітряному просторі, проведенням підривних робіт, пусками ракет, усіма видами стрільб, у тому числі з метою здійснення впливу на гідрометеорологічні процеси, що становлять загрозу безпеці польотів повітряних суден та інших літальних апаратів;

гнучке використання повітряного простору - використання повітряного простору для військових і цивільних потреб та його щоденний розподіл на тимчасовій основі між користувачами повітряного простору;

загальний повітряний рух - польоти повітряних суден та інших літальних апаратів, що виконуються згідно з цивільними правилами та/або стандартами і рекомендованою практикою IKAO;

зона з особливим режимом використання повітряного простору - частина повітряного простору, що межує із забороненою зоною, та/або повітряний простір над смугою земної поверхні завширшки 25 кілометрів углиб території України, яка проходить уздовж державного сухопутного кордону та/або берегової смуги прикордонних озер та інших водойм, прилеглих до державного кордону, а також над смугою завширшки 22,2 кілометра (12 морських миль), яка проходить по береговій лінії Чорного та Азовського морів углиб цих морів, в якій встановлюється особливий порядок виконання польотів та здійснення контролю за їх виконанням з боку органів управління Повітряних Сил Збройних Сил;

контрольований повітряний простір ОПР - частина повітряного простору, в межах якого забезпечується диспетчерське, польотно-інформаційне та аварійне обслуговування повітряного руху відповідно до встановленої класифікації повітряного простору ОПР;

операційний повітряний рух - польоти, на які не поширюються положення, установлені для загального повітряного руху, і які виконуються відповідно до правил і процедур, визначених відповідними уповноваженими органами;

польотно-інформаційне обслуговування - обслуговування, що здійснюється з метою надання інформації, необхідної для забезпечення безпечного та ефективного виконання польотів;

пункт збору повідомлень щодо ОПР - пункт, який утворюється на аеродромі з метою отримання повідомлень щодо ОПР та планів польотів, що подаються перед вильотом;

район спрощеної координації - частина повітряного простору, в межах якої здійснюється загальний повітряний рух та дозволяється виконання польотів поза маршрутами ОПР без необхідності здійснення диспетчером ОПР координації виконання таких польотів з відомчими органами управління повітряним рухом та користувачами повітряного простору, діяльність яких може становити загрозу безпеці загального повітряного руху;

спеціально встановлений маршрут - маршрут, призначений для виконання польотів повітряних суден з метою вирішення спеціальних завдань (перельоту бойової авіації, перевірки чергових сил з протиповітряної оборони Збройних Сил, проведення навчань військової авіації, виконання експериментальних польотів, польотів згідно з міжнародними договорами тощо), а також виконання навчально-тренувальних польотів, польотів з проведення авіаційних робіт тощо;

умови використання повітряного простору - обов'язкові вимоги щодо місця, часу та висоти провадження діяльності у повітряному просторі, інформація про які надається користувачеві органами об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху з метою забезпечення безпеки та ефективності використання повітряного простору;

управління використанням повітряного простору - комплекс заходів з регулювання використання повітряного простору за місцем, часом і висотою з метою задоволення потреб різних категорій користувачів повітряного простору;

управління повітряним рухом - комплекс заходів з організації управління операційним повітряним рухом.

(пункт 2 доповнено абзацами згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 01.07.2009 р. N 680)

3. Згідно з цим Положенням регулюється:

1) діяльність, пов'язана з використанням повітряного простору:

польоти цивільних, державних та експериментальних повітряних суден;

дії, пов'язані з переміщенням (знаходженням) матеріальних об'єктів у повітряному просторі:

пуски ракет, усі види стрільб (у тому числі з метою здійснення впливу на гідрометеорологічні процеси), що становлять загрозу безпеці польотів повітряних суден та інших літальних апаратів;

вибухові роботи;

2) діяльність, що може спричинити загрозу безпеці польотів повітряних суден та інших об'єктів:

електромагнітне випромінювання;

викиди в атмосферне повітря забруднюючих та будь-яких інших речовин, що погіршують видимість;

будівництво та розміщення об'єктів і ліній електропередачі у секторі зльоту або посадки повітряних суден;

розміщення об'єктів, що приводить до масового скупчення птахів та диких тварин;

запуски метеорологічних радіозондів;

інші види діяльності, які можуть створити загрозу безпеці польотів повітряних суден та інших об'єктів.

II. Нормативне регулювання та порядок використання повітряного простору

4. Державне регулювання використання повітряного простору у межах своїх повноважень здійснюють Мінінфраструктури та Міноборони.

5. Нормативно-правові акти, які регулюють питання організації повітряного руху, радіотехнічного, аеронавігаційного забезпечення польотів, підготовки фахівців об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху, розробляються і затверджуються Мінінфраструктури за погодженням з Міноборони.

6. Нормативно-правові акти, які регулюють діяльність цивільної авіації, розробляються і затверджуються Мінінфраструктури за погодженням із заінтересованими державними органами відповідно до їх компетенції, державної авіації - Міноборони за погодженням із заінтересованими державними органами відповідно до їх компетенції.

Нормативно-правові акти, які регулюють використання експериментальних повітряних суден, розробляються і затверджуються:

щодо цивільних повітряних суден - Агентством держмайна за погодженням зМінінфраструктури та Міноборони;

щодо державних повітряних суден - Агентством держмайна за погодженням з Міноборони;

щодо іншої авіаційної техніки та аматорських повітряних суден - Мінінфраструктури.

Нормативно-правові акти, які регулюють діяльність авіації, не пов'язані з обмеженим використанням, підлягають оприлюдненню відповідно до законодавства.

7. Правила з пошуку і рятування розробляються і затверджуються МНС за погодженням з Мінінфраструктури та Міноборони.

Правила розслідування авіаційних подій та інцидентів розробляються і затверджуються Мінінфраструктури за погодженням з іншими заінтересованими державними органами.

Інструкція про розслідування порушень порядку використання повітряного простору України розробляється і затверджується спільно Мінінфраструктури та Міноборони.Правила метеорологічного забезпечення авіації розробляються і затверджуються спільно МінінфраструктуриМНС, Міноборони.

(абзац четвертий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2012 р. N 657)

8. Порядок використання повітряних суден спортивного призначення, надлегких повітряних суден, аматорських повітряних суден та повітряних куль у частині ведення Державного реєстру цивільних повітряних суден України та Державного реєстру аеродромів України, сертифікації типів та екземплярів повітряних суден, комплектуючих виробів для зазначених повітряних суден, їх виробництва, модифікації та технічного обслуговування, сертифікації аеродромів, розслідування авіаційних подій визначається відповідними правилами, що регулюють діяльність у сфері цивільної авіації.

9. Польоти повітряних суден виконуються відповідно до вимог Повітряного кодексу УкраїниПравил польотів у повітряному просторі України, які затверджуютьсяМінінфраструктури та Міноборони, цього Положення, інших нормативно-правових актів та міжнародних договорів України.

10. Використання повітряного простору над відкритим морем здійснюється згідно з правилами, що затверджуються відповідно до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію.

11. Взаємодія відповідних державних органів щодо нагляду за безпекою польотів повітряних суден здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

12. Діяльність, пов'язана з використанням повітряного простору, а також діяльність, що може становити загрозу безпеці польотів, допускається тільки після отримання відповідного дозволу (сертифіката, ліцензії) та за умови дотримання необхідних запобіжних заходів.
13. Контроль за дотриманням порядку використання повітряного простору здійснюється:

відповідними органами об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху - під час обслуговування повітряного руху, управління повітряним рухом, планування та координації використання повітряного простору, менеджменту повітряного простору;

органами ОПР державних органів, органів місцевого самоврядування, суб'єктів авіаційної діяльності, що не входять до складу об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху, - під час обслуговування повітряного руху в зонах їх відповідальності;


органами управління Повітряних Сил Збройних Сил, інших військових формувань та правоохоронних органів - під час управління польотами державних повітряних суден, при виконані польотів повітряних суден та переміщенні інших об'єктів, що перетинають державний кордон, та виконанні польотів у межах зони з особливим режимом використання повітряного простору. При цьому радіолокаційний контроль здійснюється органами управління Повітряних Сил Збройних Сил в межах чергового радіолокаційного поля та з урахуванням можливостей їх радіолокаційних засобів.

(абзац четвертий пункту 13 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 01.07.2009 р. N 680)


Взаємодія між органами об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху, органами управління Повітряних Сил Збройних Сил та іншими органами з обслуговування та/або управління повітряного руху здійснюється відповідно до інструкцій із взаємодії.

(пункт 13 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 27.12.2008 р. N 1133)

14. У процесі використання повітряного простору, обслуговування повітряного руху, координації, а також формування планів польотів або заявок, де визначається час провадження діяльності, зазначеної у пункті 3 цього Положення, застосовується скоординований всесвітній час (UTC).
15. Під час перевірки чергових сил з протиповітряної оборони Збройних Сил та їх бойової готовності шляхом здійснення польотів контрольних цілей для з'ясування повітряної обстановки у повітряному просторі подається сигнал "Стріла", за яким повітряні судна, що виконують польоти як контрольні цілі, невідкладно вмикають відповідач (встановлюють діючий код) системи державного розпізнавання.

У виняткових випадках у разі виявлення у повітряному просторі нерозпізнаних цілей для з'ясування обстановки подається сигнал "Килим", що означає вимогу невідкладної посадки або виведення з відповідного району всіх повітряних суден, за винятком тих, що використовуються для припинення польотів повітряних суден - порушників та повітряних суден, що виконують завдання пошуково-рятувальної служби. Порядок виведення повітряних суден у безпечні райони та перелік аеродромів, виділених для посадки, визначають Міноборони разом з Мінінфраструктури.

Право подання сигналів "Стріла" та "Килим" через органи ОПР надається посадовим особам Повітряних Сил Збройних Сил, що визначаються Міноборони.

(пункт 15 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 27.12.2008 р. N 1133)

16. У разі виникнення загрози безпеки польоту повітряними суднами подається сигнал "Лихо".

17. При виявленні повітряного судна - порушника органи управління Повітряних Сил Збройних Сил подають органам ОПР сигнал "Режим". Органи ОПР після отримання сигналу "Режим" вживають негайних заходів до припинення порушення, доповідають Украероцентру про отримання сигналу із зазначенням місця, часу, характеру порушення та вжитих заходів.

(абзац перший пункту 17 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 р. N 1133)Рішення про заборону подальшого польоту і посадку повітряного судна - порушника приймають:

щодо державних повітряних суден - органи управління Повітряних Сил Збройних Сил за узгодженням з Украероцентром, штабом Антитерористичного центру при СБУ (оперативним штабом з управління антитерористичною операцією);

щодо цивільних повітряних суден - Украероцентр за узгодженням з Державіаслужбою, органами управління Повітряних Сил Збройних Сил, штабом Антитерористичного центру при СБУ (оперативним штабом з управління антитерористичною операцією).

У разі коли повітряне судно здійснює міжнародний рейс, рішення погоджується з Адміністрацією Держприкордонслужби.

(абзац другий пункту 17 замінено абзацами згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 р. N 1133)

18. Управління використанням повітряного простору здійснюють Мінінфраструктури, Міноборони та відповідні органи об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху відповідно до інструкції з управління використанням повітряного простору, яка розробляється і затверджується Мінінфраструктури разом з Міноборони.

19. З метою виконання міжнародних договорів щодо подання допомоги іншим державам під час виникнення надзвичайних ситуацій, зумовлених великими аваріями, катастрофами і стихійним лихом, за зверненням МНС аварійно-рятувальні та аварійно-відбудовні формування з дозволу Генерального штабу Збройних Сил перетинають державний кордон України з дотриманням умов, визначених Украероцентром за погодженням з МЗС.

20. Польоти повітряних суден над населеними пунктами виконуються лише на висоті, що дає можливість у разі пошкодження цих суден здійснити посадку на найближчому аеродромі або за межами населених пунктів. Допускається проліт над населеними пунктами у випадках, коли розташування злітно-посадкової смуги аеродрому не дає повітряним суднам змоги виконати зліт або посадку без прольоту над населеними пунктами або у разі виконання польотів для проведення пошуково-рятувальних робіт.

Польоти повітряних суден над населеними пунктами на надзвуковій швидкості виконуються на висотах не нижче ніж 11000 метрів.

21. Рейсам повітряних суден, що виконують спостережні польоти над територією України за Договором з відкритого неба та інші спеціальні польоти, у тому числі рейсам іноземних державних повітряних суден, які виконують польоти згідно з міжнародними договорами України, в установленому порядку присвоюються номери. Присвоєний рейсу номер є підставою для відповідного забезпечення польоту та визначення розміру плати за його обслуговування.

22. Демонстраційні польоти над населеними пунктами виконуються за наявності дозволу органу місцевого самоврядування, Державіаслужби, Украероруху. Запити із зазначеного питання до Державіаслужби подаються керівниками підприємств, установ, організацій відповідними командирами (начальниками) тільки після отримання дозволу від органу місцевого самоврядування, а у разі проведення аерофотозйомки - відповідних органів Міноборони.

23. Навчально-тренувальні, демонстраційні польоти повітряних суден спортивного призначення, повітряних куль, надлегких повітряних суден та повітряних суден аматорської конструкції виконуються в зоні відповідальності одного району польотної інформації з дотриманням Правил польотів у повітряному просторі України. Відповідальність за організацію таких польотів несуть керівники авіапідприємств, організацій або власники повітряних суден, що планують провадження зазначеної діяльності.

24. Користувачі повітряного простору, які виконують польоти на повітряних суднах спортивного призначення, повітряних кулях, надлегких повітряних суднах та повітряних суднах аматорської конструкції з посадкових майданчиків, зобов'язані організувати зв'язок з органами ОПР та органами управління Повітряних Сил Збройних Сил згідно з вимогами пункту 83 цього Положення, а під час виконання польотів у межах зони з особливим режимом використання повітряного простору, крім її частини, що межує із забороненою зоною, також з відповідними органами Держприкордонслужби.

(пункт 24 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 01.07.2009 р. N 680)

25. З метою зменшення забруднення атмосферного повітря транспортними та іншими пересувними засобами і установками та впливу пов'язаних з ним фізичних факторів на здоров'я людей і діяльність підприємств, установ та організацій для кожного аеродрому встановлюється зона обмеження житлово-громадського, культурно-побутового та промислового будівництва, межі якої доводяться до відома органів місцевого самоврядування. Зазначені межі враховуються під час планування, будівництва і здійснення розвитку міст та інших населених пунктів, будівництва та реконструкції промислових, сільськогосподарських та інших об'єктів.

26. Цивільні аеродроми використовуються як запасні для повітряних суден незалежно від їх відомчої належності. Інші аеродроми за рішенням державних органів, підприємств, установ та організацій, яким ці аеродроми належать, можуть бути виділені як запасні для повітряних суден. Перелік запасних аеродромів визначаєтьсяДержавіаслужбою за погодженням з відповідними державними органами, підприємствами, установами та організаціями, яким належать ці аеродроми.

27. Перелік аеродромів для використання у міжнародному повітряному сполученні визначається Кабінетом Міністрів України. Тимчасовий дозвіл на виконання міжнародних польотів з (до) аеропортів (аеродромів), у яких відсутні пункти пропуску через державний кордон, надається згідно з положенням, що затверджуєтьсяМінінфраструктури, Міноборони, Адміністрацією Держприкордонслужби та Держмитслужбою.

28. Інструкції з виконання польотів (використання повітряного простору) у районах аеродромів, посадкових майданчиків, з експлуатації полігонів, пунктів запуску куль-пілотів, під час проведення вибухових робіт тощо розробляються юридичними і фізичними особами, діяльність яких пов'язана з використанням повітряного простору, погоджуються із заінтересованими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями і затверджуються керівниками відповідних державних органів. Зазначені інструкції повинні бути погоджені з Державіаслужбою, Украерорухом (Украероцентром і відповідним РДЦ). Один примірник затвердженої інструкції користувачі повітряного простору надсилають до Украероруху, а державної авіації - додатково до штабу Повітряних Сил Збройних Сил.

(пункт 28 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 р. N 1133)

29. Один примірник затвердженої інструкції з виконання польотів (використання повітряного простору), а також зміни і доповнення до неї експлуатанти або власники аеродромів цивільної авіації, у тому числі аеродромів спільного базування та аеродромів спільного використання, подають до Украероруху (CAI) з метою публікування відомостей, що мають важливе значення для аеронавігації, у відповідних документах з аеронавігаційної інформації.

30. Інструкції з виконання польотів у районах аеродромів, які належать Збройним Силам, МВС, МНС, а також зміни та доповнення до неї Украероруху (CAI) для публікування не надаються (крім аеродромів спільного базування та аеродромів спільного використання).

Інші інструкції з виконання польотів з посадкових майданчиків (використання повітряного простору) розробляються власниками повітряних суден (експлуатантами, в тому числі аматорами), погоджуються з органами місцевого самоврядування, Украерорухом (Украероцентром та РДЦ), у зоні відповідальності якого знаходиться повітряний простір над відповідною земельною ділянкою, а у разі розташування її в зоні з особливим режимом використання повітряного простору, крім її частини, що межує із забороненою зоною, - Міноборони та Адміністрацією Держприкордонслужби і затверджуються Державіаслужбою.(абзац другий пункту 30 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 01.07.2009 р. N 680)

31. Забезпечення польотів повітряних суден будь-яких видів і конструкцій здійснюється виключно юридичними особами, які отримали сертифікат (свідоцтво) або інші повноваження відповідного державного органу.

32. Забезпечення польотів повітряних суден може здійснюватися особою, яка отримала відповідну освіту і в установленому порядку допущена до виконання робіт.

33. Експлуатанти цивільних повітряних суден подають Державіаслужбі, а експлуатанти, зайняті у міжнародному повітряному сполученні, - також Раді IKAO в обсязі, передбаченому статтею 67 Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, звіти про перевезення, статистичні дані щодо витрат та фінансові дані із зазначенням усіх надходжень та їх джерел в установлені Державіаслужбою терміни.

34. Фотографічною апаратурою на борту повітряних суден можна користуватися тільки за наявності спеціального дозволу, який надається:

Державіаслужбою за погодженням з Генеральним штабом Збройних Сил - для цивільних повітряних суден;

Агентство держмайна за погодженням з Генеральним штабом Збройних Сил - для експериментальних повітряних суден;

Генеральним штабом Збройних Сил - для державних повітряних суден.

35. Забезпечення польотів (метеорологічне, аеронавігаційне, інженерно-авіаційне, аеродромне, електросвітлотехнічне, радіотехнічне, комерційне (службою організації перевезень), орнітологічне, медичне, режимно-охоронне, пошуково-рятувальне) здійснюється відповідно до Правил польотів у повітряному просторі України.

III. Організація повітряного руху

36. Організація повітряного руху включає комплекс бортових та наземних функцій (організація повітряного простору, обслуговування повітряного руху та організація потоків повітряного руху), необхідних для забезпечення безпечного руху повітряних суден на всіх етапах польоту.

Польоти державних повітряних суден належать:

(пункт 36 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 01.07.2009 р. N 680)


до операційного повітряного руху, якщо вони виконуються у межах повітряного простору України та міжнародного повітряного простору, який перебуває під відповідальністю України, поза маршрутами ОПР;

(пункт 36 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 01.07.2009 р. N 680)


до загального повітряного руху, якщо вони виконуються за маршрутами ОПР.

(пункт 36 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 01.07.2009 р. N 680)


Організація повітряного простору

37. Організація повітряного простору визначається відповідно до вимог цього Положення, класифікації повітряного простору ОПР згідно з додатком 11 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію з урахуванням встановлених вимог щодо охорони навколишнього природного середовища.

38. Структурно повітряний простір складається з таких елементів:

райони польотної інформації;

диспетчерські райони;

диспетчерські зони;

зони аеродромного руху;

маршрути обслуговування повітряного руху;

заборонені зони;

зони обмеження польотів;

небезпечні зони;

повітряний простір зони з особливим режимом використання повітряного простору;

тимчасово зарезервований повітряний простір;

зони виконання спеціальних польотів;

зони виконання випробувальних польотів;

повітряний коридор перетинання державного кордону;

райони пошуку та рятування;

райони спрощеної координації.

Структура повітряного простору та зміни до неї затверджуються Державіаслужбою за погодженням з Генеральним штабом Збройних Сил, а у разі потреби з відповідними державними органами, підприємствами, установами та організаціями. Інформація про затверджену в установленому порядку структуру повітряного простору публікується в документах з аеронавігаційної інформації і включається до бази даних Украероруху (CAI).

39. Класифікації підлягає весь повітряний простір, де здійснюється обслуговування повітряного руху. Класифікація повітряного простору ОПР визначаєтьсяДержавіаслужбою виходячи з потреб користувачів повітряного простору та забезпечення безпеки використання повітряного простору і публікується у відповідних документах з аеронавігаційної інформації.Повітряний простір, що доступний для загального повітряного руху, поділяється на:

(пункт 39 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 01.07.2009 р. N 680)


контрольований повітряний простір ОПР, у межах якого можуть забезпечуватися усі види обслуговування повітряного руху (диспетчерське, польотно-інформаційне та аварійне) відповідно до встановленої класифікації повітряного простору ОПР;

(пункт 39 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 01.07.2009 р. N 680)


повітряний простір поза межами контрольованого повітряного простору ОПР, де забезпечується в установленому порядку тільки польотно-інформаційне та аварійне обслуговування.

(пункт 39 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 01.07.2009 р. N 680)

40. Інформація про структуру повітряного простору, дані про аеродроми, постійно діючі заборонені зони, зони обмеження польотів і небезпечні зони публікується у збірниках аеронавігаційної інформації за Світовою геодезичною системою-1984 (WGS-84) і наноситься на аеронавігаційні карти. Аеронавігаційна інформація повинна бути доступною для всіх користувачів повітряного простору.

Збірник аеронавігаційної інформації та зміни до нього затверджуютьсяДержавіаслужбою за погодженням із заінтересованими державними органами.

Зміни та доповнення до Збірника аеронавігаційної інформації вносяться згідно з правилами обслуговування аеронавігаційної інформації.

(пункт 40 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 01.07.2009 р. N 680)

41. Повітряні траси повинні відповідати діючим в Україні нормам придатності повітряних трас до експлуатації, інформація про них включається до Збірника аеронавігаційної інформації. Норми придатності, правила та порядок допуску повітряних трас до експлуатації встановлюються Державіаслужбою.

42. Структура повітряного простору визначається на підставі пропозицій заінтересованих державних органів, підприємств, установ та організацій. Удосконалення структури повітряного простору здійснюється на підставі відповідних пропозицій про внесення змін у документи, які визначають структуру повітряного простору (документи з аеронавігаційної інформації, інструкції з виконання польотів).

43. Підставою для підготовки пропозицій є:

1) провадження користувачем повітряного простору діяльності, передбаченої пунктом 3 цього Положення;

2) зміна елементів структури повітряного простору;

3) зміна потоків повітряного руху, пропускної спроможності повітряного простору, інтенсивності повітряного руху, ешелонів (висот) польоту повітряних суден;

4) оснащення новими технічними засобами зв'язку, навігації, спостереження та засобами обслуговування повітряного руху;

5) введення в експлуатацію об'єктів, які впливають на використання повітряного простору;

6) утворення нових або ліквідація існуючих органів обслуговування повітряного руху;

7) економічна доцільність;

8) рекомендації комісій з розслідування авіаційних пригод, інцидентів і порушень порядку використання повітряного простору;9) забезпечення безпеки населення та важливих державних об'єктів.

(пункт 43 доповнено підпунктом 9 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 р. N 1133)

44. Пропозиції погоджуються:

1) у разі встановлення або зміни маршрутів ОПР, районів авіаційних робіт, меж диспетчерських районів, диспетчерських зон, зон аеродромного руху, спеціальних зон польотів з:

державними органами, підприємствами, установами та організаціями, інтересів яких торкаються ці пропозиції;

відомчими органами управління повітряним рухом, якщо внаслідок цих змін здійснюватиметься потенційний вплив на повітряний простір, у якому управління повітряним рухом або інша діяльність забезпечується відповідними відомчими органами;

Украерорухом;
відповідними штабами видів Збройних Сил;

(абзац шостий пункту 44 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 р. N 1133)

2) у разі встановлення або зміни коридорів перетинання державного кордону, елементів структури повітряного простору в зонах з особливим режимом використання повітряного простору, заборонених зонах, зонах обмеження, небезпечних зонах із:

відповідними відомчими органами управління повітряного руху на місцях, якщо внаслідок цих змін здійснюватиметься потенційний вплив на повітряний простір, у якому управління повітряним рухом або інша діяльність забезпечується відповідними відомчими органами;

Украерорухом;
відповідними штабами видів Збройних Сил та Адміністрацією Держлрикордонслужби.

(абзац десятий пункту 44 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 р. N 1133)

Пропозиції, подані з порушенням установленого порядку, повертаються без розгляду.

Не потребують погодження пропозиції щодо виключення ділянок маршрутів ОПР, спрямлених маршрутів ОПР, місцевих маршрутів ОПР або зменшення їх ширини, діапазону ешелонів польоту на них, якщо вони розроблені Державіаслужбою або за його дорученням.

45. Пропозиції щодо встановлення або зміни елементів структури повітряного простору подаються користувачами з відповідним обгрунтуванням і картою (масштаб не менш як 1:2000000). У документах повинні відображатися такі питання:

забезпечення безпеки польотів;

необхідність встановлення або зміни елементів структури повітряного простору;

збільшення пропускної спроможності елементів структури повітряного простору;

зниження рівня авіаційних шумів;

здійснення відповідних розрахунків (навігаційні, інженерні, економічні тощо).

На карті повинні бути зазначені:

існуючі та запропоновані елементи структури повітряного простору;

радіолокаційні поля та поля радіозв'язку для відповідних діапазонів висот;

максимальні значення висот рельєфу місцевості у смузі завширшки 50 кілометрів.

46. Зміни, що вносяться в документи, які визначають структуру повітряного простору, після погодження з Генеральним штабом Збройних Сил, відповідними державними органами, підприємствами, установами та організаціями подаються в двох примірниках на затвердження до Державіаслужби в такі терміни:

до інструкції з виконання польотів (з використання повітряного простору) в районах аеродромів, аеровузлів, з експлуатації полігонів та до інших інструкцій, які регламентують діяльність, пов'язану з використанням повітряного простору, - 4 рази на рік до 30 числа останнього місяця кожного кварталу;

до переліку місцевих повітряних ліній - два рази на рік до 1 квітня та 1 жовтня;

до інших документів, які містять інформацію про структуру повітряного простору, з урахуванням термінів опублікування та введенням рішення про внесення змін у дію в установленому порядку.

Якщо зміни вносяться у зв'язку з тим, що не забезпечується належний рівень безпеки польотів та обслуговування повітряного руху, вони можуть подаватися без дотримання зазначених термінів.

Якщо зміни та доповнення стосуються відомостей, опублікованих у документах з аеронавігаційної інформації, одночасно вносяться зміни і до цих документів.

47. Затверджені в установленому порядку схеми польотів, крім публікації в документах з аеронавігаційної інформації, включаються як додатки до інструкцій з виконання польотів у районі відповідних аеродромів.Обслуговування та управління повітряним рухом


48. Обслуговування повітряного руху в районах польотної інформації, диспетчерських районах та зонах і на маршрутах ОПР (крім зон та аеродромів, де обслуговування повітряного руху здійснюють відповідні підрозділи державних органів, органів місцевого самоврядування, суб'єктів авіаційної діяльності, що не входять до складу об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху) здійснюється органами ОПР та органами об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху державного підприємства обслуговування повітряного руху України.

Обслуговування повітряного руху на цивільних аеродромах, аеродромах, що належать державним органам, органам місцевого самоврядування, суб'єктам авіаційної діяльності, здійснюється експлуатантами таких аеродромів згідно з порядком, установленим відповідними правилами польотів у повітряному просторі України.

(пункт 48 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 01.07.2009 р. N 680)49. Управління повітряним рухом поза маршрутами ОПР в повітряному просторі України та у міжнародному повітряному просторі, який перебуває під відповідальністю України (крім зон та аеродромів, де управління повітряним рухом здійснюють органи управління Повітряних Сил Збройних Сил та інших формувань державної авіації) здійснюється органами об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху.

Управління повітряним рухом у тимчасово зарезервованому повітряному просторі та в районах аеродромів державної авіації здійснюється органами управління Повітряних Сил Збройних Сил та інших формувань державної авіації.

(пункт 49 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 01.07.2009 р. N 680)

50. Організація обслуговування (управління) повітряного руху на аеродромах спільного базування (використання) визначається в положеннях, які затверджуються спільними наказами відповідних державних органів.

51. Обслуговування повітряного руху органами ОПР України у повітряному просторі суміжної держави, а також обслуговування повітряного руху органами ОПР суміжних держав у повітряному просторі України здійснюється на підставі відповідних міжнародних договорів.

скачать файл


следующая страница >>
Смотрите также:
Положення про використання повітряного простору України Із змінами і доповненнями, внесеними постановами
848.3kb.
Закон україни про альтернативні джерела енергії Із змінами І доповненнями, внесеними Законом України
102.06kb.
Закон україни про звернення громадян Із змінами І доповненнями, внесеними
157.79kb.
{Із змінами, внесеними згідно з Наказами
172.7kb.
Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах { Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти І науки n 61 ( z0288-03 ) від 05. 02. 2003 n 797 ( z1400-04 ) від 15. 10. 2004 n 432
96.39kb.
Закон україни про метрологію та метрологічну діяльність Із змінами І доповненнями, внесеними Законами України від 15 травня 2003 року n 762-iv, від 15 червня 2004 року n 1765-iv законом України від 15 червня 2004 року n 1765-iv
442.93kb.
Рішення 23 листопада 2012 року №186 Про оформлення права приватної власності на об’єкти нерухомості у зв’язку із реорганізацією власника
25.37kb.
Закон україни про правовий статус іноземців ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1994, n 23, ст. 161 ) (Вводиться в дію Постановою вр n 3930-xii
143.45kb.
Галузева угода між Міністерством аграрної політики та продовольства України, галузевими об'єднаннями підприємств та Профспілкою працівників агропромислового комплексу України на 2011-2013 роки
1112.83kb.
Про внесення змін до Положення про дошкільний навчальний заклад
10.37kb.
На підставі закону України «Про загальну середню освіту». Положення про кабінет інформатики та ікт навчання загальноосвітніх навчальних закладів, затверджено наказом мон україни від 20. 05. 2004 р
13.88kb.
Положення 16 вересня 2004 року м. Суми №2 Про порядок використання коштів, передбачених на виплату стипендії для надання матеріальної допомоги та заохочення І. Загальні положення
38.69kb.