klevoz.ru страница 1
скачать файл
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
ПОСТАНОВА №1274-ЦД-1-Е

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
м. Київ 08 серпня 2012 року
Я, директор Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку - Жупаненко Віктор Миколайович, уповноважена особа Комісії на підставі ст. 9 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.02.2012 року №285, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у присутності начальника відділу - Керімова Раміла Ракіфовича та представника юридичної особи - Поліщук Юлії Ярославівни, яка діяла на підставі довіреності від 03.07.2012 року б/н, у відношенні ПАТ «Київський Будпроект» (код ЄДРПОУ: 01273763, адреса: вул. Дегтярівська, 53, м. Київ, 03113, ПАТ "УкрСиббанк", МФО 351005, р/р 26000333336600),

ВСТАНОВИВ:
відповідно до Акту про правопорушення на ринку цінних паперів від 24.07.2012 року №1294-ЦД-1-Е при розгляді особливої інформації від 14.05.12 вх. 1152/зв встановлено факт порушення ПАТ «Київський Будпроект» вимог ст. 41 Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок” та п. 1 глави 3 розділу ІІ „Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів”, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 19.12.06 №1591, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 05.02.07 за №97/13364, а саме: нерозміщення ПАТ «Київський Будпроект» особливої інформації про зміну складу посадових осіб емітента у термін визначений чинним законодавством в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР.

Пункт 1 глави 3 розділу ІІ Положення передбачає строк розміщення у стрічці новин – протягом одного робочого дня з дати вчинення дії (інформація виникла 16.04.12, а розміщена в стрічці новин 08.05.12 ).

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» - регулярна інформація про емітента - особлива інформація про емітента - інформація, до якої належать, зокрема, відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

Строки, порядок і форми розкриття особливої інформації про емітента та додаткових відомостей, що містяться у такій інформації, встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Особлива інформація про емітента є відкритою і в обсязі, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, підлягає оприлюдненню емітентом шляхом:


  • розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів;

  • опублікування в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

  • розміщення на власному веб-сайті.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку встановлює додаткові вимоги до розкриття особливої інформації про емітента та вживає заходів щодо її розкриття.

Відповідно до п. 1 глави 3 розділу ІІ Положення №1591 - розкриття особливої інформації має здійснюватись шляхом оприлюднення у стрічці новин, опублікування в офіційному друкованому виданні, розміщення на сторінці в мережі Інтернет та подання до Комісії.

Розкриття особливої інформації здійснюється у такі строки:


  • у стрічці новин - протягом одного робочого дня після дати вчинення дії, але не пізніше 10.00 години другого робочого дня після дати вчинення дії;

  • в офіційному друкованому виданні - протягом п'яти робочих днів після дати вчинення дії;

  • подання до Комісії - протягом десяти робочих днів після дати вчинення дії.

Відповідно до п. 1.9. розділу І «Положення щодо порядку взаємодії осіб, що зобов'язані розкривати інформацію на фондовому ринку, з особою, уповноваженою Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку на розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів», затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21 грудня 2006 року N1658 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2007 року за N95/13362 - стрічка новин - частина інформаційного ресурсу загальнодоступної інформаційної бази даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, поновлювана у режимі реального часу, що використовується Уповноваженою особою для розміщення Інформації, отриманої від Суб'єктів розкриття.

До розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів ПАТ «Київський Будпроект» листом від 24.07.2012 року №01/5-100 (вх. №5391 від 24.07.2012 року) було надано письмові пояснення, що були розглянуті Уповноваженою особою Комісії.ПАТ «Київський Будпроект» не розмістило особливу інформацію у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів в термін, визначений чинним законодавством, за що ст. 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» передбачена відповідальність юридичних осіб.

Враховуючи вищевикладене, керуючись п. 14 ст. 8, ст. 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та п. 3 Розділу VII, п. 1.6. Розділу ХVІІ «Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій», затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.2007 року №2272 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 12.02.2008 за №120/14811 (із змінами та доповненнями),ПОСТАНОВИВ:

1. За нерозміщення особливої інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів в термін, визначений чинним законодавством, накласти на ПАТ «Київський Будпроект» штраф у розмірі 60 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 1020 (одна тисяча двадцять) гривень;

2. Дану постанову направити особі, до якої застосовано санкцію.
Штраф перерахувати на рахунок, відкритий в Управлінні Державної казначейської служби за місцезнаходженням платника, за балансовим рахунком 3111, код бюджетної класифікації 21081100, символ банку 106, протягом 15 днів з моменту отримання цієї постанови. Копію платіжного документу направити до Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або суду у встановленому законодавством порядку.Уповноважена особа Комісії Жупаненко В.М.
скачать файлСмотрите также:
Постанова №1274-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів м. Київ 08 серпня 2012 року
48.25kb.
Постанова №1197-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів м. Київ 26 липня 2012 року
37.32kb.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова №1236-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
32.57kb.
Постанова №619-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
37.43kb.
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова №26 -ку про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
31.33kb.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова №357-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
42.56kb.
Постанова №184-лв про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів м. Львів 08 вересня 2011 року
46kb.
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова №098-лв про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
41.93kb.
Постанова №4 6 9 до про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
16.84kb.
Постанова №117 кі про накладення санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів
33.04kb.
Постанова №1169-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
38.44kb.
Постанова №445-лу про накладення санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів
60.62kb.