klevoz.ru страница 1
скачать файл

Додаток 2
до Положення про розкриття інформації емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі 

Повідомлення

 про виникнення особливої інформації про емітента

Товариство з обмеженою відповідальністю "ПАРІТЕТ-ІНВЕСТ"

1. Загальні відомості


1.1. Повне найменування емітента

Товариство з обмеженою відповідальністю "ПАРІТЕТ-ІНВЕСТ"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Товариство з обмеженою відповідальністю

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

34529278

1.4. Місцезнаходження емітента

м.Київ, в.Мечникова, б.8, кв.22

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

т/ф.0444992683

1.6. Електронна поштова адреса емітента

tvv@nelgilin.kiev.ua

1.7. Веб-сайт емітента

http://paritet-invest.emitents.net.ua/ua/

1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

-

1.9. Вид особливої інформації відповідно до вимог пункту 3 розділу IV цього Положення

Інформація про факти лістингу / делістингу цінних паперів на фондовій біржі


2. Текст повідомлення


Дата прийняття фондовою біржею рішення про делістинг або зміну рівня лістингу цінних паперів емітента, а якщо делістинг або зміна рівня лістингу відбувається з ініціативи емітента, додатково вказуються дата рішення та назва уповноваженого органу емітента, що прийняв таке рішення (у разі делістингу або зміни рівня лістингу) - 01.02.2013р. ПАТ «Фондова біржа ПФТС» прийнято рішення про переведення цінних паперів ТОВ «Парітет-Інвест» з Котирувального списку ПФТС 2-го рівня лістингу до списку позалістингових паперів Біржового Списку;

Дата лістингу, делістингу чи зміни рівня лістингу, найменування фондової біржі, вид, тип, форма випуску та форма існування, номінальна вартість та кількість цінних паперів, включених, чи виключених з лістингу, чи рівень лістингу яких змінився; 01.02.2013 р., ПАТ «Фондова біржа ПФТС»; облігації підприємств, дисконтні іменні (серія А), бездокументарна форма, номінальна вартість 1ЦП – 1000,00грн, 135 000 шт.;

Співвідношення (у відсотках) кількості цінних паперів, включених, чи виключених з лістингу, чи рівень лістингу яких змінився, до загальної кількості цінних паперів конкретного випуску – 100%;

Дата реєстрації, номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів та найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, включених, чи виключених з лістингу, чи рівень лістингу яких змінився - 18.06.12р., №146/2/12, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку;

Вид, кількість цінних паперів, які продовжують бути у лістингу, права їх власників – відсутні;

Дата, з якої цінні папери більше не котируватимуться на фондовій біржі, та причини їх делістингу (у разі делістингу) – 01.02.2013р., підставою є невиконання п.5.28 Правил ПАТ «Фондова біржа ПФТС», а саме невідповідність цінних паперів умовам перебування у Котирувальному списку ПФТС 2-го рівня лістингу.Інформація про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі


з/п


Дія (лістинг/ делістинг або зміна рівня лістингу)

Найменування фондової біржі

Дата дії

Вид цінних паперів, щодо яких вчинена дія

Номінальна вартість цінних паперів, щодо яких вчинена дія (тис. грн)

Кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія (шт.)

Частка від розміру статутного капіталу, яку складають цінні папери, щодо яких вчинена дія (відсотки)

Дата реєстрації випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія

Найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія

Тип, форма існування цінних паперів, щодо яких
вчинена дія


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

делістинг

ПАТ "Фондова біржа ПФТС"

01.02.2013

облігації підприємств

1

135000

270

18.06.2012

146/2/12

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

дисконтні іменні (серія А), бездокументарна

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься в повідомленні.3.2. Директор ТОВ "ПАРІТЕТ-ІНВЕСТ"

______________

Кошевий В.В.

М. П.

01.02.13р.
скачать файлСмотрите также:
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (дата виникнення «15» серпня 2013 року) Загальні відомості Повне найменування емітента: приватне підприємство «метал-сервіс»
27.88kb.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
38.68kb.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента Загальні відомості Приватне акціонерне товариство «Патріот» Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство Ідентифікаційний код за єдрпоу: 23726159
22.69kb.
А також форма для подання запиту на отримання публічної інформації електронною поштою. Порядок складання, подання запиту на отримання публічної інформації
74.22kb.
Закону України «Про доступ до публічної інформації»
138.07kb.
Інформації про розгляд апеляційними І місцевими судами справ, пов'язаних з виборами народних депутатів України у 2012 році, наказую
17.28kb.
Закон України від 13. 01. 11 №2939-vi „ Про доступ до публічної інформації" Закон України від 02. 10. 96 №393/96-вр „ Про звернення громадян" Податковий кодекс України Визначення термінів
71.86kb.
Річна інформація емітента цінних паперів
852.67kb.
Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік
2134.69kb.
Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік
2007.42kb.
Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік
996.61kb.
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2012 року
274.72kb.