klevoz.ru страница 1
скачать файл

Рекомендована літератураБазова

 1. Александрович В. С. Реймське Евангеліє Анни Ярославівни / В. С. Александрович. – Львів : Видавництво "МС", 2010. – 200 с.

 2. Антонович Д. Автори, друкарі та меценати. – Режим доступу до книги : http://litopys.org.ua/cultur/cult09.htm

 3. Антонович Д. Книга рукописна. – Режим доступу до книги : http://litopys.org.ua/cultur/cult07.htm

 4. Антонович Д. Українська гравюра. – Режим доступу до книги : http://litopys.org.ua/cultur/cult20.htm

 5. Антонович Д. Український орнамент. – Режим доступу до книги : http://litopys.org.ua/cultur/cult21.htm

 6. Баренбаум И. История книги. – М.: Книга, 1984. – 246 с.

 7. Владимиров В. Всеобщая история книги. – М.: Книга, 1988. – 388 с.

 8. Губарець В. В. Преса і книга діаспори. З історії видавничої справи українського зарубіжжя : Навчальний посібник. – К. : Університет «Україна», 2008. – 266 с.

 9. Животко А. Історія української преси / упорядк., передм. і примітки М. Тимошика. – К. : Наша культура і наука. – 2000. – 368 с.

 10. Запаско Я. П. Доброписці тоді славні були. Нариси з історії українського рукописного мистецтва. – Львів : Афіша, 2003. – 176 с.

 11. История книги / под ред. А. А. Говорова и Т. Г. Куприяновой. – М. : Светотон, 2001. – Режим доступу до книги : http://www.hi-edu.ru/e-books/HB/index.htm

 12. Ізборник Святослава 1073 р. та Ізборник 1076 р. // Запаско Я. П. Пам’ятки книжкового мистецтва: Українська рукописна книга. — Львів, 1995. — 480 с. – Режим доступу до книги : http://izbornyk.org.ua/zapas/izbornik.htm

 13. Ісаєвич Я. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми / Я. Ісаєвич. – Львів : І-т українознавства, 2002. – 520 с. – Режим доступу до книги : http://litopys.org.ua/isaevych/is.htm

 14. Ковальчук Г. І. Рукописні книги та стародруки: Навчальний посібник / Галина Ковальчук. – К., 2011. – 100 с., іл.

 15. Лотоцький О. Українське друковане слово. – Режим доступу до книги : http://litopys.org.ua/cultur/cult08.htm

 16. Маслова О. М. Рукописна книга. – К. : Державне видавництво України, 1925, 115 с.

 17. Огієнко І. (Митрополит Іларіон). Історія українського друкарства / упорядк., передмова і примітки М. Тимошика. – К. : Наша культура і наука, 2007. – 536 с.

 18. Огієнко І. Історія українського друкарства. Київ, 1994 (за вид. Львів, 1925). – Режим доступу до книги : http://izbornyk.org.ua/ohdruk/ohd.htm

 19. Тимошик М. Історія видавничої справи : підручник [2-ге вид] / М. Тимошик. – К. : Наша культура і наука, 2007. – 496 с.


Допоміжна

 1. Биковський Л. У службі українській книжці / Упорядники Л. Винар, Я. Ісаєвич. – Львів-Нью-Йорк, 1997. – 326 с.

 2. Запаско Я. Ошатність української рукописної книги. – Львів: Фенікс, 1998. – 136 с.

 3. Запаско Я. Пам’ятки книжкового мистецтва : Українська рукописна книга / Я. Запаско. – Львів. : Світ, 1995. – 490 с.

 4. Запаско Я., Мацюк О., Стасенко В. Початки українського друкарства. – Львів: Центр Європи, 2000. – 222 с.

 5. Книга і друкарство на Україні / За ред. П. Попова. – К.: Наукова думка, 1964. – 314 с.

 6. Книжные сокровища мира / Сост. Леви Е. – М.: Книжная палата, 1989. – Вып. 1. – 224 с.

 7. Мигонь К. Наука о книге: очерк проблематики / Пер. с польського О. Медведевой, В. Мочаловой, Р. Смирновой. – М.: Книга, 1991. – 320 с.

 8. Немировский Е. Изобретение Иоганна Гутенберга. Из истории книгопечатания. Технические аспекты. – М.: Наука, 2000. – 659 с.

 9. Огієнко І. (Митрополит Іларіон). Свята Почаївська лавра / Упорядк, передмова і примітки М. Тимошика. – К.: Наша культура і наука, 2008. – С. 344–378.

 10. Орос О. Грушівський монастир і початки кириличного слов’янського книгодрукування. – Ужгород, 2001. – 272 с.

 11. Патерик Києво-Печерський / Упорядкування, адаптація українською мовою І. Жиленко. – К.: КМ Академія, 1998. – 346 с.

 12. Рукописна україніка: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 20-21 вересня 1996 року. – Львів, 1999. – 652 с.

 13. Сірополко С. Швайпольт Фіоль – перший друкар слов’янських крилилівських книг. Краків-Львів, 1943. 28 с.

 14. Степовик Д. Історія Києво-Печерської лаври. –К.: Видавн. відділ УПЦ КП, 2001. – С. 15- 136. (Розділ 1,2).

 15. Тимошик М. Першодруки (інкунабули) // Українська мова. Енциклопедія. - Вид. 2-ге. – К.: УРЕ, 2004. – С. 473.

 16. Тимошик М. Стародавня рукописна книга в світі: попередники, ранні осередки, роль у суспільному поступі // Вісник Книжкової палати. – 2002. – №4. – С. 22–27.

 17. Тимошик М. Українська книжка к об’єкт фальсифікацій, або Що стоїть за так званою полемікою новітніх опонентів українського відродження в гуманітарних дослідженнях // Дзеркало тижня. – 2007. – Ч. 40. – 27 жовтня.

 18. Тимошик Микола. До питання про концепцію виникнення і розвитку українського друкованого слова в контексті поширення друкарства у слов’янських народів // 11 Jornadas Andaluzas de Eslavistica. Resumenes de ponencias y communicaciones. – Baeza (Espana), 1966. – P. 101–102.

 19. Тимошик Микола. Історія українського друкованого слова потребує переосмислення // Літературна Україна. – 2002. – 21 березня.

 20. Тимошик Микола. Концепція виникнення і розвитку українського друкованого слова // Друкарство. – 1994. – №1. – С. 6–7.

 21. Тимошик. М. Її величність – книга / Передмова В. Скопенка. – К. : Наша культура і наука, 1999. – 308 с.

 22. Титов Ф. Типография Киево-Печерской лавры: Исторический очерк. – Т. 1. – К., 1916. – 506 с.

 23. Функе Ф. Книговедение: исторический обзор книжного дела / Пер. с нем Б. Боссарта. Под ред, со вступ статьей Е. Немировского. – М. : Высшая школа, 1982. – 294 с.


Інформаційні ресурси

 1. Бібліотека БДПУ

 2. Медіатека Інституту філології та соціальних комунікацій (5б208)

 3. Медіатека кафедри соціальних комунікацій

 4. Інші ресурси:

Відео «Книга середньовіччя». — Режим доступу : http://www.youtube.com/watch?v=FvPmdflKZQ8&feature=related

Відео «Мандрівка до минулого бібліотек». — Режим доступу : http://www.youtube.com/watch?v=IhTwmauXlHg&feature=related

Відео «Найкрасивіші бібліотеки світу». — Режим доступу : http://www.youtube.com/watch?v=VJQP-lqxy4M&feature=related

Відео «Незвичні споруди бібліотек». — Режим доступу : http://www.youtube.com/watch?v=h1Qazk0x7CM&feature=related

Відео «Олександрійська бібліотека». — Режим доступу : http://www.youtube.com/watch?v=hnB0R7yGIlg

Документальне відео «Історія писемності 1». — Режим доступу : http://www.youtube.com/watch?v=fC8qPMfEHMg&feature=related

Документальне відео «Історія писемності 2». — Режим доступу : http://www.youtube.com/watch?v=rpKmQfAB8fY&feature=relmfu

Документальне відео «Історія писемності 3». — Режим доступу : http://www.youtube.com/watch?v=6YW7TsjITBk&feature=relmfuДокументальне відео «Історія писемності». — Режим доступу : http://www.youtube.com/watch?v=qMgUbLRGL-4&feature=related

Документальне відео «Процес виготовлення книги». — Режим доступу : http://www.youtube.com/watch?v=AWO26VMecYA&feature=related

скачать файлСмотрите также:
Рекомендована література Базова
17.61kb.
12. Рекомендована література Абдеев Р. Ф. Философия информационной цивилизации. М.: 1994
49.26kb.
Рекомендована література
40.69kb.
Література навчальна та довідкова література
21.98kb.
Рекомендована секцией умс
72.29kb.
Рекомендована секцией умс
193.18kb.
Перекладач: Л. Герасимчук Джерело: з книги: Зарубіжна література: Посібник-хрестоматія. 10 клас. Донецьк: тов вкф
39.69kb.
Рабочая программа учебной дисциплины
197.47kb.
Мета : зацікавити учнів предметом,, світова література “, розвивати мислення, зв’язне мовлення, прищеплювати інтерес до різних видів мистецтва. Обладнання
100.2kb.
Література методичне забезпечення
21.8kb.
Рекомендована секцией умс одобрена на заседании кафедры
259.83kb.
Українська література Білет №1
34.45kb.