klevoz.ru страница 1
скачать файл

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Д н і п р о п е т р о в с ь к а о б л а с т ь


РІШЕННЯ22.06.2011 м.Нікополь № 445

Про затвердження Порядку розміщення

та встановлення технічних елементів (пристроїв)

на будівлях та спорудах в м. Нікополі

З метою врегулювання та визначення порядку розгляду питань розміщення, встановлення та експлуатації технічних елементів (пристроїв) на будівлях та спорудах житлового та громадського призначення в м. Нікополі, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Законів України «Про архітектурну діяльність», «Про охорону культурної спадщини», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про телекомунікації», «Про оренду державного та комунального майна», «Про житлово-комунальні послуги», Правил утримання житлових будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 р. № 76, керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Нікопольської міської ради

ВИРІШИВ:


1. Затвердити Порядок розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівлях та спорудах в м. Нікополі (додається).

2. Управлінню житлово-комунального господарства Нікопольської міської ради забезпечити надання погоджень на розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівлях та спорудах в м. Нікополі у відповідності до затвердженого Порядку.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Обиденну Т.С.

Міський голова Р.І. Токар

Додаток

до рішення виконкомувід 22.06.2011 № 445
Порядок

розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв)

на будівлях та спорудах в м. Нікополі
І. Загальні положення
1.1. Порядок розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівлях та спорудах в м. Нікополь (надалі - Положення), розроблено відповідно до Кодексу України «Про адміністративні правопорушення», Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону культурної спадщини», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про радіочастотний ресурс України», «Про телекомунікації», «Про оренду державного та комунального майна», «Про підтвердження відповідності», Правил утримання житлових будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 р. № 76, Державних санітарних норм і правил при встановленні технічних елементів (пристроїв), Постанови Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 року №1787 «Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб» та у відповідності до ДБН В.2.2-15-2005. «Будинки і споруди. Житлові будинки».

1.2. Порядок врегульовує та визначає порядок розгляду питань розміщення, встановлення та експлуатації технічних елементів (пристроїв) на будівлях та спорудах житлового та громадського призначення в м. Нікополь.

1.3. Порядок є обов’язковим для фізичних та юридичних осіб всіх форм власності на території м. Нікополь, які беруть участь у відносинах щодо встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівлях і спорудах.

1.4. Всі технічні елементи (пристрої), які встановлюються на будівлях і спорудах міста Нікополь, повинні бути сертифіковані на території України, а пристрої, які випромінюють електромагнітну енергію в навколишнє середовище, мати висновок санітарної епідеміологічної експертизи Міністерства охорони здоров’я України.

1.5. Встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівлях та спорудах, які мають історичну та культурну цінність дозволяється тільки за погодженням з виконавчим органом Нікопольської міської ради який координує роботу у сфері культури та туризму.

ІІ. Поняття і терміни


2.1. Технічними елементами (пристроями), що розміщуються на будівельних конструкціях житлової і громадської забудови є:

2.1.1. Пристрої та устаткування інженерного забезпечення будинків (пристрої і устаткування систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря).

2.1.2. Індивідуальні телевізійні антени, антени супутникового телебачення та інше.

2.1.3. Фасадні рекламно-інформаційні вивіски.

2.1.4. Пристрої для підсвітки та освітлення фасадів будинків.

2.1.5. Кабельні лінії електрозв’язку і електропостачання.

2.1.6. Технічні засоби телекомунікацій - обладнання, станційні та лінійні споруди, призначені для утворення телекомунікаційних мереж.

2.2. Житловий будинок – будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, установлених законом, іншими нормативно-правовими актами, здана в експлуатацію та на яку отримані правовстановлюючі документи і призначена для постійного в ній проживання.

2.3. Будівлі і споруди громадського призначення – основні типи дитячих та шкільних закладів, охорони здоров’я і відпочинку, спортивних, фізкультурно-оздоровчих, культурно-видовищних закладів, дозвілля та культових закладів, будинки для підприємств торгівлі та громадського харчування, адміністративні будівлі, будинки підприємств побутового обслуговування, соціального захисту населення, для науково-дослідних установ, проектних організацій та управлінь і інші технічні споруди, в т.ч. опори.

2.4. Балансоутримувач будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд (далі - балансоутримувач) – власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію.

2.5. Власник приміщення, будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд (далі - власник) – фізична або юридична особа, якій належить право володіння, користування та розпорядження приміщенням, будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд, зареєстроване відповідно до чинного законодавства України.

2.6. Користувач (орендар, наймач) - фізичні та юридичні особи, які за погодженням з власником використовують житловий будинок, будівлю, споруду, нежитлове приміщення для власних потреб.

2.7. Самовільне встановлення технічних елементів (пристроїв) – це розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) без оформлення у визначеному порядку погодження на їх розміщення та порушення вимог цього Порядку.

2.8. Ушкодження будівельних конструкцій будівель і споруд – це погіршення їх фізичного стану, зовнішнього вигляду фасадів, покрівель, оголовків димовентканалів та інших елементів будинків і споруд внаслідок розміщення, встановлення та експлуатації технічних елементів (пристроїв).

2.9. Телекомунікаційна мережа – комплекс технічних засобів телекомунікації та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання(приймання) знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, дротових, оптичних або інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням.

2.11. Заявник (Замовник) суб’єкт господарювання, який замовляє та отримує погодження на розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівельних конструкціях будівель та споруд.


ІІІ. Обмеження та заборона на встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівлях і спорудах м. Нікополя
3.1. Забороняється:

3.1.1. Розміщення технічних елементів (пристроїв) на головних фасадах будівель та споруд, а також бокових фасадах стін, видимих з боку магістральних вулиць, а також на покрівлях з поліуретановим покриттям ( пункт 2.1.1.-2.1.6.).

3.1.2. Розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) без відповідного погодження, визначеного цим Порядком ( пункт 2.1.3.-2.1.6.).

3.1.3. Встановлення технічних елементів (пристроїв) з кріпленням до цегляних оголовків димовентканалів ( пункт 2.1.1.-2.1.6.).

3.2. Обмеження ( пункт 2.1.1.-2.1.2.):

3.2.1. Встановлення приладів кондиціонування повітря, дозволяється за умови обов’язкового відведення конденсату у внутрішньобудинкові мережі водовідведення, або водостічні труби із наступною герметизацією місця врізки.

3.2.2. Встановлення індивідуальних телевізійних антен, антен супутникового телебачення та інше на дахах будинків та споруд дозволяється за умови обов’язкової герметизації місця врізки.

;

IV. Порядок отримання погодження на розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівлях та спорудах в м. Нікополі


4.1. Для отримання погодження на встановлення технічних елементів (пристроїв) на конструкціях будівель та споруд, зазначених в пунктах 2.1.5.- 2.1.6., Замовник подає заяву встановленого зразка (додаток 1) до управління житлово-комунального господарства Нікопольської міської ради (надалі Управління).

До заяви додається:

- виписка з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців;

- копія сертифікатів на пристрої, які встановлюються;

- копія довідки про взяття на облік платника податку;

- копія ліцензії Національної комісії з питань регулювання зв'язку (НКРЗ) на здійснення технічного обслуговування мережі або довідка про рішення НКРЗ щодо включення Заявника до реєстру суб'єктів господарювання у сфері телекомунікації;

- санітарний паспорт на радіотехнічні об’єкти, виданий Державною Санітарно-епідеміологічною службою, у випадку встановлення радіотехнічних об’єктів (РТО), які випромінюють електромагнітну енергію в навколишнє середовище;

- копія робочого проекту та схеми ліній магістралей електрозв’язку або електропостачання із позначенням на ній технічних елементів (пристроїв), які потрібні для організації такої мережі, виготовленою в масштабі 1*2000 (один до двох тисяч);

- копія договору з власником будинку або уповноваженою ним організацією на розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв).

4.2. Порядок погодження робочого проекту:

4.2.1. Копію робочого проекту прокладання кабелю між будинками та спорудами, із зазначенням місця розміщення елементу (пристрою) і конструкції кріплення, погоджують головний архітектор, виконавчий орган Нікопольської міської ради який координує роботу у сфері культури та туризму (при розміщенні в межах історичних пам’яток м. Нікополь), комітет по управлінню комунальним майном Нікопольської міської ради, управління житлово-комунального господарства Нікопольської міської ради, балансоутримувач (власник) будинку .

4.2.2. Установами, якими погоджується робочий проект, здійснюється перевірка правильності прокладання кабелю із зазначенням місць розміщення елементів (пристроїв) і конструкцій кріплення. У випадку відсутності зауважень в термін, що не перевищує 7 робочих днів, робочий проект погоджується без стягнення за це оплати.

4.2.3. У разі виявлення недоліків, або інших можливостей прокладання телекомунікаційної мережі на базі своїх чи інших суб’єктів господарювання вільних ресурсів, протягом 7 робочих днів з дня отримання запиту повідомляється про це Замовнику, з викладенням їх переліку.

4.2.4. Замовником впродовж 10 робочих днів, з моменту отримання зауважень, усуваються виявлені недоліки та надається робочий проект на повторний розгляд. При цьому, висунення будь-яких нових зауважень з боку сторін, якими погоджується проект, крім наданих раніше, при повторному розгляді проектної документації не допускається.

4.3. Порядок розгляду заяв:

4.3.1. Заява встановленого зразка (зразок для будівель (споруд) міської комунальної власності згідно з додатком 1) подається Замовником в Управління житлово-комунального господарства впродовж одного календарного місяця від останньої з дат погоджень, зафіксованих на робочому проекті.

4.3.2. Управлінням житлово-комунального господарства здійснюється перевірка наявності та правильності оформлення документів, доданих до заяви. У випадку відсутності зауважень, в термін, що не перевищує 7 робочих днів, видається Погодження встановленого зразка (зразок для будівель (споруд) міської комунальної власності згідно з додатком 2) без стягнення за це оплати.

4.3.3. У разі виявлення недоліків протягом 7 робочих днів з дня отримання запиту, повідомляється про це Замовнику, з викладенням їх переліку.

4.3.4. Управління житлово-комунального господарства має право мотивовано відмовити Замовнику у видачі погодження винятково з таких причин:

4.3.4.1. Наявність простроченої, протягом трьох місяців, заборгованості заявника за раніше надані балансоутримувачем місця з розміщення обладнання, або за відсутності договору з власником будинку або з уповноваженою ним організацією на розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв);

4.3.4.2. Якщо Замовник впродовж 30 робочих днів з моменту отримання листа про усунення недоліків, що були ним допущені раніше не усунув їх, та не повідомив про це управління житлово-комунального господарства .

4.3.5. Погодження видається на 1 рік. У випадку коли Замовник не скористався погодженням, воно вважається таким, що втратило чинність, але не раніше терміну, на який його видали.

4.3.6. Після виконання робіт Замовником оформляється Акт (зразок для будівель (споруд) міської комунальної власності згідно з додатком 3) про виконання робіт відповідно до погодженого робочого проекту із залученням управління житлово-комунального господарства та балансоутримувача (власника) будинку.
5. Вимоги до прокладання телекомунікаційних мереж та встановлення технічних елементів на будівлях і спорудах в м. Нікополі
5.1. Телекомунікаційні мережі прокладаються з дотриманням пожежних і будівельних норм та інших нормативних документів у цій сфері.

5.1.1. Для уникнення механічного пошкодження електричної мережі всі кабелі живлення прокладаються в металевому рукаві або пластиковому гофрованому рукаві, а в приміщеннях, довжина яких перевищує 15 метрів, з негорючого електричного кабелю.

5.1.2. При підключенні обладнання застосовуються пристрої захисного вимкнення електричного струму (автоматичні вимикачі).

5.1.3. В приміщеннях телекомунікаційна мережа прокладається в кабельних каналах.

5.1.4 Через проїжджу частину між будинками прокладаються лише магістральні кабелі. Номінальна відстань прольоту підвісного магістрального кабелю не повинна перевищувати допустимі параметри згідно з паспортними даними на кабельну продукцію.

5.1.5. Маркування кабелів, трубостійок та кабельних каналів здійснюється на вході і виході з будинку та з комутаційної шафи.

5.1.6. При маркуванні металевої шафи вказується її належність тому чи іншому Замовнику телекомунікації, з зазначенням контактних телефонних номерів.

5.2. На Замовника покладається відповідальність за стан телекомунікаційних мереж і обладнання, а також демонтування мереж та обладнання, які не використовуються.

5.3. Узгодження місця розміщення обладнання на будівлях та спорудах здійснюється Замовником з балансоутримувачем (власником) будинку під час погодження робочого проекту.

5.4. При переобладнанні, реконструкції, ремонті фасадів та дахів балансоутримувач (власник) будинку за 30 днів до початку робіт повідомляє письмово про це власників мереж для вирішення ними питань щодо впорядкування, переносу або відновлення мереж.


VI. Методика розрахунку плати за надання місця для прокладання телекомунікаційних мереж (кабелів телефонії, інтернету, кабельного телебачення та відповідного обладнання) при створенні та подальшій експлуатації цих мереж.
6.1. Методику розрахунку плати за надання місця для прокладання телекомунікаційних мереж (кабелів телефонії, інтернету, кабельного телебачення та відповідного обладнання) при створенні та подальшій експлуатації цих мереж з використанням власності територіальної громади м. Нікополь, інших форм власності (далі - Методика) розроблено з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму управління та подальшої експлуатації телекомунікаційних мереж.

6.1.1. Плата за користування майном (орендна плата) є платежем у формах, визначених законодавством України, який вноситься балансоутримувачам (власникам) будівель (споруд) Замовником незалежно від наслідків своєї господарської діяльності, з дня підписання договору.

6.1.2. Комунальні платежі, в т.ч. за користування електроенергією, сплачуються Замовником відповідним постачальникам послуг за окремими договорами або балансоутримувачам (власникам) будівель (споруд), якщо це визначено відповідним договором.

6.1.3. Плата Замовником проводиться щомісячно в розмірі нарахувань за поточний місяць і сплачується до його кінця.

6.1.4. Плата за користування майном (орендна плата) зараховується на поточні рахунки балансоутримувача (власника) будівлі (споруди).

6.1.5. Плата за прокладання кабельних ліній електрозв’язку і електропостачання з використанням підземних та наземних технічних засобів телекомунікацій (каналізація та кабельні проходи в будівлях (спорудах) не стягується.

6.1.6. При укладанні договору плати за надання місця для прокладання телекомунікаційних мереж за згодою сторін враховувати, що розмір мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна відповідно до виду діяльності може бути переглянутий відповідним рішенням виконавчого комітету Нікопольської міської ради.

6.1.7. Плата за надання місця для прокладання телекомунікаційних мереж (кабелів телефонії, інтернету, кабельного телебачення та відповідного обладнання) визначається за формулою:


Он.м. = Вп + Вп х Sзаг.каб.
Он.м. – щомісячна плата за надання місця для прокладання телекомунікаційних мереж (кабелів телефонії, інтернету, кабельного телебачення та відповідного обладнання) без врахування податку на додану вартість ( грн.);

Вп - визначена відповідним рішенням виконавчого комітету міської ради мінімальна вартість місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна відповідно до виду діяльності, в яку входить площа обладнання, що розташовується на будівлях та спорудах, в грн..

Балансоутримувачами (власниками) будівель (споруд) інших форм власності може самостійно встановлюватися мінімальний розмір місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна (Вп). Проте він не повинен перевищувати 5 відсотків від розміру такого показника, встановленого рішенням виконавчого комітету міської ради.Sзаг.каб. – загальна площа кабеля, який проходить по будинку, визначається множенням діаметру кабеля на довжину кабеля, (кв.м).
VІI. Відповідальність за порушення порядку розміщення технічних елементів (пристроїв) на будівлях та спорудах в м. Нікополі
7.1. Відповідальність за організацію заходів з виявлення і усунення порушень вимог цього Порядку у частині розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) у всіх випадках покладається на балансоутримувачів (власників) будівель і споруд.

7.2. У випадках виявлення факту встановлення технічних елементів (пристроїв) на об¢єктах комунальної власності з порушенням вимог цього Порядку (на які отримано відповідне погодження), балансоутримувач (власник) будинку чи споруди видає особі, яка встановила технічний елемент (пристрій), припис про усунення порушень у десятиденний термін з моменту отримання припису.

7.3. При самовільному встановленні технічних елементів (пристроїв), фізичні та юридичні особи всіх форм власності притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

7.4. Самовільно встановлені технічні елементи (пристрої) підлягають негайному (п’ятиденний термін з моменту отриманого акта про правопорушення) демонтажу порушником, а після закінчення цього терміну - за його рахунок балансоутримувачем

( власником) будинку.

7.5. Фізичні і юридичні особи всіх форм власності винні у порушенні вимог цього Порядку, Державних санітарних правил і норм при встановленні технічних елементів (пристроїв), притягуються до кримінальної відповідальності, встановленої Кримінальним Кодексом України, адміністративної відповідальності, встановленої Кодексом України про адміністративні правопорушення, а також вимог, встановлених Законами України «Про охорону культурної спадщини», «Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про радіочастотний ресурс України», «Про телекомунікації», «Про підтвердження відповідності», іншими законодавчими актами України.

7.6. Замовник несе відповідальність за будь-які порушення норм безпеки, несправності та аварійні ситуації, що виникають з його вини, та повинен за свій рахунок усувати всі дефекти, що виникають в процесі експлуатації.

7.7. В разі заподіяння значної шкоди або руйнування конструкцій покрівель (дахів), оголовків димовентканалів, фасадів, балконів будівель та споруд, що є комунальною (державною) власністю, винні у цьому фізичні та юридичні особи всіх форм власності повинні відновити зазначені конструкції або відшкодувати власнику (балансоутримувачу) збитки в розмірах заподіяної шкоди конструкціям будівель і споруд.

7.8. Спори, що виникають з питання відшкодування збитків нанесених при встановленні технічних елементів (пристроїв) між фізичними, юридичними особами та балансоутримувачем (власником) будівлі або споруди, державними органами, органами місцевого самоврядування, вирішуються в судовому порядку.

VIII. Перехідні положення

Всі користувачі, чіє обладнання на момент затвердження цього Порядку вже встановлено на будівлях та спорудах в м. Нікополі, мають привести його розміщення у відповідність до цього Порядку протягом одного року.


Начальник управління

житлово-комунального господарсства В.М. Засядьвовк


Додаток 1

до Порядку розміщення та

встановлення технічних елементів

(пристроїв) на будівлях та спорудах

в м. Нікополі, затвердженого рішенням

виконавчого комітету міської ради

від _____________________№_______
Начальнику управління житлово-

комунального господарства

_________________________________

(П.І.Б. осіб, що звертаються)

ідентифікаційний номер______________

паспорт серія____№__________виданий

____________________________________

адреса:______________________________

банківські реквізити_______ телефон
З А Я В А

Прошу(симо) надати погодження на розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв):_________________________________________________, які будуть розташовані на буд. № ______ на вул. _____________________ назва установи_______________________________________________________,

до заяви додаю, документи згідно з вимогами пункту 4.1. Порядку.

Додаток: на ___ арк.

Підпис(си) фізичної чи юридичної особи

( відповідальної особи) (підпис) ___________________

(прізвище, ініціали)
ПОГОДЖЕНО:
Головний архітектор (ініціали, прізвище)

(дата візування)

Начальник комітету по управлінню (ініціали, прізвище)

комунальним майном (дата візування)

Нікопольської міської ради

Начальник відділу культури, молоді, (ініціали, прізвище)

спорту та туризму Нікопольської міської ради (дата візування)

(при розміщенні на об’єктах історичної

та культурної спадщини)
Керівник підприємства (установи) (ініціали, прізвище)

балансоутримувача (власник) будинку (дата візування)

Керівник районної державної СЕС

(для погодження приймально- (ініціали, прізвище)

передавальних пристроїв електрозв’язку) (дата візування)

Додаток 2

до Порядку розміщення та

встановлення технічних елементів

(пристроїв) на будівлях та спорудах в

м. Нікополі, затвердженого рішенням

виконавчого комітету міської ради

______________________ №____
Управління житлово-комунального господарства Нікопольської міської ради

м. Нікополь, вул.Електрометалургів, 3 тел. 5-02-53 о
Погодження на розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв)

_____________________________________________________________________________ від «___»___________201__р. №__________

видано ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

/прізвище, ім’я по батькові фізичної чи юридичної особи, назва установи, телефон,

ідентифікаційний номер______________________паспорт серія_____№___________ виданий_________________________________ адреса:______________________________,

банківські реквізити____________________

на розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв), які будуть розташовані на буд. № ____________ на вул.________________________________________________


Кріплення здійснюється відповідно до технічної документації, погодженої _____________________________________________________від «__»__________201__р.

Монтажні роботи проводить____________________________________________________

/ прізвище, ініціали фізичної чи юридичної особи, його адреса, телефон/
Начальник управління житлово-комунального господарства

_____________________ (підпис) ___________________

/печатка/ ( ініціали, прізвище) (дата візування)
П Р И М І Т К А:

Відповідальність за порушення порядку розміщення технічних елементів (пристроїв).

За порушення Державних санітарних норм і правил при встановленні технічних елементів (пристроїв), Порядку розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівлях та спорудах в м. Нікополі фізичні і юридичні особи всіх форм власності притягуються до кримінальної відповідальності, встановленої Кримінальним Кодексом України, адміністративної відповідальності, встановленої Кодексом України про адміністративні правопорушення, а також вимог, встановлених Законами України «Про охорону культурної спадщини», «Про відповідальність підприємств, їх обєднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про радіочастотний ресурс України», «Про телекомунікації», «Про підтвердження відповідності», Правилами з питань благоустрою території міста Нікополя, затвердженими рішенням 35 сесії Нікопольської міської ради V скликання від 26.12. 2008 року № 3-35/V, іншими законодавчими актами України.


Додаток 3

до Порядку розміщення та

встановлення технічних елементів

(пристроїв) на будівлях та спорудах

в м. Нікополі, затвердженого рішенням

виконавчого комітету міської ради

______________________ №____


АКТ

виконання робіт

з розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв)

__________________________________________________________________
Ми, що нижче підписалися, комісія в складі :

_____________________________________________________________________________

(представник управління житлово-комунального господарства )
_____________________________________________________________________________

(ПІБ представника замовника)

_____________________________________________________________________________

(ПІБ балансоутримувача/власника будинку)

_____________________________________________________________________________

( ПІБ представника підрядника у випадку залучення до виконання робіт)


«___» _________________ склали даний Акт, про те, що Замовником виконані роботи відповідно до погодження на розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) від «___»___________201__р. №_____ та представленого робочого проекту, що є невід’ємною частиною даного Акта, в повному обсязі.

Підписи _________________

_________________

__________________________________
скачать файлСмотрите также:
Рішення 22. 06. 2011 м. Нікополь №445 Про затвердження Порядку розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв)
180.49kb.
Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»
300.83kb.
Рішення 22 сесії шостого скликання 21. 12. 2012 №239
57.57kb.
Встановлення нового світового порядку під впливом глобалізації
133.02kb.
Рішення сесії Свалявської міської ради «Про затвердження Порядку пайової участі замовників у розвитку інфраструктури територіальної громади м. Свалява та с. Драчино»
50.53kb.
Рішення від 26. 05. 2011 №1209 Про встановлення тарифів на медичне обслуговування за договорами із суб’єктами господарювання, страховими організаціями
16.35kb.
Постанова від 25 травня 2011 р. №548 Про затвердження Порядку проведення
57.14kb.
Рішення №29/ "17" жовтня 2012 р м. Кремінна Про передачу в оренду частки земельної ділянки для утримання перукарні гр
35.78kb.
Рішення 29. 03. 2013 м. Нікополь №305 Про визначення тов «Комунальник-Нікополь» виконавцем послуг з утримання житлових будинків (гуртожитків)
14.53kb.
Рішення №141-6-vi 20 січня 2011 року м. Ірпінь Про затвердження форми Типового договору оренди земельної ділянки по м.Ірпінь
152.04kb.
Пояснювальна записка до наказу про затвердження розрахунку ціни на ветеринарні роботи та послуги, що надаються державними установами ветеринарної медицини Обґрунтування необхідності прийняття акта
26.23kb.
Рішення від 17 лютого 2009 року №1766 Про затвердження Положення про відділ бухгалтерського обліку Кіровоградської міської ради
54.13kb.