klevoz.ru страница 1
скачать файл

УКРАЇНА
БЕРИСЛАВСЬКА РАЙОННА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

22 СЕСІЇ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
21.12.2012 № 239


Про затвердження Порядку використання коштів спеціального фонду районного бюджету, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісо-господарського виробництва

Відповідно до статті 209 Земельного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 року №1279 «Про розміри та Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню» із змінами, керуючись статтями 43, 68 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада


В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Порядок використання коштів спеціального фонду районного бюджету, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення 12 сесії районної ради четвертого скликання від 18 березня 2004 року №167 «Про Положення про спеціальний рахунок районного бюджету «Відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва».

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування, бюджету, фінансів, управління об’єктами комунальної власності та приватизації.

Голова районної ради О.Б.Тессіо

Затверджено

Рішення 22 сесії

районної ради шостого скликання

21.12.2012 № 239

ПОРЯДОК

використання коштів спеціального фонду районного бюджету,що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського

і лісогосподарського виробництва


1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів спеціального фонду районного бюджету, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.

2. Втрати сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва відшкодовуються юридичними та фізичними особами, яким відводяться сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, перелоги, сіножаті, пасовища), лісові землі та чагарники, що вилучаються для потреб, не пов’язаних із сільськогосподарським та лісогосподарським виробництвом. Відшкодуванню підлягають також втрати, завдані обмеженням прав власників землі та землекористувачів, у тому числі орендарів, або погіршенням якості угідь внаслідок негативного впливу, спричиненого діяльністю громадян, юридичних осіб, органів місцевого самоврядування або держави, а також у зв’язку з виключенням сільськогосподарських угідь, лісових земель і чагарників із господарського обігу внаслідок встановлення охоронних, санітарних та інших захисних зон.

Розміри втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, що підлягають відшкодуванню, визначаються відділом Держкомзему у Бериславському районі відповідно до Порядку відшкодування цих втрат, їх нормативів та коефіцієнтів продуктивності лісових угідь за типами лісорослинних умов, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 року №1279 «Про розміри та Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню» із змінами.

3. Головним розпорядником зазначених коштів є районна державна адміністрація.

4. Кошти спеціального фонду районного бюджету, що надходять в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, використовуються на наступні заходи:

- впровадження грунтозахистної системи землеробства з контурно-меліоративною організацією території;

- будівництво, розширення та реконструкція протиерозійних, гідротехнічних, проти карстових, берегозакріплювальних, протизсувних, протиобвальних, протилавинних і протиселевих споруд, а також проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об’єкти. Проведення заходів щодо хімічної меліорації ґрунтів;

- проведення агролісотехнічних заходів на ярах, балках та інших ерозійно небезпечних землях;

- рекультивація порушених земель та використання родючого шару ґрунту під час проведення робіт, пов’язаних із порушенням земель;

- рекультивація територій полігонів твердих побутових відходів;

- засипка і виположування ярів, балок з одночасним їх дренуванням;

- заходи, пов’язані з створенням захисних лісових насаджень на еродованих землях, вздовж водних об’єктів (в тому числі водойм, магістральних каналів тощо) та полезахисних смуг;

- терасування крутих схилів;

- консервація деградованих і забруднених земель;

2

- поліпшення малопродуктивних земельних угідь;- розроблення технології, обладнання для знезараження, очищення землі, забрудненої пестицидами і агрохімікатами;

- проведення обстеження ґрунтів;

- проведення нормативної грошової оцінки землі;

- ведення земельного кадастру (заходи, якими забезпечується ведення державного земельного кадастру, визначено постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 1993 року №15 «Про Порядок ведення державного земельного кадастру»).

Роботи по охороні земель проводяться згідно з рішеннями сесій районної ради, районними цільовими програми, які включають заходи з охорони земель.

До документації із землеустрою, яка може розроблятися за рахунок коштів, що надходять від втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, відповідно до статті 25 Закону України «Про землеустрій» та статті 209 Земельного кодексу України, відноситься:

- загальнодержавні й регіональні програми використання та охорони земель;

- схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень;

- проекти землеустрою щодо формування земель комунальної власності територіальних громад і проекти розмежування земель державної та комунальної власності населених пунктів;

- проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь;

- проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів;

- робочі проекти землеустрою щодо рекультивації порушених земель, землювання малопродуктивних угідь, захисту земель від ерозії, підтоплення, заболочення, вторинного засолення, висушення, зсувів, ущільнення, закислення, забруднення промисловими ті іншими відходами, радіоактивними та хімічними речовинами, покращення сільськогосподарських земель, підвищення родючості грунтів (далі – робочі проекти землеустрою);

- технічні документації з нормативної грошової оцінки земель;

- технічні документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель.

5. Відділ Держкомзему у Бериславському районі, за погодженням з фінансовим управлінням районної державної адміністрації, подає на розгляд колегії районної державної адміністрації пропозиції щодо використання коштів, які надійшли у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва до спеціального фонду районного бюджету.

6. Після схвалення колегією районної державної адміністрації, пропозиції щодо використання коштів спеціального фонду районного бюджету подаються на розгляд районної ради.

7. Районна рада після розгляду постійними комісіями районної ради приймає рішення сесії про спрямування коштів, що надійшли до районного бюджету у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.

8. Головний розпорядник в разі необхідності проводить процедуру закупівлі у відповідності до Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти».

9. Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів спеціального фонду районного бюджету по надходженню від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва здійснюється районною державною адміністрацією та органами, на які покладено контроль за дотриманням бюджетного законодавства.

Керуючий справамивиконавчого апарату районної ради Л.В. Рак
скачать файлСмотрите также:
Рішення 22 сесії шостого скликання 21. 12. 2012 №239
57.57kb.
Рішення восьмої сесії обласної ради шостого скликання від 12. 2011 р
221.28kb.
Розпорядження №60 Від 13 листопада 2012 року Про скликання тридцять першої сесії Обухівської міської ради шостого скликання у відповідності до ст ст. 26, 42, 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
24.72kb.
Рішення 54 сесії Чернівецької
26.16kb.
Рішення сесія V скликання
1038.3kb.
Чугуївська міська рада харківської області
14.78kb.
Обстановка, в якій відбувалася робота сьомої сесії Верховної Ради України шостого скликання
1176.51kb.
Рішення від " 01 " квітня 2011 року №14 місто Прилуки Про виконання доручень виборців, зауважень та пропозицій, висловлених депутатами Прилуцької міської ради на 5 сесії міської ради 6 скликання від 27 січня 2011 року
155.6kb.
Інформаційно-аналітичнІ матеріалИ про роботу депутатської фракції комуністів за період шостої сесії Верховної Ради України шостого скликання
1066.04kb.
Рішення позачергової сесії селищної ради VІ скликання від 08 грудня 2011 року №5 смт. Нова Ушиця
291.67kb.
Відбулася ХХV сесія шостого скликання Білозерської районної ради
211.95kb.
30 сесія VI скликання рішення
34.6kb.