klevoz.ru страница 1
скачать файл


ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ХІІІ сесія V демократичного скликанняРІШЕННЯ № 261

від 17 квітня 2007 року


(додатково дивись рішення обласної ради від 13.06.07 р. № 315)


Про затвердження Програми біологізації землеробства
Відповідно до п.16 ч.1 ст.43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та на виконання рішення Львівської обласної ради № 187 від 29 грудня 2006 року „Про обласний бюджет Львівської області на 2007 рік”, враховуючи висновки постійних комісій з питань розвитку села та АПК і з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, Львівська обласна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму біологізації землеробства (програма додається).

2. Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації (О.Демків) забезпечити фінансування програми на 2007 рік.

3. Головному управлінню агропромислового розвитку облдержадміністрації (М.Кожушко) на початку 2008 року подати звіт про виконання програми та використання коштів.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань з питань розвитку села та АПК (Р.Кузьмич).


Голова обласної ради М.Сеник

Додаток

до рішення обласної радивід 17 квітня 2007р. № 261

ПРОГРАМАБІОЛОГІЗАЦІЇ ЗЕМЛЕРОБСТВА
Ведення сільськогосподарського виробництва без врахування необхідності відновлення ґрунтового покриву призводить до прогресуючої деградації та зниження родючості грунтів – основи сільськогосподарського виробництва. Це пов’язано із загальним зменшенням внесення органічних та мінеральних добрив, порушенням співвідношення між ними, що спричиняє збільшення кислих ґрунтів, порушення сівозмін, зменшення посівних площ бобових культур, зниження рівня агротехніки.

З метою зменшення хімічного навантаження на сільськогосподарську продукцію та агроекосистеми в області виникла необхідність у впровадженні в сільськогосподарське виробництво органічного землеробства, яке ґрунтується на максимальному використанні біологічних факторів підвищення родючості ґрунтів, їх розкислення, захисту рослин та інших заходів, які забороняють або значною мірою обмежують використання синтетичних комбінованих добрив, пестицидів, регуляторів росту та харчових добавок до кормів при відгодівлі худоби.

Супроводжуючим заходом, що суттєво збільшує ефективність дії добрив та забезпечує розкислення ґрунтів є внесення розкислювачів, зокрема дефікату та вапняків. Програмою передбачається виділення коштів, що передбачається отримати за підсумками дев’яти місяців на здешевлення витрат на розкислення ґрунтів шляхом внесення дефікату та вапняків.

Одним із таких заходів є створення високоефективного екологічно чистого органічного добрива універсального (ОДУ), яке виробляється за методом біологічної ферментації з природної органічної речовини, компонентами якої є гній, курячий послід, торф, тирса та інші органічні відходи.

Добриво має сипучу, дрібнокомкувату структуру, володіє високими теплоізоляційними властивостями і вологоутримуючою здатністю.

За своїми агрохімічними властивостями є комплексним добривом, котре містить всі макро- і мікроелементи (азот, фосфор, калій, мідь, цинк, бор, магній) для живлення рослин.

Залежно від вихідних компонентів, в 1 тонні ОДУ міститься 50-65 кг діючої речовини NPК, у тому числі : азоту - 25-30 кг, фосфору 15-20 кг, калію 10-15 кг. Наявність у складі добрива кальцію сприяє зниженню кислотності грунтів.

Органічне добриво універсальне (ОДУ) використовується в якості :  • комплексного високоефективного чистого добрива при підживленні сільськогосподарських культур;

  • мульчувального антисептичного матеріалу при обробці овочевих, плодово-ягідних культур;

  • основного компоненту при приготуванні поживних сумішей для вирощування розсади овочевих культур;

  • субстрату для вирощування грибів, тощо;

Добриво забезпечує збільшення врожаю сільськогосподарських культур.

Сільськогосподарська продукція, вирощена із застосуванням ОДУ, є екологічно чистою.

Вартість виробленого добрива на складі виробника становить 900 гр, за 1 тонну.

Програмою передбачено виділення 2400,0 тис. грн з обласного бюджету як часткової компенсації сільгосптоваровиробникам за придбане органічне добриво.

Обсяги фінансування програми погоджуються з постійною комісією з питань розвитку села та агропромислового комплексу обласної ради.

Компенсації підлягають до 50 % витрат, пов’язаних з придбанням органічних добрив.

Компенсація сільгосптоваровиробникам здійснюється за умови внесення придбаного органічного добрива.

Кошти сільгосппідприємствам виділяються на безповоротній основі у вигляді субвенцій з місцевого (обласного) бюджету районним бюджетам.

Виробники-постачальники органічного добрива універсального (ОДУ) - (біоферментні заводи) визначаються в межах області на конкурсних засадах обласною комісією, що створюється при Головному управлінні агропромислового розвитку облдержадміністрації за участю представника постійної комісії з питань розвитку села та агропромислового комплексу обласної ради.

Обласна конкурсна комісія збирає заявки від сільгоспвиробників і проводить на конкурсній основі відповідний розподіл коштів у межах асигнувань, передбачених на виконання цієї Програми, з обласного бюджету.

Для отримання компенсації сільгосппідприємства подають заявку Головному управлінні агропромислового розвитку облдержадміністрації.

Право на часткову компенсацію за придбане добриво мають юридичні особи – сільгосппідприємства області всіх форм власності, при умові наявності за кожну закуплену партію сертифіката на вміст поживних речовин, а також актів виконаних робіт про внесення добрива під сільськогосподарські культури.

Для розподілу коштів між сільгосппідприємствами в межах області створюється комісія, яку очолює начальник Головного управління агропромислового розвитку.

До складу комісії входять спеціалісти управління, представник центру “Облдержродючість” та голова постійної комісії з питань АПК (за згодою).

Для отримання сум часткової компенсації сільгосппідприємства подають Головному управлінню агропромислового розвитку завірені в установленому порядку копії товарно-транспортних накладних за придбане добриво, акти про внесення добрив (ОДУ) під сільськогосподарські культури, сертифікати на вміст поживних речовин.

Головне управління агропромислового розвитку на підставі підтверджувальних документів складає реєстр понесених витрат на придбання і внесенню органічного добрива.

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації складає зведені відомості про належні суми компенсації і подає їх у Головне фінансове управління облдержадміністрації для здійснення фінансування. Одержані кошти Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації перераховує на розрахункові рахунки сільськогосподарських підприємств, відкриті в установах банків.

Відповідальність за цільове використання коштів покладається на Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, виробників-постачальників і учасників програми.Заступник голови обласної ради М.Горинь

скачать файлСмотрите также:
Рішення №261 від 17 квітня 2007 року (додатково дивись рішення обласної ради від 13. 06. 07 р. №315 )
51.84kb.
Міська цільова програма «Здоров’я» на 2012-2014 роки Міська цільова програма
411.85kb.
Рішення комісії від 21 квітня 1997 року
19.9kb.
Рішення від 2012 року № Про звільнення інвалідів I та II груп по зору на 50 відсотків від абонентської плати за користування квартирними телефонами
23.51kb.
Рішення від " 01 " квітня 2011 року №14 місто Прилуки Про виконання доручень виборців, зауважень та пропозицій, висловлених депутатами Прилуцької міської ради на 5 сесії міської ради 6 скликання від 27 січня 2011 року
155.6kb.
Рішення 3 сесії 022-03-vi про внесення змін до рішення обласної ради
17.43kb.
Рішення " 18" грудня 2012 року №1962 Про хід виконання рішення міської ради від 25 березня 2011 року №312 "
76.53kb.
Рішення від 17 лютого 2009 року №1766 Про затвердження Положення про відділ бухгалтерського обліку Кіровоградської міської ради
54.13kb.
Розпорядження 23. 07. 2012 смт Криве Озеро №296-р Про заходи щодо виконання рішення Ради регіонів від 24 травня 2012 року
84.56kb.
Рішення позачергової сесії селищної ради VІ скликання від 08 грудня 2011 року №5 смт. Нова Ушиця
291.67kb.
Рішення від ­­­­­­­­­­­­­­­ 2013р. № Про надання пільг по орендній платі
25.14kb.
Рішення восьмої сесії обласної ради шостого скликання від 12. 2011 р
221.28kb.