klevoz.ru страница 1
скачать файл
ПАВЛОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТРІШЕННЯ


30.08.2013р. № 538


Про підсумки виконання

бюджету міста за І півріччя

2013 року
На виконання ст. 78, 80 Бюджетного кодексу України, ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік», рішення Павлоградської міської ради від 25.12.2012 року № 836-31/VІ «Про затвердження міського бюджету на 2013 рік» (з урахуванням внесених змін) службами міської ради проводилися заходи щодо забезпечення виконання міського бюджету та надходжень до бюджетів усіх рівнів.

Загальний фонд бюджету міста по доходах за І півріччя 2013 року виконано на 94,0 відсотка (при плановій сумі надходжень 152903,3 тис. грн. фактично надійшло 143754,4 тис. грн.), недонадійшло 9148,9 тис. грн. Спеціальний фонд виконано в обсязі 13232,7 тис. грн., або 61,6 відсотка планових річних призначень.

Із загальної суми надходжень загального фонду доходи без врахування трансфертів склали 50639,8 тис. грн., дотації з державного бюджету – 32369,8 тис. грн., субвенції з державного бюджету - 60744,8 тис. грн.

Доходи загального фонду бюджету без врахування трансфертів виконані на 96,9 відсотка, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшились на 3182,4 тис. грн. або на 6,7 відсотка.

Не забезпечено виконання планових показників по 6 джерелам на суму 1818,7 тис. грн., в тому числі: по податку на доходи фізичних осіб – 681,6 тис. грн., податку на прибуток підприємств комунальної власності – 675,7 тис. грн., платі за землю – 425,7 тис. грн., збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності – 32,7 тис. грн., туристичному збору – 1,0 тис. грн., частині чистого прибутку комунальних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного міського бюджету – 2,0 тис. грн.

Видаткова частина загального фонду міського бюджету за І півріччя 2013 року виконана в сумі 158151,8 тис. грн., при плані – 181225,1 тис. грн. або на 87,3 відсотка до уточненого плану на звітний період. Видатки спеціального фонду міського бюджету виконано в сумі 28388,8 тис. грн. або на 45,8 відсотка до уточненого плану на рік. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки загального фонду міського бюджету збільшились на 7461,4 тис. грн. або на 5,0 відсотків; спеціального фонду – 19139,0 тис. грн., або на 306,9 відсотків.

На фінансування соціально захищених статтей бюджету направлено 148739,9 тис. грн., або 88,1 відсотка до запланованого, що на 7973,9 тис. грн. більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Кредиторська заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери, строк виплати якої 5 липня 2013 року станом на 1 липня 2013 року складає 8986,1 тис. грн.

Видатки міського бюджету за І півріччя 2013 року на утримання соціально-культурної сфери міського бюджету склали 144966,7 тис. грн. і збільшились в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 9349,6 тис. грн., в тому числі по галузям: освіти – 2820,2 тис. грн., охорони здоров»я – 1328,5 тис. грн., соціального захисту населення – 4778,2 тис. грн., культури і мистецтва – 444,4 тис. грн., засобам масової інформації – 50,5 тис. грн..

На фінансування житлово-комунального господарства міста направлено 5320,2 тис. грн., в тому числі на благоустрій міста – 5307,7 тис. грн.

Значна увага приділялась соціальному захисту найбільш вразливих верств населення (інвалідів, ветеранів війни, багатодітних сімей). На виплату пільг та субсидій населенню направлено 18060,0 тис. грн., виплату допомоги сім’ям з дітьми – 41985,0 тис. грн.

На виконання міської програми «Соціальний захист окремих категорій населення на 2012-2014 роки» за І півріччя 2013 року з міського бюджету направлені кошти в сумі 204,1 тис. грн.

За рахунок субвенції з державного бюджету виплачена допомога 16 прийомним сім’ям, в яких виховується 28 дітей, та 1 дитячому будинку сімейного типу, в якому виховується 8 дітей на суму 660,8 тис. грн.

Одночасно через несвоєчасне вжиття головними розпорядниками бюджетних коштів, відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, організаційних та управлінських рішень мали місце недоліки у використанні бюджетних коштів, фінансові порушення бюджетної дисципліни, не усунення виявлених фінансових порушень бюджетної дисципліни, не виконання вимог щодо скорочення споживання енергоносіїв, видатків на утримання підвідомчих бюджетних установ.

Перевищення споживання енергоносіїв за І півріччя 2013 року в порівнянні з аналогічним періодом 2012 року допущено 6 установами апарату управління, 42 установами відділу освіти, 2 установами охорони здоров»я, 1 установою сфери соціального захисту, 7 установами відділу культури, 3 установами відділу фізичної культури та спорту.

Залишаються не усуненими фінансові порушення, встановлені ревізіями фінансово-господарської діяльності, проведеними Павлоградською об’єднаною державною фінансовою інспекцією в минулі роки в установах, що утримуються за рахунок коштів міського бюджету, на суму 531,2 тис. грн. та ревізією Державної фінансової інспекції в Дніпропетровській області, проведеною в 2011 році, на суму 1730,4 тис. грн. (не відшкодовано орендної плати землекористувачами – 1278,2 тис. грн., фінансові порушення КП «Спеціалізована агенція «Ритуал» – 117,1 тис. грн., КП «УЖКГ» – 88,0 тис. грн., управлінням комунального господарства та будівництва міської ради – 301,8 тис. грн., відділом освіти міської ради – 67,5 тис. грн., КП «Павлограджитлосервіс» – 373,0 тис. грн., управлінням праці та соціального захисту населення – 22,2 тис. грн.). Залишок не усунених порушень за результатами ревізій, проведених Павлоградською об’єднаною державною фінансовою інспекцією в 2012 році, складає 595,4 тис. грн., в тому числі: по управлінню комунального господарства та будівництва міської ради – 118,4 тис. грн.

Залишок не усунених порушень за результатами ревізії, проведеної Державною фінансовою інспекцією в Дніпропетровській області в 2013 році по управлінню комунального господарства та будівництва міської ради, складає 451,1 тис. грн., відділу освіти - 108,8 тис. грн.

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи необхідність забезпечення вимог Бюджетного кодексу України, завдань, поставлених Законом України «Про Державний бюджет України на 2013 рік», рішенням міської ради від 25 грудня 2012 року № 836-31/УІ «Про затвердження міського бюджету на 2013 рік» з урахуванням внесених змін та з метою виконання планових показників міського бюджету виконавчий комітет міської ради


В И Р І Ш И В :
1. Рекомендувати керівникам підприємств та організацій усіх форм власності, які допустили заборгованість по платежах до бюджетів усіх рівнів:

1) вжити конкретних заходів щодо погашення недоїмки зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), яка склалася станом на 1 липня 2013 року;

2) забезпечити сплату в повному обсязі поточних нарахувань податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів усіх рівнів, підвищення розміру заробітної плати до рівня прожиткового мінімуму та досягнення середнього обласного показника.

2. Зобов’язати фінансове управління міської ради (Роїк), відділ з економічних питань міської ради (Штонда), відділ земельно-ринкових відносин міської ради (Вишнякова), відділ трудових відносин та умов праці (Черкашина) та рекомендувати Західно-Донбаській об’єднаній Державній податковій інспекції Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області (Яремчук):

1) за підсумками виконання дохідної частини міського бюджету за І півріччя 2013 року вжити організаційних заходів щодо забезпечення безумовного виконання затверджених міською радою планових показників на 2013 рік згідно з темпами зростання соціально - економічних показників міста та області;

2) вжити організаційних заходів щодо скорочення податкового боргу та збільшення надходжень податку на прибуток комунальних підприємств, що знаходяться у сфері управління міської ради, та інших суб'єктів господарювання з платежів, які зараховуються до міського бюджету;

3) активізувати роботу комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) до державного та місцевого бюджетів та погашення заборгованості із заробітної плати підприємствами, які мають заборгованість до бюджетів усіх рівнів, в тому числі до міського бюджету, та робочої групи з легалізації трудових відносин з найманими працівниками на підприємствах та установах міста;

4) провести ґрунтовний аналіз факторів, які впливають на стан надходжень податків, зборів та інших платежів, з метою визначення та залучення додаткових резервів збільшення надходжень до міського бюджету.


3. Рекомендувати Західно-Донбаській об’єднаній Державній податковій інспекції Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області (Яремчук):

1) зосередити зусилля на роботі з існуючими резервами підвищення рівня сплати податків і зборів, на розширенні бази оподаткування, підвищенні якості обліку платників податків;

2) вжити заходів щодо детинізації доходів громадян, в тому числі за рахунок проведення перевірок громадян, що надають в оренду помешкання і не задекларували отриманий в 2012 році дохід, декларують відсутність діяльності за попередні звітні періоди;

3) забезпечити систематичне проведення індивідуальної роботи з керівниками підприємств щодо недопущення виплати заробітної плати без сплати податку на доходи фізичних осіб, виплати її у розмірі нижче законодавчо встановленого рівня та орієнтувати на підвищення розміру заробітної плати до рівня прожиткового мінімуму та досягнення середнього обласного показника;

4) активізувати претензійно – позовну роботу з ліквідації заборгованості із сплати податків і зборів.
4. З метою недопущення втрат міського бюджету зобов’язати відділ земельно-ринкових відносин міської ради (Вишнякова):

1) активізувати роботу відділу щодо забезпечення державної реєстрації права комунальної власності на земельні ділянки, які надаються в оренду;

2) здійснювати своєчасне оформлення договорів оренди землі, документів на земельні ділянки землекористувачами і землевласниками, не допускаючи прострочення термінів укладення та перегляду договорів по оренді землі. Своєчасно вносити зміни в договори оренди землі та повідомляти Західно-Донбаську ОДПІ про продовження строку дії договорів, внесення змін до договорів оренди земельних ділянок та прийняті рішення по збільшенню річної орендної плати за користування земельною ділянкою;

3) продовжити роботу з проведення інвентаризації земель та виявлення земель, які використовуються суб’єктами господарювання без оформлення правовстановлюючих документів;

4) активізувати роботу щодо своєчасного проведення заходів з продажу земель несільськогосподарського призначення під об’єктами нерухомості.
5. Відділу по обліку комунального майна та житлової площі (Гребенюк):

1) посилити контроль за своєчасністю та в повному обсязі перерахування до міського бюджету установами та підприємствами міста плати за оренду комунального майна;

2) активізувати роботу щодо проведення заходів з продажу об’єктів комунальної власності.

6. Зобов’язати начальників галузевих відділів, управлінь міської ради забезпечити:

1) своєчасну виплату заробітної плати працівникам установ, які фінансуються з міського бюджету, із дотриманням установлених чинним законодавством і колективними договорами термінів та умов оплати праці, не допускаючи утворення будь – якої заборгованості на звітні періоди;

2)проведення організаційних заходів щодо скорочення кредиторської та дебіторської заборгованості за виконані роботи, послуги;

3) своєчасне проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, які споживаються установами і організаціями, що фінансуються з міського бюджету, не допускаючи утворення заборгованості на звітні періоди;

4) проведення роботи з підвищення фінансово – бюджетної дисципліни, ефективності використання бюджетних коштів, попередження порушень бюджетного законодавства, своєчасного та в повному обсязі освоєння виділених бюджетних коштів;

5) здійснення особистого контролю по реалізації заходів з відшкодування у повному обсязі в 2013 році незаконних витрат бюджетних коштів, виявлених перевірками, ревізіями контролюючих служб, внутрішнього фінансового контролю та підрозділами Державної фінансової інспекції в Дніпропетровській області;

6) проведення додаткових організаційних заходів по скороченню видатків на утримання підвідомчих установ, оптимізації мережі бюджетних установ та їх штатної чисельності;

Інформацію про проведену роботу та затверджені додаткові заходи з оптимізації мережі та скороченню видатків надати фінансовому управлінню міської ради в термін до 20 вересня 2013 року.
7. Зобов’язати начальника управління комунального господарства і будівництва міської ради Дейнеженко Ю.С., начальника управління праці та соціального захисту населення Бобровницьку Л.В., директора КП «Спеціалізована Агенція Ритуал» Жолудя Д.В., арбітражного керуючого КП «УЖКГ» Євстаф’єву В.В., начальника відділу освіти міської ради Осипчука О.Б., начальника відділу земельно-ринкових відносин міської ради Вишнякову О.О., директора КП «Палограджитлосервіс» Петлю Т.Г. вжити додаткових організаційних заходів щодо усунення в повному обсязі фінансових порушень, виявлених в ході перевірок контрольно-ревізійного управління в Дніпропетровській області та Павлоградської об’єднаної державної фінансової інспекції, посилити претензійно-позовну роботу та в разі невжиття заходів щодо усунення фінансових порушень притягти винних осіб до дисциплінарної відповідальності відповідно до чинного законодавства.

Інформацію про проведену роботу надати фінансовому управлінню міської ради в термін до 03.09.2013 року.


8. Управлінню праці та соціального захисту населення міської ради (Бобровницька) вжити організаційних заходів щодо посилення контролю та своєчасного проведення клірингових розрахунків з пільг та субсидій населенню у 2013 році згідно з механізмом, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2005 року № 20 “Про затвердження Порядку перерахування деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій» (зі змінами), забезпечити їх оплату в повному обсязі, не допускаючи утворення кредиторської та дебіторської заборгованості із зазначених видатків на звітні дати.
9. Фінансовому управлінню міської ради (Роїк), Павлоградській об’єднаній державній фінансовій інспекції (Тимченко), управлінню Державної казначейської служби в м. Павлограді (Соколова) посилити контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів.

10. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на начальника фінансового управління міської ради Роїк Р.В., контроль – на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради за напрямками роботи.Міський голова І.С.Метелиця


скачать файлСмотрите также:
Рішення 30. 08. 2013р. №538 Про підсумки виконання бюджету міста за І півріччя 2013 року
100.45kb.
Звіт про виконання місцевих бюджетів За І півріччя 2011 р. Обласного бюджету Черкаської області
1005.79kb.
Рішення 12. 06. 2012 р. №114 Про підготовку до святкування Дня міста
255.54kb.
Рішення від ­­­­­­­­­­­­­­­ 2013р. № Про надання пільг по орендній платі
25.14kb.
Рішення " 18" грудня 2012 року №1962 Про хід виконання рішення міської ради від 25 березня 2011 року №312 "
76.53kb.
Розпорядження м. Нікополь № Про залучення короткотермінових безвідсоткових позичок
14.56kb.
Рішення сесія V скликання
1038.3kb.
Рішення від 19 лютого 2013 р. №47 м. Стаханов Про підготовку та проведення призову громадян України на строкову військову службу весною 2013 року
123.77kb.
Розпорядження 23. 07. 2012 смт Криве Озеро №296-р Про заходи щодо виконання рішення Ради регіонів від 24 травня 2012 року
84.56kb.
Узагальнення стану роботи реєстраційних служб територіальних управлінь юстиції з питань легалізації об’єднань громадян та інших громадських формувань за І півріччя 2013 року
14.48kb.
Рішення міської ради від 30. 12. 2011 №18/37 «Про бюджет міста на 2012 рік» із врахуванням змін. Доповідає: Єлова Лілія Анатоліївна начальник управління фінансів та бюджету міської ради
165.36kb.
Рішення від 20. 02. 2013 №50 м. Маріуполь Про виконання заходів щодо локалізації та ліквідації амброзії полинолистої у 2012 році та плани на 2013-2015 роки
30.73kb.