klevoz.ru страница 1
скачать файл


УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_________________________________________________________
РІШЕННЯ

ІІ сесія VІ скликання
від 30.12.2010 р. № 9
Про затвердження Програми

оздоровлення території Олевського

району від сказу на період 2011-2015 р.р.
Розглянувши Програму оздоровлення території Олевського району від сказу на період 2011-2015 р.р. з метою здійснення дієвих заходів щодо оздоровлення території району від сказу, відповідно висновку постійної комісії районної ради з питань агропромислового комплексу, екології, земельних ресурсів та соціального розвитку села районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму оздоровлення території Олевського району від сказу на період 2011-2015 р.р.(додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань агропромислового комплексу, екології, земельних ресурсів та соціального розвитку села.


Голова ради М.А.Харченко

Додаток

до рішення сесії районноїради від 30.12.2010 р. № 9
ПРОГРАМА

оздоровлення території Олевського району від сказу

на період 2011-2015рр.
І. Загальні положення

1. Сучасний стан проблеми


Сказ – особливо небезпечна гостра вірусна хвороба тварин і людини, яка характеризується ознаками поліенцефаломіеліту, паралічами і закінчується смертю. У відповідності до оцінки ВООЗ, вона входить у п’ятірку найбільш небезпечних зооантропонозів, що завдають величезні соціально-економічні збитки.

Незважаючи на значний світовий досвід і прогрес у вивченні цієї інфекції, на сьогодні сказ зареєстровано у 113 країнах світу, через який щорічно гине понад 50 тисяч людей і більше 1 млн. тварин.

Основним джерелом епізоотії сказу є дикі м’ясоїдні тварини, головним чином лисиці. В 70-80-х роках минулого століття сказ був розповсюджений на території близько 28 країн Європи щорічно діагностували до 9 тисяч випадків захворювання. Впровадження у комплекс протиепізоотичних заходів пероральної антирабічної вакцинації лисиць (починаючи з 1983 року) внесло кардинальні зміни в епізоотичну карту Європи. Як наслідок – у 2000 році в Німеччині було виявлено всього 192 випадки захворювань, Франції – 5, Австрії – 2. Тоді як у країнах, де такі заходи не впроваджувались, хвороба набула поширення (наприклад, у Польщі – 2211 випадків сказу, Україні 1502, Російській Федерації – 1239, Хорватії – 917). Науково обґрунтована організація та чітке виконання програм з іррадикації сказу в країнах Європейського Союзу, які базувалися на застосуванні сучасних засобів діагностики та профілактики, дало змогу 15 країнам набути статусу вільних від сказу.

За останні 10 років в Україні щорічно реєструється зростання епізоотії сказу: 1995р. – 351 випадок, 1998р. – 766, 2000р.- 1580, 2003р.- 2009, 2006р. – 2039 та у 2007 році – 2929 випадків. По Житомирській області у 2000р. – 50 випадків, 2001р. – 78, 2003р. – 176, 2007р. – 198 випадків. (у І півріччі 2008р. по Україні діагностовано 1026 випадків проти 781 за відповідний період минулого року, по Житомирській області 54 випадки).По Олевському району зареєстровано у 2001році – 1 випадок сказу, у 2002 році – 1 випадок, 2003 – 1, 2008 – 2, 2009 році – 5, на початку 2010р. – 1 випадок сказу.

Не менш складною є епідеміологічна ситуація зі сказу. Так якщо в 1994-1997 рр. не було зареєстровано жодного випадку прояву хвороби серед людей, то тільки в 2007 році – 7 випадків загибелі людей від сказу і в 2008 році – 2. Напружена епізоотична ситуація щодо сказу серед диких, сільськогосподарських та особливо домашніх тварин (собак і котів) є реальною загрозою виникнення гідрофобії (сказу) серед людей. Щорічно в Україні понад 100 тис. осіб звертаються за медичною допомогою в лікувально-профілактичні заклади з приводу укусів дикими і домашніми тваринами. При цьому, понад 23 тис. осіб отримують курс антирабічних щеплень, з них більше 60% за безумовними ознаками.

Епізоотична ситуація щодо сказу як по Житомирській області так і по Україні в цілому має ряд особливостей. Зокрема, це еволюція епізоотії як природно-вогнищевого, так і антропоургічного (міського) типу. В першому випадку резервуаром і джерелом збудника інфекції є дикі хижаки – лисиця (89% випадків діагностованих серед диких тварин), єнотовидна собака, куниця, вовк. При цьому, за останнє десятиліття постійне збільшення щільності і популяції лисиці та вовка залишається неконтрольованим, що зважаючи на їх високу чутливість до вірусу сказу, швидку зміну поколінь та тривалий інкубаційний період, зумовлює непереривність епізоотичного процесу.

Антропоургічний (міський) тип сказу еволюціонує за рахунок неконтрольованого збільшення чисельності бродячих і безпритульних собак частка яких у загальній кількості випадків сказу в 32007 становила 40%. Це зумовлено відсутністю чіткої нормативно-правової бази щодо розведення і утримання собак і котів, адміністративної та юридичної відповідальності їх власників, особливо у приміських зонах та сільській місцевості. Поряд з цим, проблемним є процес синантропізації лисиць, тобто наближення її популяції до населених пунктів, що сприяє контакту з безпритульними та бродячими собаками та котами. Неконтрольоване розмноження цих тварин, відсутність для них системи притулків та утилізації трупів загиблих тварин ускладнюють епізоотичну ситуацію щодо сказу.

Ключове значення в боротьбі зі сказом має своєчасна діагностика та імунопрофілактика захворювання як серед домашніх, так і серед диких тварин.

У зв’язку з стійкою циркуляцією лісавірусів серед диких тварин, особливе місце в системі заходів боротьби зі сказом природного типу повинна займати пероральна імунізація диких тварин, ефективність якої доведена світовим та європейським досвідом. Водночас проведення пероральної імунізації потребує систематизації і оптимізації дій науково-методичним їх обґрунтуванням і визначенням термінів проведення, з урахуванням біологічних особливостей червоної лисиці як основного резервуара і джерела збудника сказу.

Отже, сказ є економічним тягарем для всієї країни у зв’язку з високою вартістю лікування потерпілих, діагностики хвороби, епізоотичного нагляду, профілактичної імунізації тварин.
2. Причини виникнення проблеми
Складна епізоотична ситуація зі сказу в Олевському районі зумовлена:


 • особливістю епізоотичного процесу рабічної інфекції, що пов’язана з природно-вогнищевими та антропоургічними типами епізоотії;

 • відсутністю комплексної програми та міжвідомчої взаємодії органів державної ветеринарної медицини, охорони здоров’я, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, внутрішніх справ, житлово-комунального, лісового і мисливського господарств спрямованих на ліквідацію сказу;

 • неадекватністю стану епізоотичної ситуації рівню заходів з моніторингу, діагностики і профілактики сказу.

3. Основна мета програми


Основною метою програми є комплексне розв’язання проблеми захисту населення та сільськогосподарських, домашніх і диких тварин від захворювання на сказ.
4. Шляхи і засоби розв’язання проблеми.
Досягнення зазначеної мети забезпечується шляхом здійснення за відповідної державної підтримки комплексу системних науково обґрунтованих організаційних, нормативно-правових, протиепізоотичних, освітніх та інформаційно-просвітницьких заходів щодо ліквідації сказу.

Основні засоби розв’язання проблеми, які потребують державної підтримки наступні: • організація системи епізоотологічного моніторингу сказу;

 • профілактичні щеплення проти сказу собак і котів, а в зонах стійкого неблагополуччя – всіх сприятливих тварин;

 • комплексне регулювання чисельності епізоотологічно важливих видів диких тварин та пероральна їх імунізація;

 • організація та впровадження системи контролю ефективності засобів специфічної профілактики та лабораторної діагностики сказу;

 • серологічний контроль ефективності антирабічної вакцинації тварин;

 • вирішення проблеми бродячих та безпритульних тварин у містах, селищах міського типу, селах та прилеглих до них територіях;

 • проведення широкомасштабної дератизації на значних територіях сільгоспугідь;

 • забезпечення широкої інформаційно-просвітницької роботи серед населення з питань профілактики сказу через засоби масової інформації.ІІ. Завдання і заходи програми
Основними завданнями програми є організація і здійснення системи заходів, спрямованих на ліквідацію сказу на території району, яка базується на комплексі науково-методичного і нормативно-правового забезпечення та включає епізоотологічний моніторинг, застосування сучасних засобів діагностики і профілактики, запровадження контролю їх ефективності та системну пероральну імунізацію диких та парентеральну вакцинацію свійських тварин з імунологічним моніторингом ефективності.


 1. Епізоотологічний моніторинг

Організація системи моніторингу сказу здійснюється шляхом епізоотологічного обстеження, своєчасного виявлення спалахів хвороби та аналізу епізоотичної ситуації в неблагополучних пунктах, науково обґрунтованого прогнозу виникнення захворювання.

Система моніторингу сказу базується на:


 • функціонуванні інформаційно-аналітичної системі моніторингу сказу, оцінки ризиків і прогнозування епізоотичного процесу захворювання на території області;

 • проведенні планових і оперативних рейдових перевірок стану дотримання громадянами і посадовими особами правил утримання, вигулу і перевезення домашніх тварин;

 • проведенні регулювання популяцій епізоотично вагомих видів диких тварин при виявленні сказу в масштабах неблагополучної території з обліком міграції диких тварин;

 • застосуванні заходів адміністративного впливу за порушення правил утримання, реєстрації, вигулу домашніх тварин, особливо у випадках повторних порушень;

 • епізоотичній розвідці ретроспективного і поточного епідеміологічного стану зі сказу в окремих нозоареалах даної хвороби;

 • дослідженні популяцій диких і синантропних м’ясоїдних в окремих нозоареалах сказу і постійному аналізі особливостей окремих ситуацій (випадків сказу домашніх тварин).
 1. Лабораторна діагностика та імунологічний моніторинг

Лабораторна діагностика сказу передбачає своєчасне диференційоване підтвердження захворювання шляхом: • проведення комплексу лабораторних досліджень з використанням декількох методів імунофлюорисценції з моноклональними антитілами, виділення збудника в культурі клітин, полімеразно-ланцюгової реакції, імуноферментного аналізу та ін.);

 • використання високочутливих експрес-тестів;

 • запровадження у лабораторну діагностику сказу уніфікованих і стандартизованих засобів діагностики.
 1. Загальні протиепізоотичні заходи

Для організації і проведення протиепізоотичних заходів необхідно: • забезпечити контроль за роботою спеціальних бригад по відлову безпритульних (бродячих) домашніх тварин при житлово-комунальних службах, визначивши їх склад, режим роботи та порядок відлову відповідно до діючих нормативно-правових актів;

 • Посилити контроль за переміщенням тварин з видачею відповідних супроводжуючих документів (включаючи домашню худобу, тварин для зоопарків, цирків, експериментальних та декоративних тварин) з урахуванням диференціації країн в залежності від епізоотичної ситуації зі сказу;

 • Проводити регулювання чисельності лисиць, вовків, єнотовидних собак, бродячих собак і котів у стаціонарно неблагополучних на сказ місцевостях.

4. Організація імунопрофілактики тварин проти сказу


Імунопрофілактика здійснюється шляхом:

 • забезпечення відповідних установ високоякісними антирабічними імунобіологічними препаратами (вакцинами);

 • чіткої організації і забезпечення обов’язкової реєстрації і обліку домашніх тварин (в основному собак, котів) у житлово-експлуатаційних організаціях за місцем проживання їх власників;

 • проведення тотальної вакцинації і ревакцинації проти сказу домашніх та синантропних тварин вакцинами, які забезпечують напружений імунітет вже після першого щеплення, у ветеринарних установах з оформленням відповідних документів;

 • проведення системної пероральної імунізації диких м’ясоїдних тварин (2 рази на рік) високо імуногенними, термостабільними вакцинами, які не містять живого вірусу сказу з щорічним визначенням території для проведення щеплень та буферних зон з урахуванням ризиків;

 • при проведенні пероральної імунізації диких м’ясоїдних враховувати рекомендації МЕБ та ВООЗ;
 1. Освітнє та інформаційно-просвітницьке забезпечення програми

З метою підготовки кадрів з питань боротьби зі сказом та проведення інформаційно-просвітницької роботи з населенням щодо його профілактики необхідно:

- щорічно проводити відомчі та міжвідомчі наради, семінари з питань боротьби зі сказом;

- забезпечити інформування населення органами державної ветеринарної медицини щодо ви- конання заходів боротьби зі сказом, через галузеві та відомчі інформаційні системи та засоби масової інформації;

- забезпечити проходження спеціальних курсів для осіб, що займаються обслуговуванням тварин та промислом диких хижаків.

ІІІ. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення організаційних протиепізоотичних заходів
Для ефективного виконання заходів програми необхідно:


 • забезпечити державні установи ветеринарної медицини необхідною кількістю засобів діагностики та специфічної профілактики;

 • забезпечити проведення систематичної пероральної імунізації диких м’ясоїдних проти сказу;

 • забезпечити на рівні району та органів місцевого самоврядування сільських, селищної рад фінансування виконання програми.


ІV. Очікувані результати, ефективність програми
У результаті виконання програми передбачається:

- впровадження системи моніторингу, засобів діагностики і профілактики сказу відповідно до регламентів МЕБ;

- ліквідація небезпеки зараження людей, сільськогосподарських і домашніх тварин особливо небезпечним антропозоонозом;

- ліквідація активних природних і антропоургічних вогнищ сказу на території району.V. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

з виконання Програми по оздоровленню території Олевського району від сказу

на період 2010- 2015 років.


Завдання

Назва показника

Назва заходу

Виконавець заходу

Здійснювати постійний моніторинг сказу в Олевському районі визначивши зони стійкого неблагополуччя, встановивши за такими зонами епізоотичний нагляд

Проведення моніторингу і постійне використання системи

Моніторинг сказу і прогнозування епізоотичного процесу зі сказу на території Олевського району

Управління ветеринарної медицини в Олевському районі

Розроблення річних прогнозів епізоотичної ситуації щодо сказу

Управління ветеринарної медицини в Олевському районі

Вивчення особливостей епізоотичних ситуацій випадків сказу

Управління ветеринарної медицини в Олевському районі

Районна СЕСПроведення широкої роз’яснювальної роботи серед населення (бесіди, т лекції, виступи в ЗМІ, видання брошур листівок) про небезпечність сказу для людей і тварин та заходи щодо профілактики та боротьби з ним, про прийняті державними органами документи стосовно утримання собак і котів та про відповідальність власників тварин за порушення правил утримання домашніх тварин і нанесенням цими тваринами фізичних ушкоджень оточуючим

Управління ветеринарної медицини в Олевському районі

Редакція районної газети «Зорі над Убортю»Проведення профілактичної імунізації домашніх, сільськогосподарських тварин

Кількість щеплених тварин

Забезпечення необхідною кількістю вакцини проти сказу для домашніх і сільськогосподарських тварин

Управління ветеринарної медицини в Олевському районі. Олевська районна державна лікарня ветеринарної медицини

Забезпечення контролю якості вакцини проти сказу

Управління ветеринарної медицини в Олевському районі

Проведення в повному обсязі щеплень проти сказу у всіх населених пунктах району та всіх сприйнятливих тварин у неблагополучних господарствах по сказу незалежно від форм власності

Управління ветеринарної медицини в Олевському районі. Олевська районна державна лікарня ветеринарної медицини

Контроль ефективності вакцинації собак і котів проти сказу

Управління ветеринарної медицини в Олевському районі. Олевська районна державна лікарня ветеринарної медицини

Розроблення комплексних планів по організації і проведенню пероральної вакцинації диких м’ясоїдних де визначити зони, що підлягають вакцинації, завдання і обов’язки відповідальних служб і відомств, проведення епізоотичного нагляду за зоною вакцинації, потребу у біопрепаратах та інших матеріальних ресурсах.

Управління ветеринарної медицини в Олевському районі. Олевська районна державна лікарня ветеринарної медицини

Проведення заходів щодо зниження чисельності лисиць, вовків, єнотовидних собак на території району.

ДП «Олевське лісове господарство», «Білокоровицьке лісове господарство», комунальне підприємство «Олевськагроліс», Олевське районне товариство мисливців та рибалок

Контроль ефективності застосування вакцини для пероральної імунізації диких мясоїдних

Управління ветеринарної медицини в Олевському районі. Олевська районна державна лікарня ветеринарної медицини

Суворий контроль за дотриманням громадянами, підприємствами, установами і організаціями правил утримання собак, котів і хижих тварин у населених пунктах

Виконкоми міської, селищних, сільських рад.

Комунгоспи.Проведення боротьби з безпритульними собаками та котами в місті, селищах міського типу, селах, на території мисливських угідь

Виконкоми міської, селищних, сільських рад.

Комунгоспи.

ДП «Олевське лісове господарство», ДП«Білокоровицьке лісове господарство», комунальне підприємство «Олевськагроліс», районне товариство мисливців та рибалок


З метою здійснення дієвих заходів щодо оздоровлення від сказу території району виділяти кошти для забезпечення щорічного фінансування на рівні району в період дії Програми в обсягах 5,0 тис гривень та крім цього відповідно до рішень органів місцевого самоврядування сільських, селищних, міської рад. Кошти спрямовувати на виготовлення листівок, брошур, придбання засобів для боротьби зі сказом тварин (лисиць, вовків, єнотовидних собак, тощо), придбання набоїв для зниження чисельності лисиць, вовків, єнотовидних собак, здичавілих собак в мисливських угіддях, преміювання (заохочення) за знищену 1 голову (лисицю, вовка, єнотовидну собаку)- до 50 гривень

Олевська районна рада, Олевська районна державна адміністрація,

Виконкоми міської, селищних, сільських рад

Голова ради М.А.Харченко

скачать файлСмотрите также:
Рішення ІІ сесія V і скликання від 30. 12. 2010 р. №9 Про затвердження Програми оздоровлення території Олевського району від сказу на період 2011-2015 р р
131.45kb.
Рішення №05-05-06 20 травня 2011 р. 5 сесія 6 скликання
20.98kb.
Рішення сесія V скликання
1038.3kb.
Рішення від 13. 12. 2011 №10-5 м. Тальне Про затвердження районної програми „Сільська школа Тальнівщини
389.67kb.
Рішення №46 " 26 " липня 2012р. (24 сесія 6 скликання) Про затвердження бюджетної Програми
46.61kb.
Рішення №94 " 26 " липня 2012р. (24 сесія 6 скликання) Про затвердження бюджетної Програми «Охорона та раціональне використання природних ресурсів на 2012-2014 роки»
43.92kb.
Міська цільова програма «Здоров’я» на 2012-2014 роки Міська цільова програма
411.85kb.
Рішення №80 " 26 " липня 2012р. (24 сесія 6 скликання) Про затвердження бюджетної Програми «Філармонії, музичні колективи І ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи міста Орджонікідзе на 2012-2014 роки»
185.13kb.
Рішення районної ради від 28 жовтня 2011 року №122 „Про затвердження Положення про оренду майна, яке належить до спільної власності територіальних громад сіл та селища Зрічненського району Рівненської облсті
150.63kb.
Рішення XII cесія VI скликання Від 16 грудня 2011 року №100
16.64kb.
Рішення від " 01 " квітня 2011 року №14 місто Прилуки Про виконання доручень виборців, зауважень та пропозицій, висловлених депутатами Прилуцької міської ради на 5 сесії міської ради 6 скликання від 27 січня 2011 року
155.6kb.
Рішення позачергової сесії селищної ради VІ скликання від 08 грудня 2011 року №5 смт. Нова Ушиця
291.67kb.