klevoz.ru страница 1
скачать файл


УКРАЇНА

НОВОУШИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

НОВОУШИЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

позачергової сесії селищної ради VІ скликання

від 08 грудня 2011 року №5

смт. Нова Ушиця

Про встановлення єдиного податку

на території смт. Нова Ушиця
Відповідно до ст.ст. 10, 12 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №2755- VІ (в редакції від 24.11.2011 року), Закону України «Про внесення змін до Податкового Кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» від 04.11.2011 року №4014-VІ (набрання чинності з 01.01.2012 року), керуючись ст.ст. 25, 26, 59, 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року N280/97-ВР (в редакції від 07.08.2011 року), селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Встановити єдиний податок для суб’єктів господарювання на території смт. Нова Ушиця Новоушицького району Хмельницької області, згідно додатку (додається).
2. Вважати такими, що втратили чинність (втрата чинності відбудеться 01 січня 2012 року) пункт 3 (ставки фіксованого податку для суб’єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб), пункти 8, 8.1. (ставки єдиного податку) рішення позачергової сесії Новоушицької селищної ради VІ скликання від 08.07.2011 року №3 «Про встановлення та затвердження податків і зборів на 2012 рік».
3. Ставки податків і зборів довести до відома юридичних та фізичних осіб та до Новоушицького відділення Віньковецької МДПІ.
4. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2012 року.
5. Виконавчому апарату селищної ради забезпечити оприлюднення даного рішення.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування бюджету та фінансів /голова комісії Ткачук В.Т./.


Селищний голова О.Вербіцький

Додаток


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням позачергової сесії

Новоушицької селищної ради VІ скликання


від 08.12.2011 року №5


Порядок

встановлення єдиного податку для суб’єктів господарювання

  
1. Платники єдиного податку

 

1.1. Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

 

1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 150 000 гривень;

 

2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

- не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

- обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень.
Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та  оцінювання нерухомого майна. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для третьої групи.

 

3) третя група - фізичні особи - підприємці, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:- не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 20 осіб;

- обсяг доходу не перевищує 3 000 000 гривень.

 

4) четверта група - юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:- середньооблікова кількість працівників не перевищує 50 осіб;

- обсяг доходу не перевищує 5 000 000 гривень.

 
1.2. Не можуть бути платниками єдиного податку:

1.2.1. суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які здійснюють:

1) діяльність з організації, проведення азартних ігор;

2) обмін іноземної валюти;

3) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);

4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення;

5) видобуток, реалізацію корисних копалин;

6) діяльність у сфері  фінансового  посередництва,  крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними   Законом України "Про страхування", сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними Податковим кодексом України;

7) діяльність з управління підприємствами;

8) діяльність з надання послуг пошти та зв'язку;

9) діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів.

1.2.2. фізичні особи - підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження, діяльність у сфері аудиту.

1.2.3. фізичні особи-підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа  яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів.

1.2.4. страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів.

1.2.5. суб'єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам,  які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків

1.2.6. представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку.

1.2.7. фізичні та юридичні особи - нерезиденти;

1.2.8. суб'єкти господарювання, які на день подання заяви


про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг,
крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

 

1.3. Платники єдиного податку повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій   формі (готівковій та/або безготівковій).

 

1.4. Для цілей цього додатку під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою групами платників єдиного податку, розуміються такі види послуг:

1) виготовлення взуття за індивідуальним замовленням;

2) послуги з ремонту взуття;

3) виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням;

4) виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням;

5) виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням;

6) виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням;

7) виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням;

8) виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням;

9) додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням;

10) послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів;

11) виготовлення та в'язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням;

12) послуги з ремонту трикотажних виробів;

13) виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням;

14) послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів;

15) виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням;

16) послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів;

17) виготовлення меблів за індивідуальним замовленням;

18) послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів;

19) виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням;

20) технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням;

21) послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури;

22) послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів;

23) послуги з ремонту годинників;

24) послуги з ремонту велосипедів;

25) послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів;

26) виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням;

27) послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів;

28) виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням;

29) послуги з ремонту ювелірних виробів;

30) прокат речей особистого користування та побутових товарів;

31) послуги з виконання фоторобіт;

32) послуги з оброблення плівок;

33) послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів;

34) послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів;

35) вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням;

36) послуги перукарень;

37) ритуальні послуги;

38) послуги, пов'язані з сільським та лісовим господарством;

39) послуги домашньої прислуги;

40) послуги, пов'язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням.

 

2. Порядок визначення доходів та їх склад.

 

2.1. Доходом платника єдиного податку є:1) для фізичної особи - підприємця - дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 2.3 цього додатку. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті,   страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності;

2) для юридичної особи - будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом   податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 2.3 цього додатку.

 

2.2. При продажу основних засобів юридичними особами – платниками єдиного податку дохід визначається як різниця між сумою коштів, отриманою від продажу таких основних засобів, та їх залишковою балансовою вартістю, що склалася на день продажу. 

2.3. До суми доходу за звітний період включаються сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, та вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг).

 

2.4. У разі надання послуг, виконання робіт за договорами доручення, транспортного експедирування або за агентськими договорами доходом є сума отриманої винагороди повіреного (агента). 

2.5. Дохід, виражений в іноземній валюті, перераховується у гривнях   за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на дату отримання  такого доходу.

 

2.6. Датою отримання доходу є дата надходження коштів на поточний рахунок (у касу) платника єдиного податку, дата списання кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, дата фактичного отримання платником єдиного податку безоплатно одержаних товарів (робіт, послуг). 

2.7. У разі здійснення торгівлі товарами або послугами з використанням торговельних автоматів чи іншого подібного обладнання, що не передбачає наявності реєстратора розрахункових операцій, датою отримання доходу вважається дата вилучення з таких торговельних апаратів   та/або подібного обладнання грошової виручки.

 

2.8. У разі якщо торгівля товарами (роботами, послугами) через торговельні автомати здійснюється з використанням жетонів, карток та/або інших замінників грошових знаків, виражених у грошовій одиниці України, датою отримання доходу вважається дата продажу таких жетонів, карток та/або інших замінників грошових знаків, виражених у грошовій одиниці України. 

2.9. Доходи фізичної особи - платника єдиного податку, отримані в результаті провадження господарської діяльності та оподатковані згідно з цим додатком, не включаються до складу загального річного   оподатковуваного доходу фізичної особи, визначеного відповідно до Податкового кодексу України.

 

2.10. Не є доходом суми податків і зборів, утримані (нараховані) платником єдиного податку під час здійснення ним функцій податкового агента, а також суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, нараховані платником єдиного податку відповідно до закону. 

2.11. До складу доходу, визначеного цим додатком, не включаються:

1) суми податку на додану вартість;

2) суми коштів, отриманих за внутрішніми розрахунками між структурними підрозділами платника єдиного податку;


3) суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання, та суми кредитів;

4) суми коштів цільового призначення, що надійшли від Пенсійного фонду та інших фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, з бюджетів або державних цільових фондів, у тому числі в межах державних або місцевих програм;

5) суми коштів (аванс, передоплата), що повертаються покупцю товару   (робіт, послуг) - платнику єдиного податку та/або повертаються платником єдиного податку покупцю товару (робіт, послуг), якщо таке повернення відбувається внаслідок повернення товару, розірвання договору або за листом-заявою про повернення коштів;

6) суми коштів, що надійшли як оплата товарів (робіт, послуг), реалізованих у період сплати інших  податків і зборів, встановлених Податковим кодексом України, вартість яких була включена до доходу юридичної особи при обчисленні податку на прибуток підприємств або загального оподатковуваного доходу фізичної особи - підприємця;

7) суми податку на додану вартість, що надійшли у вартості товарів   (виконаних робіт, наданих послуг), відвантажених (поставлених) у період   сплати інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом України;

8) суми коштів та вартість майна, внесені засновниками або учасниками платника єдиного податку до статутного капіталу такого платника;

9) суми коштів у частині надмірно сплачених податків і зборів, встановлених Податковим кодексом України, та суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що повертаються платнику єдиного податку з бюджетів або державних цільових фондів;

10) дивіденди, отримані платником єдиного податку - юридичною особою від інших платників податків, оподатковані в порядку, визначеному Податковим кодексом України.

 

2.12. Дивіденди, що виплачуються юридичними особами власникам   корпоративних прав (засновникам платників єдиного податку), оподатковуються згідно з Податковим кодексом України. 

2.13. Дохід визначається на підставі даних обліку, який ведеться відповідно до вимог Податкового кодексу України.

 

2.14. Визначення доходу здійснюється для цілей оподаткування єдиним податком та для надання права суб'єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку та/або перебувати на спрощеній системі оподаткування. 

2.15. При визначенні обсягу доходу, що дає право суб'єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку та/або перебувати на спрощеній системі оподаткування в наступному податковому (звітному) періоді, не включається дохід, отриманий як компенсація (відшкодування) за рішенням суду за будь-які попередні (звітні) періоди.

 

2.16. Право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному календарному році мають платники єдиного податку за умови неперевищення протягом календарного року обсягу доходу, встановленого для відповідної групи платників єдиного податку.При цьому якщо протягом календарного року платники першої і другої груп використали право на застосування іншої ставки єдиного податку у зв'язку з перевищенням обсягу доходу, встановленого для відповідної групи, право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному календарному році такі платники мають за умови неперевищення ними протягом календарного року обсягу доходу, встановленого Податковим кодексом України.

 
3. Ставки єдиного податку

 

3.1. Ставки єдиного податку встановлюються у відсотках (фіксовані ставки)  до   розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цьому додатку - мінімальна заробітна плата) та у відсотках до доходу (відсоткові ставки). 

3.2. Фіксовані ставки  єдиного податку встановлюються Новоушицькою селищною радою для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:1) для першої групи платників єдиного податку - 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

2) для другої групи платників єдиного податку - 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

 

3.3. Відсоткова ставка єдиного податку для третьої і четвертої груп платників єдиного податку встановлюється у розмірі:1) 3 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з Податковим кодексом України;

2) 5 відсотків доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

 

3.4. Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої, другої і третьої груп у розмірі 15 відсотків:1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 1, 2 і 3 пункту 1.1 розділу 1 цього додатку;

2) до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у свідоцтві платника єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;

3) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цьому додатку;

4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

 

3.5. Ставки єдиного податку для платників четвертої групи встановлюються у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 3.3 цього додатку:1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпункті 4 пункту 1.1 розділу 1 цього додатку;

2) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цьому додатку;

3) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

 

3.6. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності. 

3.7. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної або міської ради застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений цим додатком для відповідної групи таких платників єдиного податку.

 

3.8. Ставки, встановлені пунктами 3.3-3.5 цього додатку, застосовуються з урахуванням таких особливостей:1) платники єдиного податку першої групи, які у календарному кварталі перевищили обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 1.1 розділу 1 цього додатку, з наступного календарного кварталу за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку другої або третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.

Такі платники до суми перевищення зобов'язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;

2) платники єдиного податку другої групи, які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 1.1 розділу 1 цього додатку, в наступному податковому (звітному) кварталі  за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.

Такі платники до суми перевищення зобов'язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;

3) платники єдиного податку третьої і четвертої груп, які перевищили   у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 1.1 розділу 1 цього додатку, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків (для платників  третьої групи), а платники єдиного податку четвертої групи - у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 3.3 цього додатку, а також зобов'язані у порядку, встановленому цим додатком, перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом України;

4) ставка єдиного податку, визначена для третьої і четвертої груп у розмірі 3 відсотки, може бути обрана:

а) суб'єктом господарювання, який зареєстрований платником податку на додану вартість відповідно до вимог Податкового кодексу України, у разі переходу ним на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу;

б) платником єдиного податку, який зареєстрований платником податку на додану вартість відповідно до вимог Податкового кодексу України, у разі добровільної зміни ставки єдиного податку шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися нова ставка;

в) суб'єктом господарювання, який не зареєстрований платником податку на додану вартість, у разі його переходу на спрощену систему оподаткування шляхом реєстрації платником податку на додану вартість відповідно до вимог Податкового кодексу України і подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено реєстрацію платником податку на додану вартість;

г) платником єдиного податку, що застосовує ставку єдиного податку в розмірі 5 відсотків, у разі постачання ним послуг (робіт) платникам податку на додану вартість і якщо обсяг такого постачання за останні 12 календарних місяців сукупно перевищує обсяг, визначений Податковим кодексом України, та реєстрації такого платника єдиного податку платником податку на додану вартість у порядку, встановленому Податковим кодексом України, шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено реєстрацію платником податку на додану вартість;

5) у разі анулювання реєстрації платника податку на додану вартість у порядку, встановленому Податковим кодексом України, платники єдиного податку зобов'язані перейти на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі 5 відсотків або відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку чи відмови від застосування спрощеної системи оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено анулювання реєстрації платником податку на додану вартість.

 

4. Податковий (звітний) період

 

4.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої групи є календарний рік.Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку другої - четвертої груп є календарний квартал.

 

4.2. Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду. 

4.3. Для суб'єктів господарювання, які перейшли на сплату єдиного  податку із сплати інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом України, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, що настає за наступним податковим (звітним) кварталом, у якому таким особам виписано свідоцтво платника єдиного податку, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду.

 

4.4. Для зареєстрованих в установленому порядку фізичних осіб - підприємців, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому виписано свідоцтво платника єдиного податку.Для зареєстрованих в установленому законом порядку суб'єктів господарювання (новостворених), які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої або четвертої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, в якому відбулася державна реєстрація.

 

4.5. Для суб'єктів господарювання, які утворюються в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, що має непогашені податкові зобов'язання чи податковий борг, які виникли до такої реорганізації, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому погашено такі податкові зобов'язання чи податковий борг і подано заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування. 

4.6. У разі державної реєстрації припинення юридичних осіб та державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, які є платниками єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому подано до органу державної податкової служби заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з припиненням провадження господарської діяльності.

 

4.7. У разі зміни податкової адреси платника єдиного податку останнім податковим (звітним) періодом за такою адресою вважається період, у якому подано до органу державної податкової служби заяву щодо зміни податкової адреси. 

5. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку

 

5.1. Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

У разі якщо селищна рада приймає рішення щодо зміни раніше встановлених ставок єдиного податку, єдиний податок сплачується за такими ставками у порядку та строки, визначені підпунктом 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України.

 

5.2. Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється органами державної податкової служби на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності. 

5.3. Платники єдиного податку третьої і четвертої груп сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

 

5.4. Сплата єдиного податку здійснюється за місцем податкової адреси. 

5.5. Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

 

5.6. Суми єдиного податку, сплачені відповідно до абзацу другого пункту 5.1 і пункту 5.5 розділу 5 цього додатку, підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку за заявою платника єдиного податку.Помилково та/або надміру сплачені суми єдиного податку підлягають поверненню платнику в порядку, встановленому Податковим кодексом України.

 

5.7. Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал. 

5.8. У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності податкові зобов'язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому до органу державної податкової служби подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з припиненням провадження господарської діяльності.

 

6. Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку

 

6.1. Платники єдиного податку ведуть облік у порядку, визначеному підпунктами 6.1.1-6.1.3 цього додатку. 

6.1.1. Платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, ведуть книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.

Форма книги обліку доходів, порядок її ведення затверджуються Міністерством фінансів України.

6.1.2. Платники єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість, ведуть облік доходів та витрат за формою та в порядку, що встановлені Міністерством фінансів України.

6.1.3. Платники єдиного податку четвертої групи використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з урахуванням положень Податкового кодексу України.

 

6.2. Платники єдиного податку першої групи подають до органу державної податкової служби податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески, визначені пунктом 5.1 розділу 5 цього додатку.Така податкова декларація подається, якщо платник єдиного податку не допустив перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 1.1 розділу 1 цього додатку, та/або самостійно не перейшов на сплату єдиного податку за ставками, встановленими для платників єдиного  податку другої або третьої групи.

 

6.3. Платники єдиного податку другої - четвертої груп подають до органу державної податкової служби податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду. 

6.4. Податкова декларація подається до органу державної податкової служби за місцем податкової адреси.

 

6.5. Отримані протягом податкового (звітного) періоду доходи, що перевищують обсяги доходів, встановлених пунктом 1.1 розділу 1 цього додатку, відображаються платниками єдиного податку в податковій декларації з урахуванням особливостей, визначених підпунктами 6.5.1-6.5.5 цього додатку.6.5.1. Платники єдиного податку першої групи подають до органу державної податкової служби податкову декларацію у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, у разі перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 1.1 розділу 1 цього додатку, або самостійного прийняття рішення про перехід на сплату податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої групи.

При цьому у податковій декларації окремо відображаються обсяг доходу, оподаткований за ставками, визначеними для платників єдиного податку першої групи, обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків, обсяг доходу, оподаткований за новою ставкою єдиного податку, обраною згідно з умовами, визначеними цим додатком, авансові внески, встановлені пунктом 5.1 розділу 5 цього додатку.

Подання податкової декларації у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, звільняє таких платників від обов'язку  подання податкової декларації у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду.

6.5.2. Платники єдиного податку другої групи у податковій декларації окремо відображають:

1) щомісячні авансові внески, визначені пунктом 5.1 розділу 5 цього додатку;

2) обсяг доходу, оподаткований за кожною з обраних ними ставок єдиного податку;

3) обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків (у разі перевищення обсягу доходу).

6.5.3. Платники єдиного податку третьої групи у податковій декларації окремо відображають:

1) обсяг доходу, оподаткований за кожною з обраних ними ставок єдиного податку;

2) обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків (у разі перевищення обсягу доходу).

6.5.4. Платники єдиного податку четвертої групи у податковій декларації окремо відображають:

1) обсяг доходу, оподаткований за відповідною ставкою єдиного податку, встановленою пунктом 3.3 розділу 3 цього додатку;

2) обсяг доходу, оподаткований за подвійною ставкою, встановленою пунктом 3.3 розділу 3 цього додатку (у разі перевищення обсягу доходу).

6.5.5. У разі застосування іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цьому додатку, здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, провадження діяльності, не зазначеної у свідоцтві платників єдиного податку першої і другої груп, платники єдиного податку в податковій декларації додатково відображають окремо доходи, отримані від здійснення таких операцій.

 

6.6. Сума перевищення обсягу доходу відображається у податковій декларації за податковий (звітний) період, у якому відбулося таке перевищення.При цьому отримана сума перевищення доходу, встановленого для платників єдиного податку першої і другої груп, не включається до обсягу доходу, з якого сплачується наступна обрана ставка такими платниками єдиного податку.

 

6.7. Податкова декларація складається наростаючим підсумком з урахуванням норм пунктів 6.5 і 6.6 цього додатку. Уточнююча податкова декларація подається у порядку, встановленому Податковим кодексом України. 

6.8. Платники єдиного податку для отримання довідки про доходи мають право подати до органу державної податкової служби податкову декларацію за інший, ніж квартальний (річний) податковий (звітний) період, що не звільняє такого платника податку від обов'язку подання податкової декларації у строк, встановлений для квартального (річного) податкового (звітного) періоду.

Така податкова декларація складається з урахуванням норм пунктів   6.5 і 6.6 цього додатку та не є підставою для нарахування та/або сплати податкового зобов'язання.

 

6.9. Форми податкових декларацій платника єдиного податку, визначених пунктами 6.2 і 6.3 цього додатку, затверджуються в порядку, встановленому Податковим кодексом України. 

6.10. Платники єдиного податку першої - третьої груп не застосовують реєстратори розрахункових операцій.

 

7. Особливості нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків і зборів платниками єдиного податку

 

7.1. Платники єдиного податку звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з таких податків і зборів:1) податку на прибуток підприємств;

2) податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об'єкта оподаткування), що отримані в результаті господарської діяльності фізичної особи та оподатковані згідно з цим додатком;

3) податку на додану вартість з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, крім податку на додану вартість, що сплачується фізичними особами та юридичними особами, які обрали ставку єдиного податку, визначену підпунктом 1 пункту 3.3 розділу 3 цього додатку;

4) земельного податку, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються ними для провадження господарської діяльності;

5) збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності;

6) збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

 

7.2. Нарахування, сплата та подання звітності з податків і зборів   інших, ніж зазначені у пункті 7.1 цього додатку, здійснюються платниками єдиного податку в порядку та розмірах, встановлених Податковим кодексом України.У разі ввезення товарів на митну територію України податки і збори та митні платежі сплачуються платником єдиного податку на загальних підставах відповідно до закону.

 

7.3. Платник єдиного податку виконує передбачені Податковим кодексом України функції податкового агента у разі нарахування (виплати, надання) оподатковуваних податком на доходи фізичних осіб доходів на користь фізичної особи, яка перебуває з ним у трудових або цивільно-правових відносинах. 

8. Відповідальність платника єдиного податку

 

8.1. Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до Податкового кодексу України за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій. 

8.2. Контроль за повнотою, правильністю та своєчасністю сплати єдиного податку до бюджету здійснюють органи державної податкової служби згідно діючому законодавству.

 

  

 Секретар ради Н.Ріпак

Аналіз регуляторного впливу

рішення Новоушицької селищної ради

«Про встановлення єдиного податку на території смт. Нова Ушиця»

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

Згідно із п.24 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» територіальній громаді смт. Нова Ушиця на законодавчому рівні надана можливість запроваджувати максимально ефективну систему справляння місцевих податків і зборів.

У зв’язку з прийняттям Закону України від 04.11.2011р. №4014-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» виникла потреба врегулювання питання щодо встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб – підприємців на території смт. Нова Ушиця відповідно до діючого законодавства шляхом розробки і прийняття нового регуляторного акту - рішення селищної ради «Про встановлення єдиного податку на території смт. Нова Ушиця»

2. Цілі державного регулювання.

Основними цілями прийняття регуляторного акту є впорядкування механізму сплати одного з місцевих податків і зборів – єдиного податку відповідно вимогам чинного законодавства3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей.

Для досягнення визначених цілей під час розробки проекту рішення було розглянуто наступні альтернативні способи:

- збереження чинного регулювання, але при цьому треба враховувати, що залишається неузгодженість з вимогами чинного податкового законодавства;

        - затвердження Додатку «Елементи, що визначають порядок встановлення єдиного податку для суб’єктів господарювання» з урахуванням вимог чинного законодавства можливо тільки за умови прийняття відповідного рішення селищної ради.4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми.

Механізм дії даного рішення визначено податковим законодавством, ставки єдиного податку встановлюються селищною радою в межах граничних рівнів, встановлених Законом України від 04.11.2011р. №4014-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності».

З метою реалізації поставленої мети пропонується проведення наступних заходів:

- затвердження механізму справляння та ставок єдиного податку;

- розрахунку очікуваних надходжень до селищного бюджету єдиного податку;

- оприлюднення регуляторного акту.

Механізм дії запропонованого регуляторного акту спрямовано на приведення нормативного акту місцевого самоврядування у відповідність до Податкового кодексу України.

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Введення розмірів ставок єдиного податку відповідно до ЗУ від 04.11.2011р. №4014-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» з урахуванням обсягу річного доходу забезпечить запобіганню ухилення від оподаткування фізичних осіб-підприємців та сприятиме забезпеченню населення якісними товарами, роботами, послугами, збільшенню доходної частини бюджету, у результаті чого підвищиться рівень соціального забезпечення окремих категорій громадян і всього селища в цілому.

Впровадження вимог рішення не потребує додаткових витрат з селищного бюджету, оскільки здійснюється в межах повноважень органу місцевого самоврядування та відповідно вимогам Податкового кодексу України.

6. Очікувані результати від прийнятого регуляторного акта.

Аналіз вигод та витрат.

Витрати

Вигоди

Органи місцевого самоврядування

Процедура розробки регуляторного акту

Приведення нормативних актів місцевого самоврядування у відповідність до чинного законодавства.


Фізичні особи - підприємці

Витрати, пов’язані з необхідністю дотримання умов застосування спрощеної системи оподаткування та справляння єдиного податку

Забезпечення фізичних осіб-підприємців правом обрати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності

Населення

Не очікуються.

Надходження єдиного податку будуть спрямовані на покращення інфраструктури селища, збільшення фінансування місцевих бюджетних програм.

 

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта.

Термін дії запропонованого регуляторного акта необмежений у зв’язку з можливістю внесення до нього змін, доповнень та його відміни у разі зміни чинного законодавства, інших необхідних випадках.

Запропонований регуляторний акт вступає в юридичну силу з 01.01.2012р., як виняток із положень підпункту 12.3.4. пункту 12.3. статті 12 Податкового кодексу України.

8.  Визначення показників результативності регуляторного акта.

Показником результативності даного акту є можливість збільшення надходжень до селищного бюджету за рахунок сплати єдиного податку.9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись   відстеження результативності акта.

Відстеження результативності зазначеного регуляторного акта буде здійснюватися за наступними показниками:Захід

Відповідальний за виконання

Надання інформації щодо кількості суб’єктів господарювання, що сплачують єдиний податок

ДПІ у смт. Нова Ушиця

Аналіз та відстеження динаміки сум надходжень до селищного бюджету єдиного податку

Бухгалтерія Новоушицької селищної ради

 

 
скачать файлСмотрите также:
Рішення позачергової сесії селищної ради VІ скликання від 08 грудня 2011 року №5 смт. Нова Ушиця
291.67kb.
Рішення від " 01 " квітня 2011 року №14 місто Прилуки Про виконання доручень виборців, зауважень та пропозицій, висловлених депутатами Прилуцької міської ради на 5 сесії міської ради 6 скликання від 27 січня 2011 року
155.6kb.
Рішення сьомої сесії селищної ради V скликання від 24 вересня 2007 року №6
420.74kb.
Рішення від ­­­­­­­­­­­­­­­ 2013р. № Про надання пільг по орендній платі
25.14kb.
Рішення восьмої сесії обласної ради шостого скликання від 12. 2011 р
221.28kb.
Рішення " 18" грудня 2012 року №1962 Про хід виконання рішення міської ради від 25 березня 2011 року №312 "
76.53kb.
Рішення №261 від 17 квітня 2007 року (додатково дивись рішення обласної ради від 13. 06. 07 р. №315 )
51.84kb.
Керуючись статтями 13,18 Закону України „Про місцеві державні адміністрації, п. 8 ст. 78 Бюджетного кодексу України, п
176.92kb.
Рішення 54 сесії Чернівецької
26.16kb.
Міська цільова програма «Здоров’я» на 2012-2014 роки Міська цільова програма
411.85kb.
Чугуївська міська рада харківської області
14.78kb.
Рішення XII cесія VI скликання Від 16 грудня 2011 року №100
16.64kb.