klevoz.ru страница 1
скачать файл
РІШЕННЯ
Від 18.01.2012. № 517-15/2012

м. Долина


Про програму підтримки залучення інвестицій

і муніципального розвитку м. Долина на 2012 рік
З метою забезпечення сталого розвитку міста Долина на основі залучення інвестицій та всіх форм позабюджетних коштів, реалізації стратегічних інвестиційних проектів, а також становлення іміджу відкритого та інвестиційно привабливого міста, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити програму підтримки залучення інвестицій і муніципального розвитку м. Долина на 2012 рік (додається).
2. Відділу енергозбереження, інвестицій та муніципального розвитку спільно з відділом містобудування та архітектури і відділом земельних ресурсів міської ради забезпечити виконання заходів Програми.
3. Фінансовому відділу міської ради, виходячи з можливостей дохідної частини міського бюджету на 2012 рік, передбачити кошти на виконання заходів Програми.
4. Інформацію про хід виконання даної Програми заслухати на сесії міської ради в ІV кварталі 2012 року.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань промисловості, підприємництва, інвестицій, містобудування та архітектури.

Міський голова Володимир ГараздЗатверджено:

рішенням міської ради

від 18.01.2012. № 517-15/2012
ПРОГРАМА

підтримки залучення інвестицій і муніципального розвитку

м. Долина на 2012 рік
1. Основні положення

В умовах існуючого на сьогодні законодавства в сфері місцевого самоврядування, дохідна частина міського бюджету в основному розглядається як сукупність надходжень від загальнодержавних та місцевих податків та платежів, основними з яких класично є прибутковий податок з громадян і плата за землю. Окремим додатковим ресурсом надходжень також є продаж комунального майна. Проте, слід зауважити, що далеко не всі територіальні громади сьогодні мають в своєму розпорядженні таке майно, як наслідок бездумного його розпродажу в попередні періоди чи елементарну відсутність його як такого. Тому, цей ресурс, як такий що є вичерпним ми свідомо не враховуватимемо при формуванні мети і цілей даної програми.

Узагальнивши ж поняття «видаткова частина», можна стверджувати, що вона використовується на оплату послуг для членів територіальної громади. Це благоустрій, ремонт доріг, утримання та ремонти житлового фонду, дошкільна освіта. Крім того, це розвиток спорту, культури і багато іншого. Логічно, що для того аби жителі міста отримували якомога більше кількісних і якісних послуг необхідно, щоб у видатковій частині бюджету на це були передбачені кошти. Але таке можливо лише у випадку, як що такі кошти є у дохідній частині. А тому стратегічним завданням будь-якої місцевої ради, яка прагне розвивати власну територіальну громаду, є саме пошук джерел додаткового наповнення дохідної частини бюджету.

Якщо ж не робити ніяких системних і продуманих кроків до збільшення дохідної частина, то в такому випадку бюджет щороку буде начебто зростати, проте – лише на рівень росту інфляції та мінімальної заробітної плати, які є основою для формування групи так званих фіскальних надходжень. Але й одночасно вартість елементарного набору послуг також буде зростати, причому з такою ж, а то і більшою швидкістю. Тому, про збільшення кількості чи підвищення якості муніципальних послуг годі буде і думати. Місто ризикуватиме зупиниться у своєму розвитку.

Збільшення дохідної частини, в аспекті даної Програми розглядається як сукупність наступних джерел:


 • отримання доходів від земельних ділянок, котрі на сьогоднішній день ще не використовуються;

 • отримання доходів з податку на доходи найманих працівників з новоутворених робочих місць;

 • залучення на конкурсній основі коштів державних і регіональних цільових програм розвитку та коштів технічної допомоги під реалізацію окремих проектів.

Перші два зазначені джерела збільшення доходів міста пов’язані ні з чим іншим як залучення інвестицій в створення нових виробничих потужностей (а отже і робочих місць) на вільних земельних ділянках міста. А інвестиції ці, в свою чергу, можуть бути внутрішніми і зовнішніми.

В даному контексті, зусилля міста повинні бути спрямовані насамперед на такі речі як: створення інвестиційного продукту, його промоція та створення для потенційного інвестора максимально доступних умов для входження, скорочення через різноманітні заходи «сприяння» так званого «часу до ринку». Також, невід’ємним компонентом цієї роботи є заходи, спрямовані на створення іміджу відкритості та інвестиційної привабливості у самої громади. Якщо про громаду та її інвестиційні можливості не говорити, а також не демонструвати власний рівень європейськості та цивілізованості, в такому випадку розраховувати на прихід інвестиційного капіталу марно. Другим контекстом роботи в сфері збільшення надходжень до міста є безперечно залучення різного роду позабюджетних коштів (державних субвенцій, коштів цільових програм, грантів, пільгових кредитів тощо). Проте, як в першому, так і в другому випадку слід постійно пам’ятати, що залучення будь яких коштів є жорсткою конкурентною боротьбою, в якій для перемоги необхідно задіяти всі можливі ресурси та сильні сторони громади. В іншому випадку, інвестор обере того, хто показав більше прагнення та реальну цілеспрямовану роботу.


2. Мета Програми

Метою даної Програми є створення передумов для зростання доходів міста, у формі додаткових надходжень до міського бюджету, залучених коштів інвесторів, міжнародних донорів та державних цільових фондів. В свою чергу, ці додаткові надходження є запорукою сталого розвитку міста – ресурсом реалізації проектів спрямованих на покращення якості життя мешканців.


3. Опис програми

Реалізація Програми передбачає виконання заходів по 3-х напрямках: 1. Залучення інвестицій та реалізація стратегічних інвестиційних проектів.

 2. Залучення коштів міжнародної технічної допомоги в соціально-економічний розвиток міста.

 3. Муніципальний розвиток.

Щодо першого напрямку, то тут заходи Програми можна розділити на 2 групи: реалізація існуючих інвестиційних проектів та створення нових інвестиційних продуктів. По першій групі, в міста за останні роки вималювався портфель стратегічних інвестиційних проектів, таких як: освоєння території міський парк-став, створення бальнеологічного-історичного комплексу на базі колишньої солеварні, створення нової промислової зони, освоєння території мікрорайону «Підзамче». Кожен з цих проектів сьогодні знаходиться на тій чи іншій стадії активного впровадження.

Зокрема для проекту колишнього сільзаводу в 2012 році стратегічним є завдання завершення передклінічних досліджень розсолів свердловини «Барбара», а також виконання клінічних досліджень їх лікувальних досліджень на базі Долиснької ЦРЛ та Одеського інституту бальнеології та курортології. Наступним кроком в реалізації даного проекту, після реалізації запланованого, повинні стати первинні заходи, спрямовані на отримання ліцензії на експлуатацію надр з видобутку розсолів.

В проекті освоєння території міський парк-став на наступний рік ключовим є виготовлення плану детального планування території. Даний документ слугуватиме відправною точкою для формування подальшого плану інвестиційного та комунального освоєння ділянок. В планах наступного року щодо покращення інфраструктури парку також важливими є роботи з завершення влаштування ливневої каналізації, будівництво громадської вбиральні та центральної міської сцени. Планується продовжувати роботу з розвитку на території парку водних видів спорту та активного відпочинку. Зокрема, з весни заплановано повноцінно відкрити школу греблі на байдарках і каное, провести урочисте відкриття плавального сезону. Також активно передбачається використовувати можливості паркової зони під час проведення чергового святкування Дня міста.

В роботі над інвестиційним проектом освоєння нової промислової зони, в наступному році перш за все передбачається виготовлення промоційної продукції з метою просування даної вільної земельної ділянки. З цією метою планується проведення глибокого дослідження території даної ділянки на предмет її форми, меж, наявності та розташування місць підключення інженерних мереж тощо. Наступним кроком буде 3D моделювання території з метою її візуалізації. Дана модель, окрім того, що буде розміщена на офіційному сайті міської ради, ляже в основу розробки промоційного інформаційного флаєра. Мови випуску промоційних продуктів: українська та англійська. З метою промоції даного та інших інвестиційних проектів міста, на ІІІ квартал року заплановано проведення масштабного ІІІ Бойківського регіонального інвестиційного форуму. Цей захід планується приурочити до відкриття першої черги фабрики «Groclin-Долина», що є першим інвестором нової промислової зони.

Другою групою заходів, що в рамках програми будуть виконуватись протягом року з метою майбутнього залучення інвестицій є глибока інвентаризація вільних незадіяних земельних ділянок міста. Планується в результаті дослідження скласти розширену базу даних, яку буде розміщено для ознайомлення потенційними інвесторами у відповідному розділі офіційного інтернет-сайту міської ради.

Компонент Програми, що полягає в залученні безповоротних позабюджетних коштів планується впроваджувати шляхом продовження практики активного написання різного роду грантових заявок та пошуку нових джерел фінансування проектів соціально-економічного розвитку в державному, обласному бюджеті, а також кредитних фондах.

Заходи по третій групі заходів стосуватимуться виконання заходів, спрямованих в основному на промоцію міста та його інвестиційних можливостей (вдосконалення сайту, 3D моделювання). Крім того, в рамках напрямку планується продовжити роботу з проектування в місті доріжок для велосипедного руху на внутрішньо міських вулицях. 1. 4. Заходи з реалізації Програми

  з/п

  Найменування заходів

  Виконавець

  Термін виконання

  Фінансуван-ня з міського бюджету

  Очікуваний результат

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1. Залучення інвестицій та реалізація стратегічних інвестиційних проектів

  1.1

  Фінансування робіт спрямованих на підготовку та реалізацію інвестиційних проектів (парк-озеро, колишній сільзавод, промислова зона, мікрорайон «Підзамче», ЖКГ, транспорт та інші)

  Відділи ЕІМР, місто-будування та архітектури

  Протягом року

  70 000 грн.

  Виготовлення технічної та проектно-кошторисної документацій, висновків, аналізів, експертиз, досліджень, промоція інвестиційних проектів.

  1.2

  Проведення комплексної інвентаризації та дослідження територій потенційного впровадження інвестиційних проектів (промислова зона, сільзавод, «Підзамче», парк-став)

  Відділ ЕІМР

  Протягом року

  -

  Напрацьована і наповнена інформацією єдина форма щодо фізичних, географічних та інженерних характеристик кожної ділянки

  1.3

  Розробка та тиражування інвестиційних промоційних друкованих продуктів (укр. + англ.):

  • флаєр «Долина інвестиційна» (100+100 прим.)

  • флаєр «Промислова зона» (100+100 прим.)

  • флаєр «Колишній сільзавод» (100+100 прим.)

  Відділ ЕІМР

  ІІІ квартал

  2012 року  5 000 грн.

  Виготовлено дизайн та надруковано двомовні двосторонні кольорові інформаційні флаєри, з метою інформування про інвестиційні можливості міста

  1.4

  Внесення інформації про інвестиційні проекти міста до всеукраїнських та міжнародних баз даних інвестиційних пропозицій

  Відділ ЕІМР

  Протягом року

  -

  Зібрана, систематизована та подана інформація

  1.5

  Формування презентації про інвестиційні можливості міста, її розміщення на офіційному сайті міської ради

  Відділ ЕІМР

  ІІ квартал

  2012 року  -

  Підготовлена та розташована на сайті електронна презентація

  1.6

  Представлення інвестиційних можливостей міста на регіональних, всеукраїнських та міжнародних тематичних заходах

  Відділ ЕІМР

  Протягом року

  -

  Участь представників міської ради у тематичних заходах з використанням друкованої та електронної презентації інвестиційних можливостей

  1.7

  Проведення третього бойківського регіонального інвестиційного форуму

  Відділ ЕІМР

  ІІІ квартал

  2012 року  -

  Оплата проживання та харчування запрошених гостей, виготовлення друкованої продукції, канцелярське та матеріальне забезпечення заходу

  1.8

  Виготовлення та експертиза ПДП території навколо міського ставу. Фінансування - п6.4 Програми підтримка розвитку місцевого самоврядування в м. Долина на 2012 рік

  Відділ місто-будування та архітектури

  Протягом року

  -

  Виготовлений ПДП спеціалізованою проектною організацією, пройдені всі необхідні експертизи і погодження

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1.9

  Проведення інвентаризації вільних земельних ділянок на території міста доступних для інвестиційного використання

  Відділ земельних ресурсів

  ІІ квартал

  2012 року  -

  Створено реєстр вільних земельних ділянок доступних для інвестиційного використання та їх характеристик

  1.10

  Наповнення інформацією про доступні для інвестування вільні земельні ділянки та об’єкти нерухомості відповідного розділу офіційного сайту міської ради

  Відділ ЕІМР

  Протягом року

  -

  Постійно поновлювана база даних доступних для продажу чи оренди земельних ділянок та об’єктів нерухомості

  1.11

  Створення на офіційному сайті міста сервісу Долина туристична, розміщення інформації про туристичні об’єкти міста і району на іноземних мовах

  Відділ ЕІМР, ТІЦ «Бойківщина»

  ІІІ квартал

  2012 року  -

  Наповнено відповідні розділи сайту інформацією, здійснено її переклад на іноземні мови (англ. +пол.)

  2. Залучення коштів міжнародної технічної допомоги в соціально-економічний розвиток міста

  2.1

  Подання грантових заявок на залучення коштів безповоротної міжнародної технічної допомоги від донорських організацій на реалізацію проектів в різних сферах соціально-економічного розвитку

  Відділ ЕІМР, громадські організації

  Протягом року

  -

  Напрацьовані та подані заявки до обласних, всеукраїнських та міжнародних фондів та програм (всього не менше 10)

  2.2

  Налагодження співпраці з міжнародними організаціями в сфері залучення пільгових кредитних ресурсів на реалізацію проектів в сферах енергозбереження та ЖКГ

  Відділ ЕІМР

  Протягом року

  -

  Пошук потенційних донорів, вивчення їхніх умов та вимог, налагодження контактів та підготовка проектних пропозицій

  3. Муніципальний розвиток

  3.1

  Підтримка, технічне обслуговування та модернізація офіційного інтернет-сайту міської ради rada.dolyna.info

  Відділ ЕІМР

  Протягом року

  3 000 грн.

  Оплата хостингу сайту, технічне обслуговування та адміністрування, наповнення новинами та стаціонарною інформацією, створення додаткових сервісів для користувачів

  3.2

  Локалізація та переклад матеріалів офіційного інтернет сайту міської ради англійською та польською мовами

  Відділ ЕІМР

  Протягом року

  -

  Перекладена стаціонарна інформація, поновлення новин з періодичністю одного разу на тиждень

  3.3

  Створення 3D-моделей території міста

  Відділ ЕІМР

  Протягом року

  -

  Виготовлення інтерактивної 3D-карти міста, моделей інвестиційних зон

  3.4

  Проектування мережі велосипедних смуг та доріжок по вулицях міста Фінансування - п6.4 Програми підтримка розвитку місцевого самоврядування в м. Долина на 2012 рік

  Відділ ЕІМР

  ІІ квартал 2012 року

  -

  Виготовлена проектно-кошторисна документація влаштування вело- інфраструктури в місті
  Загальний бюджет Програми: 78 000 грн.
скачать файлСмотрите также:
Рішення від 18. 01. 2012. №517-15/2012 м. Долина Про програму підтримки залучення інвестицій
137.48kb.
Рішення від 05 січня 2012 року №138 Про Програми підтримки Зарічненської районної
56.82kb.
Рішення " 18" грудня 2012 року №1962 Про хід виконання рішення міської ради від 25 березня 2011 року №312 "
76.53kb.
Рішення про районну програму розроблення містобудівної документації на період до 2022 року
232.47kb.
Рішення від 2012 року № Про звільнення інвалідів I та II груп по зору на 50 відсотків від абонентської плати за користування квартирними телефонами
23.51kb.
Розпорядження 23. 07. 2012 смт Криве Озеро №296-р Про заходи щодо виконання рішення Ради регіонів від 24 травня 2012 року
84.56kb.
Рішення від 21 грудня 2011 року №19-7/2011 м. Хмельницький Про програму розвитку галузі охорони здоров’я області на 2012 2014 роки
16.49kb.
Рішення від 28. 12. 2012 №620-30/ VI м. Дніпродзержинськ Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2013 рік Розглянувши результати виконання Програми соціально-економічного
704.75kb.
Рішення міської ради від 30. 12. 2011 №18/37 «Про бюджет міста на 2012 рік» із врахуванням змін. Доповідає: Єлова Лілія Анатоліївна начальник управління фінансів та бюджету міської ради
165.36kb.
Рішення про затвердження Програми підтримки засобів масової інформації та сприяння розвитку інформаційної сфери на 2012 2015 роки
156.45kb.
Розпорядження 23. 03. 2012 №53-р м. Дніпродзержинськ Про забезпечення належного порядку в місті у вихідні та святкові дні 14-16 та 30 квітня, 01, 02 та 09 травня, 02-04 та 28-30 червня, 01 липня 2012 року з метою забезпечення життєдіяльності
31.78kb.
Рішення від 2012 р. № Про надання дозволу на розміщення в місті атракціонів чеського «Луна-парку»
16.52kb.