klevoz.ru страница 1
скачать файл

СТАХАНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 19 лютого 2013 р. № 47 м. Стаханов


Про підготовку та проведення призову громадян України на строкову військову службу весною 2013 рокуВідповідно до ст. 15 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», щороку проводиться призов на строкову військову службу. Згідно з Указом Президента України від 09.11.2012 № 635/2012 «Про строки проведення чергових призовів, чергові призови громадян України на строкову військову службу та звільнення в запас військовослужбовців у 2013 році» призову весною 2013 року підлягають громадяни України 1988 – 1995 років народження.


На виконання ст.15 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», керуючись п.1 ч.1 ст.36 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком Стахановської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Призов і відправку на строкову військову службу громадян 1995 року народження, яким до дня відправки у війська виповнилось 18 років, а також громадян старших за віком, які втратили право на відстрочку, провести з 1 квітня по 31 травня 2013 року.
2. На підставі ст.16 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» створити призовну комісію (додаток 1).
3. Начальнику управління охорони здоров’я Стефанову О.В. для проведення медичного освідчення військовозобов’язаних, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом та призовників, виділити і направити в розпорядження призовної комісії лікарів-спеціалістів і середній медичний персонал з 25 лютого по 31 травня 2013 року (додаток 2).

Забезпечити медичну комісію призовної дільниці необхідним медико-санітарним майном згідно з вимогами наказу Міністра оборони України від 14.08.2008 № 402 «Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України» (додаток 3).

В період з 18 лютого по 1 березня 2013 року забезпечити здачу аналізів призовниками в поліклініках за місцем проживання.

Покласти на медичну комісію призовної дільниці виконувати функції військово-лікарської комісії для проведення медичного освідчення військовозобов’язаних запасу, кандидатів для проходження військової служби за контрактом, кандидатів для вступу до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих військових навчальних закладів.

В період з 25 лютого по 31 травня 2013 року для обстеження призовників в лікарнях виділити нижче перераховану кількість місць (додаток 4), закріпити з цією метою відповідальних лікарів, затвердити Начальника управління охорони здоров’я і забезпечити повне та якісне обстеження призовників у зазначений термін.

Рентгенологічне обстеження призовників проводити в рентгенологічному кабінеті першої міської лікарні.

УЗД органів з ехотомограмами проводити поза чергою лікарями УЗД діагностики міської поліклініки № 2, в разі необхідності.

Провести необхідні щеплення призовникам, які призиваються на строкову військову службу.

На період призову на базі поліклініки першої міської лікарні провести рентгеноскопію грудної клітини та інші необхідні аналізи, для чого виділити необхідну кількість лаборантів та санітарок.

Головному лікарю першої міської лікарні провести електрокардіографічне обстеження призовників з подальшою розшифровкою лікарем кабінету функціональної діагностики.

В період відправки організувати проведення контрольного огляду призовників.
4. Відповідно до ст.43 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» керівникам підприємств на весь період роботи призовної дільниці виділити в розпорядження військового комісаріату з 18 лютого по 31 травня 2013 року по одному технічному працівнику (додаток 5)
5. Відповідно до ст. 43 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» керівникам підприємств, закладів та головному лікарю першої міської лікарні вивільнити членів призовної комісії, технічних працівників, лікарів, медсестер від виконання службових обов’язків, нічних чергувань і виконання громадських доручень на період роботи призовної комісії, зберігаючи за ними місця роботи і середній заробіток.
6. Керівникам підприємств, організацій і закладів прийняти заходи щодо поліпшення підготовки молоді до призову, виключити випадки направлення призовників у відрядження і забезпечити своєчасну та 100 % явку до військового комісаріату на призовну комісію з усіма необхідними документами.

Керівникам підприємств рекомендується організувати урочисті проводи.


7. Голові правління ПАТ «Стахановське АТП-10916» Бикову М.В. виділити автобус для перевезення призовників на обласний збірний пункт м.Луганська згідно з графіком, представленим військовим комісаріатом.

Оплату здійснювати за рахунок коштів місцевого бюджету, згідно зі ст.43 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».


8. Начальнику Стахановського МВ УМВС України в Луганській області Селіверстову О.І. згідно з п.3 ст.38 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»:

  • організувати розшук, затримання і доставку у військовий комісаріат громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку і направити (в двотижневий термін) у військовий комісаріат відомості про випадки виявлення громадян, які не перебувають, але повинні перебувати, на військовому обліку, а також відомості про осіб, які отримали громадянство України і повинні бути поставлені на військовий облік;

  • організувати охорону громадського порядку на міському призовному пункті в дні відправки молоді до ЗС України.

9. Директору КП «Редакція газети «Стахановское знамя»


Тертичному В.П., завідуючому відділом внутрішньої політики та інформації Жидкову В.В. довести до населення міста наказ Військового комісара Стахановсько - Брянківського об’єднаного міського військового комісаріату «Про призов юнаків 1988-1995 років народження до Збройних Сил України».
10. Стахановсько - Брянківському об’єднаному міському військовому комісаріату в період проведення чергового призову проводити додатково приписку юнаків 1988-1996 років народження, які з різних обставин не були приписані до призовної дільниці.
11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади – начальника управління освіти та виховання Попову Т.А.

Міський голова Ю.В.Борісов


Додаток 1

до рішення виконкому

Стахановської міської ради

від 19 лютого 2013 р. № 47
СКЛАД

Стахановської міської призовної комісії


Посада

Прізвище, ініціали


Голова комісії

Попова Т.А.

Члени комісії :
- від військового комісаріату

Черепаха Ю.І.

- від МВ ГУМВС України в Луганській обл.

Ширіков Л.І.

- від центра соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – психолог

Грищенко Т.І.

- від міського управління освіти та виховання

Толокольнікова О.В.

- старший лікар призовної комісії

Власенко Д.Г.

- секретар призовної комісії

Головіна Н.В.

В разі відсутності з поважних обставин членів призовної комісії, дозволити ввести в склад призовної комісії :


Посада

Прізвище, ініціали


Голова комісії

Куницька Л.О.

Члени комісії :
- від військового комісаріату

Скляров О.В.

- від МВ ГУМВС України в Луганській обл.

Жижка О.В.

- від центра соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – психолог

Єфанова І.О.

- від міського управління освіти та виховання

Краснікова К.О.

- старший лікар призовної комісії

Єрохіна О.І.

- секретар призовної комісії

Ватуліна М.В.

Додаток 2

до рішення виконкому

Стахановської міської ради

від 19 лютого 2013 р. № 47
СПИСОК

лікарів-спеціалістів та середнього медичного персоналу


Посада

Прізвище, ініціали


Лікар офтальмолог

Гоголь Н.М.

Лікар отоларинголог

Рибінець О.А.

Лікар терапевт
Єрохіна О.І.

Лікар психіатр

Купраш Т.Л.

Лікар хірург

Власенко Г.П.

Лікар стоматолог

Дудченко Р.Г.

Лікар невропатолог

Яскевич В.А.

Лікар дерматолог

Дмітрієва І.В.

В разі відсутності з поважних обставин лікарів дозволити ввести в склад медичної комісії :
Посада

Прізвище, ініціали


Лікар офтальмолог

Гречишкіна Н.Г.

Лікар отоларинголог

Шафранська В.Д.

Лікар терапевт

Хомицька Н.В.

Лікар психіатр

Михєєва Л.С.

Лікар хірург

Моргачова Н.Ф.

Лікар стоматолог

Норольська В.І.

Лікар невропатолог

Кротько В.І.

Лікар дерматолог

Підлегаєва Т.С.

Середній медичний персонал :
Посада

Прізвище, ініціали


Секретар комісії на ЕОМ

Головіна Н.В.

Секретар комісії

Ватуліна М.В.

Медсестра військового комісаріату

Пікалова С.А.

Санітарка

Зіборова Л.Г.

Додаток 3

до рішення виконкому

Стахановської міської ради

від 19 лютого 2013 р. № 47


ПЕРЕЛІК
інструментарію, медичного та господарського майна, необхідного для оснащення кабінетів для проведення медичного огляду призовників
1. Лікарсько-медичні предмети, апарати та інструменти


Кабінет антропометрії: ваги медичні - 1 шт., динамометр ручний (плоскопружинний) - 2 шт., динамометр становий - 1 шт., стрічка вимірювальна з поділами на сантиметри - 1 шт., пінцет анатомічний довжиною 15 см - 1 шт., ростомір - 1 шт., спірометр - 1 шт., скло збільшувальне (лупа) 1 х 3 од. виміру - 1 шт., сфігмоманометр - 1 шт., шафа сухожарова (стерилізатор) - 1 шт., шприци одноразові 5,0 мл - 50 шт.

Кабінет терапевта: стетофонендоскоп - 1 шт., сфігмоманометр - 1 шт., термометр медичний - 1 шт., шпатель для язика прямий двобічний - 5 шт., манжета до сфігмоманометра (запасна) - 2 шт., тазик ниркоподібний емальований - 1 шт.

Кабінет хірурга: стетофонендоскоп - 1 шт., кутомір - 1 шт., стрічка вимірювальна - 1 шт.

Кабінет невропатолога: молоточок неврологічний - 1 комплект, шпатель для язика прямий двобічний - 5 шт., стрічка вимірювальна - 1 шт., тазик ниркоподібний - 1 шт.

Кабінет психіатра: молоточок неврологічний - 1 комплект.

Кабінет оториноларинголога: балон для продування вух ємністю 130 мл з наконечником - 1 шт., крісло Барані - 1 шт., воронки вушні NN 1, 2, 3, 4 - 3 набори, воронка вушна пневматична - 1 шт., заглушувач вушний для дослідження слуху при визначенні однобічної глухоти - 1 шт., дзеркало гортанне діаметром 21 мм - 1 шт. та діаметром 24 мм - 1 шт., дзеркало носоглоткове діаметром 8 мм - 1 шт., дзеркало носове з довжиною губок 60 мм - 5 шт., зонд Воячека гостроконечний - 10 шт., зонд головчастий - 1 шт., зонд головчастий Воячека - 1 шт., зонд вушний з нарізками для вати - 10 шт., камертон на 128 коливань - 1 шт. і на 1024 коливання - 1 шт., манометр вушний простий (отоманометр) - 1 шт., пінцет вигнутий по ребру - 5 шт., рефлектор лобовий - 1 шт., ручка для ватоутримувача, дзеркало - 2 шт., тазик ниркоподібний - 5 шт., термометр медичний - 1 шт., шафа сухожарова (стерилізатор) - 1 шт., шпатель для язика прямий двобічний - 15 шт., шприц для промивання порожнин ємністю 150 мл - 1 шт., спиртівка - 1 шт.

Кабінет окуліста: повікопід'йомник великий - 2 шт., зонди для слізного каналу конічні NN 1, 2, 3 - по 2 шт., лінійки скіаскопічні - 1 набір, лінійка вимірювальна для підбору окулярів - 1 шт., лупа бінокулярна козиркова - 1 шт., оптотипи Поляка - 1 набір, офтальмоскоп типу ОФ-3 - 1 комплект, окулярні скельця - 1 набір, освітлювальний апарат для таблиць Головіна - Сівцева з електролампою (нематовою) 40 Вт - 1 шт., світильник офтальмологічний - 1 шт., таблиці Головіна - Сівцева для визначення гостроти зору - 1 комплект, таблиці Рабкіна для дослідження кольоровідчуття - 1 комплект, таблиці контрольні та знаки Поляка для дослідження симуляції зниженого зору - 1 комплект, тазики ниркоподібні емальовані - 2 шт., еластотонометр очний - 1 шт., шприц 10 мл з двома тупокінцевими канюлями для промивання слізних шляхів - 1 шт.

Кабінет стоматолога (для проведення стоматологічного обстеження. При проведенні санації зубів оснащення кабінету - за заявкою стоматолога згідно з нормами для лікувального закладу): дзеркало зубне - 25 шт., зонд зубний прямий штикоподібний - 3 шт., зонд зубний, вигнутий під кутом, - 25 шт., пінцет анатомічний загального призначення - 2 шт., пінцет зубний, вигнутий нестандартний - 10 шт.


2. Повсякденне медичне майно


Медикаменти (на 50 оглянутих протягом дня) - розчини: дикаїну 0,25 % - 2,0, фурациліну 1:1000 - 1000,0, гоматропіну 1 % - 2,0 (або 0,5 % - 2,0 або платифіліну 2 % - 2,0), атропіну 1:5000 - 5,0, атропіну 1 % - 2,0, флюоресцину 2 % - 2,0 (або коларголу 3 % - 2,0); пілокарпіну 1 % (або езеріну 0,2 % - 2,0); арміну 1:20000 - 2,0, риванолу 1:1000 - 1000,0, аміаку 10 % - 50,0, йоду 5 % - 10,0, спирту етилового медичного - 50,0, водного розчину брильянтової зеленки 1 % - 10,0.

Вата гігроскопічна, серветки стерильні малі у пакетах, рукавиці гумові, вазелін медичний, лейкопластир.

Стандартні розчини для досліджень:

а) нюху - розчин оцтової кислоти 0,5 %, чистий винний спирт - 5,0;

б) смаку - розчин цукру 4 %, 10 % та 40 % - по 5,0; кухонної солі 2,4 %, 5 % і 10 % - по 5,0; лимонної кислоти 0,01 %, 0,02 % і 0,03 % - по 5,0; хініну сульфату 0,00002 %, 0,00003 % - по 5,0.

3. Господарське майно


Халати медичні - за кількістю лікарів та середнього медичного персоналу, рушники, умивальники, щітки для миття рук, мило - за кількістю лікарських кабінетів; тарілки фарфорові - 4 шт., таз емальований, спиртівка, ширма, кушетки медичні - 6 шт., столи, стільці, вішалки для одягу, халатів, шафи для зберігання інструментів та медикаментів, указка, термометри кімнатні за кількістю кабінетів.

 

Додаток 4до рішення виконкому

Стахановської міської ради

від 19 лютого 2013 р. № 47

ПЕРЕЛІК
лікувальних закладів та виділених в них


ліжко-місць для обстеження призовників

Лікувальний заклад

Кількість ліжок


Перша міська лікарня :
- загальне терапевтичне відділення

10

- хірургічне відділення

10

- неврологічне відділення

10

- урологічне відділення

5

- ЛОР відділення

10

- кардіологічне відділення

10

- ендокринне відділення

10
Стахановський обласний шкірно-венерологічний диспансер

5

Стахановський обласний протитуберкульозний диспансер

5

Стахановська обласна психіатрична лікарня

10

Додаток 5

до рішення виконкому

Стахановської міської радивід 19 лютого 2013 р. № 47
ПЕРЕЛІК

підприємств які виділяють технічних працівників

на весь період роботи призовної дільниці


Найменування підприємств, установ та організацій

Кількість технічних працівників

ПАТ «Стахановський завод феросплавів»

1

ПАТ «Стахановський завод технічного вуглецю»

1

ПАТ «Стахановський вагонобудівний завод»

1

Серговські ВЕМ ТОВ “ЛЕО”

1

ДВАТ «Стахановський ремонтно-механічний завод»

1

КП «Стахановблагоустрій»

1
скачать файлСмотрите также:
Рішення від 19 лютого 2013 р. №47 м. Стаханов Про підготовку та проведення призову громадян України на строкову військову службу весною 2013 року
123.77kb.
Рішення 30. 08. 2013р. №538 Про підсумки виконання бюджету міста за І півріччя 2013 року
100.45kb.
Рішення від 17 лютого 2009 року №1766 Про затвердження Положення про відділ бухгалтерського обліку Кіровоградської міської ради
54.13kb.
Наказ №207/од про організацію проведення інтелектуальних змагань з базових дисциплін серед учнів сільських шкіл області у 2013 році
89.67kb.
Рішення від 2012 року № Про внесення змін до рішень Кіровоградської міської ради
10.71kb.
Наказ №289 м. Костянтинівка Про проведення другого (міського) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2012-2013 навчальному році
51.63kb.
Юридична відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян
21.44kb.
Рішення позачергової сесії селищної ради VІ скликання від 08 грудня 2011 року №5 смт. Нова Ушиця
291.67kb.
Рішення від 22 квітня 2009 року №1958 Про затвердження матеріалів вибору та надання згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
12.25kb.
Чернігівська область
61.23kb.
Закон україни про військовий обов'язок І військову службу Закон введено в дію з дня опублікування 12 травня 1992 року
751.9kb.
Рішення "26" квітня 2012 року №1349 Про надання дозволу Панчуку С. В. на виготовлення проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки
11.95kb.