klevoz.ru страница 1
скачать файл
ПРОЕКТ № 1586

УКРАЇНА
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від «____»__________ 2012 року № ______

Про результати виконання

Програми управління комунальним

майном за 2011 рік


Керуючись статтею 143 Конституції України, статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Кіровоградська міська рада
В И Р І Ш И Л А :
Інформацію про результати виконання Програми управління комунальним майном за 2011 рік взяти до відома (додається).

Міський голова О.Саінсус

Шовенко

24-15-39


Додаток

до рішення Кіровоградської

міської ради

від «____» __________ 2012 року

№ ________
Інформація про результати виконання Програми управління комунальним

майном за 2011 рік


Відповідно до завдань, передбачених Програмою управління комунальним майном на 2011 рік, затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради від 27 січня 2011 року № 112, спеціалістами управління комунальної власності проводилась певна робота по забезпеченню ефективного управління майном установ, організацій, підприємств комунальної власності територіальної громади міста для задоволення та забезпечення комунально-побутових і соціально - культурних потреб громади, по виконанню запланованих показників надходження коштів до міського бюджету.

Так, протягом 2011 року, з метою забезпечення більш ефективного використання комунального майна управління власності та приватизації комунального майна здійснювало свою діяльність шляхом поповнення міського бюджету за рахунок продажу об’єктів комунальної власності та надання їх в оренду, а також шляхом впорядкування та систематизації даних про склад та стан комунального майна.

У зв’язку із покладеними на управління завданнями, відповідно до рішень Кіровоградської міської ради від 15 жовтня 1998 року № 90 “Про управління майном, що є у власності територіальної громади м. Кіровограда”, від 25 грудня 2007 року № 400 “Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна” протягом 2011 року було укладено 150 договорів оренди, у тому числі:

- 41 договір уперше укладений;

- 109 договорів пролонговано на наступний період.

За вказаний період оформлено 32 угоди про розірвання договорів оренди та зареєстровано 71 зміну до договорів оренди, укладено 2 договори користування. Крім того, спеціалістами відділу орендних відносин протягом 2011 року проведено обстеження 258 об’єктів комунальної власності, що надані в оренду.

В 2011 році обліковувалось 3 договори оренди цілісних майнових комплексів (ЦМК), а саме:

ЦМК КП “Кіровограделектротранс”, орендар ТОВ “Єлисаветградська транспортна кампанія”, строк дії договору оренди - 49 років;

ЦМК ДКП ТМ “Кіровоградтеплоенерго”, орендар дочірнє підприємство “Кіровоградтепло” ТОВ “Центр науково-технічних інновацій Української нафтогазової академії”, строк дії договору оренди - 25 років;

2
ЦМК НВФ “Екоцентр”, орендар ТОВ НВФ “Екоцентр”, строк дії договору оренди - 20 років.

За 2011 рік від оренди комунального майна (нежитлових приміщень та ЦМК) до міського бюджету перераховано коштів в сумі 2630,0 тис. грн., при плані надходження коштів до міського бюджету на 2011 рік – 2610,0 тис. грн. План надходження коштів перевиконано на 20,0 тис. грн.

Протягом 2011 року спеціалістами відділу приватизації управління власності та приватизації комунального майна Кіровоградської міської ради проводилась робота по приватизації об’єктів комунальної власності, прийняттю заяв та звернень від фізичних та юридичних осіб щодо включення об’єктів комунальної власності до переліку об’єктів, які підлягають відчуженню (приватизації), формуванню переліків об’єктів, які підлягають приватизації.

Відповідно до затверджених Кіровоградською міською радою переліків об’єктів, які підлягають приватизації, в роботі знаходяться перехідні об’єкти,

що є у власності територіальної громади м. Кіровограда, які підлягають відчуженню (приватизації), в кількості 29 об’єктів.

Прийнято рішення Кіровоградської міської ради від 31 травня 2011 року № 574 «Про продаж об’єктів відумерлої спадщини» в кількості 4 об’єктів, із них 2 об’єкти шляхом продажу з аукціону, 2 – шляхом викупу.

На підставі рішень Кіровоградської міської ради за 2011 рік приватизовано 43 об’єкти комунальної власності територіальної громади м. Кіровограда групи «А», із них 42 об’єкти шляхом викупу, 1 об’єкт шляхом продажу з аукціону.

Від приватизації комунального майна план надходження коштів до міського бюджету на 2011 рік складає 6176,9 тис. грн., фактично до міського бюджету станом на 24.12.2011 р. перераховано 4820,0 тис. грн. Невиконання планового показника складає 1356,9 тис. грн.

Невиконання планових показників від приватизації об’єктів комунальної власності виникло у зв’язку з тим, що деякі орендарі-покупці відмовились від приватизації та з’явилась необхідність виключення цих об’єктів з переліку об’єктів, які підлягали приватизації. Відповідно до прийнятого рішення Кіровоградської міської ради від 30.06.2011 р. № 637 виключені об’єкти комунальної власності на орієнтовну суму 1400,0 тис. грн.

Крім того, невиконання планових показників від приватизації об’єктів комунальної власності спричинено відсутністю обігових коштів у покупців, відсутністю кредитування для купівлі об’єктів нерухомості.

Для порівняння з показниками минулих років наведемо наступну інформацію:Надходження до бюджету

2009 рік

2010 рік

2011 рік

План

Факт

%

План

Факт

%

План

Факт

%

3


Від приватизації об’єктів

15602,0

9530,0

61,1

3605

3440

95,4

6176,9

4820,0

78,0

Від передачі об’єктів в оренду

3000,0

2395,0

79,8

2000,0

2020,4

101,0

2610,0

2630,0

100,8

Для порівняння з іншими регіонами (м. Миколаїв):

Надходження до бюджету

2009 рік

2010 рік

2011 рік

План

Факт

%

План

Факт

%

План

Факт

%

Від приватизації об’єктів

1000,4

1419,5

141,9

800,4

1135,7

141,9

800,0

1000,0

125,0

Від передачі об’єктів в оренду

543,1

652,3

120,1

590,0

649,0

110,0

720,0

740,0

102,8

Протягом 2011 року реєстр нерухомого майна постійно змінювався у зв’язку з відчуженням (приватизацією) комунального майна, передачею об’єктів комунальної власності з балансів на баланси комунальних підприємств, установ.

Також протягом минулого року прийняті рішення Кіровоградської міської ради щодо об’єктів та майна комунальної власності, а саме:

затверджено Програму управління комунальним майном на 2011 рік, оприлюднене та винесено на обговорення Положення про управління власності та приватизації комунального майна Кіровоградської міської ради;

прийняті рішення щодо оренди комунального майна;

прийняті рішення про надання згоди на безкоштовну передачу до комунальної власності територіальної громади міста Кіровограда вуличних водопровідних мереж;

прийняті рішення про надання згоди на безкоштовне прийняття до комунальної власності територіальної громади м. Кіровограда вартості виконаних робіт по реконструкції фасадних газопроводів.

Відповідно до рішення Кіровоградської міської ради від 17 вересня 1999 року № 318 “Про затвердження порядку списання майна комунальної власності територіальної громади міста Кіровограда” протягом 2011 року відбулося 13 засідань постійно діючої комісії по списанню основних засобів на підприємствах, установах, організаціях комунальної власності територіальної громади м. Кіровограда, що знаходяться на балансах підприємств та установ комунальної власності, було прийнято 10 рішень виконавчого комітету Кіровоградської міської ради про надання дозволів на списання 25 одиниць основних засобів.

З метою ефективного використання комунального майна підготовлено та винесено на розгляд виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 30 проектів рішень, а саме:

4
12 - щодо оренди комунального майна;

3 - про передачу автотранспорту та основних засобів;

2 - про взяття на баланс майна

13 - про оформлення права власності за територіальною громадою міста Кіровограда (36 об’єктів).

Разом з Кіровською та Ленінською районними у місті Кіровограді радами складено перелік майна, який на даний час не має статусу.

Відповідно до рішень суду Кіровського та Ленінського районів підготовлено 7 проектів рішень виконавчого комітету Кіровоградської міської ради, що стосуються компетенції відділу безхазяйного майна управління. Направлено листи-запити щодо визнання статусу майна до відповідних органів, а саме: до міського відділу по реєстрації смертей у Кіровоградській області - 20 шт., до ОКП “Кіровоградське обласне об’єднане бюро технічної інвентаризації” - 45 шт.

Протягом 2011 року в переліку підприємств комунальної власності територіальної громади м. Кіровограда по галузях обліковувалось 77 підприємства комунальної власності, у тому числі 52 підприємства не працюють і не ліквідовані. Проводиться планова інвентаризація майна комунальних підприємств.

Загалом у м. Кіровограді, як й в інших регіонах України, галузь управління комунальним майном має тенденцію, з одного боку, до зменшення надходжень до міського бюджету у зв’язку із зменшенням об’єктів комунального майна, а з іншого – до підвищення відповідальності, що покладається на органи управління майном за ефективність управління майном, а також за підтримання його фізичного стану, в тому числі за рахунок пошуку різних форм інвестицій у комунальне майно.

З метою вирішення законодавчих проблем управління здійснюється впровадження індивідуальної приватизації та аналіз результатів приватизації, а також проводиться постійна інвентаризація комунального майна.

З метою зменшення заборгованості по орендних платежах та сум заборгованості за приватизовані об’єкти ведеться безперервна претензійна робота щодо стягнення боргів у безспірному порядку, вивільнення приміщень та розірвання договорів за неналежне виконання умов договорів оренди щодо несвоєчасної сплати коштів за оренду приміщень, які є комунальною власністю територіальної громади м. Кіровограда.

Спеціалістами управління вживаються всі можливі заходи щодо забезпечення та виконання запланованих показників надходження коштів від оренди та приватизації: проводяться ретельні розрахунки очікуваних показників, обстеження комунального майна, наданого в оренду, ведеться

безперервна претензійна робота, яка забезпечує надходження коштів та зменшує заборгованість по орендних платежах.

Протягом 2011 року розглянуто в судах 64 позовні заяви, в т. ч.:

5 – про стягнення заборгованості;

3 - про розірвання договорів оренди;

5
56 - інші позови (безхазяйне майно, визнання права власності, справи по успадкуванню майна громадян).

Крім того, позовні заяви розглянуті та знаходяться на стадії розгляду:

5 - за позовом прокуратури в інтересах територіальної громади;

3 - за позовом департаменту економіки та фінансів Кіровоградської міської ради;

56 - в яких департамент економіки та фінансів Кіровоградської міської ради є відповідачем.

Протягом 2011 року пред’явлено 21 претензію – повідомлення про борги за оренду об’єктів комунальної власності на суму 208,794 тис. грн. та 5 претензій - повідомлень про заборгованість по сплаті за приватизовані об’єкти на суму 288,048 тис. грн. В результаті проведеної роботи за цей період стягнено боргу по орендних платежах на суму 130,582 тис. грн., від приватизації сплачено 148,86 тис. грн.

У провадженні судів різних інстанцій (місцевому господарському суді, апеляційному суді, Вищому господарському суді, Верховному Суді України) знаходиться 5 справ щодо цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, переданих в оренду юридичним особам, а саме:

щодо орендних відносин з ТОВ “Водне господарство” – 1 справа;

щодо орендних відносин з ДП “Теплоенергоцентраль” ТОВ “Високі Енергетичні Технології” – 2 справи;

щодо орендних відносин з ДП “Кіровоградтепло” ТОВ “Центр науково-технічних інновацій” – 2 справи.

Крім того, протягом 2011 року опрацьовано 14 приписів прокуратури міста про вжиття заходів щодо стягнення боргу по орендній платі. Надано 6 відповідей на запити прокуратури області та міста з додаванням копій документів на 92 аркушах. Відхилено 1 подання прокуратури міста.

Для виконання рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 22 травня 2001 року № 709 “Про облік об’єктів, що є комунальною власністю територіальної громади міста, та стан створення реєстру нерухомості” на проведення робіт щодо оформлення прав власності на об’єкти нерухомості установ освіти, культури, охорони здоров’я, житлово-комунального господарства та інших об’єктів комунальної власності, створення реєстру, проведення повної інвентаризації об’єктів комунальної власності, виконання технічних паспортів, проведення технічних обстежень необхідні кошти в сумі 1,5 млн. грн.

Начальник управління власності таприватизації комунального майна О.Щербина
скачать файлСмотрите также:
Рішення від 2012 року № Про результати виконання Програми управління комунальним майном за 2011 рік Керуючись статтею 143 Конституції України, статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Кіровоградська міська рада
100.74kb.
Рішення від 2012 року № Про внесення змін до рішень Кіровоградської міської ради
10.71kb.
Рішення від 28. 12. 2012 №620-30/ VI м. Дніпродзержинськ Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2013 рік Розглянувши результати виконання Програми соціально-економічного
704.75kb.
Рішення від „ " 2012 року № Про створення комунального підприємства „Трест комунального господарства" Кіровоградської міської ради" та затвердження його статуту
13.69kb.
Рішення від 23. 06. 2011 №222 м. Гола Пристань Про затвердження переліку об’єктів, фінансування яких здійснюватиметься у 2011 році за рахунок коштів цільового фонду розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Голої
20.27kb.
Кіровоградська міська рада
67.67kb.
Рішення від 29 грудня 2010 року Про Програму економічного І соціального розвитку Гребінківського району на 2011 рік
1895.76kb.
Рішення від " 11 " липня 2011 року №3 місто Прилуки Про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності Керуючись пунктом 24 частини 1 статті 26, статтею 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
67.81kb.
Рішення 22. 08. 2011 №215 Про дозвіл на проведення богослужіння Керуючись підпунктом 3 пункту «б» частини першої ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
12.47kb.
Рішення від 25 січня 2012 року №1080 Про затвердження технічної документації та передачу земельної ділянки в оренду
15.6kb.
Рішення " 23 " листопада 2012 року №1910 Про передачу в оренду земельної ділянки Поліщук О. М
10.69kb.
Рішення від 22 квітня 2009 року №1958 Про затвердження матеріалів вибору та надання згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
12.25kb.