klevoz.ru страница 1
скачать файл
Акціонерам Приватного акціонерного товариства «Сі-Ес-Ті Інвест»
ДИРЕКЦІЯ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Сі-Ес-Ті Інвест»

Повідомляє, що 30 квітня 2012 року о 13:00 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, 7-а (2 поверх, к.208), відбудуться Загальні річні збори Акціонерів ПрАТ «Сі-Ес-Ті Інвест» (далі – Товариство).


Порядок денний Загальних зборів Акціонерів:

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Сі-Ес-Ті Інвест», встановлення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії.

2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.

3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Сі-Ес-Ті Інвест» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Наглядової ради ПрАТ «Сі-Ес-Ті Інвест» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Сі-Ес-Ті Інвест» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновку Ревізійної комісії.

6. Затвердження річного звіту ПрАТ «Сі-Ес-Ті Інвест» за 2011 рік, розподіл прибутку і збитків, прийняття рішення про виплату дивідендів.

7. Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «Сі-Ес-Ті Інвест» на 2012 рік.

8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

9. Про звільнення та призначення Генерального директора Товариства.

10. Погодження укладення значних правочинів та надання повноважень щодо їх підпису.


Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2011 р.

(тис. грн.)Найменування показника

період
звітний

попередній

Усього активів

82856,0

78689,3

Основні засоби

26925,0

28658,3

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

41,8

42,2

Сумарна дебіторська заборгованість

4831,6

5918,7

Грошові кошти та їх еквіваленти 

5916,4

7416,1

Нерозподілений прибуток 

-30090,6

-26898,00

Власний капітал 

15675,1

18867,7

Статутний капітал 

45765,7

45765,7

Довгострокові зобов’язання 

-

-

Поточні зобов’язання

67180,9

59831,6

Чистий прибуток (збиток)

-3192,5

-1572,5

Середньорічна кількість акцій (шт.)

165 458

0

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періодуЧисельність працівників на кінець періоду (осіб)

45

48

Реєстрація учасників Зборів Акціонерів з 12:30 по 13:00.

Дата складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів – 26.03.2012 р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 24.04.2012 р.

Для реєстрації учасникам зборів треба мати: документ, що посвідчує особу; протокол про призначення на посаду чи довіреність на право участі у Зборах.

Ознайомитись з матеріалами можна у робочі дні з 10:00 до 17:00 за адресою: 49044, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Гоголя, буд. 15.

Відповідальний за ознайомлення з матеріалами: Ткаченко І.О.

Контактний тел.: (056) 788-02-22.Генеральний директор Ткаченко І.О.


скачать файлСмотрите также:
Рішення за наслідками розгляду звіту. Звіт Наглядової ради Прат «Сі-Ес-Ті Інвест» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
37.49kb.
2. Рішення підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Нікопольської міської ради
25.36kb.
Рішення міської ради від 30. 12. 2011 №18/37 «Про бюджет міста на 2012 рік» із врахуванням змін. Доповідає: Єлова Лілія Анатоліївна начальник управління фінансів та бюджету міської ради
165.36kb.
Звіт про виконання основних напрямків діяльності відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби головного управління юстиції у луганській області на І півріччя 2012 року
166.4kb.
Рішення №261 від 17 квітня 2007 року (додатково дивись рішення обласної ради від 13. 06. 07 р. №315 )
51.84kb.
Рішення 3 сесії 022-03-vi про внесення змін до рішення обласної ради
17.43kb.
Рішення 30. 08. 2013р. №538 Про підсумки виконання бюджету міста за І півріччя 2013 року
100.45kb.
Рішення " 18" грудня 2012 року №1962 Про хід виконання рішення міської ради від 25 березня 2011 року №312 "
76.53kb.
30 сесія VI скликання рішення
34.6kb.
Вищий спеціалізований суд україни з розгляду цивільних і кримінальних справ
221.12kb.
Річний план закупівель на 2012 рік
70.5kb.
Рішення від № м. Дружківка Про затвердження звіту Комунального
32.87kb.