klevoz.ru страница 1
скачать файл


Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню

та газифікації "Кіровоградгаз"

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням комітету з конкурсних торгів ВАТ «Кіровоградгаз»

протокол від _________ № ______


Голова комітету з конкурсних торгів ВАТ «Кіровоградгаз»

Міняйло Б.Г.

_________________________


ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНІИХ ТОРГІВ

Процедура закупівлі – відкриті торги
закупівля
котли центрального опалення

(апарати опалювальні газові побутові)
код 28.22.12

Кіровоград 2011
I. Загальні положення

1

2

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону ( 2289-17 ). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.

2. Інформація про замовника торгів:
повне найменування

Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації "Кіровоградгаз"

місцезнаходження

25006, Кіровоградська область, м. Кіровоград,

вул. Володарського, 67.посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками

Місько Генадій Володимирович, начальник відділу матеріально-технічного забезпечення, відповідальний секретар комітету з конкурсних торгів, 0(522) 22 34 48, tender1@ukr.net.


3. Інформація про предмет закупівлі
найменування предмета закупівлі

котли центрального опалення (апарати опалювальні газові побутові), код 28.22.12

вид предмета закупівлі

товар

місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

лот 1 - “Вулкан” 7Е або еквівалент - 25 од.;

лот 2 - “Вулкан” 10Е або еквівалент - 100 од.;

лот 3 - “Вулкан” 12Е або еквівалент - 80 од.;

лот 4 - “Вулкан” 16Е або еквівалент - 50 од.;

лот 5 - “Вулкан” 20М або еквівалент - 15 од.;

лот 6 - “Вулкан” 26М або еквівалент - 2 од.;

лот 7 - “Вулкан” 30М або еквівалент - 3 од.;

лот 8 - “Вулкан” 10ВЕ або еквівалент - 15 од.;

лот 9 - “Вулкан” 12 ВЕ або еквівалент - 20 од.;

лот 10 - “Вулкан” 16ВЕ або еквівалент - 20 од.;

лот 11 - “Вулкан” 20ВМ або еквівалент - 10 од.;

лот 12 - “Вулкан” 26ВМ або еквівалент - 3 од.;

лот 13 - “Вулкан” 30ВМ або еквівалент - 3 од.;

лот 14 - “Вулкан” 7ПЕ або еквівалент - 30 од.;

лот 15 - “Вулкан” 9ПЕ або еквівалент - 30 од.;

лот 16 - “Вулкан” 12ПЕ або еквівалент - 30 од.;

лот 17 - “Вулкан” 16ПЕ або еквівалент - 10 од.;

лот 18 - “Вулкан” 7ВПЕ або еквівалент - 20 од.;

лот 19 - “Вулкан” 9ВПЕ або еквівалент - 10 од.;

лот 20 - “Вулкан” 12ВПЕ або еквівалент - 25 од.;

лот 21 - “Вулкан” 16ВПЕ або еквівалент - 15 од.

Поставка товару здійснюється дрібними партіями протягом строку дії договору, згідно заявок Замовника, за адресою 25006, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Володарського, 67.строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

2011-2012

4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.

Якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент, такий учасник може зазначити ціну пропозиції конкурсних торгів у ЄВРО. При цьому при розкритті пропозицій конкурсних торгів ціна такої пропозиції конкурсних торгів перераховується у гривні за офіційним курсом гривні до ЄВРО, встановленим Національним банком України на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів, про що зазначається у протоколі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Перерахунок здійснюється таким чином:

Цпр.= Цєвро/КНБУ, де:

Цпр. – обчислювальна ціна конкурсної пропозицій (в гривнях), прийнята до оцінки;

Цєвро – ціна пропозиції в ЄВРО, що оцінюється,

КНБУ – офіційний курс ЄВРО Національного банка України7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів.

Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник продовжує строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону ( 2289-17 )

Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог документації з боку учасників процедури закупівлі, які отримали цю документацію у встановленому порядку, означатиме, що учасники процедури закупівлі, що беруть участь в цих торгах, повністю усвідомлюють зміст цієї документації та вимоги, викладені Замовником при підготовці цієї закупівлі.

Під час здійснення процедури закупівлі сторони мають право передавати будь-яку інформацію щодо торгів за допомогою електронної пошти, факсимільного зв’язку з подальшим підтвердженням у письмовому вигляді.


2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону ( 2289-17 )
III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів *Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами)

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті. Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів як щодо предмета закупівлі, так і щодо визначенних частин предмета закупівлі.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, або наказом про призначення.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*. На конверті повинно бути зазначено: повне найменування і місцезнаходження замовника; назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів; повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів; маркування: "Не відкривати до _________ (зазначаються дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів за київським часом).

Якщо конверт, що містить пропозицію конкурсних торгів, не оформлений, не запечатаний та не промаркований відповідно до вимог цього розділу, такий конверт не приймається і повертається відправнику.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів, на яких були зроблені окремі записи або правки, посвідчуються підписом уповноваженої особи Учасника та скріплені надписом «виправленому вірити».

До конверта вкладається опис всіх наданих документів з приміткою «Копія» або «Оригінал».

У випадку, якщо згідно з цією документацією передбачається надання копій, усі копії документів, що входять до складу пропозиції, повинні бути скріплені надписом «З оригіналом згідно» та посвідчені підписом уповноваженої особи учасника.

У випадках, окремо передбачених цією документацією, письмові документи подаються учасниками у вигляді нотаріально посвідченої копії. Якщо документацією не передбачено можливості надання копій, учаснику слід надавати оригінал відповідного документу.2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Для прийняття участі у торгах на закупівлю товару учаснику слід підготувати та подати Замовнику пропозицію, що відповідає вимогам цієї документації.

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

- комерційної частини;

- технічної частини.Комерційна частина пропозиції конкурсних торгів повинна містити:

1.Форму пропозиції конкурсних торгів оформлену відповідно до додатку №1 до цієї документації.

2. Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів. Якщо особа виступає від імені учасника згідно зі статутом (чи іншим установчим документом), то учасник надає копію статуту, або завірену власною печаткою виписку зі статуту чи іншого установчого документу; завірену копію документу, який підтверджує повноваження керівника (копію наказу про призначення керівника підприємства на посаду або копію протоколу рішення власників чи акціонерів про призначення його керівником, або виписку з протоколу засновників про призначення директора, президента, голови правління і т.п., або копію довіреності керівника учасника та інше).

Якщо повноваження особи підтверджуються дорученням, учасник надає оригінал доручення.

3.Документально підтверджену інформацію про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям;

4.Документальне підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим замовником;

Технічна частина пропозиції конкурсних торгів повинна містити інформацію про відповідність запропонованого товару встановленим вимогам згідно з п. 7 розділу 3 та додатком №2 цієї документації.


3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

не вимагається4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

-------------------


5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 календарних днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право: відхилити таку вимогу, не втрачаючи при

цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів; погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.6. Кваліфікаційні критерії до учасників

6.1. Копія Статуту або іншого установчого документу.

6.2. Оригінал довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету , дійсну на момент розкриття пропозицій конкурсних торгів.

6.3. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки Агентства з питань банкрутства або Департаменту з питань банкрутства Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про відсутність підприємства Учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство не більше двомісячної давнини відносно дати розкриття тендерних пропозицій.

6.4. Завірена копія балансу та звіту про фінансові результати з відміткою органу статистики за останній звітний період (Форма №1 та Форма №2).

6.5. Завірена копія звіту про рух грошових коштів за останній звітний період (Форма №3).

6.6. Оригінал довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами.

6.7. Опис, технічні характеристики, сертифікати, технічні паспорти товарів, що пропонуються на торги, документи, що підтверджують якість предмета закупівлі та інформація про заходи щодо забезпечення гарантії якості, екологічної безпеки та умов експлуатації.

6.8. Довідка, складена в довільній формі, про наявність обладнання та матеріально-технічної бази.

6.9. Довідка, складена в довільній формі, про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.

6.10 Довідка, складена в довільній формі, про наявність та виконання аналогічних договорів на поставку такої ж самої номенклатури товару за останні 2 роки.

6.11 Інші документи:

- Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, електронна адреса, банківські реквізити);

б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб;

в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб);

г) спеціалізація, чисельність службовців, довідка про діяльність підприємства, період роботи на ринку, опис технічних можливостей та інша інформація за бажанням Учасника;

- Копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності).

- Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

- Копія довідки про взяття на облік платника податків (форма №4-ОПП).

- Копія свідоцтва платника податку на додану вартість (для резидентів).

- Документи, що підтверджують повноваження та право підпису керівника підприємства-довіреність (обмеження права підпису щодо загальної вартості договору).

* Примітки:

а) усі документи (за винятком оригіналів), виданих іншими установами, повинні бути завірені відповідним чином

б) замовник має право звернутись за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв або факту зазначення у пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні переможця, замовник відхиляє пропозицію такого учасника;

в) учасники торгів нерезиденти подають у складі своєї пропозиції документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані.


7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Учасники процедури закупівлі  повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником.

Замовником зазначаються вимоги до предмета закупівлі згідно з частиною другою статті 22 Закону.

1. Документи, що підтверджують якість предмета закупівлі:

копії сертифікату заводу-виробника, технічного паспорту на товар, що пропонується на конкурс.

2. Інформація про заходи щодо забезпечення гарантії якості, екологічної безпеки (захисту довкілля) та умов експлуатації:

у довільній формі.

3. Пропозиція учасника повинна містити:

3.1.Пояснювальну записку, яка повинна містити опис предмета закупівлі, щодо якого надана пропозиція (назва, кількість, відповідність товару діючим нормативним докумен-там на території України, згідно з якими товар виготовляється та експлуатується);

3.2. Копії сертифікатів відповідності предмета закупівлі;

3.3. Копії паспортів якості предмета закупівлі;3.4. Технічні характеристики повинні відповідати вимогам Технічного завдання (додаток 2).


8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

лот 1 - “Вулкан” 7Е або еквівалент - 25 од.;

лот 2 - “Вулкан” 10Е або еквівалент - 100 од.;

лот 3 - “Вулкан” 12Е або еквівалент - 80 од.;

лот 4 - “Вулкан” 16Е або еквівалент - 50 од.;

лот 5 - “Вулкан” 20М або еквівалент - 15 од.;

лот 6 - “Вулкан” 26М або еквівалент - 2 од.;

лот 7 - “Вулкан” 30М або еквівалент - 3 од.;

лот 8 - “Вулкан” 10ВЕ або еквівалент - 15 од.;

лот 9 - “Вулкан” 12 ВЕ або еквівалент - 20 од.;

лот 10 - “Вулкан” 16ВЕ або еквівалент - 20 од.;

лот 11 - “Вулкан” 20ВМ або еквівалент - 10 од.;

лот 12 - “Вулкан” 26ВМ або еквівалент - 3 од.;

лот 13 - “Вулкан” 30ВМ або еквівалент - 3 од.;

лот 14 - “Вулкан” 7ПЕ або еквівалент - 30 од.;

лот 15 - “Вулкан” 9ПЕ або еквівалент - 30 од.;

лот 16 - “Вулкан” 12ПЕ або еквівалент - 30 од.;

лот 17 - “Вулкан” 16ПЕ або еквівалент - 10 од.;

лот 18 - “Вулкан” 7ВПЕ або еквівалент - 20 од.;

лот 19 - “Вулкан” 9ВПЕ або еквівалент - 10 од.;

лот 20 - “Вулкан” 12ВПЕ або еквівалент - 25 од.;

лот 21 - “Вулкан” 16ВПЕ або еквівалент - 15 од.

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів

IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів: спосіб подання пропозицій конкурсних торгів

Особисто або поштою

місце подання пропозицій конкурсних торгів

25006, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Володарського, 67: 4-й поверх - кім. 403 або 6-й поверх - кім. 613.

кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час)

до 11:59 04.04.2011р.

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали. На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів місце розкриття пропозицій конкурсних торгів

25006, Кіровоградська область, м. Кіровоград,

вул. Володарського, 67: 4-й поверх, кім. 401.дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

04.04.2011р. 14.00.

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням, які повинні бути оформлені відповідно до діючого законодавства.

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону ( 2289-17 ).


V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

Оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі єдиного критерію:Ціна.

Методика розрахунків: Бальна оцінка

Кількість балів за критерієм ціна визначається наступним чином. Пропозиції, у яких ціна предмету закупівлі найменша, присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою.

Б обчисл = Цminобчисл*100, де

Б обчисл – обчислювана кількість балів;

Цmin - найнижча вартість предмету закупівлі;

Цобчисл – показник пропозиції, кількість балів для якої обчислюється;

100 – максимально можлива кількість балів за критерієм Ціна

Найкращою визначається пропозиція з найменшою ціною серед невідхилених пропозицій (за умови повного дотримання учасником встановлених вимог щодо:


 • документального підтвердження інформації про відповідність кваліфікаційним критеріям;

 • змісту та оформлення пропозиції).

У випадку однакового значення балів, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менше двох третин членів комітету.

Якщо результати голосування розподілилися порівну, вирішальний голос має голова комітету з конкурсних торгів.

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.


2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Помилки виправляються замовником у такій послідовності:

- при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;

- при росходженні між ціною одиниці товару та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.


3. Інша інформація
4.Відхилення пропозицій конкурсних торгів

Ціна пропозицій формується наступним чином:

Учасник визначає ціни на товари, який він пропонує надати за договором на умовах поставки DDP Інкотермс 2000р. за місцем поставки(вказано в п.3 Розділу I документації конкурсних торгів) з урахуванням усіх своїх витрат (на транспортування, завантаження, розвантаження), податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені.

Не врахована учасником вартість окремих елементів витрат не сплачується замовником окремо, вважаються врахованими у загальній ціні його пропозиції.

При розрахунку ціни пропозиції конкурсних торгів учасник не має права включати в ціну будь-які витрати, понесені ним у процесі здійснення процедури закупівлі та укладання договору про закупівлю.

Учасник повинен мати та надати всі необхідні дозволи, сертифікати та ліцензії (у тому числі експортні та імпортні) на товар, який є предметом закупівлі та запропонований на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, сертифікатів та ліцензій.

Відповідно до законодавства Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:

1) учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону ( 2289-17 ); не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки; не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів. Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону ( 2289-17 )


5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі настання хоча б однієї з підстав, зазначених ч.1 ст.30 Закону.

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі настання хоча б однієї з підстав, визначених ч.2 ст.30 Закону.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.


VI. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця Замовник надсилає переможцю торгів повідомлення про акцепт пропозиції, а іншим учасникам - письмове повідомлення про результати торгів із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника-переможця, пропозиція якого визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Повідомлення про акцепт пропозиції обов`язково публікується, згідно з Законом.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції у строк не раніше ніж через чотирнадцять днів з дня публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту.2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю

П.5 ст. 40 «умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про закупівлю».

П 3 ст. 40 учасник-переможець процедури закупівлі при укладенні договору повинен надати дозвіл або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.

Істотними умовами договору про закупівлю є:

1. Предмет договору Котли центрального опалення (апарати опалювальні газові побутові;

2. Кількість товарів та вимоги щодо їх якості

№ з/п

Найменування

Од.

вим.


К-ть

Ціна за од., грн., без ПДВ

Загальна вартість, грн.,без ПДВ

1

АОГП

шт.

25

(вказати)

(вказати)

2

АОГП 10 Е

шт.

100

(вказати)

(вказати)

3

АОГП 12 Е

шт.

80

(вказати)

(вказати)

4

АОГП 16 Е

шт.

50

(вказати)

(вказати)

5

АОГП 20 М

шт.

15

(вказати)

(вказати)

6

АОГП 26 М

шт.

2

(вказати)

(вказати)

7

АОГП 30 М

шт.

3

(вказати)

(вказати)

8

АОГП 10 ВЕ

шт.

15

(вказати)

(вказати)

9

АОГП 12 ВЕ

шт.

20

(вказати)

(вказати)

10

АОГП 16 ВЕ

шт.

20

(вказати)

(вказати)

11

АОГП 20 ВМ

шт.

10

(вказати)

(вказати)

12

АОГП 26 ВМ

шт.

3

(вказати)

(вказати)

13

АОГП 30 ВМ

шт.

3

(вказати)

(вказати)

14

АОГП 7 ПЕ

шт.

30

(вказати)

(вказати)

15

АОГП 9 ПЕ

шт.

30

(вказати)

(вказати)

16

АОГП 12 ПЕ

шт.

30

(вказати)

(вказати)

17

АОГП 16 ПЕ

шт.

10

(вказати)

(вказати)

18

АОГП 7 ВПЕ

шт.

20

(вказати)

(вказати)

19

АОГП 9 ВПЕ

шт.

10

(вказати)

(вказати)

20

АОГП 12 ВПЕ

шт.

25

(вказати)

(вказати)

21

АОГП 16 ВПЕ

шт.

15

(вказати)

(вказати)

Кількість Товару, що постачається відповідно до цього Договору, може бути зменшена залежно від реального фінансування видатків.

3. Порядок здійснення оплати: Розрахунки за поставлений товар здійснюються протягом 60 банківських днів від дня отримання товару Замовником.

4. Ціна договору _______________(вказати).

5. Термін та місце поставки: на протязі 1 календарного дня від дня отримання заявки від Замовника, поставка товару здійснюється за адресою Замовника (25006, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Володарського, 67).

5.1.Поставка товарів Учасником здійснюється на умовах DDP згідно Інкотермс у редакції 2000 року. Товар має бути розвантаженим за рахунок Учасника та переданий Замовнику за місцем поставки.

6. Строк дії договору: на протязі одного календарного року з моменту підписання.

7. Права та обов'язки сторін:

7.1. Замовник зобов'язаний:

7.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари;

7.1.2. Приймати поставлені товари згідно з приймальними актами/видатковими накладними.

7.2. Замовник має право:

7.2.1. В односторонньому порядку достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Учасником, повідомивши про це його у 10-ти денний строк;

7.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;

7.2.3. Замовник має право в односторонньому порядку зменшувати обсяги закупівлі, або ж розірвати Договір залежно від реального фінансування видатків, про що повідомляється Учаснику протягом 3-х робочих днів з дня прийняття такого рішення;

7.2.4. Повернути рахунок Учаснику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів;

7.2.5. У разі виникнення непередбачуваних обставин, зупинити поставку товару, повідомивши про це Учасника за 3 робочих дні до початку відвантаження товару.

7.3. Учасник зобов'язаний:

7.3.1. Забезпечити поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;

7.3.2. Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам, встановленим цим Договором;

7.4. Учасник має право:

7.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари;

7.4.2. На дострокову поставку товарів за письмовим погодженням Замовника;

7.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Учасник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у 10-ти денний строк.

8. Відповідальність сторін:

- У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.

- За порушення умов зобов'язання щодо якості (комплектності) товарів (робіт, послуг) з Учасника стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних (некомплектних) товарів (робіт, послуг).

- У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі товарів (робіт або послуг) за бюджетні кошти, а саме: за порушення строків виконання зобов'язання, Учасник сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1 відсотка вартості товарів (робіт, послуг), з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості. А у разі здійснення попередньої оплати Учасник, крім сплати зазначених штрафних санкцій, повертає Замовнику кошти з урахуванням індексу інфляції.

У разі якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір про закупівлю вважається не укладеним. Якщо учасник вчинив фактичні дії щодо виконання договору, правові наслідки таких дій визначаються відповідно до Цивільного кодексу України.


3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом ( 2289-17 ), замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Не вимагається
Голова комітету

з конкурсних торгів Б.Г. Міняйло

Додаток 1
ЗАЯВА-ПРОПОЗИЦІЯ
Ми, (назва Учасника), подаємо свою конкурсну пропозицію щодо участі у відкритих торгах на закупівлю котлів центрального опалення (апаратів опалювальних газових побутових) згідно з вимогами документації конкурсних торгів Замовника на загальну суму (цифрами та прописом) грн. відповідно до відомості(ей) цін, що входить(ять) до складу нашої конкурсної пропозиції, та є її невід’ємною(ими) частиною(ами).

Ми зазначаємо, що, відповідно до вимог чинного законодавства України, маємо право на здійснення господарської діяльності, передбаченої цією закупівлею, маємо всі необхідні документи, вимоги до обов’язкової наявності яких містяться в законодавстві України, а також повідомляємо, що на предмет закупівлі, який ми пропонуємо поставити у разі перемоги у відкритих торгах, відсутні права третіх осіб (права наймача, право застави, право довічного користування тощо).

Вивчивши Вашу документацію конкурсних торгів, ми погоджуємося виконати всі її вимоги та вимоги істотних умов договору про закупівлю (далі - Договір) на умовах, зазначених у цій пропозиції.

Якщо ця наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір у строки та на умовах, зазначених у документації конкурсних торгів, та візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені у Договорі.

Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів з дати розкриття конкурсних пропозицій. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі конкурсні пропозиції згідно з Законом ( 2289-17 ), та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.(посада особи) (підпис) (розшифрування підпису (П.І.Б.))

М.П.


РЕЄСТР ДОКУМЕНТІВ,

наданих у складі пропозиції


з/п

Найменування документу

сторінки

(посада особи) (підпис) (розшифрування підпису (П.І.Б.))

М.П.

ВІДОМІСТЬ ЦІН

№ з/п

Найменування

Од.

вимір.


Кількість

Ціна за од., грн., без ПДВ

Загальна вартість, грн., без ПДВ

1

АОГП

шт.

25

(вказати)

(вказати)

2

АОГП 10 Е

шт.

100

(вказати)

(вказати)

3

АОГП 12 Е

шт.

80

(вказати)

(вказати)

4

АОГП 16 Е

шт.

50

(вказати)

(вказати)

5

АОГП 20 М

шт.

15

(вказати)

(вказати)

6

АОГП 26 М

шт.

2

(вказати)

(вказати)

7

АОГП 30 М

шт.

3

(вказати)

(вказати)

8

АОГП 10 ВЕ

шт.

15

(вказати)

(вказати)

9

АОГП 12 ВЕ

шт.

20

(вказати)

(вказати)

10

АОГП 16 ВЕ

шт.

20

(вказати)

(вказати)

11

АОГП 20 ВМ

шт.

10

(вказати)

(вказати)

12

АОГП 26 ВМ

шт.

3

(вказати)

(вказати)

13

АОГП 30 ВМ

шт.

3

(вказати)

(вказати)

14

АОГП 7 ПЕ

шт.

30

(вказати)

(вказати)

15

АОГП 9 ПЕ

шт.

30

(вказати)

(вказати)

16

АОГП 12 ПЕ

шт.

30

(вказати)

(вказати)

17

АОГП 16 ПЕ

шт.

10

(вказати)

(вказати)

18

АОГП 7 ВПЕ

шт.

20

(вказати)

(вказати)

19

АОГП 9 ВПЕ

шт.

10

(вказати)

(вказати)

20

АОГП 12 ВПЕ

шт.

25

(вказати)

(вказати)

21

АОГП 16 ВПЕ

шт.

15

(вказати)

(вказати)
Всього

ПДВ

Вартість пропозиції Σ

Вартість пропозиції прописом:
(посада особи) (підпис) (розшифрування підпису (П.І.Б.))


М.П.


Примітки:

1. Заява-пропозиція подається на бланку Учасника (у випадку, якщо Учасник такий бланк має).

2. Учасник-фізична особа складає заяву-пропозицію за цією ж формою, але від імені першої особи.


Додаток 2
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Апарат опалювальний газовий побутовий «Вулкан» або еквівалент в кількості 516 шт.:


№ з/п

Найменування

Од.

вимір.


Кількість

1

АОГП 7Е «Вулкан» або еквівалент

шт.

25

2

АОГП 10 Е «Вулкан» або еквівалент

шт.

100

3

АОГП 12 Е «Вулкан» або еквівалент

шт.

80

4

АОГП 16 Е «Вулкан» або еквівалент

шт.

50

5

АОГП 20 М «Вулкан» або еквівалент

шт.

15

6

АОГП 26 М «Вулкан» або еквівалент

шт.

2

7

АОГП 30 М «Вулкан» або еквівалент

шт.

3

8

АОГП 10 ВЕ «Вулкан» або еквівалент

шт.

15

9

АОГП 12 ВЕ «Вулкан» або еквівалент

шт.

20

10

АОГП 16 ВЕ «Вулкан» або еквівалент

шт.

20

11

АОГП 20 ВМ «Вулкан» або еквівалент

шт.

10

12

АОГП 26 ВМ «Вулкан» або еквівалент

шт.

3

13

АОГП 30 ВМ «Вулкан» або еквівалент

шт.

3

14

АОГП 7 ПЕ «Вулкан» або еквівалент

шт.

30

15

АОГП 9 ПЕ «Вулкан» або еквівалент

шт.

30

16

АОГП 12 ПЕ «Вулкан» або еквівалент

шт.

30

17

АОГП 16 ПЕ «Вулкан» або еквівалент

шт.

10

18

АОГП 7 ВПЕ «Вулкан» або еквівалент

шт.

20

19

АОГП 9 ВПЕ «Вулкан» або еквівалент

шт.

10

20

АОГП 12 ВПЕ «Вулкан» або еквівалент

шт.

25

21

АОГП 16 ВПЕ «Вулкан» або еквівалент

шт.

15
 1. Гарантійний строк експлуатації – не менше 3 років з дня одержання споживачем.

 2. Наявність сервісного центру у м. Кіровограді по гарантійному і післягарантійному обслуговуванню даного виду котлів.

 3. Технічні характеристики котла:

Коефіцієнт корисної дії – не менше 90 %

Максимальний робочий тиск води в системі опалення – 70 кПа

Максимальний робочий тиск води в системі гарячого водопостачання – 600 кПа

Діапазон регулювання температури води в апараті – (50-90)±5 ºС

Середній строк служби – не менше 14 років

З’єднувальна різьба патрубків: для з’єднання з системою опалення, для підведення газу, для приєднання до системи гарячого водопостачання – G1 ½ , G½4. Під’єднання котла до системи водяного опалення універсальне (праве-ліве).

Технічні вимоги до автоматики котла

 • Апарат повинен бути оснащений автоматикою управління газогорілочним устаткуванням.

 • Гарантійний строк роботи автоматики не менше 2 років з дня пуску в експлуатацію, але не більше 2,5 років з дня продажу споживачу.

 • Технічні данні автоматики котла:

  • Під'єднування магістрального газу – R103/8 JS07

  • Положення монтажу – будь-яке

  • Максимальний вхідний тиск газу – 50 mbar

  • Регульований діапазон вихідного тиску – 3-18 mbar

  • Діапазон робочої температури – 0-90 ºC

  • Час займання - < 10 сек

  • Час виключення - < 60 сек

  • Очікувана кількість циклів виключення – 10 000

  • Теплова потужність – 7-25 KBт

  • Габаритні розміри, мм – 150х50х95Голова комітету

з конкурсних торгів Б.Г. Міняйло


Секретар комітету

з конкурсних торгів Г.В. Місько

скачать файлСмотрите также:
Рішенням комітету з конкурсних торгів ват «Кіровоградгаз»
407.26kb.
Рішенням комітету з конкурсних торгів від 13. 05. 2011 р. Голова комітету з конкурсних торгів
374.85kb.
Рішенням комітету з конкурсних торгів від 01 червня 2011р. №36 Голова комітету Д. Ф. Тютюнник
433.38kb.
Затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів
498.08kb.
Рішенням комітету з конкурсних торгів від
373.22kb.
Рішенням комітету з конкурсних торгів Від "11" лютого 2011 року
371.78kb.
1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів
394.94kb.
«затверджую» Голова комітету з конкурсних торгів управління з будівництва, ремонту та реконструкції Є.І. Зайцев
373.5kb.
Міністерство охорони здоров’я україни комітет з конкурсних торгів
413.86kb.
Документація конкурсних торгів
352.53kb.
1 Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів
1476.38kb.
Республіканський комітет автономної республіки крим по водогосподарському будівництву та зрошуваному землеробству затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів від
432.28kb.