klevoz.ru страница 1
скачать файл


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням комітету з конкурсних торгів

від 01 червня 2011р. № 36
Голова комітету___________ Д.Ф.Тютюнник

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
на закупівлю поточного ремонту

автомобільних доріг комунальної власності

Лот 1- вул. Шевченко, м. Докучаєвськ;

Лот 2 – вул. Совхозна, м. Докучаєвськ;

Лот 3 – вул. Котовського, смт. Старобешеве,

Старобешівський р-н;

Лот 4 – вул. Шкільна, смт. Старобешеве, Старобешівський р-н;

Лот 5 – вул. Тельмана, с. Андріївка, Старобешівський р-н;

Лот 6 – вул. Свердлова, с. Малаянісоль, Володарський р-н;

Лот 7 – вул. Леніна, с. Республіка, Володарський р-н

Процедура закупівлі – відкриті торги2011 рік


Розділ 1. Загальні положення
1

2
1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону «Про здійснення державних закупівель» (далі – Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.
2. Інформація про замовника торгів:


- повне найменування:

Служба автомобільних доріг у Донецькій області

- місцезнаходження:

83001 м. Донецьк, проспект Комсомольський 6а

- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:

Адаменко Наталія Іванівна, начальник відділу по договірній і тендерній роботі (83001 м. Донецьк, проспект Комсомольський 6а, кімн.402; тел. (062) 332-89-80, (050) 914-46-07)

Чучко Віктор Олександрович, начальник відділу якості, технічного контролю та нових технологій (83001 м. Донецьк, проспект Комсомольський 6а, кімн.523; тел. (062) 332-89-79, (050) 328-39-32)


3. Інформація про предмет закупівлі- найменування предмета закупівлі:

Поточний ремонт автомобільних доріг комунальної власності:

Лот 1- вул. Шевченко, м. Докучаєвськ;

Лот 2 – вул. Совхозна, м. Докучаєвськ;

Лот 3 – вул. Котовського, смт. Старобешеве, Старобешівський р-н;

Лот 4 – вул. Шкільна, смт. Старобешеве, Старобешівський р-н;

Лот 5 – вул. Тельмана, с. Андріївка, Старобешівський р-н;

Лот 6 – вул. Свердлова, с. Малаянісоль, Володарський р-н;

Лот 7 – вул. Леніна, с. Республіка, Володарський р-н.


- вид предмета закупівлі:

Поточний ремонт
- місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

Донецька область, місто Докучаєвськ; Старобешівський район , Володарський район

- строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

2011 рік


4. Процедура закупівлі

Відкриті торги
5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.
6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Всі документи конкурсної пропозиції складаються українською або російською мовами.

Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів
1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів


Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.


2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.


Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів
1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством), за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати пропозицію конкурсних торгів як по всьому предмету закупівлі, так і по визначеним частинам предмета закупівлі.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, та/або наказом про призначення, та/або довіреністю, та/або дорученням.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі *.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і адреса Замовника (Служба автомобільних доріг у Донецькій області);

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів: поточного ремонту автомобільних доріг комунальної власності:

Лот 1- вул. Шевченко, м. Докучаєвськ;

Лот 2 – вул. Совхозна, м. Докучаєвськ;

Лот 3 – вул. Котовського, смт. Старобешеве, Старобешівський р-н;

Лот 4 – вул. Шкільна, смт. Старобешеве, Старобешівський р-н;

Лот 5 – вул. Тельмана, с. Андріївка, Старобешівський р-н;

Лот 6 – вул. Свердлова, с. Малаянісоль, Володарський р-н;

Лот 7 – вул. Леніна, с. Республіка, Володарський р-н

- повне найменування учасника процедури закупівлі, його адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

- маркування: «Не відкривати до 07.07.2011 р. 10:00» (зазначається дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів).

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника


Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з:

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

- документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим замовником:

● Форма конкурсної пропозиції (додаток 1)

● Розрахунки договірних цін, які повинні:

- враховувати всі запропоновані Замовником до виконання обсяги

робіт та витрати з урахуванням тих, що виконуються

субпідрядними організаціями;

- бути розраховані відповідно до чинних нормативних актів,

Державних будівельних норм з урахуванням змін та доповнень;

- враховувати сплату усіх податків та зборів; вартість товарів

(матеріалів, обладнання та устаткування), необхідних для

виконання робіт; всі заплановані витрати і прибуток Учасника;

- бути визначені на момент подання Пропозиції.

Ціна Пропозиції має бути визначена чітко та остаточно без будь-яких посилань, обмежень або застережень.

До договірних цін пропозиції конкурсних торгів мають бути надані підтверджуючі розрахунки за статтями витрат договірної ціни у відповідності до ДБН з урахуванням змін та доповнень відповідно до розділу 3.7. документації конкурсних торгів.
- документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям:


 • довідка про наявність власного або залученого парку машин та механізмів, необхідних для виконання закупівлі (Додаток 2)

 • інформація про наявність (або залучення) лабораторії з документальним підтвердженням атестації уповноваженими органами;

 • інформація про наявність асфальтобетонних заводів (або про придбання асфальтобетону з документальним підтвердженням);

 • довідка про кількість та кваліфікацію фахівців, що будуть залучені до виконання цієї закупівлі (Додаток 3);

 • довідка про виконання аналогічних договорів за 2009-2011 роки (Додаток 4).

 • документи, що підтверджують фінансову спроможність підприємства:

- баланс (за останній звітний період);

- звіт про фінансові результати (за останній звітний період);

- звіт про рух грошових коштів (за останній звітний період);

- довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, що видана не більш як за 10 днів до дати проведення конкурсних торгів.


У разі залучення до виконання робіт субпідрядних організацій до змісту конкурсної пропозиції Учасника додаються:

-довідка, що повинна містити види робіт, які передбачається доручити субпідрядній організації з орієнтованою вартістю робіт у відсотках до ціни пропозиції;

-документально підтверджена інформація про відповідність субпідрядних організацій кваліфікаційним критеріям - наявність власного або залученого парку машин та механізмів, кількість та кваліфікацію фахівців, довідку про виконання аналогічних договорів за 2009-2011 роки.

На виконання вимог встановлених статтею 17 Закону у складі конкурсної пропозиції Учасника надаються:

 • чинна (на дату проведення торгів) довідка про відсутність (наявність) підприємства Учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство;

 • чинна (на дату проведення торгів) довідка податкового органу про відсутність (наявність) заборгованостей по обов’язковим платежам до бюджету;

 • копію Статуту або іншого установчого документу, копію довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).
3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається.


4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

-
5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.


6. Кваліфікаційні критерії до учасників

Для участі у процедурі конкурсних торгів Учасники повинні мати кваліфікаційні дані, які відповідають таким критеріям:

-наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

-наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

-наявність документального досвіду виконання аналогічних договорів;

-наявність фінансової спроможності.

Для документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із ст. 17 Закону учасники надають документи передбачені розділом 3.2 документації конкурсних торгів.


7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі


Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником.

Конкурсна пропозиція учасників торгів повинна бути розрахована виходячи з обсягів робіт на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для виконання проектних рішень по об`єкту закупівлі та поточних цін на них. Вартість робіт по об’єкту визначається на підставі динамічної договірної ціни.До ціни пропозиції конкурсних торгів мають бути надані підтверджуючі розрахунки за статтями витрат договірних цін у відповідності до ДБН з урахуванням змін та доповнень:

- Розрахунок заробітної плати в межах, які рекомендує Мінрегіонбуд України;

- Розрахунок вартості матеріальних ресурсів ;

- Розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і механізмів з розрахунком вартості машино-години власної будівельної техніки, вартості оренди машино-години орендованої будівельної техніки, яка буде застосовуватися для виконання замовлення (за його наявності);

- Розрахунок загально-виробничих витрат в межах усереднених показників;

- Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій в межах усереднених показників;

- Розрахунок прибутку (в межах усереднених показників).

Ціну пропозиції конкурсних торгів слід визначати відповідно до технології виконання робіт, використання конкретних матеріалів і конструкцій, якості будівельно-монтажних робіт, а також з дотриманням діючих норм і правил виконання будівельно-монтажних робіт, технічною експлуатації будівельної техніки і безпечних умов праці.


8. Опис предмета закупівлі, щодо якого можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Відомості щодо обсягів робіт предмета закупівлі надані у додатку до документації конкурсних торгів (додаток №5)
9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником


Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.
Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів
1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:
- спосіб подання пропозицій конкурсних торгів:
- місце подання пропозицій конкурсних торгів:
- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час):

Особисто або поштою


83001 м.Донецьк, проспект Комсомольський 6а, кімн.402


07 липня 2011 року до 9.30

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.


2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

- місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:


- дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:


83001 м.Донецьк, проспект Комсомольський 6а, 3 поверх, конференц-зал


07 липня 2011 року о 10.00


До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, та/або наказом про призначення, та/або довіреністю, та/або дорученням.

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу уповноваженого представника учасника.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою затвердженою уповноваженим органом.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.


Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця
1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію


Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Критерії та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів:

Єдиним критерієм оцiнки пропозицiй є ціна.

Оцінка проводиться згідно з наступною методикою.

Максимально можлива кількість балів за критерієм „Ціна” - дорівнює 100 балам.


Методика оцінки:


1. Кількість балів за критерієм “Ціна” визначається наступним чином. Пропозиції конкурсних торгів, ціна якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:

Б обчисл = Цminобчисл*100, де

Б обчисл – обчислювана кількість балів;

Цmin - найнижча ціна;

Цобчисл – ціна пропозиції, кількість балів для якої обчислюється.

2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Замовник зазначає умови та порядок виправлення арифметичних помилок.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.

3. Інша інформація

Стосовно питань пов’язаних із підготовкою розрахунків договірної ціни відповідно до відомостей обсягів робіт учасник може звернутися до інвестиційно-кошторисного відділу Служби автомобільних доріг у Донецькій області за телефоном (062) 332-89-28.

Начальник відділу – Звягінцева Тетяна Миколаївна.


4. Відхилення пропозицій конкурсних

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:

1) Учасник:

не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 цього Закону;

не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної

помилки;

не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі:

відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;

неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

виявлення факту змови учасників;

порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;

подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;

якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено у документації конкурсних торгів.

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:

ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.

Розділ 6. Укладання договору про закупівлю
1. Терміни укладання договору

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.


2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю


Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей визначених Законом.

Учасник-переможець процедури закупівлі при укладанні договору надає дозвіл або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов’язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами ціни договору про закупівлю.

Істотні умови договору про закупівлю:


Предмет договору:

Поточний ремонт автомобільних доріг комунальної власності:Лот 1- вул. Шевченко, м. Докучаєвськ;

Лот 2 – вул. Совхозна, м. Докучаєвськ;

Лот 3 – вул. Котовського, смт. Старобешеве, Старобешівський р-н;

Лот 4 – вул. Шкільна, смт. Старобешеве, Старобешівський р-н;

Лот 5 – вул. Тельмана, с. Андріївка, Старобешівський р-н;

Лот 6 – вул. Свердлова, с. Малаянісоль, Володарський р-н;

Лот 7 – вул. Леніна, с. Республіка, Володарський р-н

Вимоги щодо якості:

Учасник виконує роботи у відповідності з кошторисною документацією, будівельними нормами та правилами.

Учасник несе відповідальність за відповідність якості будівельних матеріалів, конструкцій і устаткування специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам. Учасник гарантує наявність необхідних сертифікатів, технічних паспортів або інших документів, що засвідчують їх якість.

Строк гарантії на виконані роботи визначається договором. Виявлені в цей період руйнування асфальтобетонного покриття та інші недоліки, обумовлені виконанням робіт з порушенням діючих норм і правил, проектної документації, оформляються актом, що підписується сторонами з указівкою термінів їх усунення.

Учасник зобов’язаний усунути виявлені недоліки в порядку, визначеному актом про їх усунення.
Порядок здійснення оплати:

Оплата виконаних робіт здійснюється за рахунок бюджетних коштів. Бюджетні зобов’язання за Договором виникають у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.

Оплата виконаних робіт здійснюється Замовником у безготівковій формі, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок підрядника протягом 20 банківських днів, після підписання акта приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) і на підставі довідки про вартість будівельних робіт та витрат (КБ-3) при наявності коштів на бюджетних рахунках.

Замовник, відповідно до вимог, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 09.10.2006 №1404, при наявності фінансових ресурсів, за заявкою підрядника має право здійснювати попередню оплату у розмірі 30% вартості робіт. Учасник зобов’язується за рахунок попередньої оплати виконати роботи впродовж одного місяця. По закінченні вказаного терміну, невикористані суми повертаються на реєстраційний рахунок в органи Держказначейства.


Ціна договору:

Зазначається відповідно до конкурсної пропозиції учасника торгівТермін виконання

Роботи повинні бути виконані до 31.12.2011 року.


Місце виконання робіт:

Донецька область, м. Докучаєвськ; смт. Старобешеве; Старобешівський район, Володарський район.


Строк дії договору

Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до повного виконання ними своїх зобов’язань за цим Договором.


Права та обов’язки сторін

Замовник має право:

Відмовитись від прийняття робіт у разі виявлення недоліків у їх виконанні;

Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність підрядника, технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт;

Надавати пропозиції власнику об’єкту ремонту щодо внесення у процесі виконання робіт змін і доповнень у кошторисну документацію;

Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених підрядником порушень;

В односторонньому порядку розірвати договір у будь-який час у разі:

- порушення підрядником строків виконання робіт • відсутності коштів для фінансування робіт;

 • недоцільності інвестування коштів для виконання робіт за договором, у тому числі по обставинах нездоланної сили і т.п.;

 • банкрутства підрядника;

 • при грубому порушенні підрядником будівельних норм і правил.

Замовник також має інші права передбачені договором підряду, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

Замовник зобов’язаний:

- передати підрядникові затверджену кошторисну документацію;

- прийняти в установленому порядку та оплатити виконані роботи;

- негайно повідомити підрядника про виявлені недоліки в роботі.
Учасник має право:

Залучати за згодою замовника до виконання договору субпідрядні організації;

Зупиняти роботи у разі невиконання замовником своїх зобов’язань за договором, що призвело до ускладнення або неможливості проведення Учасником робіт.
Учасник зобов’язаний:

Виконувати роботи на об'єкті у відповідності з затвердженою кошторисною документацією;

Забезпечити постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів;

Здійснювати перевірку, випробування якості робіт, матеріалів і конструкцій виробів, устаткування тощо, та повідомляти замовника за три дні про час їхнього проведення;

Своєчасно попередити замовника про те, що додержання його вказівок стосовно способу виконання робіт загрожує їх якості або придатності, та про наявність інших обставин, які можуть викликати таку загрозу;

Передати замовнику у порядку передбаченому законодавством та договором підряду закінчені роботи;

Своєчасно усувати недоліки робіт допущені з його вини;

Інформувати замовника про обставини, що перешкоджають виконанню робіт за договором, а також про заходи, необхідні для їх усунення;

Забезпечити дотримання працівниками на ділянці виконання робіт правил безпеки дорожнього руху, техніки безпеки та норм протипожежної безпеки, а також трудового законодавства, правил охорони праці.
Зазначення умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків:

Замовник має право зменшити обсяги закупівлі залежно від реального фінансування видатків.


Відповідальність сторін:

На ділянці виробництва робіт Учасник несе відповідальність за технічний стан автодоріг і безпеку руху на них до моменту здачі об'єкта в експлуатацію.

Учасник несе майнову відповідальність за схоронність виконаних робіт (у т.ч. матеріалів) до моменту здачі об'єкта в експлуатацію.

При порушенні з вини Учасника термінів виконання робіт в процесі їх виконання і введення об'єкта в експлуатацію він сплачує Замовнику пеню в розмірі 0,1 відсотка за кожний день прострочення від вартості невиконаних робіт за кожний наступний день прострочення.

При несвоєчасному усуненні Учасником виниклих по його провині дефектів, виявлених при прийманні об'єкта в експлуатації або в період гарантійної експлуатації, він сплачує Замовнику штраф в розмірі 10 (десяти) відсотків від неналежно виконаних робіт за договором;

За необґрунтовану затримку або відмовлення від приймання робіт, оплати виконаних робіт, Замовник виплачує Учаснику пеню в розмірі 0,1 відсотка в день від вартості неоплачених або не прийнятих робіт за кожний день прострочення;

Сплата санкцій не звільняє сторони від виконання своїх зобов'язань;

Сторони звільняються від відповідальності за порушення зобов'язань, якщо вони викликані діями іншої сторони або обставинами нездоланної сили. Сторона, що не має можливості виконувати свої зобов'язання з цих причин, повідомляє іншу сторону в семиденний термін після їхньої появи. Несвоєчасність повідомлення позбавляє права посилатися на ці обставини надалі. Поява обставин нездоланної сили фіксується сторонами двостороннім актом і підтверджується довідкою з Торгово-промислової палати;

У випадку невиконання учасником умов даного договору у частині несвоєчасного виконання робіт за рахунок попередньої оплати, підрядник сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення з моменту одержання бюджетних коштів.

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю


У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.
4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається
_______________________

Додаток 1

Форма конкурсної пропозиції

(подається Учасником на фірмовому бланку)
Ми, (назва Учасника), надаємо свою конкурсну пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю згідно з технічним завданням Замовника торгів.

Вивчивши документацію конкурсних торгів на закупівлю поточного ремонту автомобільних доріг комунальної власності:Лот 1- вул. Шевченко, м. Докучаєвськ;

Лот 2 – вул. Совхозна, м. Докучаєвськ;

Лот 3 – вул. Котовського, смт. Старобешеве, Старобешівський р-н;

Лот 4 – вул. Шкільна, смт. Старобешеве, Старобешівський р-н;

Лот 5 – вул. Тельмана, с. Андріївка, Старобешівський р-н;

Лот 6 – вул. Свердлова, с. Малаянісоль, Володарський р-н;

Лот 7 – вул. Леніна, с. Республіка, Володарський р-н
ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на загальну суму:

Лот 1 ________________________________________________________грн. (з ПДВ)

Лот 2 ________________________________________________________грн. (з ПДВ)

Лот 3 ________________________________________________________грн. (з ПДВ)

Лот 4 ________________________________________________________грн. (з ПДВ)

Лот 5 ________________________________________________________грн. (з ПДВ)

Лот 6 ________________________________________________________грн. (з ПДВ)

Лот 7________________________________________________________грн. (з ПДВ)

(суми зазначаються цифрами та прописом).

Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

У випадку прийняття нашої пропозицiї ми зобов'язуємось завершити виконання усього обсягу цієї закупівлі у строки визначені Замовником.

Додаток 2


Довідка про наявність власного або залученого парку машин та механізмів,

необхідних для виконання закупівлі
№ з/п

Назва та тип машини, механізму, (марка, виробник)

Кількість

Власна чи орендується

Примітка


* Для документального підтвердження наявності машин та механізмів Учасник повинен надати в залежності від типу:

– копії технічних паспортів для власного парку/або

- копії договорів оренди (надання послуг, тощо)з копіями технічних паспортів/або

- акти введення в експлуатацію/або

- накладні на придбання товару з копіями платіжних доручень/або

- інші документи.
** Звертаємо увагу учасників торгів! До довідки включаються тільки машин та механізми, що будуть використовуватися при виконанні робіт на об’єкті закупівлі. На всі види машин та механізмів, що вказані у довідці, надається документальне підтвердження, кількість та нумерація, та їх документальне підтвердження повинно співпадати.

Додаток 3

форма відомостей про кваліфікацію та досвід

основних спеціалістів, що будуть залучені до виконання закупівлі№ з/п


Посада

П.І.Б.

Оcвіта, рік отримання, найменування учбового закладу

Загальний стаж роботи у дорожньому будівництві, років
Досвід роботи на цій посаді, років

* для документального підтвердження відповідної кваліфікації працівників Учасник

повинен надати копії дипломів (свідоцтв) про закінчення учбових закладів або копії трудових книжок.

Додаток 4


Довідка про виконання аналогічних договорів за 2009-2011 роки№ з/п

Замовник, адреса, телефон, ПІБ керівника

Предмет договору

Сума договору, тис. грн.

Характеристика робіт, що виконувалися*

Строк виконання робіт

Зауваження Замовника щодо виконання умов договору


* Необхідно вказати види робіт, що здійснювалися** для документального підтвердження надаються листи – відгуки від замовників з обов’язковою інформацією щодо обсягів робіт, які виконувались Учасником, якості та строків виконання відповідно до умов контрактів або копії укладених договорів з Учасником (не менше двох).

Додаток №5


Відомості щодо обсягів робіт предмета закупівлі з поточного ремонту автомобільних доріг комунальної власності
Лот №1- вул. Шевченко, м. Докучаєвськ

п/п

Найменування робіт і витрат


Одиниця

виміру


Кількість

Примітка

1

2

3

4

5

1

Зняття асфальтобетонного покриття доріг за допомогою машини для холодного фрезерування покриттів по типу "Wirtgen 2100 DC", глибина фрезерування 50 мм

1000 м2

0,322

Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг

товщиною 50 мм, площею ремонту до 5м2100м2

0,1733

Навантаження сміття вручну

1 т

34

Перевезення сміття на 3 км

1 т

35

Розлив в'яжучих матеріалів

1 т

1,28666

Улаштування вирівнюючого шару з асфальтобетонної суміші з застосуванням укладальників асфальтобетону

100т

1,334117

Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих

асфальтобетонних сумішей100м2

18,38
Лот 2 – вул. Совхозна, м. Докучаєвськ

п/п

Найменування робіт і витрат


Одиниця

виміру


Кількість

Примітка

1

2

3

4

5

1

Зняття асфальтобетонного покриття доріг за допомогою машини для холодного фрезерування покриттів по типу "Wirtgen 2100 DC", глибина фрезерування 50 мм

1000 м2

0,482

Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг

товщиною 50 мм, площею ремонту до 5м2100м2

0,493

Навантаження сміття вручну

1 т

54

Перевезення сміття на 3 км

1 т

55

Розлив в'яжучих матеріалів

1 т

2,33066

Улаштування вирівнюючого шару з асфальтобетонної суміші з застосуванням укладальників асфальтобетону

100т

2,4177

Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих

асфальтобетонних сумішей100м2

33,294
Лот 3 – вул. Котовського, смт. Старобешеве, Старобешівський р-н

п/п

Найменування робіт і витрат


Одиниця

виміру


Кількість

Примітка

1

2

3

4

5

1

Зняття асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машини для холодного фрезерування

покриттів по типу "Wirtgen 2100 DC", глибина фрезерування 50 мм1000 м2

0,132

Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг

товщиною 50 мм, площею ремонту до 5м2100м2

2,383

Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг

товщиною 70 мм, площею ремонту до 5м2100м2

0,24

Перевезення сміття на 5 км95

Розлив в'яжучих матеріалів0,7046

Улаштування вирівнюючого шару з асфальтобетонної суміші з застосуванням укладальників асфальтобетону

100т

1,20637
Лот 4 – вул. Шкільна, смт. Старобешеве, Старобешівський р-н

п/п

Найменування робіт і витрат


Одиниця

виміру


Кількість

Примітка

1

2

3

4

5

1

Зняття асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машини для холодного фрезерування

покриттів по типу "Wirtgen 2100 DC", глибина фрезерування 50 мм1000 м2

0,292

Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг

товщиною 50 мм, площею ремонту до 5м2100м2

3,53

Навантаження сміття вручну

1 т

104

Перевезення сміття на 5 км

1 т

285

Розлив в'яжучих матеріалів

1 т

1,36

Улаштування вирівнюючого шару з асфальтобетонної суміші з застосуванням укладальників асфальтобетону

100т

2,22798
Лот 5 – вул. Тельмана, с. Андріївка, Старобешівський р-н

п/п

Найменування робіт і витрат


Одиниця

виміру


Кількість

Примітка

1

2

3

4

5

1

Зняття асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машини для холодного фрезерування

покриттів по типу "Wirtgen 2100 DC", глибина фрезерування 50 мм1000 м2

0,42

Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг

товщиною 50 мм, площею ремонту до 5м2100м2

0,63

Навантаження сміття вручну

1 т

64

Перевезення сміття на 5 км

1 т

65

Розлив в'яжучих матеріалів

1 т

0,7616

Улаштування вирівнюючого шару з асфальтобетонної суміші з застосуванням укладальників асфальтобетону

100т

1,82644

Лот 6 – вул. Свердлова, с. Малаянісоль, Володарський р-н

п/п

Наименование работ и затрат


Единица

измеренияКоличество

Примечание

1

2

3

4

5

1

Улаштування вирівнюючого шару з асфальтобетонної суміші з застосуванням укладальників асфальтобетону

100т

2,48
2

Розлив в'яжучих матеріалів1,3

Лот 7 – вул. Леніна, с. Республіка, Володарський р-н

п/п

Наименование работ и затрат


Единица

измеренияКоличество

Примечание

1

2

3

4

5

1

Планування існуючої основи механізованим засобом

1000м2

1,22
2

Улаштування підстилаючих та вирівнюючих шарів

основи з шлаку доменного відвального сталеплавильного100м3

1,228
3

Улаштування вирівнюючого шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону

100т

1,453

скачать файлСмотрите также:
Рішенням комітету з конкурсних торгів від 01 червня 2011р. №36 Голова комітету Д. Ф. Тютюнник
433.38kb.
Рішенням комітету з конкурсних торгів від 13. 05. 2011 р. Голова комітету з конкурсних торгів
374.85kb.
Рішенням комітету з конкурсних торгів від
373.22kb.
Рішенням комітету з конкурсних торгів Від "11" лютого 2011 року
371.78kb.
Рішенням комітету з конкурсних торгів ват «Кіровоградгаз»
407.26kb.
1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів
394.94kb.
Затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів
498.08kb.
«затверджую» Голова комітету з конкурсних торгів управління з будівництва, ремонту та реконструкції Є.І. Зайцев
373.5kb.
Конкурсні торги на закупівлю робіт “Реконструкція будинку культури в с. Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області”
2544.24kb.
Щодо внесення змін до документації конкурсних торгів та продовження терміну подання пропозицій з конкурсних торгів учасниками на закупівлю апаратури електрозв`язку код за дк 016-97 32. 20
78.85kb.
Республіканський комітет автономної республіки крим по водогосподарському будівництву та зрошуваному землеробству затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів від
432.28kb.
Рішенням тендерного комітету від "09" серпня 2010 року
308.09kb.