klevoz.ru страница 1страница 2
скачать файл


ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО

«ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ

КОМБІНАТ»

ЗАТВЕРДЖЕНОРішенням комітету з конкурсних торгів

Від "11" лютого 2011 року
Голова комітету з конкурсних торгів

_________________ С.П.Ковальов м.п.
ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ


на закупівлю
елементів, кислот та основ неорганічних
(КОД ДК 016-97 – 24.13.1)

Олеум технічний
за процедурою


ВІДКРИТИХ ТОРГІВ

м. Запоріжжя - 2011

ЗМІСТ

документації конкурсних торгів
Розділ 1. Загальні положення

1. Терміни які вживаються в документації конкурсних торгів

2. Інформація про замовника

3. Інформація про предмет закупівлі

4. Процедура закупівлі

5. Недискримінація учасників

6. Інформація про валюту (валюти), у які (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгівРозділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

6. Кваліфікаційні критерії до учасників

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасникомРозділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

2. Виправлення арифметичних помилок

3. Інша інформація

3.1. Ціна пропозиції.

3.2. Порядок дотримання конфіденційності.

3.3. Інші положення.

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Розділ 6. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

ДОДАТОК 1 Документації конкурсних торгів Форма пропозиції конкурсних торгівДОДАТОК 2 Документації конкурсних торгів Кваліфікаційні критерії до учасників


Розділ 1. Загальні положення
1

2
1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів


Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України № 2289-VI «Про здійснення державних закупівель», із змінами та доповненнями (надалі – Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.
2. Інформація про замовника торгів:- повне найменування:

Державне підприємство «Запорізький титано-магнієвий комбінат»
- місцезнаходження:

Україна, 69600, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Теплична,18
- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:

Заступник голови комітету з конкурсних торгів, Шкеть Юрій Володимирович , тел./факс (061) 289-82-29, 289-83-38, 289-83-07
3. Інформація про предмет закупівлі- найменування предмета закупівлі:

Елементи, кислоти та основи неорганічні (код ДК 24.13.1) (кислота сірчана технічна – олеум технічний)

- вид предмета закупівлі:

Товар
- місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

Україна, 69600, Запорізька обл., м. Запоріжжя , вул. Теплична , 18,

130 тон
- строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

квітень 2011 року – березень 2012 року.
4. Процедура закупівлі

Відкриті торги
5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.
6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

6.1. Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.

6.2. У разі, якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент, такий учасник може зазначити ціну пропозиції конкурсних торгів у іноземній валюті, зокрема, Євро або долар США. При цьому при розкритті пропозицій конкурсних торгів ціна такої пропозиції конкурсних торгів перераховується у гривні за офіційним курсом гривні до Євро або долару США, встановленим Національним банком України на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів, про що зазначається у протоколі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Перерахунок в національну валюту – гривню здійснюється наступним чином:

К=К12, де

К1- ціна пропозиції конкурсних торгів в іноземній валюті (Євро чи долар США) на момент розкриття пропозицій конкурсних торгів;

К2 - курс гривні до відповідної іноземної валюти (Євро чи долар США) на момент розкриття пропозицій конкурсних торгів.

При цьому сторони використовують офіційний курс НБУ гривні до іноземних валют. Курс НБУ гривні до іноземних валют на момент розкриття пропозицій конкурсних торгів визначається за даними офіційного веб-сайту НБУ.

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

7.1. Під час проведення процедур закупівель всі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно усі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

7.2. У випадках, передбачених частиною четвертою статті 10 цього Закону, документи замовника щодо процедури закупівлі, передбачені цим Законом, викладаються українською та англійською мовами. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою.

7.3. Усі документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів та підготовлені безпосередньо учасником повинні бути складені українською мовою. Всі інші документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів, повинні бути складені українською або російською мовами.

7.4. Якщо в складі пропозиції конкурсних торгів надається документ, що складений на іншій, ніж передбачено пунктом 7.3. цього Розділу мові, учасник надає переклад цього документу.

7.5. Якщо учасник торгів є нерезидентом України, він може подавати свою пропозицію конкурсних торгів англійською мовою з обов’язковим перекладом українською або російською мовами.

Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів
1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів


1.1. Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох календарних днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

1.2. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім календарних днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

1.3. У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім календарних днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

1.4. У випадку надання роз’яснень щодо змісту документації конкурсних торгів та/або внесення до неї змін, Замовник повинен забезпечити їх оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу протягом 3 робочих днів з дня їх прийняття, але не пізніше як за сім календарних днів до дати розкриття пропозицій.

1.5. Всі питання щодо документації конкурсних торгів надсилаються особами, які отримали документацію конкурсних торгів у письмовій формі за адресою Замовника торгів.

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

2.1. У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

2.2. У випадку надання роз’яснень у відповідності з пунктом 2.1. цього Розділу Замовник повинен забезпечити їх оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу протягом 3 робочих днів з дня їх прийняття, але не пізніше як за сім календарних днів до дати розкриття пропозицій.


Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів
1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством), за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).1.1. Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

1.2. Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів. Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів як по всьому предмету закупівлі, так і по визначеним частинам предмета закупівлі згідно з пунктом 8 Розділу 3 цієї документації конкурсних торгів.

1.3. Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

1.4. Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників або наказом про призначення або довіреністю або дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.

1.5. Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і адреса замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

- повне найменування учасника процедури закупівлі, його адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

- маркування: „Не відкривати до __ год. __ хв. __.__.____ року (зазначається дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів”).


2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника


2.1. Пропозиція, що подається учасником, повинна містити наступні документи та інформацію:

1) заповнену форму «Пропозиція конкурсних торгів» згідно з Додатком 1 до цієї документації конкурсних торгів;

2) документальне підтвердження згоди учасника щодо істотних умов договору згідно з пунктом 2 Розділу 6 цієї документації конкурсних торгів;

3) документальне підтвердження відповідності учасника встановленим кваліфікаційним критеріям (Додаток 2 до цієї документації конкурсних торгів);

4) інформацію та документи про відповідність запропонованого товару технічному завданню, підготовлені відповідно до вимог п.7 Розділу 3 цієї документації конкурсних торгів;

5) завірену копію документу, який підтверджує повноваження керівника (копію наказу про призначення керівника підприємства на посаду або копію протоколу рішення власників чи акціонерів про призначення його керівником або виписку з протоколу засновників про призначення директора, президента, голови правління або копію довіреності керівника учасника та інше). У разі якщо підписувати договір, пропозицію конкурсних торгів тощо буде інша уповноважена особа, надати документальне підтвердження повноважень цієї особи (оригінал довіреності);

6) оригінал або завірену копію довідки Департаменту з питань банкрутства Міністерства економіки України або державного підприємства «Державний центр з питань відновлення платоспроможності та банкрутства» про відсутність підприємства Учасника в єдиній базі даних про підприємства щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, дійсну на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів;

7) оригінал або завірену копію довідки ДПІ про відсутність заборгованості по сплаті обов’язкових податків і зборів в Україні, дійсну на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів;

8) документальне підтвердження провадження учасником конкурсних торгів господарської діяльності відповідно до положень статуту, а саме:


 • завірену копію статуту (для фізичної особи, в тому числі фізичної особи-підприємця – завірену копію паспорту);

 • завірену копію довідки про включення до ЄДРПОУ (для фізичної особи, в тому числі фізичної особи-підприємця – завірену копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду);

 • завірену копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (для фізичної особи-підприємця – завірену копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності);

 • завірену копію довідки про взяття на облік платника податку (форма № 4-ОПП);

 • завірену копію свідоцтва про реєстрацію Учасника платником податку на додану вартість чи єдиного податку.

9) копія ліцензії на право здійснення Учасником діяльності, передбаченої цією закупівлею (якщо ця діяльність в цілому або будь-яка її частка підлягає обов'язковому ліцензуванню)

2.2. Для правильного оформлення пропозиції конкурсних торгів учасник вивчає всі інструкції, форми, терміни та специфікації, наведені у документації конкурсних торгів. Неспроможність подати всю інформацію, що потребує документація конкурсних торгів, або подання пропозиції, яка не відповідає вимогам в усіх відношеннях, буде віднесена на ризик учасника та спричинить за собою відхилення такої пропозиції.

2.3. Підготовка та подання альтернативних пропозицій конкурсних торгів умовами даної документації конкурсних торгів не передбачається.

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Не вимагається.
4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Не вимагається.
5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

5.1 Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 (дев’яносто) календарних днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. Пропозиція, дійсна на коротший період, відхиляється як невідповідна.

5.2. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу і дія його пропозиції закінчиться у строк зазначений в п. 5.1. цього Розділу цієї документації конкурсних торгів;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів.

6. Кваліфікаційні критерії до учасників

6.1. Згідно з даною документацією конкурсних торгів та Додатком 2 до неї учасник подає як частину пропозиції документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям.

6.2. Оцінка відповідності учасників встановленим кваліфікаційним критеріям здійснюється на підставі письмових документів, наданих учасниками у складі пропозиції конкурсних торгів. Пропозиція конкурсних торгів, що не містить вказаних документів про відповідність учасника встановленим кваліфікаційним критеріям, є такою, що не відповідає вимогам документації конкурсних торгів.

6.3. У разі, якщо Учасник надає недостовірну інформацію щодо його відповідності встановленим кваліфікаційним критеріям або не відповідає кваліфікаційним критеріям, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється відповідно до частини першої статті 29 Закону.

6.4. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність кваліфікаційним критеріям, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника.


7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі


7.1. Товар повинен відповідати ГОСТ 2184-77

7.2. Запропоновані Учасником елементи, кислоти та основи неорганічні (код ДК 24.13.1) (кислота сірчана технічна – олеум технічний) повинні бути сертифіковані відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.3. Інформація про відповідність запропонованого товару технічним вимогам документації конкурсних торгів повинна бути підтверджена одним із наступних документів:


 • Копією сертифікату відповідності, посвідченою підписом та печаткою (для юридичних осіб) Учасника;

 • Копією паспорту якості на запропонований товар, посвідченою підписом та печаткою (для юридичних осіб) Учасника;

 • Іншим документом, за підписом та печаткою учасника (наприклад, листом учасника з переліченням технічних характеристик запропонованого товару).8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

8.1. Окремі частини не передбачені.
9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником


9.1. Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання.

Для цього він надсилає комітету з конкурсних торгів листи, оформлені таким чином:

1) у разі відкликання пропозиції конкурсних торгів лист вкладається в конверт, що містить напис „Відкликання пропозиції конкурсних торгів”, назву організації-Учасника і його поштову адресу назву предмету закупівлі, поштову адресу Замовника торгів та його назву, попереджувальний напис: „Не відкривати до початку торгів (дата та час зазначена в оголошенні про проведення відкритих торгів, Загальній інформації про торги та інших документах, що надаються разом з документацією конкурсних торгів або будуть надані додатково у разі внесення відповідних змін)”;

2) у разі зміни пропозиції конкурсних торгів лист зі змінами вкладається у конверт, на якому зазначена назва організації-Учасника і його поштова адреса, назва Замовника і його поштова адреса, напис „Зміна пропозиції конкурсних торгів”, назва предмету закупівлі, попереджувальний напис: „Не відкривати до початку торгів (дата та час зазначена в оголошенні про проведення відкритих торгів, Загальній інформації про торги та інших документах, що надаються разом з документацією конкурсних торгів або будуть надані додатково у разі внесення відповідних змін)”.

9.2. Зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, якщо вони отримані Замовником торгів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

9.3. Зміни або відкликання пропозиції у період між кінцевим терміном подання пропозицій та розкриттям пропозицій конкурсних торгів призводить до відхилення пропозиції конкурсних торгів.


Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів
1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:

- спосіб подання пропозицій конкурсних торгів:


- місце подання пропозицій конкурсних торгів:
- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час):Особисто або поштою

69600, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Заводський район, вул. Теплична, 18, Заводоуправління 2-й поверх, каб. 39.


до 10 год. 00 хв. 23.03.2011 року
Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.


2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

- місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:


- дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:
69600, Запорізька обл., м. Запоріжжя ,Заводський район , вул. Теплична, 18, Заводоуправління 2-й поверх, конференц - зал, каб. 29.


о 15 год. 30 хв. 23.03.2011 року
2.1. До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт та довіреність на право участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

2.2. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

2.3. Комітет з конкурсних торгів у присутності уповноважених представників учасників розкриває пропозиції у наступній послідовності:

а) в першу чергу розкриваються конверти з надписом "Відкликання пропозиції конкурсних торгів", а відкликані пропозиції повертаються учасникам, які їх подали, без розпечатування конвертів за зазначеними на них адресами;

б) усі інші конверти з пропозиціями конкурсних торгів розпечатуються у будь-якій послідовності;

в) якщо по окремим пропозиціям конкурсних торгів є листи з надписом "Зміна пропозиції конкурсних торгів", пропозиція розглядається з урахуванням змін.

2.4. Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна предмета закупівлі. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

2.5. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою затвердженою уповноваженим органом.

2.6. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

2.7. Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

2.8. Замовник повинен забезпечити оприлюднення протоколу розкриття на веб-порталі Уповноваженого органу протягом 3 робочих днів з дня розкриття.

Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця
1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію


1.1. Замовник має право звернутися до учасників за роз’ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

1.2. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

1.3. До детального оцінювання пропозицій, Замовник вивчає пропозиції з метою визначення, що кожна пропозиція:

а) підписана належним чином;

б) відповідає вимогам документації конкурсних торгів;

в) подає всі пояснення та/або докази, які може вимагати замовник, зокрема, для підтвердження кваліфікаційним критеріям та ціни пропозиції конкурсних торгів.

1.4. Визначення пропозицій, що відповідають або не відповідають вимогам, ґрунтуються тільки на їх змісті.

1.5. Якщо пропозиція не відповідає вимогам, вона відхиляється замовником і не може згодом приводитись у відповідність шляхом коригування чи зміни або анулювання невідповідних відхилень або застережень.

1.6. Замовник оцінює та порівнює пропозиції, що не були відхилені і визначені такими, що відповідають вимогам документації конкурсних торгів згідно з п.1.3.-1.5. цього Розділу та з урахуванням інших вимог даної документації конкурсних торгів.

1.7. Порівнюються лише ціни, зазначені на умовах п.3.1. цього Розділу. Загальний строк здійснення оцінки, порівняння та визначення переможця торгів не повинен перевищувати 20 робочих днів після дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.

1.8. Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі наступного критерію: Ціна пропозиції конкурсних торгів при досягненні заявлених характеристик товару.

Під “Ціною” розуміється ціна запропонованого товару.

Максимально можлива кількість балів по критерію Ціна дорівнює 100 балам.

Оцінка проводиться згідно з наступною методикою:

1. Кількість балів за критерієм “Ціна” визначається наступним чином. Пропозиції конкурсних торгів, ціна якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:

Б обчисл = Цminобчисл*100, де

Б обчисл – обчислювана кількість балів;

Ц min – найнижча ціна;

Ц обчисл – ціна пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється;

100 – максимально можлива кількість балів за критерієм Ціна.

Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значень сумарного показника. У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів.

Переможець визначається рішенням комітету з конкурсних торгів.

1.9. Замовник визначає переможця торгів з числа тих учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено, на основі критеріїв і методики оцінки, визначених у 1.8. цього Розділу цієї документації конкурсних торгів, та яка набрала найбільшу кількість балів у результаті оцінки.

1.10. Переможцем визначається учасник, пропозиція конкурсних торгів якого визнана найкращою у результаті оцінки пропозицій.

1.11. Будь-які намагання учасника вплинути на замовника в процесі зіставлення та оцінки пропозицій та прийняття рішення, призведуть до відхилення пропозиції цього учасника.


2. Виправлення арифметичних помилок

2.1. Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

2.2. Пропозиції, що відповідають вимогам, перевіряються замовником на предмет арифметичних помилок. Помилки виправляються замовником у такій послідовності:

а) при розходженні між сумами, літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;

б) при розходженні між підсумковою ціною пропозиції конкурсних торгів, зазначеної у документації конкурсних торгів та отриманою шляхом додавання елементів ціни, та підсумковою ціною пропозиції, отриманою при перевірці пропозиції конкурсних торгів шляхом додавання елементів ціни, визначальною є фактична сума ціни пропозиції конкурсних торгів, отримана шляхом додавання елементів ціни.

2.3. Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.

3. Інша інформація

3.1. Ціна пропозиції.

3.1.1. При розрахунку ціни, за яку Учасник згоден виконати замовлення, враховується ціна предмету закупівлі, відповідно до цієї інструкції на умовах поставки СРТ - перевезення залізничним транспортом, залізнична станція „Запоріжжя Ліве”, Придніпровська залізниця (код 460005), одержувач „ДП ЗТМК” (код 5380), вказаної Покупцем у письмовій заявці, та всі витрати, пов’язані з виконанням зобов’язань Учасника процедури закупівлі по виконанню договору, з усіма податками, зборами та обов’язковими платежами відповідно до законодавства України. Це положення є умовою договору, який буде укладено із переможцем процедури закупівлі за підсумками цих торгів. Умова CPT регулюється офіційними правилами тлумачення торгових термінів Міжнародної торгової палати (Інкотермс 2010).

3.1.2. До кінцевої вартості пропозиції конкурсних торгів включаються усі витрати Учасника, в тому числі, прямі витрати, накладні витрати, витрати сторонніх організацій та прибуток, який Учасник планує одержати при виконанні договору.

3.1.3. Учасник повинен зазначити у формі пропозиції конкурсних торгів Додаток 1 до цієї документації конкурсних торгів ціну за одиницю по кожному найменуванню предмета закупівлі та загальну вартість всієї пропозиції конкурсних торгів, враховуючи кількість одиниць по кожному найменуванню.

3.1.4. Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів та всі інші ціни повинні бути чітко та остаточно визначені без будь-яких посилань, обмежень або застережень, та за будь-яких обставин не підлягають зміні або коригуванню, у тому числі, шляхом знижок/надбавок, під час дії пропозиції конкурсних торгів.

3.1.5. Учасник самостійно відповідає за одержання будь-яких та всіх необхідних дозволів та ліцензій на товар, який запропонований на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів та ліцензій.

3.1.6. Усі витрати, що переможець торгів передбачає нести, виконуючи усі умови договору враховують в загальній ціні пропозиції. Невраховані у загальній ціні витрати оплачуватися Замовником окремо не будуть.

3.2. Порядок дотримання конфіденційності.

3.2.1. Інформація щодо розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів надається лише уповноваженому органу, органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, органу оскарження та суду.

3.2.2. Будь-які спроби учасника вплинути на оцінювання замовником пропозицій або прийняття рішення про вибір переможця призведе до відхилення його пропозиції.

3.3. Інші положення.

3.3.1. Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог документації конкурсних торгів з боку Учасників процедури закупівлі, які отримали цю документацію у встановленому порядку, означатиме, що Учасники процедури закупівлі, що беруть участь в цих торгах, повністю усвідомлюють зміст цієї документації конкурсних торгів та вимоги, викладені Замовником при підготовці цієї закупівлі.

3.3.2. У разі виникнення у Учасників процедури закупівлі питань, що не висвітлені у документації конкурсних торгів, комітет з конкурсних торгів при їх практичному обговоренні з Учасниками процедури закупівлі та вирішенні керується чинними нормативно-правовими актами України.

3.3.3. Під час проведення даної процедури закупівлі сторони передають інформацію у письмовій формі. Якщо інформація передавалась в іншій формі, ніж письмова, зміст такої інформації повинен бути письмово підтверджений ними.


4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів


4.1. Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:

1) учасник:

не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону;

не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

4.2. Повідомлення про відхилення пропозиції конкурсних торгів надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення.

4.3. Замовник повинен забезпечити оприлюднення інформації про відхилення пропозиції конкурсних торгів на веб-порталі Уповноваженого органу протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення.


5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

5.1. Замовник відміняє торги у разі:

 • відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;

 • неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

 • виявлення факту змови учасників;

 • порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;

 • подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

 • відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;

 • якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

5.2. Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено у документації конкурсних торгів.

5.3. Торги можуть бути відмінені частково (за лотом).

5.4. Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:


 • ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

 • здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

5.5. Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення.

5.6. Замовник повинен забезпечити оприлюднення інформації відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися на веб-порталі Уповноваженого органу протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення.


Розділ 6. Укладання договору про закупівлю
1. Терміни укладання договору

1.1. У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

1.2. Протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця замовник надсилає переможцю торгів повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, а також надсилає всім учасникам процедури відкритих торгів письмове повідомлення про результати торгів із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника-переможця, пропозицію конкурсних торгів якого визнано найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

1.3. Замовник протягом трьох робочих днів повинен розмістити повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів та повідомлення учасників про результати процедури закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу.

1.4. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 календарних днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

1.5. Договір про закупівлю укладається тільки в письмовій формі та відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України. Всі витрати, пов’язані з укладанням договору несе Учасник - переможець торгів.

1.6. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів (у тому числі ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов’язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про закупівлю.

1.7. Замовник протягом семи календарних днів після укладення договору про закупівлю направляє для опублікування в державному офіційному друкованому виданні з питань закупівель та розміщення на веб-порталі уповноваженого органу оголошення про результати відкритих торгів за формою, встановленою уповноваженим органом.
скачать файл


следующая страница >>
Смотрите также:
Рішенням комітету з конкурсних торгів Від "11" лютого 2011 року
371.78kb.
Рішенням комітету з конкурсних торгів від 13. 05. 2011 р. Голова комітету з конкурсних торгів
374.85kb.
Рішенням комітету з конкурсних торгів від 01 червня 2011р. №36 Голова комітету Д. Ф. Тютюнник
433.38kb.
Рішенням комітету з конкурсних торгів від
373.22kb.
Рішенням комітету з конкурсних торгів ват «Кіровоградгаз»
407.26kb.
Затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів
498.08kb.
1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів
394.94kb.
Рішенням тендерного комітету від "09" серпня 2010 року
308.09kb.
«затверджую» Голова комітету з конкурсних торгів управління з будівництва, ремонту та реконструкції Є.І. Зайцев
373.5kb.
Рішення від 2012 року № Про звільнення інвалідів I та II груп по зору на 50 відсотків від абонентської плати за користування квартирними телефонами
23.51kb.
Міністерство охорони здоров’я україни комітет з конкурсних торгів
413.86kb.
Республіканський комітет автономної республіки крим по водогосподарському будівництву та зрошуваному землеробству затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів від
432.28kb.